Obrázok používateľa CEZ OKNO
Takzvaná „slonia hrobka“ v Carmone môže byť chrámom boha Mithru

Stavba, ktorá je nazývaná „Sloňou hrobkou“ a leží na rímskom pohrebisku v španielskom meste Carmona neďaleko Sevilly, nebola vždy používaná na pohrebné účely.


Serviliin chrám na rímskom pohrebisku v Carmone


Pôvodné usporiadanie budovy a jej okien, ktorými preniká slnečné svetlo dnu počas rovnodenností naznačuje, že stavba mohla slúžiť ako chrám Mithraismu, neoficiálneho náboženstva v Rímskej ríši. Postavenie súhvezdí býka a škorpióna počas rovnodenností umocňuje silu tejto teórie.

Cermonskú nekropolu tvorí skupina pohrebných stavieb, pochádzajúcich z obdobia medzi 1. storočím p.n.l. a 2. storočím n.l. Jedna z nich je známa ako „Slonia hrobka“, pretože v interiéri stavby bola objavená socha v tvare slona.

Pôvodná funkcia budovy bola predmetom mnohých diskusií. Archeológovia z univerzity Pabla de Olavide, nachádzajúcej sa v španielskej Seville, po vykonaní podrobného rozboru stavby tvrdia, že stavba možno pôvodne neslúžila k pochovávaniu mŕtvych, ale k uctievaniu boha Mithru. Mithraismus bolo neoficiálne náboženstvo rozšírené po celom území Rímskej ríše v prvých storočiach nášho letopočtu.


Pohľad do vnútra „Slonej hrobky“, o ktorej sa predpokladá, že bola pôvodne postavená ako chrám boha Mithru

Výskumníci identifikovali štyri rozličné obdobia prestavby budovy, ktoré ju zakaždým prispôsobovali k rozličným účelom jej využitia.


„V niektorých obdobiach bola používaná k pohrebným účelom, ale jej tvar a archeoastronomické rozbory poukazujú na to, že pôvodne bola navrhnutá a postavená tak, aby obsahovala Mithraeum (chrám boha Mithru),“ ako vysvetlila pre SINC Inmaculada Carrasco, jedna z autoriek štúdie.


Inmaculada Carrasco a jej kolega Alejandro Jiménez zamerali svoju štúdiu na okno nachádzajúce sa v hlavnej sieni, postavenej v priebehu prvého obdobia. Staršie štúdie už naznačili, že účelom okna nebolo privádzať denné svetlo, ale že skôr mohlo slúžiť na symbolický a duchovný účel.

Slnko, Mesiac a hviezdy

„Z nášho rozboru okna sme usúdili, že bolo umiestnené tak, aby lúče Slnka dosiahli stred miestnosti počas jarnej a jesennej rovnodennosti, tri hodiny po východe Slnka“, vysvetľuje Inmaculada Carrasco.

Autori štúdie sa domnievajú, že práve v tomto momente bola socha „tauroktónie“ osvetlená slnečnými lúčmi – socha, znázorňujúca obvyklú scénu, na ktorej je znázornený slnečný boh Mithra, ktorý svojím mečom (či dýkou) zabíja býka Pisa (socha sa stratila).

Okrem toho počas zimného a letného slnovratu môže Slnko osvetľovať jednotlivo severnú aj južnú stenu miestnosti.

Navyše poloha nebeských telies v období 2. storočia podporuje teóriu o tom, že budova bola postavená pre kult Mithraismu, ktorý kládol veľký význam postaveniu súhvezdí.


Ako Slnko žiari cez okno počas jarnej rovnodennosti, súhvezdie Býka vychádza na východe a súhvezdie Škorpióna zapadá na západe. Opačná situácia nastáva v priebehu jesennej rovnodennosti.


Súhvezdie Býka a Škorpióna malo pre kult Mithraismu špeciálny význam. Hlavným vyobrazením kultu je boh Mithra zabíjajúci býka. Na väčšine týchto vyobrazení je taktiež znázornený škorpión bodajúci do semenníkov zvieraťa.

Ostatné znamenia ako napríklad Vodnár, Orion alebo Lev, ktoré boli taktiež významné pre tento kult, sa objavovali v dráhe Slnka počas obdobia slnovratov a rovnodenností.

Navyše podľa autorov štúdie, Mesiac aj napriek tomu, že zohrával len vedľajšiu úlohu, mohol ožarovať svojím svetlom tvár boha Mithru počas noci, keď sa nachádzal v splne blízko rovnodennosti.

Štyri obdobia prestavieb

Na rozdiel od okna mala architektúra pôvodnej budovy podobné znaky s ostatnými stavbami charakteristickými pre kult Mithraismu.

Inmaculada Carrasco vysvetlila, že to je „podzemná stavba s priestorom rozdeleným do troch komôr s relikviárom alebo oltárom osvetleným prostredníctvom okna spredu. Taktiež veľmi podstatná je prítomnosť fontány, pretože sa bežne objavuje v Mithraisme“.

Podľa autorov štúdie, po období keď budova slúžila ako chrám boha Mithru, bola v priebehu času tri krát prestavaná, čo súviselo s jej novou funkciou, ktorá viacej zodpovedala jej úlohe pohrebiska. V rámci prestavby bola vybudovaná pohrebná komora a v neskoršom období odstránená strecha, čím zostali otvorené nádvoria. Nakoniec bola naplnená sutinami a používaná ako miesto na pochovávanie.

Avšak je tu niekoľko námietok proti tomu, že by budova stojaca na pohrebisku mohla byť Mithrovým chrámom, pretože je to neobvyklé miesto pre stavby používané týmto kultom, ktoré boli často objavené v pre nich domácom mestskom alebo dedinskom prostredí.


„Podobný príklad stavby sa nachádza v talianskom meste Sutri, kde sa Mithraeum nachádza na okraji mesta. Budova v Carmone sa nachádza na viacúčelovom mieste, vedľa cesty Via Augusta, ktorá spájala Cadiz s Rímom, neďaleko od amfiteátra a cirkusu, takže jej poloha by nemala byť považovaná za prekážku,“ povedal Alejandro Jiménez.


Vydané: 10. mája 2013

Zdroj: http://www.heritagedaily.com/2013/05/the-elephants-tomb-in-carmona-may-h...

Preklad: Pavol

exkluzívne.cez.okno

Pozn. admina: Ospravedlňujem sa za oneskorené vydanie, preklad bol v redakcii už 31. 5. 2013


Súvisiace:

ARCHEOkienko
http://cez-okno.net/archeokienko


Autori: 
Sekcie: 
jún 02, 2013 04:13 dopoludnia

 

 

Top