Obrázok používateľa CEZ OKNO
Zdravotné sestry vs dlhodobo nezamestnaní

Kto teda tára, zavádza alebo klame? Klamú lekári alebo politici? Masmédiá a politici tvrdia svorne – lekári nemajú dna. Máli sa im 300€. Ako to teda v skutočnosti je. Hádže sa tu sumami hore dole, nik nehovorí či je to hrubá mzda pre zamestnanca, či pre zamestnávateľa. Či je to čistá mzda. A je v tom veľký rozdiel.

Na všetky výpočty som použil krátenie (odvody) vo výške 38%.

V závere som si dovolil porovnanie príjmov časti obyvateľstva SR.

Zákonník práce pozná pracovný týždeň. V podaní hodín je to pre THP pracovníkov

5 dní x 8,5 hod. = 42,5 hod.
Mesačne, aby bol splnený fond pracovného času je nutné odrobiť
4 týž. x 42,5 hod. = 170 hod.

A teraz idem teoretizovať, jednoducho, prehľadne s čistým príjmom, to znamená s peniazmi, ktoré má pracovník “v ruke”.

Ostaňme v zdravotníctve:


1. Zdravotná sestra v rýchlej zdravotníckej pomoci (112)
- práca na smeny
- plat = 170 hod. x 3,19€ = 542€
- hodinová mzda (počítam len fond pracovného času = 170 hod.) = 3,19€
2. Lekár v rýchlej zdravotníckej pomoci (112)
- práca na smeny
- plat = 170 hod. x 3,91€ = 665€
- hodinová mzda (počítam len fond pracovného času = 170 hod.) = 3,91€
Ak má teda sestra alebo lekár odpracovaný plný fond pracovného času ako každý iný pracovník nie len v zdravotníctve, má rodinu a napr. 4 deti potom ich čistý mesačný príjem vyzerá nasledovne:
1. Sestra
- 542€ + 88,04€* = 630,04€
2. Lekár
- 665€ + 88,04€= 753,04€

Na porovnanie:


1. Mesačné dávky pre dlhodobo nezamestnaných neprispôsobivých občanov so štyrmi deťmi
- dávka v hmotnej núdzi je 212,30€
- za plnenie povinnej školskej dochádzky 68,80€
- na zdravotnú starostlivosť 12,00€
- aktivačný 126,14€
- na bývanie 89,20€
- dotácia na obed pre školopovinné deti 80,00€
- prídavky na deti 88,04€
- 212,30€ + 68,80€ + 12,00€ + 126,14€ + 89,20€ + 80,00€ + 88,04€ = 676,48€

2. Mesačné platy poslancov NRSR (zdvihnite si adrenalín)
- základný plat 1 244,00€ (2 007,00€ v hrubom)
- paušálne náhrady 1 606,00€
- prevádzka kancelárie 896,00€
- 1 244,00€ + 1 606,00€ + 896,00€ + 88,04€ = 3 834,00€

3. Mesačný plat predsedu vlády (adrenalínová jazda pokračuje)
- základný plat 1,7 x poslanecký plat = 1,7 x 1 244,00€ = 2 115,00€
- funkčný príplatok je 746,87€
- 2 115,00€ + 746,87€ + 88,04€= 2 950,00€


Takže si to priatelia zhrnieme:
1. sestry (112) aj s prídavkami na deti – 630,04€
2. lekári (112) aj s prídavkami na deti – 753,04€
3. neprispôsobiví občania aj s prídavkami na deti – 676,48€
4. poslanci NRSR aj s prídavkami na deti – 3 834,00€**
5. predseda vlády SR aj s prídavkami na deti – 2 950,00€***
6. priemerná mesačná mzda aj s prídavkami na deti – 561,04€

* 88,04€ sú detské prídavky na 4 deti
** tu by sa dalo ešte polemizovať na tému “prevádzka kancelárie”, teda ak má nejaký živnostník skúsenosť že mu štát zaplatil režijné náklady na kanceláriu, som ochotný to odpočítať.
*** paušálne náhrady predsedu vlády (ak teda nejaké má) nezahŕňam

Odmietam ďalej špekulovať nad mzdami ostatných štátnych úradníkov. Nemá to cenu. Len sa znovu pýtam:

Kto klame a zavádza?

…na rohu ulice vrah o morálke káže…

Zdroj: http://dolezite.sk/


Súvisiace:

Je 300 euro pre lekárov veľa alebo málo?
http://www.cez-okno.net/clanok/serial-myty-verzus-fakty/je-300-euro-pre-...

Privátní zisk, zničený občan, vytunelovaná res publica
http://www.cez-okno.net/clanok/quo-vadis/privatni-zisk-zniceny-obcan-vyt...

Téma: ZDRAVOTNÍCTVO
http://www.cez-okno.net/zdravotnictvo


december 08, 2011 22:32 popoludní

 

 

Top