Obrázok používateľa CEZ OKNO
Spolupráce a zodpovědnost v novém světě

Co je to?
Je to vize krásného světa.
Světa, který je příjemným místem k žití. Kde je přátelství mezi lidmi, lidé jsou svobodní a zodpovědní...

Mají to, co potřebují a co si přejí, a umí s tím nakládat, používat to k dobrým věcem, ke správným účelům.
Umí žít tak, aby neškodili druhým, ani sobě.

Osvojili si určitou vyspělost, zodpovědnost, schopnost žít, tvořit, a zůstávat v harmonii se vším ostatním.
Ano. Co pro to udělat?

Je potřeba naučit se pečovat o svět, naučit se jej milovat, hledět na jeho dobro, tak jako zahradník pečuje o svou zahradu, tak o něj pečovat, rozhodně ne se k němu chovat jako zloděj, lupič, vykořisťovat jej, nebo poškozovat, těžit pro své obohacení.
Dále: Být skutečně a plně člověkem. Tzn. mít určitou moudrost, vyrovnanost, sílu a vůli, požívat důvěry Vesmíru, důvěry Přírody. Být vnímán jako jejich přítel.

Je dobré mít vyšší cíle, dobré cíle. Ty povedou k vyšší úrovni civilizace. To povede k větším možnostem. K naplnění tužeb, přání, k lepším prostředkům k tvoření.
Pro to je nutné pochopení naší úlohy na Zemi, účelu naší civilizace, smyslu života.

Tím důvodem, proč tu jsme, určitě není hromadění majetku, bohatství, konzumní život, lenost, zahálka, požitkářství, zvrácené touhy - určitě tím důvodem bude služba, nějaké úkoly, které zde máme, nějaká práce.

Technické vymoženosti, kteými disponujeme, stroje, peníze, dostatek potravin, volný čas, ale také schopnosti, vlohy, možnosti - to jistě nemáme jen pro zábavu a požitkářství, ale pro naplňování vyšších cílu, účinnější práci a snadnější tvorbu na velkém dobrém díle.
Nesmíme zneužívat tyto dary a vymoženosti, musíme se vystříhat jejich špatnému užívání, zneužívání a jejich neoprávněnému držení.

Moc, peníze, technické vymožnosti, autorita a další budou v budoucnu odebrány těm, kdo s nimi špatně hospodaří, a dány těm, kdo je dokáží dobře upotřebit, lépe (dobře) s nimi zacházet.
V nové době bude užívání prostředků k dobrým účelům, čímž se otevřou nebývalé možnosti.

Nad lidmi je vždy někdo, kdo je vede. V budoucnu by se však lidé měli vést sami, ba sami by měli vést ostatní.

Lidé by měli být autoritou a udržovatelem dobrého vývoje. Dobrým správcem, ochraňovatelem slabých, udržovatelem přírody a planety, jež jim byly svěřeny k opatrování.
Udržovatelem pořádku, dodržování zákonů, správného vývoje a harmonie v přírodě.

Rozhodně by neměl být člověk zdrojem problémů a násilí, jako je tomu nyní, nýbrž naopak.
Lidé by měli být něčím jako policisty - udržovateli řádu a pořádku, také učiteli, a vzorem pro celý vesmír. Ti, kteří brání svět před nepořádkem, před narušovateli a zločinci - těmi kteří by chtěli přírodu, obyvatele a zdroje využívat, vykořisťovat. To je určitý ideál a cíl pro člověka. Jinak než je tomu dnes.

Kdo se chová jako zločinec, není hoden být mezi lidmi a na jejich vývojovém stupni.
Kdo jím chce být, musí se tak chovat, chovat se jako člověk, tedy hlavně zodpovědně.

Co si přeji?

Ať je každý sám sebou, ať je, čím je, nebo čím říká, že je, nebo čemu věří, že je - ať dělá svou práci a dělá ji dobře - ať dělá, co mu náleží, dělá dobře to, co má.

Výsledkem bude spolupráce, harmonie, lepší svět a příjemná budoucnost pro všechny.

Ladislav Zelinka

exkluzívne.cez.okno


Súvisiace:

Ladislav Zelinka
http://cez-okno.net/rubrika/ladislav-zelinka


jún 22, 2013 23:51 popoludní

 

 

Top