Obrázok používateľa CEZ OKNO
Tajné schůze Spojených národů diskutujících o UFO, kterým předsedal prezident Valného shromáždění

Jména starších úředníků, kteří se zúčastnili série tajných schůzí OSN diskutujících o nedávném pozorování UFO již byla oznámena. Gilles Lorant, francouzský letecký expert odhalil tato jména při rozhovoru s novinářem francouzského rozhlasu Didierem de Plaige (překlad níže). Lorant prozradil, že schůzím, kterých se zúčastnil 13 a 14 února, předsedal Srgjan Kerim, prezident Valného Shromáždění OSN. Z fotografií, které mu byly ukázány, identifikoval Lorant také vatikánského apoštolského nunciuse a stálého přísedícího OSN, arcibiskupa Celestina Migliora; a sira Johna Sawerse, britského stálého zástupce při OSN.


UNGA President Srgjan Kerim

Arcibiskop Celestino Migliore

Sir John Sawers

Gilles Lorant

Podle Loranta, bezpečnost při schůzkách nebyla tak upjatá a účastníci museli jen podepsat „formulář o svém hodnocení“ při jejich ukončení. Podle všeho, byly v běhu další schůzky s vysokou bezpečností, které se odehrávaly za dveřmi s ostrahou stojící před nimi.

Lorant řekl, že na schůzi se nerozdávaly žádné dokumenty, ale Zpráva o UFO, kterou připravovala pobočka Národní Gardy USA (a USA Air Force podle dřívějšího prohlášení) byla promítána na velkoplošné obrazovce. Lorant odhalil, že si Zprávu objednali tři američtí senátoři, kteří ji komentovali. Neobjasnil však, zda senátoři se přímo zúčastnili schůze nebo zda jejich komentáře byly pouze projektovány na obrazovce.

V dřívějším prohlášení Lorant prozradil, že jedna a půl hodina ze schůzek byla vyčleněna diskuzi o nedávném pozorování UFO a že se dosáhlo dohody vypracovat oficiální politiku „otevřenosti“ pro hlášení v roce 2009. Stanovily se dva předpoklady: Na prvním místě byl mír a stabilita v demokratických národech. Druhý předpoklad byl, že bude pozorování UFO pokračovat na současné úrovni. Na tajných zasedáních, kterých se Lorant zúčastnil bylo 40 zástupců z 28 států. Lorant dále tvrdil, že závisí na oficiálním charakteru schůzek, a že Zpráva může být oficiálně uvolněna koncem března pro členy národů, kteří se nemohly zúčastnit.

Lorantovo odhalení týkajícího se tajných schůzek OSN, které obsahovaly diskuzi o UFO, ukazuje na oficiální snahu koordinovat mezinárodní politiky při hledání odpovědi na nebývalý počet pozorování UFO v letech 2007/2008. Například předběžná otázka, která vyvstala ohledně pozorování UFO v Japonsku, dovedla nakonec Shigeru Ishibu, ministra obrany 20. prosince k veřejnému prohlášení o oficiální japonské obranné politice, protože se mimozemská plavidla objevila nad japonským vzdušným prostorem.

Tvrdil, že pokud se neukáže žádný nepřátelský úmysl, japonské obranné složky nevstoupí do vojenského kontaktu s mimozemskými návštěvníky. Ishibův výrok je jeden z mála veřejných politických prohlášení vyřčeném na možnou odezvu týkající se mimozemských návštěvníků, jedním z velkých národů.

Lorantův seznam návštěvníků posílilo oznámení Vatikánu, které biskup Migliore přednesl v OSN 13. února. Měl řeč na téma globální životní prostředí na Valném Shromáždění. Podle Loranta bylo možné pro zástupce Vatikánu navštěvovat rozmanité schůze, protože to byl důvod setkat se s ostatními návštěvníky. Existuje také podobné svědectví o tom, že sir Sawers byl přítomen v OSN během této doby a mohl by se tudíž účastnit všech nebo některých zasedání tajných schůzek.

Lorant řekl, že na schůzi se nerozdávaly žádné dokumenty, ale Zpráva o UFO, kterou připravovala pobočka Národní Gardy USA (a USA Air Force podle dřívějšího prohlášení) byla promítána na velkoplošné obrazovce. Lorant odhalil, že si Zprávu objednali tři američtí senátoři, kteří ji komentovali. Neobjasnil však, zda senátoři se přímo zúčastnili schůze nebo zda jejich komentáře byly pouze projektovány na obrazovce.

V dřívějším prohlášení Lorant prozradil, že jedna a půl hodina ze schůzek byla vyčleněna diskuzi o nedávném pozorování UFO a že se dosáhlo dohody vypracovat oficiální politiku „otevřenosti“ pro hlášení v roce 2009. Stanovily se dva předpoklady: Na prvním místě byl mír a stabilita v demokratických národech. Druhý předpoklad byl, že bude pozorování UFO pokračovat na současné úrovni. Na tajných zasedáních, kterých se Lorant zúčastnil bylo 40 zástupců z 28 států. Lorant dále tvrdil, že závisí na oficiálním charakteru schůzek, a že Zpráva může být oficiálně uvolněna koncem března pro členy národů, kteří se nemohly zúčastnit.

Lorantovo odhalení týkajícího se tajných schůzek OSN, které obsahovaly diskuzi o UFO, ukazuje na oficiální snahu koordinovat mezinárodní politiky při hledání odpovědi na nebývalý počet pozorování UFO v letech 2007/2008. Například předběžná otázka, která vyvstala ohledně pozorování UFO v Japonsku, dovedla nakonec Shigeru Ishibu, ministra obrany 20. prosince k veřejnému prohlášení o oficiální japonské obranné politice, protože se mimozemská plavidla objevila nad japonským vzdušným prostorem.

Tvrdil, že pokud se neukáže žádný nepřátelský úmysl, japonské obranné složky nevstoupí do vojenského kontaktu s mimozemskými návštěvníky. Ishibův výrok je jeden z mála veřejných politických prohlášení vyřčeném na možnou odezvu týkající se mimozemských návštěvníků, jedním z velkých národů.

Lorantův seznam návštěvníků posílilo oznámení Vatikánu, které biskup Migliore přednesl v OSN 13. února. Měl řeč na téma globální životní prostředí na Valném Shromáždění. Podle Loranta bylo možné pro zástupce Vatikánu navštěvovat rozmanité schůze, protože to byl důvod setkat se s ostatními návštěvníky. Existuje také podobné svědectví o tom, že sir Sawers byl přítomen v OSN během této doby a mohl by se tudíž účastnit všech nebo některých zasedání tajných schůzek.

Lorant vysvětlil, že sloužil jako výzkumný atašé u prestižní francouzské vědecké organizace CNRS a že byl auditorem u další prestižní organizace IHEDN. Lorantova důvěryhodnost jako svědka byla nedávno podpořena prezidentem Evropské Federace Letectva Michaelem Ribardierem, který uveřejnil prohlášení na podporu Lorantovy verze událostí. Také uznávaný francouzský expert na pozorování UFO Gildas Bourdais se veřejně zaručil za Lorantovu věrohodnost coby svědka. Další vyšetřovatelé v současné době pracují na dosvědčení většiny aspektů Lorantovy výpovědi, jeho spolehlivosti jako svědka a shánějí další účastníky ochotné odhalit, to, co se odehrálo na tajných shromážděních OSN ohledně diskuzí o pozorování UFO.

Michael E. Salla, Ph.D

Kona, Hawaii

03/05/08 [Aktualizováno 03/06/08]

www.Exopolitics.Org

[Poznámka: Zvláštní poděkování Didieru de Plaige za poskytnutí výše uvedených fotografií k veřejné distribuci]

Zdroj: Didier de Plaige, 5. Březen 2008

Gilles Lorant, který je nyní citován na mnoha francouzských a anglo-amerických internetových fórech, mě objasnil některé body předtím, než jsme zorganizovali plánovaný rozhovor v rozhlase. Nemůže ovšem komentovat všechny informace zprostředkované Michaelem Sallou, které se vztahovaly na den 12. února, kdy se nezúčastnil. Byl v New Yorku sledovat fungování OSN a je shoda okolností, že předmět diskuze UFO se probíral právě během těchto dvou dní.

Dnes řekl:

- Bylo to 13. a 14. února na předběžných rozhovorech k přípravě na nadcházející schůzi Ekonomického a Sociálního Výboru.
- Žádné dokumenty nebyly v oběhu, ale výňatky ze zpráv Národní Gardy byly promítány na obrazovku a byly komentované třemi senátory, kteří si zprávy objednali.

- Účastníci nebyli podrobeni žádnému zvláštnímu bezpečnostnímu prohledávání, bylo pouze nutné vypnout mobilní telefony.

- Na konci schůze museli účastníci vyplnit formulář o svém hodnocení.

"Schůzím předsedal Srgjan Kerim, bývalý ministr zahraničí bývalé republiky Jugoslávie, Makedonie" (zvolený prezident 62 zasedání OSN Valného Shromáždění, 24. května 2007). "Některé místnosti schůzek byly zamčené řetězem a střeženy kurýry. Místnost, kde se konalo zasedání a ve které jsem byl já, nebyla tak střežena."

Mohu potvrdit přítomnost sira Johna Sawyera za Velkou Británii a arcibiskupa Celestina Migliore, stálého zástupce Vatikánu. Stálý zástupce Vatikánu byl v té době přítomen v New Yorku, jak dosvědčila Katolická Tisková Agentura: "Arcibiskup Celestino Migliore, stálý pozorovatel Vatikánu při OSN byl přítomen ve středu (tudíž 13. února) na 62 zasedání Valného Shromáždění OSN označeném jako „Klimatické změny“: OSN a svět při hledání řešení." Bylo možné připojit se ke schůzi, která se konala v hale Bezpečnostního Výboru, protože mě Gilles Lorant řekl, že ten samý den se jednotlivci účastnili na různých zasedáních.“

Během tohoto krátkého rozhovoru Gilles Lorant také řekl: "Byl jsem pouze výzkumným atašé“ u CNRS, protože se mi v minulosti podařilo uskutečnit dva specifické kontrakty. S ohledem na IHEDN, jsem vlastně byl "auditor", ale dosáhl jsem věkového limitu."

Z francouzštiny přeložil: Alfred L. Webre, 4 března 2008

Ředitel Instituce pro Spolupráci ve Vesmíru (ICIS)

překlad Karel Rašín

Zdroj: EXOPOLITIKA.cz


Rubriky: 
máj 07, 2009 15:53 popoludní

 

 

Top