Obrázok používateľa CEZ OKNO
TABULA CORTONENSIS: 2200-ročná doska s bronzovým kľúčom k pochopeniu sveta Etruskov

Pred 2200 rokmi pár šikovných etruských rúk vytvoril dosku, ktorá sa stala kľúčom k tejto pozoruhodnej civilizácii. Tento jedinečný bronzový artefakt je známy ako Tabula Cortonensis a okrem toho, že pomohol pri dešifrovaní strateného jazyka – ak čítate medzi riadkami – obsahuje aj nevypovedané tajomstvá etruskej civilizácie.


Etruská civilizácia je záhadná. Etruskovia si vytvorili vlastný jazyk, náboženstvo, architektúru a ďalšie kultúrne aspekty. Ich kultúra bola nezávislá a pred romanizáciou bola vďaka svojím úžasným výdobytkom jedným z pokladov pradávnych čias. Čo sa týka týchto záhadných ľudí, stále je viac otázok ako odpovedí, preto sú objavy ako Tabula Cortonensis neoceniteľné – privádzajú nás totiž o krok bližšie k Etruskom.

Kuriózna doska

Doska bola objavená pri meste Curtun, ktoré bolo v rímskej ríši známe ako Corito a teraz sa nazýva Cortona. Leží v provincii Arezzo v Toskánsku. Toto miesto je veľmi dobre známe vďaka objaveniu hrobky zo 4. storočia, ktorá by mohla patriť slávnemu matematikovi a filozofovi Pythagorovi.


Moderná Cortona v Toskánsku, Taliansko. Zdroj ›› CC BY 2.0

Doska bola vykopaná v roku 1992, mnoho rokov však nebola súčasťou žiadnej expozície. Tento artefakt je vyrobený z bronzu a z neznámych dôvodov bol rozrezaný na osem fragmentov. Jeden z kúskov bohužiaľ chýba. Doska je hrubá 2-3 mm (0,08-0,12 palca), dlhá 50 cm a vysoká 30 cm (čo je 19,69 x 11,81 palcov). Výskumníci zistili, že doska bola vyrobená pomocou metódy strateného vosku. Predpokladá sa, že táto platňa bola možno vyrobená tak, aby sa dala použiť na rôzne účely.

Niektorí výskumníci veria, že táto doska bola vytvorená takým spôsobom preto, aby sa dala zavesiť. Nie je v nej však žiadne miesto na kruh alebo hák, takže táto hypotéza sa zdá nepravdepodobná. Nie je isté ani to, či mali Etruskovia špeciálne miery pre rôzne dokumenty vytvorené na bronzových doskách. Existujú hypotézy, ktoré tvrdia, že dosky určené na náboženské účely mali špecifické rozmery, je však možné, že zmluvy ako je Tabula Cortonensis boli tiež vytvorené podľa presného vzoru.


Detaily dosky. Zdroj ›› holidayintuscany.it

Dohoda o presune

Text na doske Tabula Cortonensis je obyčajným záznamom o prevode pôdy medzi dvoma zmluvnými stranami. Text sám o sebe bol napísaný šikovne, no obsah nie je ničím mimoriadny. Hoci je text relatívne rozvláčny, tento dokument nie je najdlhším objaveným písomným textom – doska Capua aj Liber Linetus zo Zagrebu sú dlhšie.

Dosku pozorne preštudovali Luciano Agostiniani a Francesco Nicosia. Zistili, že zápis má jasný zmysel, je však aj plný špecifických informácií týkajúcich sa situácie – napríklad sú tu uvedené mená ľudí, ktorí zmluvu uzavreli. Tento text okrem toho poskytuje informácie o etruských pravidlách a jazyku, ktorý sa používal pri tomto type dohody – jazyk, ktorý by mal byť rovnaký v každom regióne Etrurie.


Sken dosky. Zdroj ›› kogni

Kľúč k zabudnutému jazyku

Obšírny text robí z tohto artefaktu užitočný nástroj pri výskume etruského jazyka. Výskumníkov však prekvapili rozdiely medzi jazykom, o ktorom si mysleli, že ho poznajú a textom, ktorý bol napísaný na doske. Podľa Agostinianiho a Nicosiu:

“Znaky, až na niektoré výnimky, sú bežné pre severoetruskú abecedu z konca 3. alebo 2. storočia pred naším letopočtom. Absencia Phi a aspirovaného H je pravdepodobne náhodná: v texte nie sú žiadne slová, v ktorých by sa tieto znaky mali objaviť. Gamma má zaoblený tvar, ktorý sa stáva latinským písmenom C. (Etruskovia nemali hlásky B, G ani D. Ich susedi Rimania najprv vyslovovali C buď ako K, etruským spôsobom, alebo ako gamma, gréckym spôsobom. Pokiaľ nebolo vynájdené písmeno G, meno Caius Julius Caesar vyslovovali ako Gaius Iulius Kaisar.) Dva znaky sú nezvyčajné. Obrátené E, epsilon, hoci sa vyskytuje zriedka, je známe aj z iných textov z Cortony. Znak “paragraf” na vymedzenie štyroch zo siedmich častí tohto právneho dokumentu (riadky 7, 8, 14 a 23) je unikátny. Bol by dokonale zrozumiteľný pre akéhokoľvek moderného korektora.
Na tejto doske je zaznamenaná zmluva o predaji alebo prenájme pôdy, vrátane vinohradu (vina) na planine Lake Trasimeno (celtineitiss tarsminass) medzi rodinou Cusuovcov (Cusuthur), do ktorej Petru Scevas patrí a 15 ľuďmi, možno skupinou kupujúcich, pričom zmluvu dosvedčila tretia skupina mien, ktoré sú občas uvedené spolu s ich deťmi a vnúčatami (clan, “syn”, a papals, “vnuk”).”


Maximálny rozsah etruskej civilizácie a dvanásť miest Etruskej ligy. Zdroj ›› CC BY-SA 3.0

Starobylý text je plný chýb, alebo je dôkazom o tom, aké nekompletné sú naše vedomosti o etruskom jazyku. Agostiniani to vysvetľuje tak, že táto doska obsahuje jedinečný jazyk používaný ľuďmi, ktorí žili konkrétne v Cortone. To by znamenalo, že v rôznych častiach Etrurie možno používali odlišný jazyk.

Hľadanie stratenej civilizácie

Aby výskumníci odhalili viac fascinujúcich informácií o tejto jedinečnej civilizácii, musia dokončiť ďalšie vykopávky a vykonať analýzy už predtým objavených etruských artefaktov. Každý objav ako Tabula Cortonensis však poskytuje nové informácie, ktoré nám umožňujú vytvoriť si jasnejší obraz o každodennom živote a jazyku Etruskov, ktoré vyzerajú byť oveľa komplikovanejšie, než sme si mysleli.


Úvodný obrázok: Etruské dosky. Zdroj ›› kogni

Referencie

Tabula Cortonensis, dostupná na:
www.mysteriousetruscans.com/curtun.html
Tabula Cortonensis, dostupná na:
www.kogni.narod.ru/cortona.htm
Etruská história sa prepisuje, Tabula Cortonensis, napísali Luciano Agostiniani a Francesco Nicosia, dostupné na:
www.timeshighereducation.com/books/etruscan-history-gets-a-rewrite/15622...
Tabula Cortonensis, dostupná na:
www.cortonamaec.org/zoom/tabulazoom.php

Natalia Klimczak

Zdroj: http://www.ancient-origins.net/artifacts-ancient-writings/tabula-cortone...

© Ancient Origins, Všetky práva vyhradené

Preklad: Vladimíra

exkluzívne.cez.okno


Tento článok, ktorý sme pre vás preložili, má 795 slov.

Len vďaka Vašim darom môžeme ďalej prinášať informácie všetkým bezplatne a neustále sa zlepšovať. Ak chcete našu prácu oceniť a je to vo Vašich možnostiach,
prispejte prosím na ďalší chod portálu


›› BILANCIE PORTÁLU

Aktuálny STAV vidíte vľavo HORE


2401591699/8330 (DAR z SK) alebo 2401591699/2010 (DAR z CZ)

Číslo účtu pre dary zo Slovenskej republiky:
2401591699/8330 │ IBAN: SK5283300000002401591699 │ SWIFT (BIC): FIOZSKBAXXX │ │ Číslo účtu pre dary z Českej republiky:
2401591699/2010 │ IBAN: CZ4120100000002401591699 │ SWIFT (BIC): FIOBCZPP


Keď nemáte PAYPAL konto, prispejte cez bankovú kartu:
kliknite na DONATE a potom vo formulári na ›› Continue


Súvisiace:

Etruskovia
http://www.cez-okno.net/etruskovia


Sekcie: 
marec 28, 2017 23:28 popoludní
  • krát komentár

0 krát komentár

 

 

Top