Obrázok používateľa CEZ OKNO
O Slovenskom dome v Mlynkoch na VZ združenia Pilíšanov

Takmer polovica finančnej podpory maďarskej vlády na výstavbu nového Slovenského domu v Mlynkoch - Strediska pilíšskych Slovákov už nie je k dispozícií!!! Dozvedeli sa o tom členovia Valného zhromaždenia Združenia a regionálneho kultúrneho strediska pilíšskych Slovákov na svojom zasadnutí koncom februára. Informoval ich predseda Celoštátnej slovenskej samosprávy Ján Fuzik (mimochodom poslanec Slovenskej samosprávy v Kestúci), od ktorého sa dozvedeli, že stavebný pozemok stál 21,5 milióna forintov, kvôli nútenej výmene pozemku museli vyhotoviť dva projekty (budova bude stáť na menšom, ale lepšie situovanom pozemku) za 4-5 miliónov, zatiaľ celkovo 6 miliónov forintov dostal projektový manažér a 2,4 milióna právnik CSS, zvyšok inžinierske práce a preklady vyše 10 zmlúv.

Doteraz stáli prípravy 37 miliónov forintov

Ako nás informoval predseda združenia Jozef Havelka, členovia VZ vyjadrili svoj nesúhlas s honorovaním projektového manažéra, ktorý podľa nich zatiaľ žiadnu konkrétnu prácu nevykonal, veď stavebné práce sa ešte ani nezačali. Predseda CSS prítomných informoval o tom, že zamestnávanie projektového manažéra je zakotvené v dohode o podpore, ktorú podpísala CSS s úradom vlády MR. Zmluvu s ním musel podpísať v mene CSS ako realizátora projektu Ján Fuzik. Dohoda s projektovým manažérom (ktorý zároveň vykonáva technický dozor) stanovila jeho honorár vo výške brutto 720 tisíc forintov mesačne, pričom po polroku túto sumu znížili na polovicu práve vzhľadom na to, že práce sa nerozbehli podľa pôvodného plánu. Od začiatku tohto roka sa zase zvýšili výdavky na honorár manažéra, lebo sa zvýšila spotrebná daň. Predseda CSS ochotne odpovedal na otázky členov združenia, ktoré bude spoluužívateľom nového objektu.

Odovzdanie novej dvojpodlažnej budovy s kapacitou spoločenskej miestnosti pre 120 osôb sa pôvodne plánovalo na december 2008. Na výstavbu prispela maďarská vláda sumou 80 miliónov forintov, rovnakým dielom - 10 miliónmi korún (331939 eur), mieni prispieť aj slovenská vláda. Majiteľom nového Slovenského domu by mala byť CSS a jej hlavnými užívateľmi spomínané subjekty (miestna slovenská samospráva a pilíšske združenie). Sľúbené finančné prostriedky maďarská vláda už preorientovala, s vládou SR však zatiaľ nebola podpísaná dohoda o podpore.

Po prerokovaní otázky Slovenského domu Ján Fuzik sa ospravedlnil, lebo musel cestovať do Bratislavy. Valné zhromaždenie potom prijalo rozhodnutie mlynského starostu Józsefa Lendvaiho, ktorý sa vzdal členstva v predsedníctve združenia. Na jeho miesto zvolili starostu Kestúca Lajosa Gaála. Členovia najvyššieho fóra združenia Pilíšanov okrem toho schválili hlásenie o minuloročnej činnosti a rozpočte, pracovný plán a rozpočet združenia na tento rok. Ťažiskom tohoročnej činnosti združenia bude päť podujatí regionálneho rázu. Ide o ples pilíšskych Slovákov, Šiškový festival, omšu za spolupatrónov Európy sv. Cyrila a sv. Metoda (tieto sa uskutočnili vo februári), pochodu na vrchol Pilíša (v máji) a premiéra choreografie Čívska svadba (v júni).

čp

Zdroj: protiprudu.info

Rubriky: 
marec 09, 2010 23:32 popoludní
  • krát komentár

0 krát komentár

 

 

Top