Obrázok používateľa CEZ OKNO
Stará rasa stavitelů

V současnosti se předpokládá, že naše univerzum má přibližně osmnáct miliard let. Podle informací ze smartpadů jsou nejstarší ruiny v naší Sluneční soustavě pozůstatky po staré rase stavitelů. Vzhledem k jejich neuvěřitelnému stáří to však není možné přesně určit. Může se jednat o stovky milionů, a dokonce o celé miliardy let.

Ruiny byly nalezeny v prostoru od Venuše až po Oortův oblak a mnohé z nich byly zahrabány hluboko pod povrchem. Některé z nalezených artefaktů byly zhotoveny z transparentního hliníku, který zároveň fungoval jako zvláštní technologie. Hliník byl totiž propojen s malými technickými přístroji a dokázal měnit vzhled. Mohl být průhledný i neprůhledný a byl schopný ukazovat různé údaje. Vědci zpočátku netušili, co ve skutečnosti objevili, protože nalezené předměty vypadaly jako artefakty z doby kamenné. Nakonec se však ukázalo, že se jedná o sofistikovanou technologii.

Prvními objeviteli těchto předmětů byli Němci, kteří zahájili své výzkumy již před druhou světovou válkou a pokračovali v nich také v průběhu tohoto válečného konfliktu. Na povrchu totálně zničených planet narazili na nejrůznější podivné ruiny a trosky, uvnitř těchto planet však objevili rovněž částečně intaktní zařízení. Němci netušili, o jakou civilizaci se mohlo jednat. Všechna tyto zařízení byly velkou záhadou, poněvadž nebyly nalezeny žádné nápisy ani symboly. Na povrchu planet se často objevovaly zhroucené dómy a věže, nacházely se tam však také další struktury různých tvarů včetně pyramid a obelisku. Jakmile bylo v rámci tajných kosmických programu možné cestovat rovněž mimo naši Sluneční soustavu a navštěvovat různá vzdálená souhvězdí v okruhu dalších padesáti slunečních soustav, učinili tam stejné objevy.

Při cestách kosmickou sítí vyšlo najevo, že všech těchto padesát soustav je navzájem energeticky propojeno a dochází mezi nimi k energetické výměně. My lidé jsme s těmito soustavami rovněž spojeni, a to prostřednictvím energetických polí. Lze konstatovat, že všechny živé organismy těchto padesáti slunečních soustav jsou navzájem v energetickém kontaktu a nacházely se pod ochranou staré rasy stavitelů. Po zmizení této rasy byla její ochranná mříž v provozu ještě dlouhé miliony až miliardy let.

Informace o knize

Kdo jsou tito záhadní Muži v černém (=MiB), kteří se od 50. let minulého století objevují u svědků fenoménu UFO, dotěrně se jich vyptávají, konfiskují jim pořízené fotografie, a dokonce je někdy i ohrožují? Víme o nich dosud jen velmi málo. Jistý muž v černém kontaktoval krátce před smrtí svého syna, aby ho do této organizace uvedl jako svého nástupce a zasvětil ho do zákulisního dění, jež se odehrává na pozadí nám známých událostí. Jedná se o svět plný tajných organizací, zázračných technologií, které známe jen ze sci-fi filmů, i o utajené mocenské struktury, jež naši planetu pevně svírají ve svých pařátech.
Když se Jason Mason dozvěděl od svého otce všechny informace o činnosti a cílech této organizace, zmocnil se ho takový vztek, že se rozhodl podělit o tajné vědomosti s veřejností. Na podzim roku 2015 kontaktoval Jana van Helsinga a poskytl mu interview, které mělo původně vyjít v knize Whistleblower. Na Jana van Helsinga však zapůsobily Jasonovy informace tak mocně, že ho vyzval, aby o tomto tématu napsal celou knihu. Jason Mason se tedy pokusí doložit neuvěřitelné skutečnosti, o nichž mu vyprávěl jeho otec, přičemž otcova tvrzení a jeho zjištění doplňují aktuální výpovědi whistleblowerů, jako jsou například Corey Goode, Michael Prince, Simon Parkes, William Tompkins a další. Čtenářům se tak otvírá zcela nový náhled na svět.


KNIHU môžete zakúpiť na tejto adrese.


Súvisiace:

Galaktická história
https://www.cez-okno.net/stitok/galakticka-historia

Mimozemská intervencia?
https://www.cez-okno.net/rubrika/mimozemska-intervencia

Paa Tal
https://www.cez-okno.net/rubrika/paa-tal


Autori: 
november 29, 2019 03:20 dopoludnia

 

 

Top