Obrázok používateľa CEZ OKNO
Tajemství And, jezera Titicaca a Bílého Bratrstva 2

Na naší planetě existuji velmi mnoho archeologických nesrovnalostí zcela zásadního rozsahu. Jedním z nejvýznamnějších badatelů, který shromažďuje informace tohoto typu je dr. Michael Cremo. Tento vědec koná přednášky po celém světě, na kterých se snaží prezentovat obrovské množství důkazů a podkladů, které popisují podivné fragmenty, z nichž některé jsou staré i mnoho milionů let. Před nedávnem „Institut bolivijské archeologie“ nalezl stopu humanoidního charakteru bytosti. Pomocí uhlíkové analýzy bylo zjištěno, že tento artefakt spadá až do terciálního věku zhruba před 15 miliony lety.Typ tohoto nálezu ovšem není zdaleka jediný. Celkově mnoho indicií skutečně naznačuje, že na naší planetě v prehistorických dobách existovaly civilizace podstatně vyvinutějšího charakteru, než je ta současná. Každý z těchto civilizací po určité době zmizela ze světa. Často se má za to, že za tím stály různé přírodní pohromy. Ovšem toto tvrzení nejsou schopná ani částečně pokrýt všechna ta bílá místa v oblasti světové archeologie.

Již z tohoto důvodu by měla být vzata v úvahu zpráva, kterou nám zanechali někteří ze zástupců mimozemské inteligence mající kontakt s lidským druhem naší planety. Tito ET opakovaně zdůraznili, že lidstvo mělo v minulosti mnoho možností se vyvinout ve vyšší typ ryze duchovní civilizace, ale ani v jednom případě se to nepodařilo. V této souvislosti bylo z jejich strany podotknuto, že v současné době máme v podstatě jednu z posledních příležitostí, abychom požadovaného statutu dosáhly.

Okolnosti proč tomu tak je, ovšem nebyly zmíněné. Z tohoto důvodu je pro nás nesmírně důležité, abychom měli možnost se poučit z pochybení předchozích civilizací, ale aby k tomu došlo, je třeba míst k dispozici kvalitní informace a podklady oproštěné od všech tendenčních a zavádějících manipulačních vlivů. Mnoho z dochovaných artefaktů minimálně do určité míry reprezentuje architektonickou morfologii charakteristickou pro Atlantskou civilizaci.

I astrologové velmi podrobně studovaly velmi známou „Bránu Slunce“ a má se za to, že zobrazuje astronomickou a energetickou strukturu Venuše. Do určité míry se to objevuje i v následující skutečnosti. Venuše je charakteristická tím, že délka její rotace kolem Slunce činí 292 dnů. Je velmi zajímavé, že konkrétně tyto údaje jsou zobrazené na výše uvedeném artefaktu. V současné době je tato anomálie známá jako „kalendář Venuše“.
Dnes je zřejmé, že nejen civilizace Tiahuanaco byla ovlivňována mimozemskou inteligencí. Víme někdy až o velmi bizarních kontaktech v prostředí mnoha kultur v prostředí dnešní Severní Americe (viz. kmeny Hopi, Zuni, Anasazi, Navajo anebo kmen Apačů). Luis Fernando Mostajo Maertens hovoří o tom, že jeho mimozemští průvodci jsou totožní s těmi, o kterých se zmiňují potomci mnoha nativních národů Střední i Severní Ameriky. Byl jimi osobně pozván do různých míst v oblasti And, ale i Amazonie.

Moartens hovoří o tom, že mu bylo několikrát hodně důrazně ukázáno, jak je lidská bytost zcela zbytečně svázána strachem z neznáma. ET také naznačili, že je velmi zásadní, abychom se jako civilizace naučili ovládat naše strachy a emoce. Bez posunu v těchto oblastech lidského vědomí a psychiky nebude možné s nimi navázat oficiální kontakt. Moartens se svěřil s tím, že prošel mnohokrát za asistence těchto ET zkouškami, které mu postupně pomohly zbavit se různých typů strachů anebo nežádoucích emocí.

V každé vteřině svého života jsme chráněni těmi nejvyššími silami. Záleží pouze na nás, nakolik jsme schopni se těmto silám otevřít.

Celý proces tohoto pro mne zcela nového druhu pozitivní sebekontroly trval přes tři roky a během této doby mi mí průvodci dali k dispozici nástroje. Obdržel jsem tzv. „kosmické jméno“. Jde v podstatě o frekvenční klíč, který odpovídá mé kosmické originalitě a jedinečnosti. Každá lidská bytost na světě má takový jedinečný klíč k dispozici. Jde o soubor frekvencí a dat, které jsou absolutně jedinečné a nezaměnitelné.

Problém, ale spočívá v tom, že klasické vědomí naší osobnosti nemá k dispozici dostatečně velkou frekvenční kapacitu k uvědomění si tohoto nástroje. Právě proto je velmi důležité a v podstatě nevyhnutelné umět se nejdříve sjednotit sám se sebou. Tedy umět praktickým způsobem spojit dvě části sebe sama do jednoho celku.

Ve chvíli, kdy začnete pracovat se svým klíčem, počnete aktivovat skrytou kapacitu lidské paměti. Krok za krokem si lidská individualita začne uvědomovat svůj skutečný duchovní a kosmický rozměr. Vzpomenete si, odkud jste a kým ve skutečnosti jste. Dobrá znalost a pochopení své vlastní nadčasové historie otevírá dveře uvědomění si skutečného rozměru své vlastní budoucnosti.

Když natáhnete ruce před sebe, levou dlaň obrátíte k zemi a dlaň pravé ruky směrem vzhůru k nebi, začnou prakticky okamžitě do oblasti energetické zóny prstů rukou sestupovat velmi zvláštní energie. Tyto energie se formují do tvaru malé pyramidy energeticky prostupující skrz na skrz rukama. Pyramida prostupující levou dlaň ruky míří hrotem směrem k zemi a pyramida u prostupující dlaň pravé ruky míří hrotem směrem k nebi. V tom okamžiku se v energetické zóně před tělem na úrovni čtvrté čakry počnou aktivovat receptory, které umožní asimilovat emitované energie. Tento postup umožňuje podstatným způsobem urychlovat aurální frekvenci lidské bytosti a tím se lépe sladit s transformačními změnami naší planety.

Tyto informace jsou v podstatě prezentací velmi zásadního výzkumu mimozemského života, který se týká zkušeností člověka, jenž měl možnost zkušeností mnohaletého osobního setkání s mimozemskou inteligencí v prostředí naší planety. Na toto téma bylo do současné doby prezentováno ohromné množství různého materiálu. Bohužel mnohé z těchto aktivit (jak se ukázalo později) nebylo nic jiného než pouhou mystifikací čtenářů a badatelů. I z tohoto důvodu bych chtěl potencionální čtenáře požádat, aby při studiu následujících řádků se snažili být pozorní k pocitovým energiím, které mohou kontinuálně doprovázet informace zde uváděné. Tento pocitový rozměr je velmi důležitý. A může být ukazatelem míry živých energií, které se nachází na pozadí této prezentace. Luis Fernando Mostajo Maertens, který pochází z Bolivie, měl zážitky fyzického kontaktu již od narození. V roce 1977, když mu bylo 13 let, začal o svých zážitcích hovořit. V současné době realizuje velké množství přednášek a specializovaných kurzů na téma „kontaktů“ po mnoha zemích Jižní a Střední Ameriky (Bolivie, Argentina, Chile, peru, Paraguay, Salvador, Honduras, Kostarika, Mexiko a USA). Tento člověk zároveň udržuje kontinuální kontakt s inteligencí z nitra naší planety, která byla a je mnohým domorodým kmenům amerického kontinentu známá jako „Velké Bílé Bratrstvo“. O svých neuvěřitelných zkušenostech napsal Fernando Mostajo Maertens zatím pět knih, které jsou po celém světě velmi vyhledávaným studijním materiálem. Poskytl také celou řadu rozhovorů pro mnoho renomovaných tiskových agentur. Naposledy ho například navštívili zástupci „TASS“. Tento materiál je v podstatě jakýmsi přepisem jednoho z jeho mnoha setkání se zájemci o tuto problematiku.

-pokračování-

© 2008 Lous Fernando Mostajo Maertens

© 2008 Translation: Alhambra

Zdroj: Matrix-2001.cz


august 18, 2008 23:40 popoludní

 

 

Top