Obrázok používateľa CEZ OKNO
Slováci v 21. storočí

„Nešťastná krajina, v ktorej sú slová „vlastenec“ považované za nadávky!“
Výrok ruského spisovateľa, Alexandra Solženicyna, možno z hľadiska nás, Slovákov žijúcich v 21. storočí, ako aj nám podobných národov ohrozovaných iredentistickými požiadavkami susedných krajín, považovať za nadčasový a vzhľadom k súčasným udalostiam je nevyhnutné uvedomovať si jeho význam a riadiť sa ním.

Žiaľ, v dnešnej dobe vládne trend potláčať akúkoľvek národnú hrdosť a národné povedomie, akýkoľvek náznak týchto pocitov označovať hanlivými výrazmi a na nositeľov týchto citov poukazovať ako na spodinu spoločnosti, ako na nebezpečné indivíduá ohrozujúce všeobecné blaho a či ako na extrémistov, od ktorých sa treba držať čo najďalej!

Dnešná doba, čoraz viac otvorená multikulturalizácii sprevádzanej prienikom jednotlivých, najmä západných kultúr do našej vlasti, kladie dôraz na prezentovanie jedinca nie ako príslušníka toho-ktorého národa, ale pristupuje ku globalizácií – sme predsa Európania a vydávať sa v prvom rade za Slováka, Čecha, Srba či Poliaka je nemysliteľné! Z tohto hľadiska je priam povinnosťou (hoc zvrátenou) ľudí s národným cítením odsudzovať, pohŕdať nimi a za svoju príslušnosť k vlastnému národu sa hanbiť a zapierať ju.

Čírym dôkazom toho, ako je to v súčasnosti na Slovensku s národným povedomím, je nedávna a stále aktuálna kauza okolo jazdeckej sochy kráľa Svätopluka na Bratislavskom hrade, v ktorej sa ukazuje, že na najvyšších postoch v našom štáte sedia ľudia, ktorým pojem národného sebavedomia nič nehovorí. Vďaka neúnavnej snahe samozvaných historikov a vlastizradcov sa vynára stále viac primitívnych pseudoproblémov, z ktorých sa každému vlastencovi musí zdvíhať žlč, pseudoproblémov týkajúcich sa „správneho“ umiestenia sochy cez stvárnenie samotného kráľa Svätopluka až po zobrazenie nášho národného symbolu, dvojkríža na Svätoplukovom štíte, ktorý niektorí jedinci nazývajú fašistickým symbolom, resp. symbolom totožným so znakom Hlinkovej gardy, nehľadiac na to, že tento symbol tu bol už od čias príchodu vierozvestcov Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu, ba ešte predtým bol byzantským a starokresťanským symbolom vzkriesenia Krista. Taktiež mi nedá nespomenúť pre mnohých kontroverzný vlastenecký zákon, podľa ktorého pôvodného znenia mala byť žiakom v školách na začiatku týždňa pustená hymna a do každej triedy mali byť osadené štátny znak, text hymny a text preambuly Slovenskej Republiky. Zdanlivo neškodná a nepatrná činnosť ako vypočutie si štátnej hymny vyvolala vlnu nepokojov najmä medzi mladými, národne neuvedomelými študentmi, ktorí svoj zamietavý postoj vyjadrovali argumentmi typu „proti hymne nič nemám, ale vlastenectvo sa nanútiť nedá“, a ktorí tento prakticky neodôvodnený postoj prijali pravdepodobne od svojich rodičov a či učiteľov, čo je samo osebe poľutovaniahodné.


Už len na príkladoch týchto dvoch nedávnych udalostí súvisiacich s národným povedomím Slovákov a ich históriou sa ukazuje neznalosť dejín, nevedomosť hlavne mladých ľudí a ich nezáujem a neochota o obranu vecí a záujmov národných, o obranu vecí a záujmov národa, ktorý pridlho trpel jarmo útlaku expanzívnych a agresívnych štátov a ktorý je ohrozovaný doteraz.

Práve neochota mladých ľudí poznať svoju históriu a naučiť sa vážiť si a byť hrdý na svoj národ, dáva týmto agresorom zelenú – tohtoročné voľby v susednom Maďarsku vyhrala radikálna strana Jobbik, ktorá sa netají tým, že neuznáva suverenitu našej republiky a svoje iredentistické vízie a snahy šíri medzi občanov maďarskej národnosti žijúcich v okolitých štátoch či už prostredníctvom svojich výrokov typu „Maďarsko susedí na severe s Poľskom“, nazývaním nášho štátu Felvídekom alebo Hornou Zemou, vydobýjaním si nadpriemerných práv pre svoje menšiny žijúce v zahraničí ako aj návrhmi bezhlavých zákonov – ako príklad uvediem dlho spomínaný zákon o dvojitom občianstve, debatu o ktorom mnohí považujú za bezpredmetnú a toto stanovisko obhajujú slovami, že dianie na Slovensku to v žiadnom prípade neohrozí – práve tento zákon sa môže stať predĺženou rukou maďarskej agresívnej dobyvačnej politiky, pokiaľ sa náš národ nespamätá.

Veľkú pozornosť treba taktiež venovať volaniu maďarskej vlády po otvorení Benešovych dekrétov a po zrušení Trianonskej zmluvy – zmluvy, ktorá dala nášmu štátu hranice, ktoré sa od tých dnešných líšia len nepatrne! Veľkým výkričníkom a povestnou červenou na spamätanie sa by malo byť aj volanie maďarských extrémistov po autonómií južného Slovenska, ku ktorému speje svojimi liberálnymi zákonmi stále viac naklonenými našim južným susedom aj súčasná vláda, a prudký nárast maďarských extrémistov volajúcich po obnovení tzv. Veľkého Uhorska a navrátení „ich“ územia, ktoré „im oddávna patrilo“ – snáď netreba zdôrazňovať, že to boli slovanské kmene, od ktorých privandrovalecké mongolské kmene starých Maďarov preberali umenie hospodárstva, kultúru, zvyky a v neposlednom rade aj množstvo topografických názvov, ktoré na území Maďarska nachádzame dodnes.

Nech práve táto nevšímavosť slovenského národa a zakrývanie si očí pred zjavným ohrozením z juhu nevedie k znovunastoleniu bojov o samostatnosť našej krajiny a znovudobývaniu si toho najzákladnejšieho práva – práva jestvovať. Preto práve teraz nastáva čas znovuobrodenia našich myslí a sŕdc, ktoré už pridlho spia a zotrvávajú v nečinnosti, práve teraz nastáva čas uvedomiť si hodnotu národa a vlastenectva a radšej sa poučiť z príkladu bratov Srbov a zotrvať v podpore s nimi v týchto ťažkých časoch, ako sa stať nasledujúcim príkladom pažravosti a agresie susedných krajín z dôvodu pasivity, prílišnej tolerancie a z dôvodu neuvedomenia si svojej hodnoty a neubránenia si svojho národa.

Neprijímajme teda s nadšením všetko nové a „neslovenské“, nemávajme rukou nad ohrozovaním nášho slobodného bytia, nehanbime sa za svoj starobylý a hrdý národ – pretože len ten, kto pozná svoju minulosť, môže ovplyvniť budúcnosť a ak nám už má byť toľko pretláčaný Západ v niečom príkladom, nech je to práve a iba hrdosť a láska k vlasti!

Tak teda, zastavme sa, bratia, nech znovuožije naša slovenská a slovanská hrdosť a nech sa naše Slovensko preberie z nečinnosti, v ktorej už dlho spí...

Simona Reseková

Zdroj: BEO.sk

;

október 19, 2010 16:49 popoludní
 • krát komentár

10 krát komentár

 1. Obrázok používateľa Exception
  Exceptionoktóber 19, 2010 21:18 popoludní

  Komentár: 

  "Zdanlivo neškodná a nepatrná činnosť ako vypočutie si štátnej hymny vyvolala vlnu nepokojov najmä medzi mladými, národne neuvedomelými študentmi, ktorí svoj zamietavý postoj vyjadrovali argumentmi typu „proti hymne nič nemám, ale vlastenectvo sa nanútiť nedá“, a ktorí tento prakticky neodôvodnený postoj prijali pravdepodobne od svojich rodičov a či učiteľov, čo je samo osebe poľutovaniahodné."

  Prepáčte autorka ale označiť mladých študentov medzi ktorými som bol aj ja za neuvedomelých a myslieť si, že to prebrali od svojich učiteľov a rodičov je podľa mňa veľmi "poľutovaniahodný", urážajúci subjektívny názor! Ak si myslíte, že to čo chceli schváliť tým zákonom, by nejak zdvihlo národne cítenie Vás musím uistiť, že ste na veľkom omyle! Garantujem Vám, že po štvrť roku a možno aj skôr by si žiaci už aj z hymny začali robiť srandu a to len preto, že by ju už mali "opočúvanu"! Pokiaľ naši poslanci chcú niečo také schvaľovať mali by sa najskôr pozrieť na seba a konečne aj začať robiť niečo preto, aby sa Slováci mali dobre vo svojej krajine a nie skrývať svoje megalománske zločiny za takéto absurdné zákony, ktoré v dnešnej dobe nič neriešia! V každom prípade si myslím, že každý jeden súdny človek sa za Slovensko ako krajinu hanbiť ani nemôže! Jediná hanba sú tam politici čo nám ho akurát len rozpredávajú do cudzích rúk a devastujú! Vždy budem hrdý na to, že som Slovák a že som sa narodil v tak krásnej krajine!

 2. Obrázok používateľa Inga
  Ingaoktóber 20, 2010 15:10 popoludní

  Komentár: 

  Milí ,,urazený" mladý študent. Tvrdíš,že si hrdý na to že,si slovák a nie si ochotný spievať slovenskú hymnu? nezdá sa ti ,že si protirečíš? Vy dnešní mladí máte len veľa rečí,ale nie ste ochotní urobiť nič ,,slovenské´´ aby ste si nepokazili image.Ste celí hotoví do západu,ste západnejší ako sám západ,ale to,že západniari s hrdosťou spievajú svoju hymnu pri každej príležitosti,ste si zrejme nevšimli.Źe sú,na rozdiel od Vás,hrdí na to,z kade pochádzajú a ovládajú svoju históriu.Nechcem nikoho uraziť,ale povedzme si otvorene,koľkí mladí dnes poznajú naše Slovensko a ľudí,ktorí tvorili naše dejiny?
  Utekáte za hranice a zaujíma Vás len to,aby ste boli ,,in´´
  Česť výnimkám!

 3. Obrázok používateľa Exception
  Exceptionoktóber 20, 2010 21:25 popoludní

  Komentár: 

  Ja som ochotný spievať hymnu, ale ak je podľa Vás každý pondelok príležitosť na to aby spievali hymnu, tak podľa študentov môže byť každý piatok príležitosť sa ožierať s čím už súhlasiť pravdepodobne nebudete, samozrejme ani ja a nemalo by to ani pozitívny efekt. Rád by som vedel ako ste prišla na to, že som hotový zo západu, ale prakticky mi je to úplne jedno ako ste na to prišla a čo si myslíte, ste slobodný človek. Jednoducho len neprijmem, aby niekto ... predkladal také zákony. K tomu sa dá len "Vodu káže, víno pije." Tým, že sa im stále pritakávalo sme sa dostali, tam kde teraz sme a pokiaľ si ešte aj dnešná generácia nechá doslova s..ť na hlavu, tak tej po mne neostane už pravdepodobne nič, ani Slovensko! Pretože to bude len "nejaká časť" EÚ! To, že som v zahraničí ste trafila ale je to len moja osobná vec, že by som rád spoznával svet, lenže na to treba aj určité financie ktoré by som u nás jednoducho nikdy nezarobil! A to nepíšem len o cestovaní, samozrejme by som rád mal aj vlastný dom so záhradou, auto a podobne, ale to je pre väčšinu už len sen! Ak som sa Vás svojím "osobným" názorom nejak dotkol, tak sa ospravedlňujem!

 4. Obrázok používateľa Mojko
  Mojkooktóber 21, 2010 07:43 dopoludnia

  Komentár: 

  Tiez si nevieem predstavit spievat hymnu na dobre rano - skratka hymna sa hodi na slavnostne prilezitosti. Skoda ze tak dobru a potrebnu myslienku podpory vlastenectva doslova utopili nepremyslenym navrhom zakona, ktory vzbudil urcity odpor, co je vlastne podla mna len dobre, lebo keby bol vlastenecky zakon prijaty v takej podobe v akej bol predlozeny, urobili by sme vlastenectvu poriadne medvediu sluzbu a nasim juznym susedom velku radost, asi tolko...

 5. Obrázok používateľa kentucky
  kentuckyoktóber 20, 2010 22:06 popoludní

  Komentár: 

  Sorry.. Povedz mi jediny dovod, preco ja mam spievat zakazdym hymnu ked mi to niekto povie...Ked mi tato krajina da to minimum co mi da tvoj zatracovany zapad, budem viskat od radosti a spievat hymnu..Ja vdacim za svoj bohaty a pestry zivot prave zapadu, ze moj otec hned po pade komunizmu odisiel na zapad, kusok za hranice a zabezpecil slusne rodinu.. Ale ak sa mam pozriet na vychod, mozem ti cele vlastenectvo ototok a mozem ti celu hmynu ototok...Kam ma dostane vychod?...Nikam...Kazdy ma pravo rozhodnut sa ako chce...Ak niekto chce na zapad a drviva vacsina chce na zapad, tak nieco asi na tom bude, ze?
  Mne tato krajina nedala nic..Absolutne nic...Nie som hrdy Slovak, tak ma zatrat, len mi preboha nenut spievat hymnu pri kazdej hlupej udalosti, ako napriklad ze zvoni na hodinu ( strednu som ukoncil pre 7 rokmi) Skoda sa vobec pozastavovat nad tymto.....

 6. Obrázok používateľa 123
  123október 21, 2010 07:33 dopoludnia

  Komentár: 

  Tiež obdivujem život slobodného človeka v západnej spoločnosti

  http://www.cez-okno.net/clanok/quo-vadis/zivot-slobodneho-cloveka-v-nase...

 7. Obrázok používateľa kentucky
  kentuckyoktóber 31, 2010 00:51 dopoludnia

  Komentár: 

  Jezisi..toto je take nieco neuveritelne :D Vsetko niekto vyraba..Na slovensku nemame ziadne koncerny..vsetko sa bacuje na dvore...ach jaj...tymto ma akoze chces presvedcit ze zapad je zly a clovek nie je slobodny...Som slobodny..Ked chcem vyuzijem konkurecny koncern...Pijem iba pepsi napriklad..Jazdim na bavoraku napriklad, nepijem kavu cize do starbucks nechodim, sefa nemam, pracujem sam pre seba, uver neplatim nikomu a dalej..toto vsetko som si vybral sam...Obmedzeny nazor ze ma riadia nejake koncerny je pre hlupakov..ja ti taketo vysokoskolske zvasty z intraku od ludi, ktori sa tvaria mudrejsimi ako sami dokazu spracovat je vies pre koho...Videl si film Dobry Will Hunting?..Tam ako ten blondak dlhovlasy v bare isiel mudrovat na holky s nejakymi zvastami, ktore si pred tym precital v novinach a naucil par veci zo skoly? A ako ho potom Will zotrel, ze nech si utvori vlastny nazor na vec a nech nebali babenky na nieco co nema z vlastnej hlavy? Tak asi tolko o tom..Ty si ten blondak :)

 8. Obrázok používateľa Anonym
  Anonymoktóber 22, 2010 19:35 popoludní

  Komentár: 

  Prepáč, ale k tebe sedí len jediné slovo a to MATERIALISTA. Skús hľadať aj duchovné hodnoty.

 9. Obrázok používateľa kentucky
  kentuckyoktóber 31, 2010 00:39 dopoludnia

  Komentár: 

  Pre mna za mna aj metarialista...Vies v dnesnej dobe si jedlo kupujes za peniaze, svet, ktory tak chcem vidiet si viem dovolit za peniaze, byvanie si kupim za peniaze..Nic neni zadarmo...Ani na slovensku..Iba pracovna sila...

  Bohaty a pestry zivot som mal namysli, ze som sa nemusel bat co bude, co budeme zajtra jest...Ze mal moj oec na to aby siel von?..Nasa vyhoda, jeho sikovnost...Keby nebol dovod ostal by tu...Mam byt preto hrdy vlastenec, ze tato krajina dokaze slusnemu cloveku tolko zobrat?

  Nie moj toto neni o peniazoch..toto je o zivote..O tom aky si mozes dovolit zit a o tom aky by si chcel minimalne zit..Neni to o peniazoch a materialistickych veciach....

  Ale ked chces, budem spievat hymnu na kazdej hlupej prilezitosti...Co na tom ked nebudem mat co do huby a deti slusne obliect...Dokonca si raz mozno kupim aj vlasnty byt ci postavim dom....

  Spievajte si hymnu..Ja chcem zit a nie zivorit...To je moja hodnota..Zit na slusnej urovni....

 10. Obrázok používateľa Milan
  Milanoktóber 20, 2010 21:55 popoludní

  Komentár: 

  Treba si pozrieť dvojdielny film " Jánošík ", tam je perfektne ukázané všetko, čo našim niektorým mladým chýba, "nemám teraz na mysli zboj".

 

 

Top