Obrázok používateľa CEZ OKNO
Fluór (fluorid sodný a kyselina hexafluorokremičitá)

Fluoridy, ktoré sa používajú v dodávkach pitnej vody, sú toxické, nepodliehajú rozkladu a sú to enviromentálne polutanty. Úrad na ochranu životného prostredia ich zaradil medzi znečisťujúce látky. Je to priemyselný odpad – vedľajší produkt z výroby fosfátových hnojív, nazhromaždených z priemyselných čističiek ovzdušia, ktorý sa pridáva do verejných zdrojov vody. Kyselina hexafluorokremičitá, najviac používaná fluorizačná prísada, obsahuje toxické látky vrátane olova, berýlia, ortuti, kadmia a arzénu. Brutalita fluoridu bola zhrnutá v tvrdení Dr. Dean-a Burka z Národného inštitútu rakovinových ochorení: „Fluór spôsobuje oveľa častejšie smrť na rakovinu a robí to rýchlejšie než akákoľvek iná chemikália.“


Článok nájdete na tejto adrese


Zdroj: nina450.wordpress.com

Prevzaté z: osud.biz


Súvisiace:

Fluor? Mňamka!
http://www.cez-okno.net/clanok/fluor-mnamka


Sekcie: 
Štítky: 
apríl 28, 2011 21:14 popoludní

 

 

Top