Obrázok používateľa CEZ OKNO
Temná mise NASA 3

R:  Po kompletním zpracování zjistíme, že se jedná o fantasticky symetrickou sochu, míli a půl dlouhou a půl míle vysokou. V současné době již máme spoustu záběrů; byla provedena další nezávislá počítačová zpracování různých údajů.

Máme 3D modely, máme stereotypy, máme stínování dle tvaru, existují všechny možné druhy analýz a toho všeho, mimochodem, vytvořené námi mimo NASA. NASA vše od počátku ignoruje a všem jednoduše říká, že je to nesmysl, zkrátka dejte pokoj, jděte pryč. Sakra, to říká NASA, to je ohromující!

Ale klíčovým momentem, který jsem rozpoznal, když jsem se vrátil zpět v čase, je Gerryho prohlášení – můžu mu říkat Gerry, protože jsem ho znal dost dobře – byla to také lež.

Žádný záběr tváře na Marsu nebyl udělán o několik hodin později. Prakticky vzato, o několik hodin později, vzhledem ke změně rotace Marsu a orbity kamery Vikingu byla tato oblast Marsu skryta v temnotě. Nemohli záběr udělat.Další příležitost udělat záběr přišla o měsíc později – ve skutečnosti za 35 dní. Záběr byl udělán, což je neobvyklé, neboť v té době na misi téměř nikdy nebylo zvykem dělat dva záběry stejného kusu reality.

Museli čekat měsíc na návrat do takové geometrie, aby mohli druhý záběr udělat. Což samozřejmě, pokud se na to podíváte zvenčí, někdo zkoumal, jestli je na záběru stejná věc pod odlišným slunečním úhlem – tedy věda říká, že je pravděpodobně pravý.

Pravděpodobně to byla skutečná tvář, pravděpodobně to byla skutečná socha, byla to skutečná záhada, opravdový neuvěřitelný průlom v tom, co bylo podle NASA a projektu Viking jejich cílem. Život na Marsu! Až na to, samozřejmě, že nám lhali, lhali nám, lhali nám.

Lžou nám na toto téma už třicet let. To mě přimělo ptát se: “vážně nám lžou nebo jsou to jen hlupáci? Jsou to vědci, kteří nemají ponětí o tom, jak by měla fungovat skutečná věda?” – což znamená – když vidíte něco, co  ohromujícím způsobem zapadá do vašeho paradigmatu, máte misi.

Máte misi financovanou z daní poplatníků, miliardy dolarů utraceny při hledání života na Marsu. No, míli široká socha je tak trochu život... byla někým postavena, možná. Takže není vědecká metoda od toho, aby to zjistila? Ne... místo toho, aby to prozkoumali, bleskově vyrazili opačným směrem.

K:  Dobrá, ale jestli lhali tehdy v minulosti, a to byla  jedna z jejich prvních misí na Mars...

R:  To byla první mise.

K: ...pak museli být připraveni lhát. Mám na mysli, není toto předpoklad? Věděli, co najdou? Je toto případ, kdy fungoval tajný kosmický program již před začátkem mise?

R:  Dobře, teď to bude trochu technické. Viking nebyl první misí na Mars. První byl Mariner 4 v roce 1965. Druhý byl Mariner 6 a 7, to se odehrálo během Apollo léta, když jsem podával zprávy o prvních přistání na měsíci s lidskou posádkou s Neilem Armstrongem a Buzzem Aldrinem.

Šli jsme z North American Rockwell, kde jsme vybudovali studio komplex, včetně procházky sluneční soustavou, což byl můj nápad. Šli jsme nahoru ulicí do kopce k JPL, abych dokončil referování o návratu Apollo, protože byli asi na půl cesty mezi Zemí a měsícem.

Také jsme měli psát o přeletech Marineru 6 a 7, druhé misi na Mars bez posádky. Pak třetí mise bez posádky, která byla vyslána na Mars Spojenými státy byla v roce 1971, pod názvem Mariner 9. Ale na rozdíl od přeletů, kdy se v zásadě udělají dva snímky a navždy se zmizí pryč, toto byla první americká kosmická loď, která se měla vydat na oběžnou dráhu kolem Marsu. To radikálně proměnilo veškeré naše myšlení.

Takže, jak jsem rekonstruoval historii, dívám se na Viking záběry Cydonie, tváře na Marsu. Říkám: ”někde musely existovat – a my jsme je nenašli a nejsou v žádném veřejném spisu – musejí existovat tajné záběry z mise Mariner 9 v roce 1971. Viking byl v roce 1976 a máte 72, 73, 74, 75, pět let na predeterminaci, že něco opravdu zajímavého bylo tam dole na pláních Cydonie. Takže, když vyslali Viking na orbitu, věděli přesně, kde udělat nové, mnohem lepší, záběry.

Bill:  Byla probírána možnost, že Viking letěl ve skutečnosti na Cydonii, ale bylo od toho upuštěno kvůli příliš kamenitému povrchu?

R:  Ano, pamatujete si to naprosto správně. První přistávací lokalita byla na něčem zvaném “zlaté pláně” - latinsky Chryse Planitia – a druhá přistávací oblast, o níž hovořili bylo přistání v Cydonii.

Takže, než vám všem začne rozrušeně bít srdce, nesmíte zapomenout, že to je jako přistání v Severní Americe nebo přistání v Albuquerque nebo jako přistání u mě na zahradě. Cydonia je VELKÉ místo, pane Scotte - cituji Star Trek.

Takže, i kdyby plánovali přistání v Cydonii, šance jsou takové, že bychom se nedostali nikam poblíž těchto zajímavých věcí, kde se nachází tvář a město a celý ten komplex. Co je pro mě politicky zajímavé je to, že po úvodním oznámení, že přistanou na Cydonii, poté, co byly udělány první záběry z raketoplánu Viking 1, byla trajektorie druhé kosmické lodi, letící za první, a která se ještě ani nedostala na oběžnou dráhu kolem Marsu, změněna tak, aby přistáli na naprosto odlišném místě. Kdokoli dělal programování, nechtěl připustit ani možnost, že by mohli náhodou přistát na Cydonii a vidět tuhle věc zblízka.

K:  Dobrá, takže předpokládám, že hovoříte o ruinách, o nichž věděli a předem o nich měli povědomí – a říkáte, že měli předchozí povědomí, jelikož měli další vesmírný program?

R:  To je jedna úroveň dřívějších znalostí, kterou můžeme prokázat. Nesporně, můžeme prokázat... až na to, že jsme nenašli chybějící záběry z mise Mariner 9. Nalezli jsme záběry z mise Mariner 9 týkající se jiných zajímavých věcí, o nichž jsme mluvili. Carl Sagan ve svém díle “Cosmos” hovořil o pyramidách z Elysia. Jsou to ty obrovské několik mil široké čtyřboké pyramidy umístěné na půl cesty okolo planety od Cydonie.

Carl Sagan je v jedné ze svých knih ve skutečnosti vztahuje k sobě v zajímavé metaforické pasáži. Nevzpomínám si na detaily, ale pomyslel jsem si, že je to mimořádně zvláštní - jak v té době, tak při zpětném pohledu - že Carl propojil tyto dva body.

Nicméně to jsou jediné dost pevné údaje, které máme. Víme, že máme raketoplán na stanovišti při misi Mariner 9. Víme, že další raketoplán dorazil o pět let později, Viking. Je tedy logickým úsudkem, že pokud bychom měli opravdu dobré snímky tváře na Marsu, perfektně zaměřené, a pyramidy z Vikingu, tak mohli mít předchozí znalosti ze záběrů s nižším rozlišením z mise Mariner 9. To není kus, to není vůbec žádný skok.

Opravdu zajímavé to je, když si začnete klást otázky. Je možné, že vědí o něčem, co by se tam dalo fotografovat z doby dávno dávno ve velice vzdálené historii?

To se dostáváme ke třem skupinám, které řídí NASA uvnitř. Nacisté, Zednáři a Mágové. Neboť dvě z těchto skupin, nacisté a zednáři, jak víme, mají textová svědectví, prastaré dokumenty, věci, texty, knihy, záznamy, pozůstatky z doby velmi vzdálené minulosti.

To je tak trochu jako by natáčeli podle scénáře. Používají ho v zásadě pro cesty po sluneční soustavě a dělají snímky věcí, o jejichž existenci mají náznaky, avšak nikoli vědecké důkazy.

K:  Takže mluvíte o starých textech. Znáte jejich jména? Viděl jste je? Jsou vůbec venku na veřejné scéně?

R:  Ano a ne. Pokouším se teď vybavit si detaily, protože je v tom tolik  mytologie, že když se do toho skutečně začnete nořit, je to spíše jako zašmodrchaný příběh.

Například víme, že Hitler založil celou sekci SS, která neměla dělat nic jiného, pouze cestovat po světě a krást všechny dobré věci. Všechny staré věci. Vlastně jsem byl ve velkém očekávání, když Spielberg vyšel s filmem “Dobyvatelé Ztracené Archy”, že doopravdy odkryje a ukáže nám, že Archa, a všechny ty věci, jimiž byli nacisté posedlí, není nic ze Starého zákona. Ve skutečnosti se jednalo o pradávnou technologii, skrytou na této planetě, dosažitelnou od předchozích epoch civilizace. Některé z nich mohly postavit kosmické lodě a letět na Mars a udělat tyhle věci, které tam vidíme, ale to není směr, kterým se vydal.

K:  OK, ale vy říkáte, že je to pravda.

R: Já říkám, že je to možné. Netvrdím, že je to pravda, říkám, že je to možné a připomínám, že hodně z toho má co dočinění s úhlem pohledu. Víte, existuje staré klišé: “politika je z 99% úhel pohledu; není důležité, jestli je něco pravda”. Jestliže to lidé vnímají jako pravdivé a pak jednají na základě této víry, toto z toho může učinit pravdu.

Takže řekněme, že tyto dvě skupiny, které mají přístup k tajným informacím, starým textům – nacisté a zednáři, že z nějakého důvodu věřili v existenci dávné civilizace na Marsu a když ovládli vesmírný program vydali se tam kvůli nalezení důkazů... a BINGO, našli je.

To potvrzení 20.století pak stvrzuje náznaky a zvěsti a dohady ze starých textů.

K: Jistě. Předpokládáte, že nacisté měli vesmírný program?

R:  Ne, ne.

K:  Ne?

R: Chtěli, směřovali k tomu. Velmi vážně nyní bádám v oblasti možností  pro takový druh technologie v té době. Co nalézám je velmi zajímavý vzorec, jak se dostáváme hlouběji a hlouběji do celé nacistické éry.

Kým byli, čemu věřili, odkud přišli, jejich rodové kořeny, které sahají mnohem dále, jak se zdá. Stovky let, pak prudká vlna po první světové válce, vedoucí k druhé světové válce.

Nacistická filozofie, myšlenka, že lidské bytosti nejsou z této planety, že existuje zvláštní rasa Árijců. Chci říct Árijců... Mars! ...že mohou být ve skutečnosti zakořeněni v některých starých dokumentech, které byly super tajné, chovány v úctě, uctívány ... téměř není za hranicí reality. Jenom zrovna dneska odpoledne nemám s sebou kopie. Rád bych nějaké viděl.

© 2007 Project Camelot
© 2007 Kerry Cassidy
© 2007 Richard Hoagland
© 2008 Translation: Adriana Křížová

Tento unikátní rozhovor s autorem světového bestselleru "Dark Mission" panem Richardem Hoaglandem byl v rámci "Projektu Camelot" uskutečněn v prosinci roku 2007 (jde tedy o velmi čerstvý a hlavně aktuální materiál) v Albuquerque, Nové Mexiko. V písemné podobě má bezmála 70 stran textu a Matrix-2001.cz ho zprostředkuje v plném znění. Na jeho konci budete mít možnost shlédnout tento rozhovor ve video záznamu. Richarda Hoaglanda se ptá jeden z autorů jmenovaného projektu paní Kerry Cassidy. Autor společně se svým kolegou Mike Barou poukazuje na temné praktiky americké agentury NASA včetně systematického zatajování nesmírně zásadních skutečností před světovou veřejností. Pokračování příště...

Zdroj: Matrix-2001.cz


jún 11, 2008 23:29 popoludní

 

 

Top