Obrázok používateľa CEZ OKNO
"Ako keby sova vrabcovi vyhadzovala na oči, že má veľkú hlavu"

Otvorený list Gregora Papučka starostovi mesta Sarvaš Mihályovi Babákovi
Vážený pán Babák!
Posielam Vám svoj pozdrav, ako z vôle ľudu najvyššiemu vedúcemu nášho pôvodne slovenského mesta! Píšem v našej rodnej materčine, lebo viem, že ste pôvodný Sarvašan, tiež slovenského rodu, a my, Slováci, vieme, aký nesmierne osožný a pekný jazyk máme. Vieme, že ak ovládame čo i len dajme tomu sarvašské nárečie, nepredajú nás ani v Prahe, ani vo Varšave, ani v Moskve, ani v Minsku, ani v Kyjeve, ani v Sofii, ani v Ľubľane, ani v Záhrebe, ani v Belehrade, môžeme ísť až po Japonské more a všade sa dohovoríme.

Náš jazyk teda nie je na zahodenie a viem, že ani Vy ste si ho nezahodili. Popri tom vieme dobre aj po maďarsky, lebo žijeme v Maďarsku. Mám malý slovníček z 1800-stých rokov vydaný v Sarvaši. Úvodník sa prihovára Sarvašanom, aby sa naučili aj po maďarsky hovoriť, že to budú potrebovať A viem dobre aj to, že dnes je už problém u vás, žiaľ, úplne opačný. Prekvapili ma správy, že sa chystáte stretnúť s pánom prezidentom SR Ivanom Gašparovičom preto, lebo „Sarvašanov hlboko ohromil“ na Slovensku prijatý a prezidentom podpísaný jazykový zákon! Že chcete sebou vziať aj predsedu miestnej slovenskej samosprávy, ba aj vedúci Békešskej Čaby a Slovenského Komlóša by išli s Vami.

Ja viem, u nás, ba aj okolo nás, všade kde žijú Maďari, sa robí obrovská kampaň proti tomuto zákonu. Robia to niektorí aj len z púheho oduševnenia, bez toho, že by ten zákon mali aspoň prečítaný. Treba však k tomu vedieť, že každý štát má právo chrániť svoj jazyk, hlavný znak národa. Poznáte: „Nyelvében él a nemzet“ (Národ žije vo svojom jazyku). Chránia si ho aj Maďari. V školách všetkých stupňov, počnúc od materskej školy. Ale aj v rozhlase (Édes anyanyelvünk!). Chránia si ho všetky národy, prečo by mali byť výnimkou práve Slováci? A tejto ochrane slúži uvedený zákon.

Je to zákon na ochranu slovenského jazyka na Slovensku, nie proti jazykom národností. Ani jedna menšina na Slovensku nemá proti nemu výhrady, okrem maďarskej. Kampaň útočí hlava-nehlava a šíri sa o ňom aj mnoho nepravdy. Preto skôr než by ste vycestovali do Bratislavy, dobre urobíte, ak si preštudujete Novelu zákona o štátnom jazyku - V slovenčine, maďarčine a angličtine. Nájdete ju na domovskej stránke našich Ľudových novín:

http://www.luno.hu/mambo/index.php?option=content&task=view&id=8629&Itemid=

Aby ste vedeli, čo to idete kritizovať.

   Ďalej by ste sa všetci mali zamyslieť aj nad paradoxom, že akokoľvek sa na vec pozeráme, maďarská menšina na Slovensku je v oveľa lepšej situácii než my, Slováci žijúci v Maďarsku.

- Čo poviete, ak sa Vás pán prezident opýta, koľko slovenských poslancov zastupuje slovenskú národnosť v maďarskom parlamente? Čím odôvodníte skutočnosť, že ani jeden, keď v národnostnom zákone č. LXXVII. z r. 1993 sa doslova hovorí, že „Menšiny majú právo... na parlamentné zastúpenie“? Slovensko toto právo národností nielen deklaruje, ale v slovenskom parlamente aj v skutočnosti sedí 20 maďarských poslancov + dvaja sú aj v EP! Ako sa z toho vyhovoríte?

- Čo poviete, ak sa spýta čo sa stalo s týmito troma pôvodne slovenskými mestami, ako že sú už všetky tri maďarské? Že v nich už sotva žije zopár Slovákov. Kam sa podeli, prečo tam nie sú, či stadiaľ utiekli?

- Môže sa Vás spýtať aj či máte vo vašich pôvodne slovenských mestách slovenské materské školy, slovenské základné školy? Nemali by ste povedať že máte, lebo nemáte. Ak poviete predsa že máte, nebudete vedieť vysvetliť, prečo vaše deti, vaša mládež nevie po slovensky, čo v tých slovenských inštitúciách robia celé roky, že ich nenaučia. A keď sa priznáte, že nemáte slovenské školy, potom zase nebudete vedieť vysvetliť, prečo nemáte, keď aj podľa ústavy, aj podľa uvedeného zákona by ste ich mali mať. Nestačí len pekne deklarovať, na papieri sľúbiť a v skutočnosti nedať!!! Ako sa tam z takejto šlamastiky vyhovoríte?

- Vás osobne, sarvašského starostu, Slováka, sa môže spýtať, či máte ešte tú preslávenú slovenskú, v celom Uhorsku jedinečnú, aj cárskym Ruskom toho času obdivovanú slovenskú strednú školu, ktorú ste tam mali už v dobe Samuela Tešedíka? Poviete, že tam je, len je maďarská? A ak sa vás spýta, či slovenskú strednú školu vôbec nemáte, Vy poviete hrdo, že veru nie, my vôbec takú nemáme! A prečo? No len tak.

- Potom ak sa opýta Komlóšanov a Čabänov, či majú slovenskú strednú školu, čo povedia? Čím odôvodnia, že nemajú? Čabänia povedia že majú? Ja viem, že nemajú. To čo majú, to nie je slovenská, to je dvojjazyčná škola. Proti takým školám by Maďari na Slovensku protestovali. Oni totiž na Slovensku majú školy nielen takzvané, ale skutočne maďarské. Nakoniec aj vyjde pekne najavo, prečo naše deti, naša mládež už nehovorí po slovensky. Nemá a nikdy ani nemala v Maďarsku zabezpečené tie školy, inštitúcie, ktoré im naša ústava tak štedro deklaruje. A v neexistujúcich slovenských školách sa nedá ani naučiť, ani pestovať slovenčinu. Keď toto takto vyjde najavo, bude to poriadna blamáž. Ako sa z toho vyhrabete?

A mohol by som pokračovať, čo všetko ešte nemáte v skutočnosti, čo na papieri máte.

- Napríklad môže sa spýtať, ako je to s vašimi kostolmi. Či veriaci aspoň v týchto troch najväčších pôvodne slovenských mestách majú možnosť každý deň pravidelne navštevovať slovenské bohoslužby. Či existuje v Maďarsku aspoň jedna samostatná slovenská fara, alebo cirkevná organizácia, a pod. Čo poviete?

Vážený pán Babák, ísť z Maďarska (kde Slováci nemajú takmer nič), na Slovensko (kde Maďari majú takmer všetko) kritizovať národnostnú politiku, alebo čo aj len jej jednotlivé javy, je ako keby sova vrabcovi vyhadzovala na oči, že má veľkú hlavu. Je to chúlostivá záležitosť, lebo sa v tom môžu vyskytnúť vyššie načrtnuté úskalia. Ja Vám len pripomínam, aby ste v tej Bratislave nezhoreli ako ten Synčokov kabát v kukurici, lebo to by nebolo pre Vás ani príjemné, ani dôstojné. Som Slovák žijúci v Maďarsku, a neznášam neúspechy našich Slovákov ani doma, ani v zahraničí. Pekne Vás pozdravujem a - ak by ste predsa len odcestovali do tej Bratislavy - želám Vám, aby to šťastlivo dopadlo!

Budín, 30. júl 2009

S pozdravom

Gregor Papuček

http://www.pilis-slovak.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=127...

Súvisiace:

M. Babák chce konzultovať s prezidentom SR

Starosta mesta Sarvaš za Fidesz Mihály Babák požiadal maďarského ministra zahraničných vecí listom (doručeným aj tlačovej agentúre MTI), aby sa pričinil o zorganizovanie jeho stretnutia s prezidentom Slovenskej republiky Ivanom Gašparovičom. Podľa svedectva z listu, starosta mesta, v ktorom žijú aj príslušníci slovenskej národnosti, požiadal ministra zahraničných vecí Pétera Balázsa o pomoc preto, lebo Sarvašanov „hlboko otriasol” slovenským parlamentom prijatý jazykový zákon, posvätený slovenským prezidentom, ktorý „prakticky vylučuje úradné používanie maďarského jazyka, ale drasticky ho obmedzuje aj v každodennom živote”. Ako o tom píše konzervatívny denník Magyar Nemzet, Mihály Babák by sa chcel v druhej polovici augusta stretnúť so slovenským prezidentom v Bratislave. Podľa maďarských médií sprevádzal by ho aj predseda slovenskej samosprávy mesta a svoj zámer zúčastniť sa stretnutia vraj ohlásili aj predstavitelia Slovenského Komlóša a Békešskej Čaby. Členovia delegácie by si chceli na stretnutí so slovenským prezidentom vymeniť osobné skúsenosti a chceli by ho požiadať aj o „podpornú spoluprácu” - ako vyplýva z listu poslanca maďarského parlamentu a zároveň sarvašského starostu M. Babáka.


http://szarvas.hir6.hu/cikk/33009/090730_a_szlovak_koztarsasag_elnokevel...

http://onkormanyzat.mti.hu/Pages/News.aspx?ni=1450

http://www.dunatv.hu/otthon/szarvasi_polgarmester_levele.html

Zdroj: protiprudu.info


Rubriky: 
august 23, 2009 13:52 popoludní

 

 

Top