Obrázok používateľa CEZ OKNO
STRATENÉ VEDOMOSTI STAROVEKU: Boli ľudia prví? časť 5.

Tento seriál sa už venoval mnohým fenoménom moderného sveta, ktoré sa celkom nezhodujú s našou predstavou o starovekej histórii sveta. V tejto časti sa pozrieme na anomálie na lebkách a tajomnú rannú metalurgiu.

Podozrivé lebky

Na prízemí Prírodovedného múzea v Londýne je vystavená ľudská lebka. Pochádza z jaskyne v Severnej Rodézii (dnešná Zambia, pozn. prekl.) a na ľavej strane má dokonalú okrúhlu dierku. Okolo nej nie sú žiadne výrazné praskliny, ktoré sa zvyčajne objavujú, ak je zranenie spôsobené chladnou zbraňou. Pravá strana lebky je zničená. Identické zranenie sa vyskytujú na lebkách vojakov zabitých guľkou z pušky. Lebka bola určená ako mužská a jej vek je odhadovaný na 40 tisíc rokov – čas keď ešte neexistovali žiadne pušky. Šíp by takúto dokonale okrúhlu dierku nevytvoril a zároveň nezničil pravú stranu. Buď je lebka nesprávne datovaná, alebo pôvod dierky zostáva záhadou.


Obr. Pohľad zboku na pravekú ľudskú lebku objavenú v roku 1921 v jaskyni Broken Hill, Severná Rodézia (dnešná Zambia) (›› YouTube screenshot)

Ruské Paleontologické múzeum má v zbierke lebku aurocha, ktorá by mala byť stovky tisíc rokov stará. V prednej časti lebky je okrúhla dierka a bolo vedecky dokázané, že hoci bola lebka prederavená, mozog nebol poškodený a rana sa zahojila. V takej dávnej dobe mal opočlovek k dispozícii len palicu. Dokonalá okrúhla dierka bez lúčovitých línií vyzerá ako po guľke. Otázkou je – kto aurocha postrelil?


Obr. Lebka aurocha s dierkou ako po guľke v strede čela. Zdroj: ›› Technológia bohov: Neuveriteľná veda staroveku

Záhadný meteorit

Meteorit nezvyčajného tvaru, ktorý sa našiel blízko Eatonu, Colorado, je nám hádankou. Analýza amerického odborníka na meteority H. H. Niningera naznačuje, že meteorit bol zložený zo zliatiny medi, olova a zinku, teda mosadze, ktorá sa v prírode nevyskytuje. Meteorit nemohol byť „vesmírny odpad“, pretože dopadol na Zem v roku 1931.

Obr. Harvey Harlow Nininger (1887-1986) bol americký meteorista a je považovaný za otca modernej meteoritiky. Zdroj ›› Wikipedia

Staroveké železné klince?

V 16. storočí natrafili španielsky conquistadori na 18 cm dlhý železný klinec pevne zapustený do skaly v bani v Peru. Predpokladalo sa, že skala bola desiatky tisíc rokov stará. Keďže americkí indiáni pred dobitím Európanmi železo nepoznali, musíme si položiť otázku, komu klinec patril. Španielsky miestodržiteľ don Franciso de Toledo mal tajomný klinec vo svojej kancelárii vystavený ako suvenír.

Podľa novín London Times z 24. decembra 1851 našiel pán Hiram de Witt v Kalifornii kus zlatonosného kremeňa. Keď mu náhodou spadol, vnútri našiel železný klinec s dokonalou hlavičkou. Približne v rovnakom čase ohlásil sir David Brewster Britskej asociácii pre vývoj vedy nález, ktorý vyvolal senzáciu. Kamenný blok z lomu Kin-goodie v severnej Británii obsahoval klinec, ktorého koniec bol skorodovaný. Ale minimálne 2,5 cm z klinca, vrátane hlavičky, bolo vsadených v kameni. Kvôli vysokému veku geologických vrstiev, kde boli tieto klince nájdené, je identifikácia ich výrobcov záhadou.

Oceľová kocka v uhoľnom hlavolame

V roku 1885 sa v zlievárni Isidora Brauna vo Vöcklabrucku, v Rakúsku, odlomil kus uhoľného bloku a vypadla z neho malá oceľová kocka s rozmermi 67 x 47 mm. Po obvode mala hlboký zárez a na dvoch stranách mala zaguľatené hrany. Toto mohli vyrobiť len ľudské ruky.

Obr. Oceľové vlčie vajce alebo Salzburská kocka. ›› Wikipedia

Braunov syn vzal predmet do múzea v Linzi, ale v priebehu desaťročí sa stratil. Avšak v múzeu sa nachádza odliatok kocky. Vtedajšie časopisy, ako napr. Nature (Londýn, november 1886) alebo L´Astronomie (Paríž, 1887) publikovali články o tom zvláštnom náleze. Niektorí vedci tvrdili, že ide o meteorit z treťohôr. Iní chceli vysvetlenie zárezu po obvode kocky, jeho perfektného tvaru a pôvodu. Niektorí to vysvetľovali ako odliate železo používané v banských strojoch ako záťaž. Debata nebola nikdy ukončená.

Závery z anomálií

Tieto zmätky nemôžu byť vyjasnené pokiaľ sa pravek znovu neprehodnotí. Tu zhromaždené dôkazy poukazujú na existenciu technológie už na počiatku civilizácie. Dve teórie môžu vysvetliť predmety spomenuté v tejto sérii článkov – buď existovala v dávnej minulosti určitá technologicky vyspelá civilizácia, alebo navštívili Zem návštevníci z iných hviezdnych svetov alebo dimenzií.


Obr. Význam guatemalských hríbovitých kameňov zostával skrytý až kým neboli spojené so španielskymi záznamami o mexických kňazoch. Zdroj ›› Wikimedia

Pravý význam mnohých múzejných exponátov mohol byť nášmu chápaniu skrytý. Tieto kryptogramy v mramore, kameni, dreve alebo bronze, môžu obsahovať významné posolstvo. V roku 1946 nahlásila Carnegieho spoločnosť archeologický nález v Kaminajuvu v Guatemale – zvláštnu, 32 cm vysokú sošku hríbu s ľudskou tvárou, široko otvorenými očami a koreňom. Význam tohto objektu bol záhadný, ale keď sa študovali španielske záznamy o posvätných hríboch a ich využití mexickými kňazmi, výskumníci sa rozhodli, že ich vyskúšajú. Vytvorili stav drogového tranzu s psychedelickými vidinami. Figúrky podávajú celý príbeh symbolicky.

Tieto príklady nemusia byť zásadným dôkazom dávnych vyspelých znalostí, ale tieto a ostatné príklady nám ukazujú, že určité možnosti tu sú. Kováčov z Olympu a zrod metalurgie a chémie načrtneme v ďalšom článku.


V smere hodinových ručičiek: Muž z Rodézie (›› YouTube screenshot), H. H. Nininger (›› Wikipedia), lebka aurocha (›› Technológia bohov: Neuveriteľná veda staroveku), Salzburská kocka (›› Wikipedia), rímske klince (›› Wikimedia)

-pokračovanie-


Úvodný obrázok: Aténska škola. Zdroj ›› Verejná doména

Sam Bostrom

Zdroj: http://www.ancient-origins.net/unexplained-phenomena/lost-knowledge-anci...

© Ancient Origins, Všetky práva vyhradené

Preklad: V.K.

exkluzívne.cez.okno


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Tento článok, ktorý sme pre vás preložili, má 820 slov.

Vďaka Vašim darom môžeme ďalej prinášať informácie všetkým bezplatne a neustále sa zlepšovať. Ak chcete našu prácu oceniť a je to vo Vašich možnostiach,
prispejte na ďalší chod portálu: POZOR, ZMENA! Číslo účtu pre dary zo Slovenskej republiky: 2401591699/8330 │ IBAN: SK5283300000002401591699 │ SWIFT (BIC): FIOZSKBAXXX │ │ Číslo účtu pre dary z Českej republiky: 2401591699/2010 │ IBAN: CZ4120100000002401591699 │ SWIFT (BIC): FIOBCZPP


›› BILANCIE PORTÁLU

Aktuálny STAV vidíte vľavo HORE


2401591699/8330 (DAR z SK) alebo 2401591699/2010 (DAR z CZ)

Číslo účtu pre dary zo Slovenskej republiky:
2401591699/8330 │ IBAN: SK5283300000002401591699 │ SWIFT (BIC): FIOZSKBAXXX │ │ Číslo účtu pre dary z Českej republiky:
2401591699/2010 │ IBAN: CZ4120100000002401591699 │ SWIFT (BIC): FIOBCZPP


Keď nemáte PAYPAL konto, prispejte cez bankovú kartu:
kliknite na DONATE a potom vo formulári na ›› Continue


Súvisiace:

Dôkazy pradávnej vedy?
http://www.cez-okno.net/dokazy-pradavnej-vedy

Nová chronológia
https://www.cez-okno.net/stitok/nova-chronologia


Sekcie: 
apríl 21, 2018 01:20 dopoludnia

 

 

Top