Obrázok používateľa CEZ OKNO
Tajemné jeskyně Chua-šan - největší umělé jeskyně dávné Číny

Chua-šanské jeskyně se nacházejí na předměstí Chuang-šanu v čínské provincii An-chuej a patří mezi největší a nejúžasnější pozůstatky starověké Číny. Jsou velmi rozsáhlé a plné prapodivných konstrukcí. Část jeskyně vyplňují vrstvy stěn, jež vytvářejí složité bludiště, a druhou část zdobí ohromné kamenné sloupy. V jeskyni však nebyly nalezeny žádné fresky, nápisy ani buddhistické rytiny. Původ Chua-šanských jeskyní je tedy obestřen tajemstvím a pro archeology zůstává nezodpovězenou otázkou.Před několika lety vyzývalo město Chuang-šan archeology, geology, průzkumníky i veřejnost, aby jeskyně prozkoumali. Kdokoli by dokázal určit rok, kdy byly jeskyně vybudovány, a jejich účel, dostal by, podle článku hongkongského deníku Ta-kung-pao, štědrou odměnu. V síni 35 se nachází podzemní palác, zcela vytvořený člověkem, a v současné době je největší svého druhu v Číně. Síň je 186 metrů hluboká a 20 metrů vysoká. Strop drží 26 sloupů seskupených v piktografických řadách. V paláci můžeme nalézt místnosti, lůžka, mosty a pavilony, které jsou s velkým umem vytesány z kamene. Kromě toho se zde nalézá několik prastarých podzemních jezer. Jsou velmi hluboká, avšak voda v nich je tak průzračná, že je jasně vidět až na dno. Hladina nejníže položeného jezera je několik metrů pod hladinou nedaleké řeky Sin-an.

Chua-šan skrývá tři tajemství. Prvním je jezero Pi-šuej, jež je tak hluboké, že kdybychom z něj chtěli odčerpat všechnu vodu, ani tři měsíce by na to nestačily. Druhým jsou přes 10 metrů vysoké kamenné sloupy, které tvoří glyfové řady a podpírají strop jeskyně. Architektura sloupů vypovídá o znalostech mechaniky dávných lidí a jejich dokonalém uplatnění v praxi. A konečně, tato gigantická jeskyně nezná ozvěnu. Důmyslné uspořádání stěn zabraňuje šíření zvuku.

Přesná doba vzniku jeskyní v současnosti není známa, avšak podle nalezených minerálů se jejich stáří odhaduje minimálně na 1700 let.

Jak byly jeskyně postaveny? A k čemu asi sloužily? Co se stalo se stovkami tisíc tun kamene, jak byl vytěžen a jak převážen? V jeskyních je několik minerálů, které se již v té době těžily, tak proč v té době nebyly vytěženy? V jeskyni je také mnoho deset centimetrů tlustých kamenných stěn. Proč nebyly odstraněny a místo toho byly ponechány uprostřed ohromných síní? Jaký smysl měly čtvercové a kruhové díry v kamenných sloupech? Proč o jeskyních nejsou žádné historické záznamy? Odborníci již přišli s mnoha teoriemi, zatím však nedošli k žádnému konečnému závěru.

Tajemné jeskyně Chua-šan se rozkládají od 29° 39 34 do 29° 47 7 severní šířky a jsou jediným jeskynním uskupením nalezeným na 30° severní šířky. Na této rovnoběžce se nachází také Bermudský trojúhelník v Atlantském oceánu, Egyptské pyramidy a sfingy, Atlantida, Noemova archa, Mrtvé moře, poušť Sahara, Himaláje, příliv řeky Čchien-tchang, obyvatelé hory Šen-nung-ťia a další oblasti bohaté na záhady a zvláštní úkazy.
Zdroj: Velkaepocha.sk

Foto: Uhuangshan.com


október 04, 2008 19:29 popoludní

 

 

Top