Obrázok používateľa CEZ OKNO
STIMULUJE HUDBA LIDSKÝ MOZEK?

Svět, v němž žijeme, nás obklopuje negativními vlivy, neboť v této realitě postrádáme všeléčivé ticho, klid a vnitřní spokojenost. Došlo k vykolejení zaběhnutého planetárního systému, který po milióny let, udržoval zdejší život v dokonalé rovnováze. Také byla narušena důležitá harmonie životního prostředí, jenž ze všeho nejvíc oslabila psychiku člověka, který se sám sobě stal katem!

Jak funguje stárnutí?

Kdo by si pomyslel, že kromě vyprodukovaných chemikálií otravujících tento svět, přibude další hrozba - zvaná nadměrný hluk. Odevšad vibrující rámus z továren, dopravních prostředků, letišť, apod., ničí nám božské ticho, které se pozvolna vytrácí kamsi do ztracena. Nikdo z nás si dostatečně neuvědomuje, co všechno mechanické vlnění (zvuk) může svým působením vyvolat či způsobit. Taková řvoucí sekačka na trávu, která o víkendu byla uvedena do chodu, pocuchala dobrou náladu nejednomu zastánci delšího spaní. Američtí vědci dokonce zjistili, že lidé vystavení nadměrnému hluku tj. 55 dB, trpí daleko častěji zvýšeným krevním tlakem. Tato znepokojující fakta o hluku, by nás neměla nechat lhostejnými, protože si každý zaslouží trochu odpočinku v podobě kýženého klidu!

Účinky hluku

Podle klinických studií jsou hlučné oblasti nejrizikovějším místem k trvalému pobytu. Kdo žije v blízkosti letišť nebo u průmyslových závodů, je ohrožen nejen vysokým krevním tlakem, ale také poruchami spánku nebo řečí. V některých případech může zvýšený hluk zapříčinit závažnější zdravotní potíže, včetně žaludečních vředů či obávaného infarktu myokardu. To nakonec potvrdila jedna studie dánské onkologické společnosti, která zkoumala zdravotní rizika obyvatel žijících v blízkosti rušných silnic. V tomto výzkumu se skutečně potvrdilo, že s každým desátým decibelem hluku se zvyšuje nebezpečí infarktu o 12%, a to není nějak málo! Hluk negativně ovlivňuje mentální koncentraci a též má nepříznivý vliv na pracovní výkon a pozornost. Neobtěžuje vás leckdy nepříjemný rámus?

Hrozba decibelů

Zatímco rušivými pazvuky jsme doprovázeni téměř na každém kroku, tak ticho je nedostatkovým zbožím. Současná civilizace není vskutku před hlukem dostatečně chráněna, možná právě proto podléháme narůstající agresi tak snadno, než kdy dříve v historii. Násilí na fotbalových stadionech jen dokládá, co všechno mají zvýšené decibely u lidí na svědomí! Nestojí shodou okolností za nárůstem depresivních onemocnění, tento popisovaný hluk ze všech stran se na nás řinoucí? Silný šum vcházející do ušních bubínků člověka, doopravdy vyvolává stres. Psychické napětí jak známo, dokáže zapříčinit mnoho nežádoucích životních situací, včetně dopravních nehod či různých neblahých jednání v afektu. Podívejte se, jak trpí o Silvestru kvůli ohlušující pyrotechnice např. psi, papoušci, a jiní domácí mazlíčci. V oceánech pod vodní hladinou, vytvářejí pak zejména vojenské ponorky svými sonary, nesnesitelné odpuzující zvuky, které nejvíce ubližují inteligentním delfínům, velrybám, jenž ve strachu prchají ven z vody na pobřeží, kde uvíznou v náruči jisté smrti.

Deprese vyvolávají rušivé vlivy, nikoliv relaxační hudba!

V Bibli se například dočteme o tom, jak David léčil hrou na harfu depresivního krále Saula. V antickém Řecku, také ve starém Egyptě, sloužila hudba nejen k meditaci, ale i k léčení duševně strádajících jedinců. Co je hudba a proč je tak zázračná, že ji dokonce prastaré národy využívaly k léčbě nemocných obyvatel? Hudba je uspořádaný výběr vložených zvuků do jednotného rytmu melodie. Lidé si povšimli krásy hudby a prvních tónů v přírodě. Okouzlující zpěv ptáků, ale i kuňkání jezerních žab, nebo třeba tříštivé burácení nespoutaného vodopádu, tohle totiž inspirovalo člověka k sepsání těch nejkrásnějších hudebních děl. Léčebných účinků hudby si ve čtyřicátých letech minulého století, povšiml také Alexis Pontvik, který ve Švédsku založil muzikoterapeutický institut, vycházející z Jungova pojetí psychoanalýzy. V současnosti se muzikoterapie využívá jako alternativní metoda, která pomáhá při odstranění nejrůznějších zdravotních potíží. Uplatnění nalézá zejména u pacientů s duševní nerovnováhou, depresemi, nespecifickými bolestmi, příznivě ovlivňuje psychický i fyzický stav člověka. Pacienti trpící koktavostí při zpěvu nikdy nekoktají, proto je tento pozoruhodný léčebný prostředek (muzikoterapie), vhodnou metodou k odstranění této poruchy řeči. V České republice není muzikoterapie oficiálně vnímaná jako léčebný postup, s jejími praktikami se setkáváme jen okrajově. Ovšem to neznamená, že si tento léčebně-meditační způsob, nemůžeme dopřát v pohodlí a klidu vlastního domova! Jakýkoliv hudební přehrávač, každému z nás umožní se naladit na pozitivní strunu těchto muzikálních skladeb, co dokáží osvobodit spoutanou mysl člověka od nářků dneška. Je ale nutné si zvolit pozitivně stimulující hudbu, která poskytne vašemu mozku ten žádoucí mír a pohodu, čili harmonizující vibraci s vaším tělem. Dobrou volbu v tomto směru představuje, dnes opomíjená a mnohdy i zapomenutá klasická hudba...

Zázračný Mozart

Říká se, že ticho léčí, v těchto rušných časech toto pořekadlo platí dvojnásobně. Přesto lze některé zvukové vjemy (hudbu) považovat za uklidňující nástroje k dosažení psychické vyrovnanosti a pevnému zdraví. Malou noční hudbu od slavného skladatele Wolfganga Amadea Mozarta zná snad každý. Ovšem to, že hudební díla tohoto rakouského génia v sobě ukrývají něco neobyčejného, tedy jistý druh léčivého potenciálu, to ví jen málokdo! Jeden z nejuznávanějších odborníků na psychoakustiku – Dr. Alfred A. Somatis, již v roce 1974 veřejně předvedl, že poslech Mozartových skladeb pomáhá a to značně, pacientům s nespavostí, depresemi či silnou úzkostí. Podle Dr. Tomatise, Mozartovy skladby v rytmu připomínají tlukot srdce embrya v matčině lůně. To vysvětluje mnohé, hlavně proč jsou od tohoto skladatele, tyto podmanivé melodie, tak mimořádně uklidňující.

Klasická hudba, nový lék na současné neduhy

Je to neuvěřitelné, ale pokusy s Mozartovou hudbou bourají veškeré dosavadní hranice o tomto výjimečném skladateli. Od 90. let američtí neurologové pouštějí svým pacientům v kómatu, melodie tohoto proslulého komponisty. Ve francii dokonce některé nemocnice předepisují těhotným ženám k poslechu, to nejlepší z Mozarta. V polské Lodži tamní lékaři zašli ještě o krok dále, když za pomoci Mozartových tónů, se pokoušejí vyléčit různé kožní choroby, včetně neléčitelné lupenky nebo atopických exémů. Někteří vědci došli k přesvědčení, že Mozartova hudba příznivě ovlivňuje epilepsii, která se projevuje křečovitými záchvaty a stavem bezvědomí. Jakmile se epileptik zaposlouchá do prvních tónů, sonát této magické hudby, dochází k výraznému snížení počtu záchvatů, což je absolutně fenomenální úspěch.

Co přináší mozku úlevu?

Běžné beta mozkové vlny jsou charakterizované kmitočtem 14 až 20 Hertzů. Nejvyšší vnímavosti dosahujeme za přítomnosti alfa vln, a to v rozmezí mezi 8 a 13 Hertzi. Hudba přibližně o 60 úderech za minutu, tuto aktivitu mozku posouvá do pásma alfa vln. Co to přesně znamená? Pokud budete poslouchat hudební díla např. Brahmse nebo Bacha, dosáhnete nejvyšší možné vnímavosti, a to je ta nejlepší možná zbraň, proti depresi nebo jiným duševním nemocem. Nakonec sami vědci, tento účinek pojmenovali jako tzv. Mozartův efekt!

Každopádně i vy čtenáři, si můžete sami na sobě vyzkoušet efekt Mozartovy hudby, zcela bezpečně a bez vedlejších účinků!

V této souvislosti musím vzpomenout na jeden slavný citát Alberta Einsteina:


“Nemůžeme ztrácet naději v lidstvo, když víme, že Mozart byl člověk..."


Josef Čáp

Zdroj: http://odrazy-tajemna.wz.cz/


Súvisiace:

Hudba
http://cez-okno.net/hudba

Josef Čáp
http://www.cez-okno.net/josef-cap


Autori: 
jún 21, 2013 23:45 popoludní

 

 

Top