Obrázok používateľa CEZ OKNO
Neboť sám počátek všeho našeho konání... (UTAJOVANÉ DEJINY ZEME časť I.)

Vážení čitatelia,
história Zeme je akiste kráľovskou témou, ktorej sa obsiahlo venujú rôzne renomované inštitúcie. Je však dnes dostatočne známe, že spoliehať sa výlučne na tzv. oficiálne zdroje nemusí byť vždy tým najlepším riešením. Veda nemôže dávať priestor rôznym fantaskným špekuláciám, niekedy to však vyzerá, že archeológia oficiálne uzná ako pravdu jedine to, "čo sa podarí vykopať". Na tom pravdaže nemusí byť nič zlé, ak máme správny postoj k historickým prameňom. Keď ešte relatívne pred nedávnom Schliemann kráčal krajinou s Iliadou v ruke a hľadal Tróju, mnohí si akiste významne ťukali na čelo "aká je to bláznivá archeológia". Ibaže on sa nemýlil a Tróju naozaj s knihou v ruke našiel! Mal to byť prelom v chápaní tzv. mýtov a legiend zo strany oficiálnej vedy. Aká je však skutočnosť? Často sa stáva, že oficiálne sa uznávajú niektoré vyložene obrazné state doslovne a naopak, žiaľbohu tam, kde sú v dávnych textoch presné údaje, sú považované za legendy. Samozrejme toto treba veľmi presne odlíšiť. Pevne verím, že kľúčom k plnému pochopeniu dejín Zeme je jej duchovný odkaz, ktorý je omnoho konkrétnejší a rozsiahlejší, než si možno dnes dokážeme predstaviť a pripustiť. A to je cesta, po ktorej môžeme v tomto seriály spoločne kráčať. Otvára sa tu široké pole pre seriózne práce nezávislých bádateľov, ktoré vám postupne budeme predstavovať. Dlho utajované dejiny Zeme k nám odjakživa hovorili jasnou rečou príbehov, možno len dozrel čas na ich správne zoradenie a interpretáciu...
Sokol

...i samotný průběh byl vadný?

© Zdeněk Patrick - 2009 Praha

Neboť sám počátek všeho našeho konání i samotný průběh byl vadný.
A právě od tohoto zjištění lze uvažovat 2000 let staré poselství, jako alternativu záchrany, kterou jsme celá staletí míjeli téměř jakoby bez povšimnutí, neboť ani naši předci, ani my nemáme šanci změnit nic jiného, než sami sebe. Aniž je nám poskytnuta jakákoliv pravdivá informace o skutečném stavu. S postupným nárůstem v ponížení našich práv a svobod.
Jinou alternativou předchozího tématu je otázka, jak dalece lze ovlivnit vnějšími impulzy dějinné události. S jakými očekávanými relacemi, jestliže výsledek - současný nosný program, má ve své závěrečné fázi solidní fašizoidní příznaky. Reprezentující zarytou chtivost relativně velmi malého zájmového uskupení. Neuvažuji-li hordy vždy horlivých přisluhovačů spoluvytvářejících primitivní šmírovací a represivní hmyzí systém. O němž neúplně vypráví i Orwelova vize.
Předpokládejme, že hybatel událostmi, prochází libovolně časem. V souladu s úrovní svých, či spíše osvojených technologií.

Možná se tak dlouhodobě děje jen skrze dědičná společenství programovou konstantní eliminací jisté „nespolupracující“ části lidské populace a časově neomezenými manipulacemi široké škály informačních mechanizmů, jež nám nejsou, ve své vnější projekci, kupodivu neznámé. Neuvažuji-li celou škálu fiktivních hodnot zapracovaných do systémové sítě nikdy neexistující reality, pak si dovolím některé z dalších možných příznaků jmenovat:

   1. Janova Apokalypsa popisující děje, nikoli nepodobné vývoji současné situace. Naopak. Zdá se, že nositelé zvráceností nestíhají zadání předků v čase. Snad proto, že se i oni řítí po jiné časové linii, než byl původní úmysl. Sami k nenávisti rozděleni do frakcí. Pravděpodobně jsou si však této skutečnosti vědomi, přičemž by vše měly „napravit“ shengenské podrazy X té generace, několikrát podsunutá EU ústava změněná na Lisabonský diktát + příslušné výhrůžky váhajícím. Možná, v krajním případě i globální chaos, virové nákazy i nově vyvolaná celosvětová potopa krve. S možností vyhlásit celosvětový výjimečný stav s doprovodnými „výjimečnými“ zákony, nad nimiž by každý soudný člověk hořce zaplakal.
Z čeho tak lze usuzovat?
Nepochybně z faktu, že i sami globalizační tvůrci, nepochybně vzdělaní v mnoha oborech, znají „Janovu Apokalypsu“ a přesto, znajíce své konce, se tak horlivě snaží tuto vizi beze zbytku naplnit?
2. Texty historicky ověřených dokumentů popisujících průnik nespecifikované entity svým konáním přechylující historické události např. ve prospěch Alexandra Makedonského, či Karla Velikého, tedy ve prospěch Velké Frankonie (včetně nástupnických států).
3. Texty, jež slují jako posvátné, jež jsou ve významném souladu s chaldejskými eposy hovořícími o dlouhodobém průniku několika entit, majících dominantní vliv na vývoj původních osídlení Mezopotamie a Palestiny.
4. Starohinduistické eposy hovořící o téže entitě, či podobných vstupech – včetně popisů daemonských válek (daemon – vědoucí).
5. Závažná tajení, případně mediální znevažování, či sofistikovaná výroba falzifikací zpráv o reálných archeologických objevech z dob, jimž kupodivu všichni, včetně ateistů, rozumíme skrze slova „před potopou“.
6. Závažné tajení, případně mediální znevažování a masová výroba falzifikací zpráv o technicko fyzikálních jevech z oblasti mimozemských technologii. Osvojených mimozemských technologii, či technologií, jejichž smysl uniká, nejsou-li zaměřeny proti samé podstatě lidství. Řízených i neřízených jevech souvisejících s denními událostmi na této planetě, v naší sluneční soustavě i v galaxii. Projevujících se zejména v poruchách zdraví, ve snížení fyzické a psychické kondice, ale i v globálních klimatických odchylkách (Jejichž existence, jakkoliv uměle vybuzená, je zneužívána k dalším represívním atakům proti zbývajícím.).
O projektech směřujících k masovému omezení práv a svobod.
Projektech útočících na samou podstatu a smysl života na této planetě.
O průvodních jevech bezprostředně souvisejících s prostupy časem.
Jevech, jež souvisí s bohatým výskytem „Zjevení“ římsko katolickou církví přidružených protagonistů Nového zákona, které jsou kupodivu v souladu a pod úplnou kontrolou římsko-katolické věrouky. Vše pečlivě zmapováno nadšenci, ale i profesionálními institucemi Vatikánu. Přičemž vizionáři jsou, pokud nezemřeli krátce po setkání s vizí, neprodyšně uzavření klášterech, kam veřejnost nepronikne ani náhodou.

V souvislosti s těmito „zjeveními“ si připomeňme, že skrze vizionáře je lidstvo nabádáno k nápravě zavedených nectností. Když pro čas nápravy je vždy stanoven, s jistou časovou rezervou, dostatečně dlouhý interval nutný nejen pro nápravu, ale i odpuštění.

Zde se zdá logika věcí, z pohledu nápravy a dostatečného časového intervalu pro nasměrování na správnou časovou linii, zcela jasná.

Avšak jen do té míry, že z nízkého na vysoký nelze dosahnout. Ve skutečnosti je tedy náprava zhola nemožná.
Z téhož poznání je pak podivné, že římsko-katolická církev tajila a dosud přísně tají některá zásadní poselství své nejvyšší církevní Autority adresované lidstvu. A nyní zdůrazňuji: Poselství od tak vysoké církevní Autority, za níž se Zjevení vždy a se vším všudy vydává.

Nyní si vžijme do myslí náčelníků servisních služeb, vojensko hospodářského komplexu, služeb shromažďujících automatizovanými odběry z našich soukromých počítačů informace o stavu průměrné mysli lidstva. S cílem vyhodnotit a stanovit procentuální pravděpodobnost možné záměny směru vývoje světových událostí směrem k další možné devastaci. Povšimněme si rovněž pravidelných globalizovaných kampaní útočících na relativně oddělené skupiny lidského společenství (bezdomovce, důchodce, závislé nájemníky, bezzemky, nižší střední vrstvy, kuřáky, nespolupracující a mnohdy i podvržená politická uskupení, odpůrce euthanazie, odpůrce čipizace, vlastence, lokální patrioty, smyšlené i skutečné náboženské sekty, prosté řidiče, matky rodící doma atd.).

Povšimněme si i pravidelnosti v pulzujícím nasilování a programovém načasování těchto kampaní, včetně okamžité pokoutní výroby potřebných, dávno cizorodými elemety vypracovaných určujících zákonů. Povšimněme si též diskriminace mladých žen v plodném věku, diskriminace matek, diskriminace žen „po padesátce“. Ty první jsou vzácnými nositelkami života, ty druhé vzácnými podporovatelkami nezkušených rodin.

Povšimněme si rovněž délky pracovní doby a celkového času stráveného nejplodnější části lidstva v pracovním záběru. Přetékající jednak zákonitě a logicky klesajícím pracovním výkonem, jednak zbytečně promarněným časem a mnohdy následnou závěrečnou vyhořelostí. Když nesmyslná buzerace skrze pomyslné doktríny halasných dogmat o nutnosti plného pracovního nasazení v mladém kolektivu a fámy o bezmezné oddanosti k podniku.

Což považuji za nejzákeřnější bláboly od dob Svaté inkvizice, jež jsou v zásadním rozporu s vědeckými poznatky o „v čase logicky klesajícím pracovním výkonu“. Oddanost firmě a cílevědomém mladém kolektivu jsou teroristickým mektáním, neboť z téže přirozenosti (v čase klesajících výkonů - zcela závislých nikoli na vůdci, ale na biochemických pochodech a termodynamice. Se všemi důsledky. Neuvažuji-li ostatní lidské přirozenosti.

Na konci individuálních časoprostorových linií, trčí pak systémové odkopnuté frustrované trosky důvěřivých a následně i nesmyslně zadlužených a krátce před zimou i bezdomovců.

Ukončím tento výčet, neboť není v mých silách, ani v úmyslu, vypočítávat všechny tisíciny milimetrů vzdáleností skutečné pravdy, oddělující nás stále ještě od propasti. Aniž jsem se zabýval pracným reverzním průzkumem dominantních událostí.

Neboť pravdivými poznatky nezdravě riskujete, že se z vás stane, z minuty na minutu, vhodný abonent vaporizace.
Postačí uvědomíme-li si, že nastal velmi zajímavý úkaz, kdy se relativně nekonečné fraktály časových linií nečekaně prudce, možná již lavinovitě, nasměrovaly tam, kam jsme nikdy nechtěli. S podezřením, že tyto ataky nejsou ani bezděčné, ani spontánní.

Jsou usilovně cílené. Směřující, jako vody prudkých řek do propastí.
Když není ponechán ani čtvereční milimetr v klidu.
A jak z toho ven?
Ach… Velmi, velmi těžko!
Když jedinou alternativou je snad jen velké a skutečné, nikoli vagabundy sehrané odpuštění. Bez jakýchkoliv lstivých podmínek a postranních úmyslů.
Tedy velmi, velmi těžko…
Zdeněk Patrick
Zdroj: Dýmající zrcadlo

   Svoje tipy do seriálu UTAJOVANÉ DEJINY ZEME môžete posielať na redakčný mail.

Celý seriál "Utajované dejiny Zeme" nájdete postupne na tejto adrese.

október 09, 2009 23:22 popoludní

 

 

Top