Obrázok používateľa CEZ OKNO
Tajemství Mohave 14

Vraťme se ale zpět ke konspiraci Illuminati a jejich údajnému propojení s životem ve vzduchu i pod povrchem země. Někteří badatelé věří, že kromě odhalení zmíněných výše, jsou Illuminati bezesporu také ve styku s mimozemskými skupinami, které jsou badatelům známé pod souhrnným názvem „Men In Black“.Jim Brandon v knize „Okultní Amerika“ („Occult America“) popisuje údajné podzemní zařízení pod Washingtonem D.C., které se nazývá NOD. Dávní konstruktéři, kteří položili základy této „atlantské“ konstrukce, mohli být Kainovými potomky (viz kniha Genesis 4:16). Současnými obyvateli podzemního zařízení je údajně rasa bažící po moci, napojená na nejvyšší kruhy NSA a CIA, kteří jsou na oplátku v kontaktu s lidmi ze Siria a nebo, jak někteří ufologové věří, prodloužená mimozemská větev Illuminati, známá jako „Men In Black“ nebo „Lid Třetího oka“. NOD a další podobná zařízení nejsou obývána původními obyvateli, ale lidmi, kteří v pozdějších dobách tyto podzemní prostory objevili, společně s dávnou technologií, která tam byla zanechána a kterou se naučili využívat – ať už k dobrým nebo špatným účelům. J. Brandon se také zmiňuje o starých tunelech, objevených pod Washingtonem, které prozkoumávali vědci z vládních kruhů. Podle dalších zdrojů informací jsou v některých tunelech stěny hladké jako sklo a tvrdé a lesklé jako kov.

Říká se, že německá odnož Illuminatů má k dispozici létající talíř, ve kterém je možné opustit zemskou atmosféru. To možná může vysvětlovat některé zprávy o „árijských“ pilotech. (Hitlerova teorie, že Němci jsou potomky kmene Árijů je samozřejmě holý nesmysl). Pakliže existovali nějací Árijové, pak ti kteří před tisíci let vládli ve staré Indii.

Nicméně „německá teorie“ hraje v ufologii důležitou roli, ačkoliv lidi nebo humanoidní entity popisuje pouze malá část svědků. Jedna populární teorie říká, že v době před druhou světovou válkou němečtí okultisté (ti samí, kteří se podíleli na vzniku Nacionální strany) získali létající talíř, který měl nehodu, a v různých tajných projektech v podzemních základnách a továrnách začali zkoumat možnost užití a vlastní výroby této cizí technologie.

Tajný nacistický výzkum létajícího talíře pokročil v období druhé světové války a údajně se v praxi odrazil v používání tryskového a později elektromagnetického pohonu. Když začalo být jasné, že Němci válku prohrají, přepravili veškerou technologii na základnu do Antarktidy, která byla několik let předtím vybudována a vybavena různými podzemními zařízeními. Základně dali název Nový Berlín. Během války nacisté údajně na základnu či základny posílali vědce, pracovníky, technologii a díly létajících talířů.

Americký admirál Richard E. Byrd o několik let později vedl „průzkum“ antarktické oblasti. Zvláštní na této „expedici“ bylo, že se do masivní operace zapojilo téměř 4000 dobře vycvičených příslušníků námořních sil, dále vojenská plavidla jako torpédoborce, ponorky, letadlové lodi i letadla. Po dosažení polárního kontinentu se oddíly rozdělily na tři skupiny a začaly s důkladným průzkumem oblasti. Jeden zdroj dokonce tvrdí, že Byrdovo námořnictvo „narazilo na odpor“ a že mezi americkými a nacistickými silami došlo k „souboji o cílovou pásku“, ztráty utrpěly obě strany.

Američané opustili oblast po dvou týdnech (což je pro „vědeckou expedici“ také prapodivné), admirál Byrd po návratu domů zuřil a dožadoval se, aby vláda z Antarktidy udělala oblast pro testování nukleárních výbuchů. Admirál Byrd byl vázán mlčenlivostí a jeho deníky zůstávají zapečetěny až do dnešních dnů.

Existují svědci, kteří tvrdí, že viděli létající talíře se symbolem svastiky a nebo piloty létajících strojů, kteří hovořili plynně německy. Takových zpráv je ale ve srovnání s jinými, popisující piloty – lidi, relativně málo. Zdá se, že většina humanoidních mimozemšťanů může pocházet z takzvané Federace, která se skládá z těchto skupin:

- Lid Ummo nebo Ummité z hvězdy Iummo nebo z hvězdy 424 v souhvězdí Vlka

- Vegané z Lyry

- Koldasionové, Hyjáďané a Solariané, kteří mají údajně na měsících Saturnu svůj Tribunál; Tau Cetiané z Tau Ceti a Eridaňané z Epsilon Eridani

- Centauřané z Alfa Centauri

- Androméďané ze souhvězdí Andromedy

- samozřejmě Plejáďané

- a všichni, kteří jsou spojeni s dávnými civilizacemi na Zemi


Co se týká okultního ramene německých nacistů, pak některé zdroje naznačují, že mohli být v jednu dobu spojenci „šedých“, ale alespoň někteří z druhé či třetí generace nesouhlasí s Hitlerovou šílenou posedlostí dobytí celého světa a dnes stojí dokonce v opozici proti „šedým“. Jisté zprávy tvrdí, že dvě „německé“ skupiny vlastní technologii antigravitace – jedna je získaná na základě vědeckých výzkumů Němců, kterým se podařilo uniknout ze země před nástupem nacismu a druhá skupina se skládá ze skutečných nacistů.

Vraťme se ještě jednou k Oskarově zmínce o časoprostorových oknech. Pokud jsou Einsteinovy teorie o možné existenci časoprostorových anomálií správné, pak to může vysvětlovat, jak mohly příslušníci civilizací cestovat z jedné hvězdy na druhou během relativně krátkého časového úseku. Neexistuje důkaz podporující teorii, že by čas mohl být vrácen zpět, aniž by se sám „paradoxem“ neanuloval (avšak někteří tvrdí, že cestování do minulosti je možné, ale že minulost nelze změnit), ale existuje teoretická možnost, že časoprostor může být pozastaven v jakémsi druhu hyperprostoru.

Ve stále záhadné zprávě č. 13 nazývané „Grudge/Blue Book“ se údajně nachází mnoho technických informací, které vysvětlují aspekty fyzického světa. Někteří ze svědků dokonce udávají, že tok budoucího času je rozdílný v různých částech galaxie a že jeden den na Zemi se na jiné planetě rovná našemu týdnu. Jinak řečeno, na domovské planetě rasy, která Zemi opustila jen před několika málo tisíciletími, mohlo uběhnout 10000 let – měřeno jejich časem. Jiní věří, že tok času (nebo spíše průchod časem daných bytostí) může být deformován technologií fungující na principu elektromagnetismu.

V souvislosti se zjevnými „tahanicemi“ o jednotlivé lidi mezi „šedými“ a „seveřany“ / Tau Cetiany atp., jak jsme se již dříve zmínili v případu Jill, byl podobný případ popsán ve zprávě tajné služby, kterou uvolnila organizace Leading Edge Research (První linie výzkumu) (dřívější název byl Nevada Aerial Research – Nevadský letecký výzkum). Ve zprávě se uvádí:

„Jeden ze svědků, který byl kontaktován rasou severského typu, byl později zajat a vyšetřován (´šedými´), kteří zjistili, že modrý paprsek, který používají k paralyzování lidí, na něj neměl žádný vliv. Implantát od ´seveřanů´ tento paprsek evidentně neutralizoval. Bylo řečeno, že ´šedí´ přiletěli v létajícím stroji, který měl tvar fotbalového míče.“

Toto je jeden z dalších důkazů potvrzujících, že mezi různými segmenty „severské“ Federace a říše „šedých“ bují konflikt, pokud se tedy nejedná spíše o válku.

Nyní zpět do centra dění jak aktivit „šedých“, tak i „seveřanů“, zpět do pouště Mohave.

Záhady z Mohave nejsou známé jen malé skupince badatelů, kteří se v tajnosti setkávají, aby diskutovali o svých posledních objevech. Námět vzdušných i podzemních fenoménů si získává více respektu úměrně s tím, jak se na světlo dostávají další dokumenty a důkazy. O tato témata se zajímají velké filmové společnosti, jako například Showtime nebo Spielberg Productions, které zaujala událost z Roswellu. Televizní společnosti začaly brát vážně zprávy o mimozemšťanech a na toto téma bylo natočeno mnoho dokumentů, například Sightings (Pozorování), Encounters (Setkání), Unsolved Mysteries (Nevyřešené záhady), X-Files (Akta X) a pod. Televizní zprávy a talk-show reagují na zájem diváků. Dokonce osobnosti talk-show vysílané v rádiích, které poslouchají milióny lidí, vidí potenciální důležitost toho, co se děje tisícům neznámých lidí, kteří popisují v podstatě totéž. Art Bel má svůj program „Dreamland“ (Říše snů), dále zde máme Chucka Hardera, Billy Goodmana a další...

V jednom pořadu, který se objevil v rámci programu The Leading Edge, známé talk-show z Los Angeles, oznámil průvodce pořadem Ken Hudnell dne 3. listopadu 1989 celému národu, že hodlá vzít skupinku návštěvníků na výlet do jednoho ze starých podzemních měst a oznámil, že vchod do města se nachází necelých 100 kilometrů od Anaheimu v Kalifornii.

Badatel Chuck Edwards v roce 1962 uveřejnil část ze svých objevů týkajících se problematiky okolo Západní podzemní odvodňovací sítě (Western Subsurface Drainage Network), která se rozkládá na území Utahu, Nevady a jižní Kalifornie. Zde se nacházejí četné odvodňovací kanály, které neústí vždy do Pacifiku (prostřednictvím povrchových vod), ale vedou do podzemí, do rozlehlé odvodňovací sítě. Dopis C. Edwardse se objevil v časopise The Hidden World, ve výtisku č. A-8. Jedná se jednen z mála specializovaných časopisů, který se zrodil v letech 1940-1945 z článku Palmer-Shaver controversy, který byl uveřejněn ve vědecko – sci-fi časopise Amazing Stories.

Ona „kontroverze“ se točila okolo tvrzení Richarda S. Shavera, že má informace o dvou rasách žijících pod zemí, které vlastní létající talíře. Deros, kteří byli popisováni různě – jako rasa starých atlantských robotů, které se dostaly mimo kontrolu nebo jako rasa zdegenerovaných primitivních lidí nebo jako plazí nehumanoidní rasa (a nebo platily všechny popisy najednou). Tato rasa válčila s jinou podzemní rasou laskavých bytostí, známou jako Teros. Deros údajně ze svého podzemního doupěte mučili na dálku lidi na povrchu psychickými útoky, elektronickou kontrolou mysli, vše mělo být součástí přípravy na budoucí útok na „svět nahoře“.

Otázky na téma záhad ve vzduchu i pod zemí zůstaly v časopise Amazing Stories spíše nezodpovězeny. Možná proto, že se R. S. Shaver snažil čtenáře informovat o záhadném světě nad jejich hlavami i pod jejich nohama formou vědecko – sci-fi příběhů. Opomněl ovšem čtenáře jasně informovat o tom, kde končí fakta a kde začíná sci-fi. Dalším důvodem nezodpovězení otázek mohla být snaha vydavatele Raymonda A. Palmera vkládat do Shaverových příběhů vlastní „záhadologický“ pohled (z čehož ho R. S. Shaver obviňoval).

V době takových událostí se narodili badatelé, jakým byl také C. Edwards. Někteří badatelé jeho generace zabředli do metafyziky, hledajíce odpovědi na své otázky v odpovědích nadpřirozených bytostí při seancích channelingu, což sice dělalo dobře jejich egu, nicméně jejich odhalení nebyla podložena. Skutečností je, že mnozí z těchto okultistů skončili s vážnými emocionálními nebo psychickými problémy, protože v každém koutu viděli ducha.

Rozvinulo se u nich chování paranoidních schizofreniků, což naznačuje, že většina jejich zdrojů byly astrální nebo mimozemské bytosti, jejichž cílem rozhodně nebylo vést tyto hledače po stezkách pravdy. Jiní vědci uchránili své duševní zdraví a uchovali si schopnost analýzy, nepoddali se přítomnosti negativních vlivů, nesnížili se ke lžím a nezaprodali se klamavé propagandě. Místo toho se rozhodli zkoumat dané fenomény za pomoci zdravého rozumu, intelektuálním způsobem. S tímto vědomím citujeme z dopisu Chucka Edwardse.

- pokračování -

© 2008 Translation: Kateřina Milttner

Zdroj: Matrix-2001.cz


december 29, 2008 23:33 popoludní

 

 

Top