Obrázok používateľa CEZ OKNO
Symbol čechoslovakizmu

V poslednom čase slovenskú, no najmä bratislavskú kultúrnu i pamiatkársku verejnosť zaujalo úsilie bratislavskej radnice postaviť pred budovu Slovenského národného múzea na dunajskom nábreží sochu T. G. Masaryka. K tomuto zámeru sa vraj okrem hlavných hodnostárov mesta, primátora Andreja Ďurkovského a starostu Starého Mesta Andreja Petreka prihlásili aj niektorí bezmenní pamiatkári, poslanci a úradníci mesta. Panslovanská únia ostro protestuje proti tomuto zámeru. Veríme, že hovoríme z duše všetkých proslovensky orientovaných Bratislavčanov a tiež obyvateľov Slovenska. Pre nás Slovákov to totiž nebol „tatíček“, ale (a to najmä) likvidátor slovenského priemyslu, český šovinista a horlivý propagátor pomýlenej myšlienky jednotného československého národa. Nezanedbateľným faktom je tiež jeho negatívny vzťah k M. R. Štefánikovi. Ak teda T. G. Masaryka vo vzťahu k Slovákom označíme, ako kontroverznú osobnosť, vyjadríme sa veľmi eufemisticky.

Ten, kto o tomto hodnotení pochybuje, by si mal prečítať knihu americkej historičky Mary Heimannovej Česko-Slovensko štát, ktorý zlyhal. Na takom dôležitom a pre Bratislavu významnom mieste T. G. Masaryk nemá čo hľadať. Navyše, o kus ďalej na tom istom nábreží, pred novou budovou Slovenského národného divadla, už stojí jeden nepodarený pamätník československej štátnosti, ktorý sa podľa zasvätených príliš nevydaril. Nie je tiež tajomstvom to, že bratislavská radnica mieni odstrániť aj neďaleký pomník Ľudovíta Štúra a nahradiť ho Máriou Teréziou na koni. Panslovanská únia v tom vidí súčasť zámeru vytvoriť z hlavného mesta Slovenska kozmopolitné centrum, bez duchovnej väzby na Slovákov a slovenskú históriu.

Každý národ má svoje osobnosti, ktoré si ctí a váži, ktoré však nemusia byť sympatické a všeobecne uznávané iným národom. Slováci majú svoje vlastné historické osobnosti a je ich dosť. Nikdy v histórii neboli vzťahy medzi Čechmi a Slovákmi tak dobré, ako po rozdelení Česko-Slovenska. Sme presvedčení, že nik nemá právo tieto vzťahy narušiť, a to ani postavením ďalšieho symbolu čechoslovakizmu na exponovanom mieste v hlavnom meste Slovenska. Pred budovou Slovenského národného múzea by mohla stáť socha Andreja Kmeťa, zakladateľa slovenského múzejníctva, či niektorého zo slovenských vynálezcov, napríklad Aurela Stodolu alebo Jozefa Murgaša. Vhodných riešení by sa určite našlo dosť.

Panslovanská únia vyzýva vedenie mesta Bratislavy zvážiť predmetný zámer. Chápeme, že ako Mária Terézia, tak aj T. G. Masaryk sú súčasťou aj slovenskej a teda aj bratislavskej histórie a nie sme zástancovia borenia historických symbolov za každú cenu. Stavanie pomníkov a iných symbolov, je však veľmi citlivá záležitosť, ku ktorej treba pristupovať zodpovedne. Bratislava by teda urobila lepšie, ak by zriadila historický skanzen, kde by mohli byť umiestnené sochy všetkých historických osobností, ktoré boli súčasťou našich dejín, ktoré však, s prihliadnutím na ich kontroverzný vzťah k Slovákom nie je vhodné oslavovať.

JUDr. Milan Janičina, predseda Panslovanskej únie

Zdroj: SHO.sk

Rubriky: 
február 03, 2010 16:59 popoludní
  • krát komentár

0 krát komentár

 

 

Top