Obrázok používateľa CEZ OKNO
TAJOMSTVÁ DISKU Z NEBRY

Disk z Nebry je 3600 rokov starý artefakt z bronzu, ktorý podľa organizácie UNESCO predstavuje „najstaršie zobrazenie vesmírnych javov na svete.“ Disk je natoľko výnimočný, že spočiatku bol považovaný za archeologický podvrh. Vedecká analýza však preukázala, že sa nejedná o falzifikát a vzácny artefakt bol zaradený do zoznamu Svetového dedičstva organizácie UNESCO – ide o medzinárodný projekt na ochranu hmotného dedičstva ľudstva, ktoré je uchované v štátnom múzeu praveku v nemeckom Halle.


Disk z Nebry objavili v roku 1999 dvaja amatérski lovci pokladov za pomoci ilegálneho použitia detektoru kovov v Ziegelrodskom lese na území Sasko-Anhaltska v Nemecku, kde bol rituálne zakopaný v pravekom nálezisku na vrchole kopca Mittelberg spolu s dvomi vzácnymi mečmi, dvomi sekerami, dvomi špirálovitými náramkami a s bronzovým dlátom. Nálezisko je orientované tak, že sa zdá akoby slnko pri slnovrate zapadalo za Brocken – najvyšší vrch pohoria Harz, vzdialený približne 80 km na severozápad. Okolie kopca bolo obývané už v období neolitu a odhaduje sa, že v Ziegelrodskom lese sa nachádza približne 1000 mohylových hrobov.


Meče nájdené s diskom

Vedecké štúdie o artefaktoch z Nebry patria pravdepodobne k najdôkladnejším, aké v Európe vznikli. Skúmanie predmetov začalo v roku 2002, keď boli zabavené, a pokračovalo až do roku 2007. Napriek tomu však mali vedci problém odhadnúť vek disku - zistili, že zakopaný bol približne v roku 1600 pred Kristom, no nezistili dátum vzniku, čo znamená, že môže byť oveľa starší.

Bronzový disk z Nebry meria v priemere 30 cm, váži 2,2 kg a zdobí ho modro-zelená patina so zlatými inkrustáciami – tie podľa všetkého znázorňujú slnko alebo mesiac v splne, rastúci polmesiac a hviezdy (vrátane súhvezdia známeho ako Plejády).

Neskôr sa po stranách objavili dva zlaté oblúky – jeden sa však časom stratil. Chemické znečistenie preukázalo, že boli vyrobené zo zlata odlišného pôvodu. Oblúky zvierajú uhol 82°, čo zodpovedá uhlu medzi pozíciou slnka pri západe počas letného a zimného slnovratu a zemepisnou šírkou Mittelbergu (51° s.z.š.).


Hora Mittelberg, kde bol disk nájdený

Napokon pribudol v spodnej časti ďalší oblúk zdobený záhadnými ryhami, ktorý sa často interpretuje ako Slnečný čln s množstvom vesiel, alebo ako Mliečna cesta. V čase zakopania mal disk po obvode prepichnutých 39 až 40 otvorov o priemere približne 3mm. Keďže sa oblúky vzťahujú k solárnym javom, je podľa štátneho archeológa Haralda Mellera pravdepodobné, že kruhový symbol zobrazuje Slnko a nie Mesiac.


Fázy disku

E. Pernick, ktorý v tom čase pôsobil na univerzite vo Freibergu, zistil na základe rӧntgenovej analýzy stopových prvkov, že meď pochádza z oblasti mestečka Bischofshofen v Rakúsku a za pôvod zlata označil pohorie Karpaty. Neskoršia analýza však preukázala, že prvotné zlato pochádza z rieky Carnon v Cornawalle, rovnako ako aj cín v bronzovej zliatine.

Disk z Nebry je dôkazom, že ľudia z európskej doby bronzovej dokázali využiť svoje vedomosti z astronómie na pozorovanie ročného slnečného cyklu a na meranie uhlov medzi miestami východu a západu slnka počas zimného a letného slnovratu. Už oveľa staršie násypy či astronomické komplexy z megalitov, akými sú observatórium v nemeckom Gosecku alebo Stonehenge slúžili na označovanie slnovratov, no disk je najstarší známy „prenosný nástroj“, ktorý umožňoval takéto merania.

Astronóm Ralph Hansen tvrdí, že disk bol pokusom skoordinovať solárny a lunárny kalendár, aby človek z doby bronzovej vedel, kedy má siať plodiny a kedy sa má venovať obchodu, čím získal takmer moderný pojem o čase. „Pre každodenné kalendárne účely by ste sa riadili mesačným cyklom, no pokiaľ by ste chceli určiť, kedy je vhodné poorať pole a siať, museli by ste sa riadiť solárnym cyklom,“ povedal Hansen.

Nie každý je však toho názoru, že disk slúžil na hvezdárske účely. „Je to ťažká otázka, no nemyslím si, že slúžil ako nástroj na pozorovanie nebeských objektov,“ povedal CurtRoslund - astronóm z Gothenburgu. Tvrdí, že na disku je len málo symbolov, ktoré sa dajú jednoznačne interpretovať a je viac pravdepodobné, že mal skôr symbolický význam – možno sa používal pri šamanských rituáloch.

Podľa organizácie UNESCO disk „v sebe spája výnimočné poznatky o astronomických javoch s dobovými náboženskými názormi,“ vďaka čomu máme možnosť vidieť „zlomok prvotných vedomostí o vesmíre.“

Referencie

Nebra Sky Disk – UNESCO Memory of the World

The Nebra Sky Disc – State Office for Heritage, Management and Archaeology

Provenance of the gold of the Early Bronze Age Nebra Sky Disk, central Germany: geochemical characterization of natural gold from Cornwall – European Journal of Mineralogy

Secrets of the Star Disc – BBC

Bronze disk is astronomical clock – Phys Org

Calendar question over star disc - BBC

April Holloway, 4. apríl 2014

Zdroj: http://www.ancient-origins.net/ancient-technology/secrets-nebra-sky-disc...

© Ancient Origins, Všetky práva vyhradené

Preklad: Homer

exkluzívne.cez.okno


Súvisiace:

Záhadný hviezdny disk NEBRA
http://www.cez-okno.net/clanok/archeologia/zahadny-hviezdny-disk-nebra


december 23, 2019 22:19 popoludní
  • krát komentár

1 krát komentár

  1. Obrázok používateľa karel
    kareljanuár 05, 2020 01:37 dopoludnia

    Komentár: 

    O tomto nálezu vím,pokud jde o disk,domnívám se, že jde o štít,resp.jeho centrální část, nehledal bych v tom kultovní předmět.Okrajové,cirkulárně umístěné otvory mohly sloužit k přichycení ke dřevěnému štítu.Nález mečů a seker,náramků a dláta by tuto verzi mohl jen podpořit

 

 

Top