Obrázok používateľa CEZ OKNO
Slovenské euro: tŕň v oku mnohých Maďarov

Nie je žiadnym tajomstvom, že zavedenie eura na Slovensku spôsobuje frustráciu u mnohých Maďarov. Dlhodobý favorit EÚ a samozvaný hegemón „Karpatskej kotliny“ ťažko znáša, že ho viacej ako o dĺžku konskej hlavy, predbehol „Felvidék“, ako s okázalým dešpektom označujú Slovensko. Preklad nasledovného príspevku z maďarskej tlače len dokladá, ako si tento fakt vykladajú maďarskí pravicoví konzervatívci, alebo ľavicoví liberáli. Spôsob plnenia prísnych maastrichtských kritérií pre vstup do Eurozóny v posledných troch rokoch súčasnej vlády však obe strany cudne obchádzajú.Nemálo Maďarov si v týchto dňoch neveriaco kladie otázku, ako mohlo prísť k tomu, že Slovensko dosiahlo euro-zrelosť skôr, ako Maďarsko.

Skoro tisícročie bolo dnešné Slovensko časťou Maďarského kráľovstva. Odkedy západné Maďarsko 1526, spolu s dnešným Slovenskom pripadlo Habsburgom, označovalo sa toto územie ako „Horné Uhorsko“. Takto to malo zostať až do konca prvej svetovej vojny 1918. Odvtedy pozerajú mnohí Maďari kriticky na svojich bývalých poddaných, predovšetkým od rozdelenia Československa 1993 a s ním spojeným vyhlásením nezávislosti Slovenska.

Niet teda divu, že frustrácia v Maďarsku, z pohľadu pristúpenia Slovenska k Európskej menovej únii, je veľká. Podľa expertov zavedie Maďarsko euro najskôr v roku 2012. Ako veľmi táto téma zaujíma tunajšiu verejnosť, možno vo veľkej miere odvodiť z toho, že sa obe vedúce mienkotvorné noviny krajiny, Népszabadság a Magyar Nemzet, zaoberajú zavedením eura na Slovensku vo svojich úvodníkoch.

Reformy ako priekopníci

V pravicovo-konzervatínych novinách Magyar Nemzet odvodzuje Anna Szabó zavedenie eura na Slovensku 1. januára 2009 od reforiem neoliberálnej vlády pod Mikulašom Dzurindom (1998-2006): „Až do roku 2006 robilo Slovensko to, o čom sa u nás len povrchne hovorilo. Táto znížila vládne výdavky a paralelne k tomu redukovala dane. Daňová reforma na Slovensku pozostávala z toho, aby sa zjednodušil daňový systém, zaviedla sa paušálna daň a boli cielene podporované niektoré priemyselné odvetvia. Ako následok sa redukoval rozsah štátneho prerozdeľovania, čo znamená, že síce do štátneho rozpočtu plynulo menej peňazí, ale viacej peňazí ostalo občanom.“ Szabó sa vo svojom komentári zaoberá aj reformou slovenského sociálneho systému: „Ich následkom sa neznížila len nezamestnanosť. Zmenšil sa aj počet invalidných dôchodkov na 27.000 (u nás existuje cca 800.000 invalidných dôchodcov.) Napriek reforme sociálneho systému, neexistoval na Slovensku nárast chudoby. Práve naopak: z pohľadu hrubého domáceho produktu (HDP) na hlavu nás Slováci už v r. 2006 predbehli.“ Avšak Anna Szabó zabudla uviesť, že Slovensko sprivatizovalo svoj systém zdravotného poistenia a po krátení sociálnych výdavkov o 50 % vypukli v niektorých rómskych okresoch krajiny ťažké nepokoje.

Kto by si to bol myslel?

Možno, že práve z tohto dôvodu sa Tibor Kis s ľavicovo-liberálnych novín Népszabadság tvári skôr udivený, ako euforický: „Kto si myslel, po rozpade Československa, že tá zaostalejšia východná polovica ČSSR za jeden a pol desaťročia v európskej konkurencii predbehne svoju podstatne lepšie hospodársky rozvinutú západnú polovicu? Svojho času stála v priestore ešte otázka, či nezávislé Slovensko je vôbec životaschopné. A aj dnes, keď Slovensko dosiahlo členstvo v Menovej únii, nikto netvrdí, že krajina je hospodársky vyspelejšia ako Česko, alebo určité iné krajiny strednej s východnej Európy. Ako sa teda podarilo Slovensku splniť maastrichtské kritériá pred inými štátmi regiónu? To je pre mnohých ešte stále hádanka; a zdá sa, že na to ani samotní Slováci nemajú uspokojujúcu odpoveď.“

Euro nie je žiadne zdražovanie

Mnohí Slováci sa stavali k Euru skepticky. Z jedného prieskumu Ústavu pre výskum verejnej mienky KMG vyplýva, že 38% slovenského obyvateľstva sa dívajú na zavedenie eura na Slovensku s obavami. Naviac viacej ako polovica Slovákov verí, že euro prinesie okrem výhod so sebou aj mnohé problémy. Medzi tým v pondelok minulý týždeň oznámil Štatistický úrad na Slovensku, že euro neprinieslo predbežne žiadne zdražovanie.

Slowakischer Euro: ein Dorn im Auge vieler Ungarn

http://www.budapester.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=3636&...

Zdroj: protiprudu.info


Rubriky: 
január 26, 2009 01:18 dopoludnia

 

 

Top