Obrázok používateľa CEZ OKNO
Jazykový zákon – nutná sebaobrana Slovákov

Na južnom Slovensku bol pokoj. Maďari rozprávali po maďarsky, Slováci sa postupne asimilovali, ale hlavne - neboli tu politici. Nikto tu nehovoril o autonómii, o Benešových dekrétoch. Jednoducho nikto nepotreboval parazitovať na týchto témach. Nikto nehovoril nahlas o tom aký je zdesený, že sa ako rodený Slovák napríklad zo Žiliny nedohodne v obchode napríklad v Leviciach. O úradoch ani nehovorím. Žiadny Maďar žijúci na Slovensku a "úradujúci" v československej štátnej správe si nedovolil neovládať slovenský jazyk. Veď ten bol (slovenský jazyk), a aj je, jednou z podmienok jeho kariérneho postupu. Za posledných 20 rokov Maďari riadne pritvrdili.

Nie všetci. Pre politikov je to však otázka byť či nebyť. Ak by neboli tieto témy, väčšina "maďarských politikov" by cez svoju odbornosť v politike asi nebola. Hlavne za dvoch predchádzajúcich vlád dostali zelenú. Účelovo vytvorili tlak na budovanie infraštruktúry na južnom Slovensku, a to na úkor chrbtice našej cestnej siete (Bratislava - Žilina- Poprad - Košice), cez správu fondov v sektore poľnohospodárstva dotovali prednostne južné Slovensko a podobne.

Teraz kričia my chceme aby bol zachovaný status quo, rozumej, tak ako sme to nasmerovali za osem rokov, tak nech to ide i ďalej. Čo tam po tom, že severné Slovensko má oveľa horšie klimatické podmienky a tým aj horšie podmienky na poľnohospodárstvo. Ich osemročná cesta bola pokojná a tichá, cez svoju účasť vo vláde si nasmerovali finančné toky na podporu svojich záujmov s cieľom ožobráčiť severné Slovensko. Iba ekonomicky silný môžu robiť dejiny.

To bolo a je ich heslo. No a teraz k tomu jazykovému zákonu. Základný princíp budovania autonómie viedol práve cez jazykovú asimiláciu Slovákov žijúcich na južnom Slovensku. Ak by tam raz všetci žijúci občania rozprávali po maďarsky (čo pri slovenskej povahe je rýchlo možné) ľahko by sa myšlienka autonómie presadila. Ak sa medzitým vybudovala za peniaze, ktoré vyprodukovala slovenská ekonomika aj potrebná infraštruktúra, ani Maďarsko by nebolo proti. Kde sa ale produkujú na Slovensku zdroje. Stačí sa pozrieť, kde je aká nezamestnanosť.

Kto produkuje a kto troví cez poberanie rôznych dávok. Jazykový zákon, tak ako bol prijatý, je vlastne iba pokus zastaviť asimiláciu Slovákov v ich vlastnom štáte. Nikto nesmie brať právo na dôstojný život, žiadnej národnostnej menšine v našom štáte. Ale ani, žiadna národnostná menšina, nemôže diktovať štátotvornému národu.

Nemôže sa stať, že zomrie Slovák v slovenskej nemocnici v Komárne, lebo mu personál nebude rozumieť. Nemôže sa stať, že si Slovák na Slovensku nekúpi pivo ak si ho vypýta po slovensky. Nemôže sa stať, že umrie občan - Slovák maďarskej národnosti v popradskej nemocnici lebo nebude vedieť popísať svoj stav.

Základnou myšlienkou nového jazykového zákona je, aby sa všetci občania Slovenskej republiky medzi sebou dohodli. Aby sa dohodli musia sa dorozumieť. Je prirodzené, že tým komunikačným a dorozumievacím jazykom je vždy jazyk väčšiny.

Dovolím si zopakovať - to hlavné poslanie jazykového zákona je, aby sa všetci občania Slovenskej republiky medzi sebou dohodli - dorozumeli. Slovenským "maďarským" politikom ide zdá sa naopak o to, aby sa ich voliči nedorozumeli a teda ani nedohovorili. Oni samy vedia po slovensky dobre a dobre sú si vedomí, že bez toho by nemohli robiť to čo robia.

Ide im teda zjavne o to, aby sa hlavne Slováci žijúci na južnom Slovensku jazykovo asimilovali, čím by sa vytvoril predpoklad pre pokračovanie ich zvrátenej myšlienky o Veľkom Uhorsku. Podobné problémy majú aj iné štáty susediace s Maďarskom. Slovensko si Maďari vybrali zámerne.

Po rozpade ČSFR sa javí ako najslabší článok na ich ceste. Po jeho zdolaní by určite nasledovali ďalšie štáty. Po jazykovom zákone odporúčam vláde, aby sa zaoberala myšlienkou vytvorenia združenia na obranu pred maďarskou expanziou, ktorého členmi by mali byť všetky dotknuté štáty. Cieľom tohto združenia by malo byť eliminácia Maďarskej rozpínavosti v európskom priestore.

Táto spolupráca by mala byť hlavne v európskom parlamente. Zúčastnené štáty by mali dať najavo, že sú za dobré spolunažívanie so svojimi susedmi, ale neželajú si zasahovanie do svojich vnútorných záležitostí. Posledná reakcia Maďarska je totiž viac ako varujúca.

Po neúspechu v EU sa Maďarsko ide obrátiť na USA. Kto sú USA? Sudca? Žandár? Prečo práve USA? Pre to, čo sa stalo v Srbsku a pre účasť USA na tomto procese? Komu dnes vyhovuje nestabilita v Európe. Do čoho chcú maďarský politici zatiahnuť Európu?

To sú otázky, na ktoré by si mala dať odpoveď predovšetkým EÚ, a zastaviť tento proces skôr, ako prerastie do silového riešenia. Na Slovensku máme príslovie: "Kto vietor seje, búrku bude žať!" A Maďari ten vietor sejú. Kde by sa odohral prípadný konflikt? V Žiline, alebo na južnom Slovensku? Čie životy a majetok by bol možno desaťročia ohrozovaný?

Ale otázka stojí inak, chce niekto na Slovensku silové riešenie? Chce niekto ohrozovať životy nevinných ľudí? Jazykový zákon bol prvým krokom na zastavenie asimilácie Slovákov v ich vlastnom štáte. A tiež prvým krokom k tomu, aby sa všetci občania tohto štátu mohli dohovoriť v jednom jazyku, že si neželajú nič iné iba pokojné spolunažívanie a ekonomickú prosperitu.
JOLA
Zdroj: Dôležité.sk

Na žiadosť čitateľov pripomíname tému "Kosovo".
Články nájdete na tejto adrese.

Rubriky: 
september 11, 2009 15:07 popoludní
 • krát komentár

1 krát komentár

 1. Obrázok používateľa Anonym
  Anonymseptember 11, 2009 15:12 popoludní

  Komentár: 

  Panslovanská únia sa v plnom rozsahu pripája k Stanovisku slovenskej inteligencie k politickej a mediálnej kampani k zákonu o štátnom jazyku z 13. augusta 2009. Štátny jazyk považujeme za súčasť národnej kultúry a identity štátotvorného národa, ktorý je vláda každého štátu povinná zveľaďovať a ochraňovať. Snahu Strany maďarskej koalície a strany Most-Híd o nastolenie jazykového apartheidu na Slovensku, považujeme za nezodpovednú a neprijateľnú. Všetci slovenskí občania, vrátane tých ktorých materinskou rečou je maďarčina, majú právo na informácie bez sprostredkovania, čo je však možné reálne uplatňovať len vtedy, ak budú mať všetci možnosť ovládať štátny jazyk.

  Aj my, členovia Panslovanskej únie vyzývame vládu, aby sa naďalej správala, ako vláda suverénneho štátu a nepodľahla sústredenému protislovenskému tlaku.

  JUDr. Milan Janičina
  predseda Panslovanskej únie

  citat z www.SHO.sk

 

 

Top