Obrázok používateľa CEZ OKNO
Tajemství Mohave 3

Jestliže jsme schopni se od koňských povozů posunout k člověku na Měsíci za méně než sto let (k cestování mezi dimenzemi jen za 40 let!), pak kam se asi mohla ve výzkumu a cestování dopracovat rasa, která tři nebo čtyři tisíce let vlastní létající stroje a technologie vyvinutější, než jsou naše vlastní? Jeden z očitých svědků prohlásil, že se v jeskynních systémech hluboko pod současným Údolím smrti nachází velký „vesmírný přístav“.V souvislosti s touto informací citujeme ze stručné zprávy, která popisuje zkušenost Jeffersona Souzy, brazilského svědka a která se objevila v katalogu Knihovny UFO v Kalifornii (Ventura Boulevard 708, Studio City, 91604, Kalifornie). V tomto katalogu jsou evidovány nabízené nahrávky rozhovorů nebo prohlášení, která mnohdy popisují setkání s přátelskými bytostmi severského typu nebo bytostmi podobnými lidem, které řídily neznámé stroje. Je možné zde také nalézt svědectví vypovídající o manipulativních a krutých „šedých“ nebo bytostech plazího původu.

Zde je citace z popisu zážitku Jeffa Souzy:

„Reakce na první setkání s UFO je nepředvídatelná. Jeff Souza se poprvé s UFO setkal v roce 1979, kdy mu bylo 13 let. Vzpomínka zůstala zastrčená v zákoutích jeho mysli. Ani dvacet setkání během nadcházejících deseti let tuto vzpomínku nikdy plně neobnovilo. Tyto roky však byly naplněny těmi nejzajímavějšími zážitky z kontaktu s cizími rasami, které kdy byly zaznamenány.

Mladý Brazilan byl nadán inteligencí a intuicí. Před ukončením studia střední školy dokázal vystudovat a zakončit první semestr lékařské fakulty.

Jeff se setkal se dvěma mimozemskými rasami v Brazíli, Argentině a Spojených státech. Ale ve srovnání s tím, co a kolik se toho dověděl, není místo určení tak důležité.

Mírumilovní Vegané a Ummité (viz. "Kauza UMMO" - tento seriál bude pokračovat, pzn. J.CH.) s duchem obchodníků sdělili Souzovi o technologii a životě na jiných planetách víc, než si kdy dokázal představit. Byl přepraven na loď prostřednictvím světla (antigravitačními paprsky?) a ukázali mu jiné planety a jiné části světa. Na jedné z cest zaznamenal zvláštní reakci – vypadaly mu všechny vlasy. Na každé cestě se mu porouchaly hodinky.

Jeff Souza byl zpovídán specialisty z oblasti mimozemských kontaktů. V hypnóze byl přenesen zpět do doby prvního setkání, ale odpovídal pouze portugalsky. Tehdy totiž Jeff anglicky nemluvil.

Podrobnosti, které uvedl, byly neuvěřitelně podnětné. Odpovědi ohledně času, místa, hmoty, energie, života a spirituality se z jeho úst linuly zcela spontánně. Vše zapříčinil jeho minulý a současný styk s cizími bytostmi.

Rozhovory s Jeffem Souzou a jím uvedené podrobnosti o početných setkáních poskytují dodnes nezaznamenané informace o mnohých cizích rasách včetně záhadných a obávaných „šedých“. Od Jeffa Souzy jsme se dověděli o sedmi rasách (pravděpodobně podobných lidem a / nebo plazího původu), cizím názvu Země, podzemní vesmírné stanici v Údolí smrti a získali jsme také odpověď na otázku, zda může být nemoc AIDS vyléčena mimozemšťany.

Jeffu Souzovi bylo bytostmi, se kterými se stýkal, předáno varování, které bychom měli všichni znát, protože ničíme naši planetu a pokud své chování nezměníme, ani tyto přátelské bytosti nám pak nebudou schopny pomoci.“

Z této nahrávky vyplývá jasné spojení mezi podzemním prostorem Údolí smrti, které je údajně obýváno novořeckou rasou (?) Hav-musuvy a lidskou společností ze souhvězdí Vega a Ummo, a – jak uvidíme později, podle některých svědků tvoří tyto rasy „federaci“ s dalšími lidskými koloniemi nebo civilizacemi na Tau Ceti, Epsilon Eridani, Alpha Centauri, v Plejádách a jinde.

Ačkoliv Jefferson Souza udává, že se s Ummity setkal ve vesmírné lodi zde na Zemi, byli to Vegané, kteří mu nejčastěji umožnili cestovat na své lodi. Vegané mu také ukázali obrovský komplex základny pod Údolím smrti. Základna byla rozdělena do sálů, které měly v průměru kilometry a skládala se z oddělení, která byla uzpůsobena svou gravitací, atmosférou a prostředím k účelu různých reprezentantů Federace, kteří základnu používají při svých aktivitách na Zemi. Pokud máme věřit Souzyho zkušenostem, Hav-musuvové byli v posledních tisíci letech velmi zaneprázdnění.

Musíme dodat, že se Souza dověděl o dvou dalších mimozemských druzích, které jsou do určité míry znesvářené s humanoidními rasami, se kterými udržují kontakt. Jeden z druhů je rasa hmyzího typu, druhým jsou plazí bytosti. Tato plazí rasa se skládá jednak z rasy „mistrů“, vysokých stvoření s výrazným plazím zjevem, dále z menších „šedých“, bytostí plazího původu, kteří jsou této rase podřízeni. Podle Souzy existují minimálně tři typy „šedých“:

- ti, kteří se rodí v líhních z vajec
- ti, kteří se reprodukují klonováním
- ti, kteří se rozmnožují polyembryonálně (pozn.: dvě a více bytostí s identickým genetickým vybavením vzniká z jedné zárodečné buňky)

Musíme se ptát: Jestliže někteří z našich předků byli tak inteligentní, že mohli vyvinout létající stroje, proč o tom nenacházíme žádné důkazy? Důkazy existují, ale jsou ve velkém měřítku opomíjené konzervativními vědci, kteří nedokáží zasadit existenci dávných vyvinutých civilizací do svého teoretického rámce.

Uveďme příklad:

Dávné sofistikované artefakty, které byly objeveny v pouzdře z masivního kamene (včetně starého zapalovače, kovových kostek, zlatých řetězů, kovových nádob, hřebíků, šroubů a dokonce i elektrických baterií – jako jsou ty, které popsal Rene Noorbergen v „Tajemství ztracených druhů“, (vydalo Bobbs-Merril Co., New York), stejně jako artefakty nalezené na oceánském dně, dokazují fakt, že naši dávní předkové prokázali na poli vědy mnohem vyšší inteligenci, než jim přisuzujeme. Yves Naud ve své knize „UFO a mimozemšťané v historii“ (vydalo Ferni Publishers, Ženeva, v roce 1978) takový důkaz popisuje:

„V roce 1900 na mořském dně poblíž řeckého ostrova Kythéra nalezli sběrači mořských hub zrezivělé kusy kovového zařízení. Vědci na první pohled usoudili, že se jedná o zbytky astronomického zařízení z roku 65 př. Kristem. V roce 1959 učinil anglický vědec Solla Price objev, který po zveřejnění v časopise „Natural History“ v roce 1962 udivil vědecký svět:

´Zdá se, že tento předmět je skutečným počítačem, který dokáže určit a popsat pohyby Slunce, Měsíce a pravděpodobně dalších planet.´

Tento moderní vědec se cítil zahanbený a skládal poklonu vyvinuté vědě našich předků, ačkoliv tato poklona měla nádech obav.

´Je poněkud děsivé´, píše se v červnu roku 1959 v časopise „Scientific American“, ´zjistit, že krátce předtím, než se zhroutila veliká civilizace starého Řecka, se Řekové přiblížili naší době nejen způsobem uvažování, ale také technologií.´“

Zpět k záhadě pouště Mohave. Na základě mnohých zpráv (o kterých bude ještě řeč později) se zdá, že poušť Mohave v jižní Kalifornii a poušť západní Nevady mohou být utajeným bitevním polem, kde se pohybují vojenské jednotky americké vlády ve spojení s cizí rasou – „seveřany“, bytostmi severského vzezření. Proti komu bojují? Podle mnohých zdrojů je jejich boj namířený proti „šedým“, kteří se v průběhu posledních sta let, možná ještě dříve, sami usadili v podzemní základně v oblasti pouště Mohave a jinde.

Americká vláda údajně spolupracuje se „seveřany“, kteří sídlí v hoře Shasta poblíž města Weed v Kalifornii a dalšími bytostmi z blízkosti naší sluneční soustavy, jako jsou ti, které jsme zmiňovali a kteří mají základnu pod pohořím Panamint v oblasti Údolí smrti. Jejich plazí protivníci údajně spolupracují s jinými svého druhu v podzemní síti s centrem pod horou Archuleta v oblasti města Dulce na severozápadě Nového Mexika (tato oblast se také zdá být americkým střediskem aktivit takzvaných MIB – Men In Black, únosů, zmrzačení, zmizení, zaznamenání plazích entit a tak dále).

„Šedí“ údajně spolupracují s Draconiany, kteří se usídlili na:

- Alpha Draconis
- Epsilon v souhvězdí Pastýře
- Zeta Reticuli
- Altair v souhvězdí Orla
- Rigel
- Bellatrax v souhvězdí Orionu
- a pravděpodobně také v jiných blízkých systémech

Proč není tato „válka“ vedena otevřeně? Částečně proto, že vláda Spojených států nevěří, že by americká veřejnost pravdu přijala. Jen si vzpomeňte, jakou paniku způsobil rozhlasový pořad Orsona Wellse „Válka světů“.


- pokračování -

© 2008 Translation: Kateřina Miltner

Zdroj: Matrix-2001.cz


jún 06, 2008 20:19 popoludní

 

 

Top