Obrázok používateľa CEZ OKNO
Snaha omezit produkci vitamínu C

Lékaři se jednomyslně shodovali, že IV podávání vitamínu C bude jen ztráta času, a že pacient určitě zemře... Proslulé vyléčení Novozélanďana Alana Smithe z kómatu a stavu blízkého smrti použitím intravenózní (IV) megadávky vitamínu C očividně udělalo dostatečné vlny. Něco soli přitom asi nacákalo až do očí jistých funkcionářů FDA. Podle nedávné naléhavé výzvy Alliance for Natural Health (ANH), sídlící přímo v břiše bestie, Washingtonu DC, začala FDA nutit menší společnosti, aby zastavily produkci kapalného farmaceutického vitamínu C, nezbytného pro léčení IV megadávkami.

Událost

K uzdravení Alana Smithe, ležícího v kómatu v důsledku komplikací po onemocnění těžkou chřipkou, došlo asi před rokem poté, kdy lékaři zvažovali úmysl odstavit přístroje podporující jeho život. Naléhání jeho rodiny, která s pomocí jistého tlaku ortomolekulárních terapeutů trvala na použití léčby intravenózními megadávkami vitamínu C, skončilo „překvapením“: Alan odešel z nemocnice za několik měsíců po zahájení léčby. K původním komplikacím patrně přispěla při nemocničních testech náhodně prokázaná leukémie – kterou, jak se ukázalo později, léčba intravenózní (IV) megadávkou vitamínu C rovněž eliminovala.

Na případ se vrhla přední australská a novozélandská média a zpráva se šířila po internetu rychleji než virus. Na kontrolu stavu leukémie šel Alan až několik měsíců po propuštění z nemocnice, takže tento aspekt léčby se v prvotní zprávě ještě neobjevil. Podívejme se podrobněji na průběh, jehož aspekty místy nahánějí husí kůži. Zřetelně se ukazuje, že se z člověka ve spárech moderní medicíny stává nesvéprávný objekt, o jehož životě a smrti rozhodují nepostižitelní alibisté.

Boj o život

Novozélandský farmář Allan Smith se na dovolené na Fidži nakazil těžkou chřipkou. Po návratu domů chřipka rychle přešla do těžkého zápalu plic, při němž upadl do kómatu a byl odkázán na přístroje na jednotce intenzivní péče. Rentgen hrudníku ukázal, že plíce byly úplně zaplněny, což naprosto znemožňovalo dýchání. Po třech týdnech žádali Allanovi lékaři rodinu o souhlas s vypnutím podpory života, s tím, že udělali, co mohli, ale jeho stav je nevratný a bude lepší nechat jej v klidu zemřít. Bratr Allanovy manželky Soni, který má určité lékařské znalosti, ovšem mínil: „Ještě jste nevyzkoušeli všechno, musíte Allanovi zkusit dát vysokou intravenózní dávku vitamínu C.“ Lékaři zprvu odmítali s tím, že to nebude k ničemu. Pak ale zasáhli tři Allanovi synové s přesvědčivým argumentem: „Proč to nezkusíte, když říkáte, že už stejně není co ztratit.“

Lékaři se jednomyslně shodovali, že IV podávání vitamínu C bude jen ztráta času, a že pacient určitě zemře. Jeden z nich ale byl „poněkud zneklidněn“ rozhodnutím zastavit podporu života, aniž by nejprve vyhověli přání rodiny, a tak nakonec s podáváním vitamínu neochotně souhlasili. Měli v plánu podávat IV vitamin C pár dní a ukázat, že je to nefunkční, a pak odstavit přístroje.

Dramatické zotavení

Allan dostal ještě týž den večer intravenózně 25 gramů vitaminu C a dalších 25 gramů druhý den ráno. Příští den CAT ukázal zlepšení proudění vzduchu do plic a rentgen o pár dní později ukázal, že plíce už nejsou zaplaveny a umožňují pohyb vzduchu. Bylo to dramatické, zřetelné a jasné zlepšení. Lékaři nicméně popírali, že ho vyvolal vitamin C a místo toho je přisuzovali „otočení pacienta do nakloněné polohy“…

Znovu bitva o vitamin C

Zakrátko po začátku léčby vitamínem C mohl být Alan odpojen od ECMO životní podpory a začal dýchat sám. Pak se ale, úplně nenadále, objevil jiný konzultující lékař, převzal případ, IV podávání vitamínu C ihned zastavil a Allanův stav se okamžitě zhoršil. Jeho manželka požadovala setkání s novým lékařem, ale neuspěla. Lékař jen zvedl oči k stropu a prohlásil: „Už žádný vitamín C.“ Pak se ale do věci opět vmísila trojice bratrů, kteří se nehodlali tak snadno vzdát, a požadovali pro tátu vitamin C. Opět užili svých „přesvědčovacích“ schopností: „Stažení vitaminu C se negativně odrazilo na otcově zdraví, musíte snad být úplně zabednění, jestliže to nevidíte.“ Nakonec lékaři neochotně ustoupili a začali Allanovi opět dávat životodárný IV vitamin C, ale jen v malých dávkách po jednom gramu denně.

Orální vitamín C

Allanův stav se stále zlepšoval a nakonec ho vrtulník dopravil do nemocnice blíže k domovu, i když ještě stále dýchal s pomocí ventilátoru. A tady rodina musela svést další bitvu s novým lékařem, který IV vitamín C opět zastavil! Tentokrát už si ale vzali na pomoc právníka, který nemocnici poslal varovný dopis hrozící soudní žalobou. Lékaři tak byli přinuceni začít Allanovi vitamín znovu podávat, avšak připustili jen nízké dávkování. Allan se nakonec dokázal posadit v posteli a mohl sám pít. Rodina mu pak denně dávala 6 gramů vitaminu C ve vysoce absorbovatelné formě Lypo - spheric C od LivOn Labs. Allan se pak dále rychle zotavoval a brzy byl propuštěn domů.

Po návratu přispěchal jeho soused John a žertoval: „Allane, dlužíš mi 15 dolarů. Dal jsem je za vyčištění obleku, abych měl v čem jít na tvůj pohřeb, a ty prevíte, ty se klidně vrátíš."

Dlouhé prsty farmaceutů dosáhnou všude. Jakmile se vynoří byť jen náznak narušení statutu quo, který jim zajišťuje nesmírné zisky, neštítí se zásahů, které mohou stát lidi život. A jak je vidět, mezi lékaři najdou dostatek ochotných spoluhráčů. Náhlá a vysoce neobvyklá výměna lékařského týmu v první nemocnici vypovídá mnohé. Stejně tak snaha nemocnice co nejdříve se zbavit pacienta, který už neměl žít a zabránit tak případné medializaci celé záležitosti, v níž by nemocnice a její zaměstnanci nezbytně museli hrát hlavní roli. Co pak? Bližší košile, než kabát…

O celé věci byl později natočen dokument, v němž nevystoupil ani jediný z lékařů, kteří Allana ošetřovali po dobu jeho onemocnění. Všichni raději volili anonymitu, jakékoli vykročení z řady by mohlo znamenat, že dříve nebo později přijdou o práci. K dalšímu už snad ani není nutný žádný komentář.

Popírání očividného

Hlavní poradce Ministerstva zdravotnictví a specialista na intenzivní péči, David Galler, popřel možnost, že hlavním přispívajícím faktorem k zotavení Allana Smithe byl nitrožilní vitamin C. Prohlásil, že zotavení kvůli vysoké dávce vitamínu C je stejně pravděpodobné, jako z „jízdy autobusem“. Na otázku, jaký by potřeboval důkaz o účinnosti vitamínu C, odpověděl, že by potřeboval dvojitě slepý, placebem kontrolovaný test, jaké se provádějí při schválení nových léků, financovaný farmaceutickou společností...

Hned tři dvojitě slepé, placebem kontrolované testy a publikované studie!

Lékaři byli podivně „zabednění“ a špičkový specialista Dr. Galler, jak je vidět, o třech dvojitě slepých, placebem kontrolovaných studiích IV vitaminu C u kriticky nemocných pacientů v ICU, buď vůbec nevěděl, anebo o nich měl zakázáno vědět. Těžko říct. Jde ale o studie zveřejněné v peer reviewed lékařské literatuře jeho specializace.

Všechny tři zmíněné studie ukázaly sníženou úmrtnost a zkrácený čas na přístrojích pro nucené dýchání u septických a kriticky nemocných pacientů v zařízení ICU. Četné další studie, při nichž byly měřeny krevní hladiny vitamínu C u pacientů v kritickém stavu v nemocnici, ukazují, že vitamin C je typicky vyčerpaný na úroveň pod 25 % zdravých jedinců. Jak upozornil Dr. Levy, v lékařské literatuře se za 70 let nahromadily tisíce studií poukazující na spolehlivost a efektivitu použití vitaminu C při virových onemocněních. Levy ve své knize cituje 1200 článků podporujících jeho užívání.

Ortomolekulární medicína

Léčba preparáty, obsahujícími pouze megadávky vitamínu C a některé minerální doplňky podle potřeby pacienta, je na světě teprve pár desetiletí. Původní verzi vyvinul a propagoval proslulý zastánce vitamínů, nositel dvou Nobelových cen Linus Pauling. Po jeho smrti pokračovala ve výzkumu jen hrstka lékařů po celém světě. Používají a zkoumají využití kompozic vitamínů a minerálních doplňků k léčbě fyzických i mentálních stavů. U ortomolekulárně léčených duševně chorých lidí se takřka nevyskytují sebevraždy, vražedné záchvaty nebo smrt předávkováním. „Nevyléčitelní“ odcházejí vyléčení – a bez vedlejších účinků.

Rozsah chorob vyléčených megadávkou vitamínu C a ostatními doplňky je rozsáhlý, přičemž škála možností zahrnuje i rakovinu. Zvěrolékař na západním pobřeží megadávkami intravenózně podávaného vitamínu C úspěšně léčí psy s psinkou, tradičně považovanou za nevyléčitelnou.

Nezávislý kanadský výzkum užívající IV vitamín C ohlásil úspěch při ošetřování sepse, což je další stav, velmi obtížně zvladatelný konvenčními metodami. Americký Národní zdravotní institut (NIH) nicméně odmítá financovat jakýkoli podobný výzkum…

Motivy FDA?

Stará písnička, která má jen refrén. Podle internetové stránky Orthomolecular.org nebylo v USA kvůli použití vitaminu zaznamenáno ani jediné úmrtí. Naproti tomu léčiva schválená FDA mají každoročně na kontě sto tisíc nebo více úmrtí, a to jen zásluhou korektně předepisovaných léků! Mnohem více lidí umírá kvůli nesprávně naordinovaným, nicméně řádně schváleným lékům. Nevhodné zacházení s vitaminovými doplňky je nezdravé, ale není letální.

Problém tedy nespočívá v riziku podávání megadávek vitamínu C. Lékaři praktikující ortomolekulární medicínu se moudře dlouho drželi „pod radarem“ a lékařská mafie je považovala za neškodné mastičkáře. Pod reflektor médií je dostal až případ Alana Smithe. Ochraňovaným zákazníkem FDA samozřejmě nejsou občané, ale mocné farmaceutické koncerny. A vitamin C nenese dostatečný profit. Nelze ho patentovat. A protože navíc léčí bez vedlejších účinků, minimalizuje opakovaný obchod.

Na veřejné povědomí o úžasné možnosti léčbou IV megadávkami vitamínu C s doplňky, při menších výdajích a bez vážných vedlejších účinků, musí být rychle uvalena temnota dříve, než dojde k ještě většímu úniku informací. Lidé z ANH (Aliance pro přirozené zdraví) se obávají, že omezení dostupnosti tekutého farmaceutického vitamínu C může pro megadávkovou terapii znamenat začátek konce. Pro IV aplikace nelze použít libovolný druh vitamínu C. Jen farmaceutický. Nedostatek této látky ochromí současné aplikace a další nezávislý výzkum bude znemožněn.

Podle internetových zdrojů.

Zdroj: WMmagazin 110


Súvisiace:

Liečba vysokými dávkami vitamínu C je účinná a dokázaná
http://www.cez-okno.net/clanok/veda/liecba-vysokymi-davkami-vitaminu-c-j...


Sekcie: 
apríl 09, 2011 14:12 popoludní

 

 

Top