Obrázok používateľa CEZ OKNO
Budapešť atakuje Bratislavu kvôli "nepriateľstvu voči Maďarom"

Ako už spomenul minister zahraničia Miroslav Lajčák, priniesol rakúsky denník DER STANDARD vo svojom vydaní 25.08.2009 interview s maďarským ministrom k aktuálnej maďarsko-slovenskej kríze. Pre úplnosť považujeme za potrebné oboznámiť sa aj s argumentáciou druhej strany. Nebudete sa stačiť čudovať! Péter Balázs je od polovice apríla 2009 maďarský minister zahraničia. V roku 2004 bol tento ekonóm prvý zástupca Maďarska v Komisii EÚ. Balázs bol za prezidenta Komisie Romano Prodiho zodpovedný za regionálnu politiku.

Maďarský minister zahraničia Péter Balázs v interview pre DER STANDARD: "Prezident bol privedený do nedôstojnej situácie".

V spore so Slovákmi zapojil maďarský minister zahraničia Péter Balázs EÚ, požaduje právnu reformu. Vo vnútri EÚ nemá vraj už nikdy šéf štátu dostať zákaz vstupu. S Balázsom sa zhováral András Szigetvari.

Szigetvari: Slovensko siahlo, k medzi EÚ partnermi bezpríkladnému opatreniu a maďarskému prezidentovi László Sólyomovi zamedzilo vstup. Čo podnikne Maďarsko?

Balázs: My chceme záležitosť primárne vyjasniť so Slovenskom. Maďarský štátny prezident bol vládou v Bratislave uvedený do nedôstojnej situácie: v necelých dvoch hodinách pred oznámenou návštevou, bol mu nótou zakázaný vstup. A to napriek tomu, že prezident bol už na ceste. Že Slováci odôvodnili zákaz vstupu s bezpečnostnými rizikami, napríklad kvôli možným demonštráciám, je navyše jednoducho nepravdivé. My sme nemohli rozoznať žiadne bezpečnostné riziká.

Szigetvari: Čo konkrétne plánuje vaša vláda teraz?

Balázs: Ja som pozval slovenského veľvyslanca na ministerstvo zahraničia a odovzdám mu protestnú nótu. Chcel by som mať vysvetlenie pre tie udalosti. Zároveň sa Slováci odvolávali na ustanovenia EÚ, keď zabránili prezidentovi vstup. Podľa nášho názoru to bolo právnicky síce nesprávne, ale ja sa chcem v každom prípade s našimi inými partnermi EÚ postarať sa o to, aby sa niečo takéhoto nikdy viacej nevyskytlo. Preto si prajeme zodpovedajúcu modifikáciu práva EÚ. Ja som preto už informoval švédskeho ministra zahraničia a predsedajúceho Rade EÚ Carla Bildta a budem písomne informovať všetky ostatné členské štáty EÚ.

Szigetvari: Ale nebola to pri tom aj cielená provokácia maďarského prezidenta? On predsa vedel, že nie je na Slovensku vítaný.

Balázs: Prezident si svoj program robí sám, nie vláda. Túto otázku musíte preto postaviť prezidentskej kancelárii.

Szigetvari: Maďarsko a Slovensko majú tie najhoršie vzťahy v rámci EÚ. Máte predstavu, ako by sa tieto vzťahy mohli znovu zlepšiť?

Balázs: Ja na to môžem len povedať, že maďarská vláda nie je šovinistická, ani nacionalistická. My sledujeme úprimné zámery voči Slovensku. Ja som sa ešte pri jednej návšteve v máji bezúspešne snažil, založiť novú kapitolu do našich vzťahov. My to vidíme takto: slovenská vláda stavia veľmi silno na nepriateľstvo voči Maďarom. To je tam vládna politika. My nie sme pre takéto niečo žiadni partneri, my nechceme oplácať rovnakými metódami, ale hľadáme východiská. Vonkajšie pomery – naše spoločné členstvo v EÚ a v NATO – dobré vzťahy len uprednostní.

Szigetvari: Považujete za nemožné, že Maďarsko vybuduje dobré vzťahy so slovenským premiérom Ficom a jeho vládou?

Balázs: Doteraz boli všetky naše iniciatívy z ich strany odrazené.
DER STANDARD, Printové vydanie, 25.8.2009
Budapest attackiert Bratislava wegen "Ungarnfeindlichkeit"
http://derstandard.at/druck/1250691134395/Budapest-attackiert-Bratislava...
Zdroj: protiprudu.info

Rubriky: 
september 05, 2009 22:06 popoludní
  • krát komentár

0 krát komentár

 

 

Top