Obrázok používateľa CEZ OKNO
Teje: Jedna z najvplyvnejších žien starovekého Egypta

Teje bola „veľká kráľovská manželka” ekvivalentu Ľudovíta XIV. v starovekom Egypte – Amenhotepa III. Jej syn Achnaton bol príčinou jedného z najväčších škandálov v priebehu faraónskej doby v Egypte. Bola taktiež babičkou Tutanchamona a Ajeho sestra. Stala sa jednou z najvplyvnejších žien starovekého Egypta, aj keď jej meno i tak po stáročiach upadlo do zabudnutia.


Predpokladá sa, že Teje, tiež známa ako Taja, Tij a Tiji, žila v dobe od 1398 p.n.l. do 1338 p.n.l. Príbeh jej života je rovnako záhadný ako príbehy všetkých ľudí, čo žili v tej dobe. Svet, v ktorom žila, zažil kolaps spolu s hlavným mestom jej syna Achnatona – Achetatonom.

Na základe starovekých nápisov bola Teje dcérou otca Juja a matky Cuji a sestrou faraóna Ajeho. Niektorí egyptológovia vravia, že neexistuje spojitosť medzi Ajom a Tejou, ale pozícia jej brata (známeho i ako Anon) sa zdá byť dôkazom – bol druhým prorokom Amunu a zdedil väčšinu titulov Juja. Okrem toho by nebol žiadny iný dôvod pre jeho vysokú pozíciu na kráľovskom dvore – preto bol pravdepodobne rodinne spriaznený s Jujom, Cujou a Tejou.

Múmia s krásnymi vlasmi

Keď v roku 1898 objavil Victor Loretin komnatu so skrytými múmiami, uvidel ženu s prekrásnymi dlhými vlasmi. Bolo neobvyklé vidieť tak peknú tvár a dobre zachované vlasy na múmii.

V roku 2010 potvrdili DNA testy, uskutočnené tímom z Najvyššej rady historických pamiatok, z Národnej geografickej spoločnosti a Siemensu, že krásna „Staršia dáma,“ objavená v KV 35 bola kráľovná Teje. Výskum rovnako potvrdil, že žena bola Tutanchamonovou babičkou, Achnatonovou matkou a taktiež matkou „Mladšej dámy,“ objavenej v KV 35.


Múmia kráľovnej Teje (Egyptské múzeum). Zdroj: ›› Verejná doména

Múmia bola objavená v nerozbalenom stave. Bola mimoriadne poškodená zlodejmi, ktorí sa dostali do hrobky možno v starovekej dobe. Predná časť brucha a časť hrudníku boli poškodené. Bola objavená a opísaná výskumníkom G. E. Smithom ako žena stredného veku, ktorej pravá ruka bola natiahnutá vertikálne po strane s dlaňou pravej ruky položenou na pravom stehne, zatiaľčo ľavá ruka bola prekrížená cez hrudník a držala niečo v dobe, keď bola pochovaná. Toto bola prvá domnienka, že sa jednalo o kráľovnú. Jej zuby a vlasy boli zachované vo veľmi dobrom stave, avšak múmia bola znovu pochovaná v KV 35 skoro bez akýchkoľvek predmetov a dokonca bez pokusu ju znovu zabaliť.

Pravdepodobne bola pôvodne pochovaná v Amarne, v Achnatonovej kráľovskej hrobke. Achnaton a Maketaton (jej vnučka) boli pochovaní vedľa nej. Pozlátená pohrebná svätyňa, v ktorej sa nachádzala Teje spolu s Achnatonom, bola objavená v hrobke KV 55 (finálne pohrebisko Achnatona), ale jej figúrky sa objavili v hrobke WV 22 – tej, ktorá patrila Amenhotepovi III.

Múdry poradca a dôverník

Predpokladá sa, že Teje bola poradcom ako Amenhotepa III., tak i Achnatona. Jej pozícia na dvore bola silná. Bola vydatá za Amenhotepa v priebehu jeho druhého roku panovania. Obaja boli deťmi, ale strávili spolu celý život. Teje sa objavuje v dejinách ako múdry poradca a najpodstatnejšia žena na dvore Amenhotepa, pričom sa stala taktiež dôležitou osobou v priebehu panovania svojho syna.


Kolosálna socha Amenhotepa III. Zdroj: ›› Verejná doména

Amenhotep a Teje mali niekoľko detí, ale nie je známe koľko z nich prežilo detské roky. Bola taktiež pravdepodobne matkou najstaršej dcéry faraóna – Sitamun. Teje bola povýšená na pozície veľkej kráľovskej manželky v priebehu panovania Amenhotepa. Medzi jej ostatné dcéry patria Isis, Henuttaneb, a Nebetah (pričom tu sa jedná asi o tú istú osobu ako princezná Baketaten). Taktiež mala minimálne dvoch synov s faraónom. Prvým bol Thutmose – Vysoký kňaz Ptaha a druhý bol narodený ako Amenhotep IV., ale je známy v histórii ako kráľ, ktorý začal revolúciu – Achnaton.


Veľká kráľovská manželka Teia, matriarchát Amarnskej dynastie – teraz v Neues Museum/Ägyptisches Museum v Berlíne. Zdroj: ›› CC BY-SA 2.0

Amenhotep bol športovo založený muž, ktorý trávil čas vonku a mal šťastie na ženu, ktorá ho nasledovala. Ich dvor bol bohatý a v priebehu života Teje vyzeral Egypt v značnej miere ako stavebná plocha. Predpokladá sa, že dvojica mala dobrý vzťah na hlbšom základe, než len na spoločných deťoch. Teje mala dobré vzdelanie, hodné kráľa. Objavuje sa ako poradca a dôverník svojho manžela. Bola jedným z mála ľudí, ktorým Amenhotep III. dôveroval. Na základe zdrojov bola inteligentná, múdra, sebaistá a mocná. Zohrávala aktívnu úlohu v egyptskej politike, zahraničných vzťahoch, atď. Je prvou egyptskou kráľovnou, ktorej meno sa objavuje v úradných dokumentoch. Je potvrdené, že kráľ z Mitanni, Tušratty komunikoval s Teje. Teje bola zbožňovaná ako bohyňa Hathor-Tefnut v chráme v Sedeinga, v Núbii. Nachádzalo sa tam množstvo svätýň, jej venovaných. Taktiež bolo pre ňu vytvorené umelé jazero v priebehu 12-teho roku panovania Amenhotepa.

Koniec príbehu

Keď Amenhotep umrel po 39 rokoch svojho panovania, Teje zorganizovala jeho pohreb v Údolí kráľov v hrobke dnes známej ako WV 22. Teje umrela pravdepodobne v priebehu 12-teho roku Achnatonovho panovania (asi v 1338 p.n.l.). Predpokladá sa, že mohla umrieť v dôsledku epidémie. V rovnakom čase sa mnoho ľudí jej doby vytratilo z dejín.


Kráľovná Teia, ktorej manžel, Amenhotep III., mohol byť zobrazený napravo od nej v tomto rozbité sochy. Zdroj: ›› CC BY-SA 2.0 FR

Keď umrela, mala približne 50 rokov. Čoskoro po jej smrti stratil Achnaton autoritu a jeho mesto začalo strácať moc. Toto obdobie dejín je zahalené rúškom tajomstva, ale vyzerá byť isté, že Teje zohrávala na dvore podstatnú úlohu. Spolu s jej smrťou sa ukončilo i jedno obdobie v dejinách. Smrť Teje môže byť vnímaná ako koniec veľkoleposti 18. dynastie.


Úvodný obrázok: Teia, Veľká kráľovská manželka Amenhotepa III., matka Achnatona a babička Tutanchamona. Zdroj: ›› CC BY-NC-SA 2.0

Referencie:

Tyldesley, J., Chronicle of the Queens of Egypt, 2006. Dodson, A., Hilton, D., The Complete Royal Families of Ancient Egypt, 2004. Fletcher, J., Chronicle of a Pharaoh - The Intimate Life of Amenhotep III, 2000. http://www.guardians.net/hawass/Press%20Releases/new_ct-scans_of_egyptia... http://anubis4_2000.tripod.com/mummypages1/18B.htm https://oi.uchicago.edu/sites/oi.uchicago.edu/files/uploads/shared/docs/... http://euler.slu.edu/~bart/egyptianhtml/kings%20and%20Queens/Tiye.html - See more at: http://www.ancient-origins.net/history-famous-people/tiye-one-most-influ...

Natalia Klimczak

Zdroj: http://www.ancient-origins.net/history-famous-people/tiye-one-most-influ...

© Ancient Origins, Všetky práva vyhradené

Preklad: M.B.

Korektúry: Sokol

exkluzívne.cez.okno


Súvisiace:

Vládcovia Egypta
http://www.cez-okno.net/stitok/vladcovia-egypta

Múmie
http://www.cez-okno.net/stitok/mumie


Sekcie: 
apríl 28, 2016 19:58 popoludní

 

 

Top