Obrázok používateľa CEZ OKNO
Z MOSTU ZOSTAL HÍD

Zákon o používaní jazykov národnostných menšín navrhovaný Bélom Bugárom prostredníctvom svojho nastrčeného bieleho koňa Rudolfa Chmela, toho času podpredsedu vlády SR, nie je ničím iným ako súčasťou plánu Viktora Orbána spojiť zahraničných Maďarov pod strechu jedného maďarského veľkoštátu.

Každý, kto si prečíta návrh tohto maďarizačného zákona, ktorý by mal platiť od 1. júla 2011, musí uznať, že to tu ešte nebolo prinajmenšom od skončenia 1. svetovej vojny. Pôvodná Bugárova novela, viac-menej šitá ako dodatok k orbánovskému zákonu o dvojakom občianstve, mala zabezpečiť úradné používanie menšinových jazykov v obciach, kde žije 10 percent obyvateľov maďarskej, rómskej, nemeckej, rusínskej či inej národnosti. Dohodou v Koaličnej rade sa však dospelo k šalamúnskemu rozhodnutiu, že je potrebné nie 10-, ale 15-percentné zastúpenie menšiny v danej obci, aby mohla platiť táto maďarizačná novela zákona.

Chmelove blúznenia
o tom, že ide najmä o rozšírenie používania rómskeho, nemeckého či rusínskeho jazyka, sú len zastieracím manévrom prehlbovania maďarizácie južného Slovenska. Kým slovenským občanom iných národností, rovnako Nemcom ako Rusínom, neprekáža slovenčina ako štátny a úradný jazyk, zatiaľ je používanie slovenského jazyka na prekážku najmä maďarským politikom etnických strán SMK a Most-Híd, ktorí si z toho robia politickú agendu v súťaži o maďarských voličov. Chmel dáva Slovákom na výber, či vraj budú „menšiny chápať ako obohatenie štátu alebo ako hendikep". Zaujímavý výrok! Podľa neho používanie maďarčiny v úradnom styku tam, kde žije 85 percent Slovákov a 15 percent Maďarov, má byť obohatením štátu a používanie slovenčiny podľa doterajšej zákonnej normy, naopak, hendikepom. Po pravde treba povedať, že hendikepom Slovenska nie sú menšiny, ale maďarskí politici a ich slovenskí prisluhovači.

Rudolf Chmel vo viacerých propagačných mediálnych vystúpeniach vyhlasoval, že sa vlastne mení kvórum používania jazykov menšín a jeho novela iba kopíruje doteraz platný zákon. Podpredseda vlády za Most-Híd očividne klamal. Pôvodný zákon by sa zásadne zmenil. S prijatím ním navrhovaného zákona o používaní jazykov národnostných menšín by sa muselo novelizovať až 13 zákonov Slovenskej republiky. Podľa § 8a predloženého zákona by sa dokonca zrušili niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 191/1994 Z. z. o označovaní obcí v jazyku národnostných menšín. Chmelova a Bugárova novela ruší v tomto zákone z roku 1994 (ods. 3, § 3) ustanovenie, ktoré nepripúšťa označenia obcí z rokov 1867 - 1918 a 1938 - 1945, teda nepripúšťa umelé maďarské názvy slovenských obcí z čias najväčšej maďarizácie a okupácie južného Slovenska fašistom Miklósom Horthym. Novela vyfabrikovaná v ústredí strany Most-Híd by vlastne legalizovala tieto nepôvodné, maďarizačné okupačné názvy obcí, ktoré by sa mali používať v úradnom styku a uvádzať aj v odborných publikáciách a geografických mapách.

Kolíkovanie územia Felvidéku
Chápe vôbec bezzásadová Radičovej garnitúra, o čo ide Bugárovi v tomto arogantnom návrhu zákona? Čerta starého tu ide o poľskú, ukrajinskú, rusínsku, bulharskú, nemeckú, českú, chorvátsku či rómsku menšinu - ide o uznanie predtrianonských geografických názvov, zemepisné vykolíkovanie územia Veľkého Maďarska a de facto neuznanie Trianonu, ktoré by malo byť zakotvené v zákonodarstve Slovenskej republiky! Nájde ktosi z vládnej koalície v sebe štipku odvahy i zdravého rozumu a odmietne hlasovať za tento iredentistický zákon napriek tomu, že SDKÚ a SaS svorne pritakávajú Bugárovi a že národno-štátne záujmy sú Sulíkovi, Dostálovi, Radičovej a Dzurindovi ukradnuté?

Navrhovaná novela zákona o používaní jazykov národnostných menšín zasahuje aj do zákona o štátnom jazyku. Vlastne je Bugárovou a Chmelovou pomstou za to, že parlament vôbec prijal nejaký slovenský jazykový zákon. V Slovenskej televízii by sa už nemali vysielať relácie v jazykoch menšín so slovenskými titulkami, alebo v Slovenskom rozhlase v bezprostrednom preklade do štátneho jazyka. Lebo čo je Slovákov do toho, čo sa vysiela v menšinovom jazyku! Účelom novely nie je navzájom si rozumieť či spájať sa na občianskej, kultúrnej a jazykovej báze, ale rozdeliť sa! Vytvárať jazykové getá, v ktorých sa Slováci, aj keď budú vo väčšine, musia jazykovo prispôsobiť alebo vyčleniť a vysťahovať. Felvidék je náš!

Absurdné a drzé
Niektoré paragrafové znenia zákona z dielne strany Most-Híd sú neuveriteľne absurdné a zároveň drzé - najmä, ak si domyslíme ich uplatňovanie v praxi. Podľa § 2 ods. 1 má občan „právo obracať sa v jazyku menšiny na príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky, ozbrojených bezpečnostných zborov, iných ozbrojených zborov, Hasičského a záchranného zboru a obecnej polície". Podľa § 7 ods. 2 sa komunikácia v úradnom styku, kde je 15 percent občanov hovoriacich v jazyku menšiny, musí viesť „najmä prostredníctvom zamestnancov ovládajúcich jazyk menšiny, zabezpečením tlmočníckych a prekladateľských služieb alebo zabezpečením vzdelávania zamestnancov v jazyku menšiny".

Inými slovami, ak by sa táto novela mala uviesť do praxe, úradníci na zastupiteľstvách obcí, príslušníci ozbrojených síl a bezpečnostných zborov, personál nemocníc, domovov sociálnych služieb, útulkov, pohostinských zariadení a predajní musia ovládať menšinový jazyk, alebo si pri dorozumievaní zabezpečiť tlmočnícke služby. Ak nebudú dodržané podmienky tohto zákona, previnilci, „právnické osoby i fyzické osoby podnikatelia", budú sankcionovaní pokutou od 50 do 2 500 eur. Kontrolórom a arbitrom zákona má byť Rudolf Chmel. Údel Slovákov, tvoriacich väčšinu na juhu Slovenska, bude týmto zákonom spečatený. Slováci s Rusínmi, Bulharmi, Chorvátmi i Nemcami sa vždy bez problémov dohovoria po slovensky bez toho, aby stratili čo len kúsok zo svojej identity, ale v obciach, kde bude napríklad 1 000 Slovákov a 150 Maďarov, si v úradoch po slovensky nepípne ani len myš. Lebo, ako to poznáme z doterajšej praxe, v niektorých obciach na našom juhu sa len ťažko dohovorí Slovák zo severu. Nezodpovedanou otázkou je takýto príklad: ak sa Maďar z obce, kde bude jeho menšina tvoriť aspoň 15 percent, ocitne v nemocnici v Liptovskom Mikuláši a personál nebude mať k dispozícii po maďarsky hovoriaceho lekára alebo tlmočníka, môže byť nemocnica sankcionovaná z rozhodnutia podpredsedu slovenskej vlády?

Jazykový galimatiáš
Osobitne smiešnou kapitolou vyplývajúcou z novely zákona bude používanie rómskeho jazyka v zdravotníckych zariadeniach, v predajniach a krčmách obcí, kde Rómovia tvoria aspoň 15 percent obyvateľstva. Na Slovensku to podľa posledného sčítania ľudu postihne 84 obcí. Všade tam sa bude musieť personál dorozumievať s pacientmi a zákazníkmi rómskym jazykom a úradné vyhlášky, jedálne lístky vrátane cestovných poriadkov na autobusových a železničných staniciach musia byť napísané aj v rómčine. Problém je však v tom, že Cigáni, ktorí sa hlásia k Rómom, lepšie rozumejú po maďarsky a menej už hovoria niektorým rómskym nárečím. Aká jazyková norma bude teda platiť? Jazykový galimatiáš podobný tomu biblickému pri stavbe Babylonskej veže - to má byť podľa Chmela multijazyková budúcnosť malého Slovenska. Skúste sa však v mnohoetnickom štáte USA dohovoriť v úradoch, macdonaldoch, v nemocniciach či na polícii inak ako po anglicky!

Prečo sa Most-Híd usiluje o prijatie tejto obludnej novely ešte pred sčítaním ľudu? Maďarskí politici vedia, že etnických Maďarov je na Slovensku o 100- možno až o 200-tisíc menej, ako sa uvádza v doterajších oficiálnych štatistikách. Pri chystanom sčítaní ľudu bude jazýčkom na váhach rómske etnikum. Hrozbou pre maďarskú iredentu na Slovensku je, že mnohé zmiešané slovensko-maďarské rodiny sa prihlásia k Slovákom a že Rómovia sa väčšinou prihlásia k rómskej národnosti a nie k maďarskej, čím sa maďarské etnikum početne zmenší a zmenší sa aj ich menšinové územie. A toho sa Bugár, Berényi, Csáky a Duray právom obávajú. Preto treba prijať ich novelu hneď - na základe starého sčítania ľudu a nie aktuálneho stavu.


Viktor Orbán už vládu Ivety Radičovej poriadne prefackal, teraz ju facká Béla Bugár a uvidíme, čo všetko vrátane národno-štátnych záujmov je ochotná táto zatuchnutá pravicová smotánka obetovať, aby sa udržala pri moci s pomocou maďarskej etnickej strany. Most už neexistuje, zostal len Híd.

Ľudovít Števko

Zdroj: EXTRA PLUS, www.extraplus.sk


NOVÉ ČÍSLO EXTRA PLUS VO VAŠOM STÁNKU!


Muži, ktorí si robia chuť na južné Slovensko...

marec 13, 2011 22:38 popoludní

 

 

Top