Obrázok používateľa CEZ OKNO
Architekti vesmíru I. (UTAJOVANÉ DEJINY ZEME časť XXXXIV.)

Na začátku si položme klíčovou otázku, na kterou si v následujících kapitolách pokusíme odpovědět. Je Sluneční soustava dílem Stvořitele, Přírody nebo kosmických architektů? Kdo jsou kosmičtí architekti a inženýři? S koncem 2. tisíciletí se stále silněji prosazují informace o dějinách Země a lidského pokolení. Náboženské tmářství evropské civilizace ve spojení s arogancí tzv. vědců dosud úspěšně zatajovaly vše, co neodpovídalo jejich představám. Poznatky starobylých kultur byly buď brutálně ničeny, jako např. Španěly v Latinské Americe nebo přehlíženy a vysmívány, třeba Brity v Indii a dalších koloniích.

Předmluva

O jakousi „vědeckou“ pečeť se postaral v druhé polovině 19. století cestovatel Charles Darwin, který spolu s „vědci“ z oblasti archeologie nastolil na dlouhou dobu teorii strnulého a údajně stovky milionů let trvajícího lineárního vývoje života na Zemi. Naštěstí se však koncem 20. století našli odvážlivci, kteří povzbuzeni úspěchem Heinricha Schliemanna se dokázali podívat na vzácné dědictví našich předků (spíše na to málo co z něho zbylo) z jiného úhlu pohledu. A co objevili? Objevili už ne jednoduchou a jako podle pravítka narýsovanou čáru vývoje života na Zemi počínaje náhodným spojením buněk, přes nejjednodušší formy života, žijící po těch milionech let vývoje ještě dnes, přes plazy, ptáky, savce až k opicím a člověku. A vývoj člověka? Byla to rovněž jednolitá vývojová přímka od doby kamenné, přes bronzovou, železnou až do dneška? Vždyť i dnes máme živoucí důkazy, že to tak zcela jistě nebylo. Cožpak v neprobádaných pralesích Jižní Ameriky, Nového Zélandu, Sumatry i jinde nežijí lidé na úrovni doby kamenné, zatímco naše civilizace létá do kosmu a provádí genetické manipulace? Stále více přibývá vědců, kteří se nebojí poukazovat na neudržitelnost Darwinovy evoluční teorie.


Celý článok nájdete na tejto adrese


Toto jsou nové, doplněné texty připravované publikace o nekonvenčním pohledu na vznik života na Zemi nejen v rozměru materiálním, ale i duchovním.

A. Radechovský, Daniel Škarda

Zdroj: architektivesmiru.wgz.cz

Celý seriál "Architekti Vesmíru" nájdete postupne na tejto adrese.


Svoje tipy do seriálu UTAJOVANÉ DEJINY ZEME môžete posielať na redakčný mail.


Celý seriál "Utajované dejiny Zeme" nájdete postupne na tejto adrese.


júl 25, 2010 16:23 popoludní
 • krát komentár

3 krát komentár

 1. Obrázok používateľa David
  Davidjúl 26, 2010 08:47 dopoludnia

  Komentár: 

  Veľmi zaujímavá téma o vesmíre. Ale podľa mňa asi mnoho tuší že vesmír bol niekým stvorením...

  Evolučná teória bola vyvrátená a bola nahradená jedným slovom "inteligentný dizajnér"...

  Uvediem pár faktov o vesmíre, pričom každý jeden fakt si vypýta otázku kto je za tým stvorením.

  čo všetko napíšeš keď uvádzaš svoju adresu? Pravdepodobne to bude ulica, mesto a krajina.
  Zem to ma tak isto, kde krajina je - galaxia Mliečna cesta; mesto je -slnečná sústava; a ulicou je - obežné dráha v slnečnej sústave.

  1.fakt Mesto: Nachádza sa v ideálnej čas¬ti galaxie Mliečna cesta — nie príliš blízko jej stredu, ale ani nie príliš ďaleko od neho. V tejto "obývateľnej zóne", ako ju vedci označujú, je presne taká koncentrácia chemických prvkov, aká je potrebná pre existenciu života. Ďalej od stredu galaxie je týchto prvkov príliš málo; bližšie k jej stredu je prostredie príliš nebezpečné vzhľadom na väčšie množstvo potenciálne smrtiaceho žiarenia a rôzne iné faktory ohrozujúce život. "Žijeme v najlukratívnejšej lokalite"

  2.fakt Ulica: Výnimočná je i „ulica" Zeme, čiže jej obežná dráha v slnečnej sústave. Nachádza sa asi 150 miliónov kilometrov od Slnka, v úzkej zóne, ktorú možno označiť za obývateľnú, lebo živé organizmy v nej ani nezamrznú, ani nezhoria. Navyše dráha našej planéty je takmer kružnicová, vďaka čomu sme po celý rok približne v rovnakej vzdialenosti od Slnka.
  Slnko je pritom dokonalým „dodávateľom energie". Spoľahlivo nám dodáva presne toľko energie, koľko potrebujeme, a má ideálnu veľkosť v pomere k Zemi. Oprávnene bolo nazvané Jedinečná hviezda".

  3.fakt Sused: Je to mesiac. Jeho priemer je len o niečo málo väčší, nezje štvrtina priemeru Zeme. Keď ho porovnáme s ostatnými mesiacmi v našej slnečnej sústave, je nezvyčajne veľký v pomere k veľkosti planéty, okolo ktorej obieha. Je to len náhoda? Nezdá sa.
  Mesiac má napríklad kľúčový vplyv na príliv a odliv, jav, ktorý zohráva dôležitú úlohu v ekológii Zeme. Navyše pomáha
  stabilizovať sklon zemskej osi. Keby Zem
  nemala takýto mesiac, ktorý je takpovediac ušitý na mieru, točila by sa ako detská hračka zvaná vĺčik. Os, okolo ktorej rotuje,
  by sa nakláňala z boka na bok, možno by
  sa dokonca sklopila do vodorovnej polohy! Výsledkom by boli katastrofálne zmeny podnebia, prílivu a odlivu a ďalších vecí.

  Ochranné štíty Zeme

  Vesmír je nebezpečné miesto s množstvom smrtiaceho žiarenia a plné meteoroidov. Napriek tomu sa naša modrá planéta pohybuje po tejto „galaktickej strelnici'' v podstate bez ujmy. Ako je to možné? Chránia ju pozoruhodné štíty-silné magnetické pole a atmosféra, ktorá je akoby vyrobená na objednávku.

  4fakt. Magnetické pole Zeme: Jadro Zeme tvorí rotujúca masa tekutého železa, ktorá vytvára okolo našej planéty silné magnetické pole, siahajúce ďaleko do kozmického priestoru. Tento štít chráni našu planétu pred plnou dávkou kozmického žiarenia i pred potenciálne smrtiacou energiou zo Slnka. K nebezpečnej energii zo Slnka patrí slnečný vietor, čiže nepretržitý tok elektricky nabitých častíc; energia vznikajúca pri slnečných erupciách, pri ktorých sa v priebehu niekoľkých minút uvoľní toľko energie ako pri výbuchu miliárd vodíkových bômb; a energia pochádzajúca z výbuchov v slnečnej koróne, vonkajšej vrstve slnečnej atmosféry, pri ktorých Slnko vyvrhuje do vesmíru miliardy ton koronálnej hmoty. Viditeľnou pripomienkou ochrany, ktorú Zemi poskytuje jej magnetické pole, je nádherný svetelný úkaz. Slnečné erupcie a výbuchy v slnečnej koróne totiž vytvárajú silnú polárnu žiaru, ktorá sa objavuje vo vyšších vrstvách atmosféry blízko magnetických pólov Zeme...

  5fakt. Atmosféra zeme.....

  a mnoho ďalších faktov, pričom dokazujú že niekto to musel vytvoriť.
  Teraz si spomínam na ďalší overený dôkaz, čo bolo skôr vajce alebo sliepka? Je to sliepka pričom to dokázali vedecky overiť....

 2. Obrázok používateľa superivan
  superivanjúl 27, 2010 20:28 popoludní

  Komentár: 

  Pred nedávnom, bola uvedená správa, ktorá tvrdí, že Slnečná sústava a z toho vyplýva, že aj naša zem sa nachádza v galaxií Strelca a nie v Mliečnej dráhe.

 3. Obrázok používateľa David
  Davidjúl 28, 2010 09:38 dopoludnia

  Komentár: 

  Ja som zatiaľ našiel že je to mliečna dráha, ale tak či tak ide o princíp a to teda, kto je ten "architekt" čo to všetko vytvoril.

 

 

Top