Obrázok používateľa CEZ OKNO
Temná mise NASA 7

Hoagland: Problém s tím vším je, že se pokoušíme provádět forenzní průzkum mimo systém. Nemáme uvnitř lidi, kteří by říkali: “Tady ukrývají toto, tam zase schovávají tamto” a i kdybychom měli, věřili bychom jim? Lež je odlišná na každé úrovni a oni mají celou sadu lží, které jim jsou předkládány, takže pokud se tomuto skutečně chcete věnovat, musíte se spolehnout na důkazy samotné.A pak musíte takový důkaz zhodnotit s ohledem na politické reálie celé kultury, v níž žijete , což jsou Spojené státy; nebo širší kultura, v níž žijeme, což je svět. A když se podívám na svět a podívám se na to, co se právě teď děje – vidím ty nejostřejší, stupňující se konflikty. Důvodem pro stále větší krveprolití, více masakrů, více vraždění, více bolesti, více utrpení, více války na této planetě – mnohem více než cokoli jiného je náboženská idea, že můj Bůh je větší než tvůj Bůh: vlastně tvůj Bůh není nic a ty taky nejsi nic.

A když se podíváte na prezidentské debaty tohoto roku, co se dostalo do popředí? V nesmírné míře, znovu a znovu a znovu, náboženské pozadí kandidátů. Zakládající otcové – ten bzukot, který slyšíte na pozadí je zvuk zakládajících otců obracejících se ve svých hrobech, protože oni se usilovali o založení politického systému, kde jsme oddělili politiku od náboženství, politiku od našeho metafyzického uvažování o tom, kdo jsme, co děláme na této planetě, kdo naším stvořitelem atd., atd.

A co pozorujeme, jak se 21. století odvíjí, dokonce již v těchto počátečních několika letech, je směšování a splývání náboženských stanovisek s politickou platformou. A jen se podívejte, jaké schizma konfrontuje nyní každého, co nám dalo ‘svobodu‘ – a to říkám v uvozovkách – vytvořit Vlastenecký převrat v ústavě a dát vzniknout odposlechům NSA (National Security Agency – Národní bezpečnostní agentura).

Je to všechno o náboženství. Jsou to ti zlí lidé, tihle oškliví terorističtí muslimové! Konflikt civilizací; že tihle lidé jsou tady, aby nás v zásadě všechny pozabíjeli. Však víte, jediný dobrý muslim je mrtvý muslim. Což je, samozřejmě, to, co radikálové na naší straně říkají, přestože tvrdí, že tohle není to, co říkají. Takže žijeme uvnitř mnoha a mnoha úrovní iluze, kde v základně je to všechno o náboženské odlišnosti a náboženské nesnášenlivosti a náboženské religious intolerance, and religious posedlosti – že můj Bůh je tím jediným Bohem a ty si zasloužíš smrt, protože nevěříš v mého Boha.

Do této směsice vložíte ideu a la Brookings, tuto oficiální zprávu NASA, která říká, že když NASA vyrazila do vesmíru, logicky by tam našla důkazy o vyvinutějších bytostech. A víte, ve stanovách se říkalo, na měsíci, Marsu nebo Venuši. No dobrá, vyspělé bytosti by musely být někým stvořeny, ne? Čí Bůh by je stvořil? Byl to tvůj Bůh? Byl to můj Bůh?

Takže, když letíte na měsíc, jak to tady u mě na monitoru – a pak v rámci programu Apollo naleznete něco, co se zdá být hlavou robota, cítící či vnímající bytostí vytvořenou něčím větším, než je lidský druh a nižším, než jsou andělé , a pak vidíte, že v naší vlastní fikci, ve Hvězdných válkách George Lucase, existuje tahle neskutečná podobnost v našem oblíbeném kulturním mýtu a musí povstat otázka: Kdo v NASA věděl co, kdy, a bál se říct nám o tom kvůli náboženským dopadům?

Takže, když se teď podíváte na ruiny na měsíci nebo se podíváte na ruiny na Marsu, obzvláště pokud máte míli dlouhou tvář na Marsu - míli dlouhou, plus mínus – a ono to vypadá jako my...

Vzpomeňte si, ve Starém zákoně je tato klíčová věta: “Bůh stvořil člověka k obrazu svému.” Teď ale moment. Jestliže je toto pravda, co potom dělá tahle míli dlouhá tvář ležící na Marsu? Mars nebyl ve Starém zákoně zmíněn. Kdo byli Marťané? Byli stvořeni k obrazu Boha? Je to odraz či podoba Boží ležící v poušti?

Jinými slovy: začnete se dostávat do takových úrovní rozmluvy a takových úrovní potenciálních kontroverzí až k lidem zabíjejícím se navzájem kvůli své verzi pravdy, že Brookings v roce 1959 řekl a John Kennedy předal kongresu 18. dubna 1960, že je lepší nechat to všechno na pokoji, nedovolit, aby se o tom kdokoli dozvěděl, protože jediné co stane je, že budou zabíjet jeden druhého kvůli tomu, čí Bůh stojí za touto novou verzí pravdy.

A já se domnívám, že, vzhledem k historii, přímo na CNN, právě teď, že to je ten hlavní důvod - který je používán jako výmluva, protože lež je na každé úrovni jiná – je to výmluva založená na některých věcech, které se odehrávají v naší kultuře – kdyby se lidé skutečně měli jednoznačně dovědět, že nejsme jedinými vědomými bytostmi ve vesmíru, hladina náboženského fanatsimu by vzrostla na úroveň hysterie.

A my bychom se doslova roztavili v jakémkoli požáru, jaký si jen umíte představit. A že hodně dobrých lidí – nezapomínejte, máme zde ty hodné a ty zlé – hodně dobrých lidí se s tímto ztotožňuje, protože v jejich myslích, abych citoval Jacka Nicholsona: “Nedokážeme unést pravdu.”

Kerry: Ok. Takže NASA je tu od toho, aby nás ochránila před pravdou, protože pravdu nedokážeme zvládnout, přičemž ta pravda zní, že...
Hoagland: Ale podle koho? Nezapomínejte, vždy záleží na tom, kdo píše scénář.

Kerry: Ok, ale podle toho, co mi říkáte, tohle je...
Hoagland: Já říkám, že někteří dobří lidé v NASA tomu věří.

Kerry: Dobře, ale vy říkáte...
Hoagland: Jiní věří jiným věcem.

Kerry: ...vy říkáte, že tohle je hlavním důvodem pro utajování...?
Hoagland: Myslím si, že je to hlavní důvod, o kterém se jim dařilo přesvědčovat tolik lidí po tak dlouhou dobu. Pamatujte, každý chce být dobrý člověk.


Kerry: Jasně.
Hoagland: Budíte se snad ráno s myšlenkou, že jste špatný člověk? Ne. Myslíte si, že děláte něco pozitivního. Pomáháte lidstvu, děláte tyto programy, dáváte je na internet. Pokoušíte se odhalit pravdu, protože pravda vás osvobodí. Ale jim bylo řečeno, že pravda vás zabije.

Kerry: Přesně tak...
Hoagland: A oni tomu uvěřili. To je ta nejzhoubnější věc na tom všem. V mnoha případech ignorovali svou vlastní Bibli. A domnívají se, že potlačením pravdy nás osvobozují.

Kerry: Dobrá, ale pojďme se podívat blíž na tuto pravdu. Vy mi říkáte, že pravda je, že ruiny na Marsu a na měsíci naznačují, že nejsme sami.
Hoagland: Á, to není ten problém. O co tu běží je, jestli jsme v tom zapleteni. Jsou to naše ruiny?

Kerry: A jsou?
Hoagland: Já pokládám tuto otázku, jsou to naše ruiny? Daly tam tu věc naše pra-pra-pra-pra-pramatky lidské rasy, stvořené k obrazu Božímu?

Kerry: Jasně, no, jestli to jsou naše pozůstatky a byly stvořeny jako my a byli jsme to my, naši předkové nebo co já vím, pak přece nemáme náboženský problém, protože, haló, jsou to naši předkové.
Hoagland: Nebo, jestli nejsou... a byly vytvořeny nějakými fantastickými mimozemskými bytostmi, které nás vytvořily jako laboratorní experiment a daly nás sem, abychom dělali to, co děláme, což není svobodná vůle, to není nic moc, pak by se tihle borci stali Bohem. Jsme odposloucháváni, jsme omezováni, doslova na Božím teritoriu, tak jak definujeme Boha, což není ten velký chlápek, jak jsem se domníval celý svůj život, jelikož jsem vyrostl na čtení katechismu, ale něco nižšího než andělé a co je v zásadě stejně omylné a stejně lidské a stejně smrtelné jako my všichni, jen byli někým, kdo hrál Boha. Umíte si to představit...?

Kerry: Je toto tedy váš předpoklad? Bádáte v této oblasti, když se díváte na tyto ruiny?
Hoagland: Ovšem! Bádám v tom všem. Problém je jak. Je to velmi těžké. Je to opravdu, opravdu obtížné, protože není možné důvěřovat lidem, kteří by vám řekli “pravdu”. Musíte nalézt původní zdroje a nakonec musíme jít na Mars nebo měsíc a najít knihovny.

Ale pak samozřejmě jde o to, kdo je bude číst? Kdo je přeloží? Jak budeme schopni kontrolovat překladatele? Jak budeme mít jistotu, že překlady nebudou zfalšovány? Že nebudou padělány tak, aby se řídily jistými vyznáními, potvrdili, že určití Bohové jsou praví, nebo Bůh, ale ti ostatní chlapíci jsou šarlatáni. Musíte... Chci říct, toto není obyčejný labyrint. To je průchod králičí norou, skrz červí díru, do jiného vesmíru, zpátky bílou dírou, do jiné galaxie. (Oba se smějí.)

Není to jednoduché. Což je důvod, proč to čekalo něco přes 40 let na počátky prvního záblesku slunečního světla, kdy lidé nyní skutečně, konečně, chtějí vědět pravdu. Což nás dostává zpět k číslům a úspěchu Dark Mission/Temné mise. Protože, konec konců, co udržovalo v chodu tohle všechno, co umožňovalo, aby pokračovalo neustávající potlačování pravdy po nejméně 50 let? Lidé. Vy, lidi tam venku.

Vy jste to chtěli. Vy jste nechtěli znát pravdu. Protože kdybyste doopravdy chtěli, znali byste pravdu už dávno. Vy jste tím problémem, nikoli řešením. A právě teď, ti z vás, kteří se dívají, se snad stávají součástí řešení pro nalezení pravdy.

- pokračování -

© 2008 Richard Hoagland

© 2008 Projekt Camelot

© 2008 Translation: Adriana Křížová

Zdroj: Matrix-2001.cz


september 04, 2008 23:59 popoludní

 

 

Top