Obrázok používateľa CEZ OKNO
Starobylé zariadenie Veľkej pyramídy chrániace faraóna v jeho posmrtnom živote odhalené? I. (+VIDEO)

Ochrana bola pre faraónov dôležitá nielen počas ich pozemského života, ale aj po smrti. Egyptológ, ktorý skúmal oblasť Gízy posledných 30 rokov sa vyjadril, že k Veľkej pyramíde boli umiestnené zariadenia na ochranu Chufevovej hrobky. Sústava žľabov a hranolov je opisovaná ako „primitívny mechanizmus“.


Tento bezpečnostný systém je predmetom špeciálnej epizódy ›› „Unearthed“ („Odhalené“) TV programu Science Channel, ktorý začali vysielať 12. júla 2016 o 22:00 hod EST.

 

Vedecký denník ›› Live Science opisuje spôsob ochrany ako „sériu žľabov a kvádrov ukrytých pod stenami pyramídy“. Píše, že „učenci vedeli o tomto systéme minimálne od 19. storočia, ale televízna show využila na rekonštrukciu počítačovú animáciu. Ukazuje spúšťanie blokov dolu žľabmi pri Kráľovej komore po faraónovom pohrebe.“ Egyptológ Mark Lehner, vedúci ›› Asociácie výskumníkov starovekého Egypta (AERA), opisuje divákom tejto epizódy mechanizmy detailnejšie.

 

 

Vypočítalo sa, že Cheopsova pyramída (bežne známa ako „Veľká pyramída“ alebo Chufevova pyramída) pozostáva z viac ako 2 miliónov vápencových blokov vážiacich od 2 do 70 ton. Je to jediná pyramída v Gíze, ktorá má tzv. ›› vetracie šachty (EN) (›› Pozn. red. V češtine a v súvislostiach na tejto adrese). Bola postavená s takou presnosťou, že aj s dnešnými technológiami by bolo zložité ju napodobniť. Spolu so zabezpečenou Kráľovou komorou má Veľká pyramída ďalšie dve veľké komory, známe ako Kráľovnina a Podzemná komora.

 


Vnútorná štruktúra Veľkej Chufevovej pyramídy. Zdroj: (›› Verejná doména)

 

Konvenčná archeológia pripúšťa fakt, že pyramídu si dal okolo roku 2500 pr. n. l. postaviť kráľ Chufev ako svoju hrobku. Hoci o týchto záveroch sa stále ›› diskutuje. Napríklad, v roku 2013 nemeckí archeológovia tvrdili, že Veľká pyramída je ›› oveľa staršia a slúžila inému účelu.

 

-pokračovanie-


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.Úvodný obrázok: Veľká pyramída v Gíze (›› Verejná doména)


Alicia McDermott

Zdroj: http://www.ancient-origins.net/news-history-archaeology/ancient-machine-...

© Ancient Origins, Všetky práva vyhradené

Preklad: Marieta

exkluzívne.cez.okno


Tento článok, ktorý sme pre vás preložili, má 270 slov.

Len vďaka Vašim darom môžeme ďalej prinášať informácie všetkým bezplatne a neustále sa zlepšovať. Ak chcete našu prácu oceniť a je to vo Vašich možnostiach, prispejte prosím na ďalší chod portálu. Dôležité je každé euro!


›› BILANCIE PORTÁLU

Aktuálny STAV vidíte vľavo HORE


č.ú. 0404091578/0900

IBAN: SK78 0900 0000 0004 0409 1578
SWIFT (BIC): GIBASKBX


Keď nemáte PAYPAL konto, prispejte cez bankovú kartu:
kliknite na DONATE a potom vo formulári na ›› Continue


 

Súvisiace:

Tepelné skenovanie odhalilo vo Veľkej pyramíde tajomné anomálie (+VIDEO)
http://www.cez-okno.net/clanok/tepelne-skenovanie-odhalilo-vo-velkej-pyr...

Egypt a mainstream
http://www.cez-okno.net/egypt-a-mainstream

 


Sekcie: 
september 27, 2016 23:40 popoludní
  • krát komentár

0 krát komentár

 

 

Top