Obrázok používateľa CEZ OKNO
Nastal čas

Vývoj v Európskej únii nezadržateľne postupuje od integrácie k transformácii na štátny útvar. Oficiálnym medzníkom je nepochybne Lisabonská zmluva. Pri jej ratifikácii slovenskí politici a ich poradcovia podcenili mieru opatrnosti, ktorú od nich (v súvislosti s ďalším osudom Slovenska) občania oprávnene očakávali. Ďalší laxný prístup k problému, a jeho zakrývanie, však už nemožno považovať za neopatrnosť, ale za porušenie slovenských národných záujmov. Či sa tak udeje z hlúposti alebo úmyselne je rozhodujúce len z hľadiska miery zavinenia konkrétnych osôb, na ohrození slovenských záujmov to však nič nemení.

Názory právnikov na možnosť prelomenia Benešových dekrétov použitím ustanovení Lisabonskej zmluvy sa rôznia a neexistuje a ani nemôže existovať záväzný právny názor, ktorý by oprávnené obavy Slovákov a Čechov upokojil. Nikto teda nemôže dať záruku, že žiadny z európskych súdov nikdy nevydá rozhodnutie, ktoré by pre oba národy bolo absolútne neprijateľné. Preto aktivity českého prezidenta Klausa ale aj reakciu slovenského premiéra Fica treba privítať a nie ich zosmiešňovať.

Existujúci problém má právny a politický rozmer, pričom ich nie je možné oddeliť - ide totiž o dve strany tej istej mince. Aktivity Budapešti mimo územia Maďarska a tlak maďarských lobistov v orgánoch EÚ predstavujú jeden nebezpečný a sofistikovaný systém, ktorého ciele sú priehľadné a pre Slovensko veľmi nebezpečné. Slovenskú politickú reprezentáciu preto musí byť dobre počuť, a to nielen na domácej scéne a v orgánoch EÚ, ale aj na iných fórach. Vyhýbať problémom sa síce dá, ale následky môžu byť nedozierne.

Dostredivým silám predstavovanými eurobyrokratmi na ochrane záujmov jednotlivých európskych národov nijako mimoriadne nezáleží – sústreďujú sa najmä na čo najrýchlejšie získanie čo najväčšej rozhodovacej moci. Každý národ si preto musí svoj legitímny záujem chrániť sám – rešpektovanie svojich záujmov zo strany iných si inak ani nezaslúži. Nastal čas, keď každý relevantný slovenský politický subjekt môže jednoznačne vyjadriť ako mu na Slovensku skutočne záleží. Panslovanská únia preto vyzýva všetky relevantné slovenské politické strany, aby nezneužívali danú situáciu a aby hľadali potrebný konsenzus na riešenie zložitého problému s možnými mimoriadne ťažkými následkami.
JUDr. Milan Janičina
predseda Panslovanskej únie
Zdroj: SHO.sk

Rubriky: 
október 31, 2009 18:12 popoludní

 

 

Top