Obrázok používateľa CEZ OKNO
Kde je chyba?

Začiatkom roka 2010 priviezli do nitrianskej nemocnice trinásťročného chlapca od Štúrova, ktorý neodborne manipuloval s petardami a vážne si poranil ruky. Chlapec, ktorý pravidelne navštevuje školu s maďarským vyučovacím jazykom, s lekármi a sestričkami sa po slovensky nedokázal dohovoriť, hoci majú v škole povinné vyučovanie slovenčiny. Spytujem sa, ako je možné, že žiak sa v škole za šesť rokov nenaučil hovoriť (dohovoriť) po slovensky? Kto je na príčine? Školské osnovy? Učiteľky, ktoré dostávajú platy? Tvrdohlavosť? Čo robia zodpovední školskí inšpektori? Kto koho zakrýva? Na južnom Slovensku v okolí dolného Hrona v niektorých kostoloch visia maďarské zástavy (piros, fehér, zöld) s vyobrazením maďarského štátneho znaku (so slovenským trojvrším a cyrilometodským dvojkrížom). V obci Bruty, v Kostole Povýšenia sv. Kríža trčí vysoko nad oltárom spomínaná maďarská zástava, ako meno!

Podobne aj v Kostole sv. Michala Archanjela v obci Kamenica nad Hronom. Maďarská zástava so štátnym znakom Maďarska nechýba ani v Kostole sv. Archanjelov Strážcov v obci Malá nad Hronom. Zástava je rovno pod kazateľnicou. To je len malý exkurz na slovenskom juhu na dolnom Pohroní, kde preteká rieka Hron, tento majestát ospievaný legendárnym básnikom Andrejom Sládkovičom.

Majú do spomínaných kostolov prístup aj kresťania Slováci? Len mimochodom, poznám desiatky božích chrámov na Slovensku, ale nikde som nevidel slovenskú zástavu. Prečo majú niektorí kňazi na našom juhu provokovať? Koho zastupujú? Spovedajú sa ostrihomskému biskupovi? Alebo politikom na pravom brehu Dunaja?


Trinásťročný chlapec, ktorého spomínam v úvode, zrejme svojím rozumom nepochopil, že žije v Slovenskej republike, kde je štátnym jazykom slovenčina. Nevie po slovensky, lebo ho to učiteľky nenaučili. Tie učiteľky, ktoré dostávajú plat. Chlapec, ktorý navštevuje kostol, kde mu oči kole maďarská zástava si možno myslí, že každý kresťan musí byť Maďar, že Maďari majú svojho boha.

Maďarský básnik so slovenskými koreňmi Alexander Petrovič, pseudonymom Sándor Petöfi v básni Magyarok istene (Boh Maďarov) napísal: A magyarok istenére esküsszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. V preklade, na maďarského boha prisaháme, že otroci ďalej nebudeme. Maďari majú svojho boha, svoje kostoly, svoje zástavy... Ako vidno, trinásťročný chlapec pozná zrejme jednu históriu národa. Pravdepodobne pozná len jednu zástavu. Modlí sa k „maďarskému bohu“ a myslí si, že všetci na Slovensku (vrátane lekárov) musíme vedieť po maďarsky.

LACO ZRUBEC

Zdroj: protiprudu.info

Rubriky: 
apríl 23, 2010 15:24 popoludní
  • krát komentár

1 krát komentár

  1. Obrázok používateľa Anonym
    Anonymapríl 23, 2010 21:19 popoludní

    Komentár: 

    Dobre a pravdivo napísané.

 

 

Top