Obrázok používateľa CEZ OKNO
Od 1.1.2013 vyberateľom úhrad za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televízou Slovenska je...

Platiteľ, ktorý si uplatnil oslobodenie od povinnosti platiť úhradu, polovičnú sadzbu úhrady alebo neplatenie úhrady z dôvodu viacnásobného odberu a túto skutočnosť do 31.12.2012 nepreukázal vyberateľovi úhrady predložením dokladov, je povinný do 31.3.2013 vyberateľovi doložiť doklady preukazujúce nárok na oslobodenie, zníženie sadzby, alebo neplatenie úhrady z dôvodu viacnásobného odberu. V prípade nepredloženia dokladov preukazujúcich nárok na oslobodenie, zníženie sadzby alebo neplatenie úhrady do uvedeného termínu, budú v zmysle zákona 340/2012 Z.z. po termíne 31.3.2013 obnovené predpisy úhrady platiteľovi so spätnou platnosťou od 1.1.2013.


Článok nájdete na tejto adrese.


Zdroj: https://www.uhrady.rtvs.sk/


Súvisiace:

Veci verejné
http://www.cez-okno.net/veci-verejne


február 06, 2013 20:04 popoludní

 

 

Top