Obrázok používateľa CEZ OKNO
Slovensko má 5 397 036 obyvateľov

Počet trvalo bývajúcich obyvateľov na Slovensku sa zvyšuje, ale stále pomalším tempom – vyplýva to zo sčítania obyvateľov, domov a bytov, ktoré bolo v máji 2011. Podľa zverejnených výsledkov Štatistického úradu mala Slovenská republika k 21. máju 2011, čo je rozhodujúci okamih posledného sčítania ľudu, 5 397 036 trvalo bývajúcich obyvateľov.


Článok nájdete na tejto adrese


Zdroj: http://spravy.pravda.sk/

február 29, 2012 22:43 popoludní
  • krát komentár

0 krát komentár

 

 

Top