Obrázok používateľa CEZ OKNO
Templáři III.

Templáři utráceli toto bohatství ne na sebe, ale na vzdorování zlu a také Archóntům a jejich systému, na reálnou pomoc lidem. Měnili svět politiky, poskytovali půjčky králům, měnili vzhled ekonomiky tím, že přerozdělovali prostředky. Pomáhali chudým rytířům, kteří potřebovali peníze. Zvyšovali hodnotu peněz, sponzorovali různé akce a obchodní transakce. Lidé věděli, že se bylo možné na templáře spolehnout nejen jako na důvěryhodné, statečné vojáky, ale také jako na instituci, podobně jako na současnou finanční instituci, která navíc nevybírá „nadoblačné“ daně.

Například bylo možné vzít si u Řádu půjčku za 10 %, zatímco lichváři dávali půjčku za 40 %. Mimochodem právě templáři vymysleli první směnky, díky kterým nebylo nutné nosit s sebou hromadu peněz a vystavovat se nebezpečí během poutí a cestování. Stačilo uložit peníze k templářům a potom na základě jejich směnky získat potřebnou částku svých peněz v jiném městě.


 

Finanční a společenské působení pro blaho lidí

Templáři pomáhali prostým lidem. Považovali za čest sytit chudé ve svých domech. Pomáhali lidem přežít i v době hladu. Zde je příklad, který si můžete dohledat v historii. Když v Mostaru během hladomoru spekulanti zvýšili ceny pšenice jedenáctkrát (z 3 na 33 su), templáři každý den bezplatně sytili až tisíc lidí. Samozřejmě díky takové reálné nezištné starosti o lidi si zasloužili opravdovou úctu mezi lidmi.

Víc než to, Řád stavěl kostely, chrámy, zabýval se stavitelstvím cest. Co se týče posledního zmíněného, stojí za to říct, že v té době byly cesty nejen špatné, ale ještě navíc se každý drobný feudál snažil vybrat clo u každého mostu nebo bodu povinného průjezdu, přičemž nezaručoval bezpečí před napadením loupežníky. Na pozadí toho Řád představoval výjimečný jev. Nejen že stavěli dobré cesty, ale dokonce na křižovatkách k pohodlí projíždějících stavěli místnosti na nocleh, ale také ochraňovali své cesty před loupežníky. A hlavní je, že za průjezd na těchto cestách nevybírali clo, což v té době představovalo zcela neobvyklý jev.

Jako protiváhu Archóntům se templářům podařilo vytvořit největší na světě Mezinárodní finanční korporaci (která následně představovala prototyp bankovního systému) a spravovat ji prakticky dvě století, přičemž si všimněte, že se řídili nikoli vidinou výdělku, ale zcela opačnou filozofií, založenou na duchovních principech. A díky této své činnosti nejen že zničili několik vážných opor Archóntů, odsunuli jejich plány o světové nadvládě na neurčito, ale co je důležité, vyvážili monádu.

 

Zničení Řádu templářů

Činnost templářů našla takový obrovský kladný ohlas ve společnosti, že mohla téměř na dvě stě let oddálit plány Archóntů na neurčité „potom“. Nejen to, že Grál získali templáři, nejen to, že byly překaženy jejich „velké plány“, navíc ještě ztratili jedno století na boj s tímto Řádem a s následky jeho existence. Stálo je velké úsilí, aby se dostali do „srdce“ templářů a aby je zničili. Vždyť podrobit si tento Řád a dostat jej pod svůj vliv nebylo pro Archónty možné kvůli neúplatnosti těchto lidí, ryzí čestnosti, slušnosti a hlavně kvůli tomu, že jejich snahy a úmysly nenáležely tomuto světu s jeho mnohými přáními, protože templáři sloužili pouze Bohu. Protože nebylo možné si podrobit tento Řád, Archóntové se rozhodli, že jej krutě zničí. Ale takovouto šanci měli až na počátku 14. století, když dosadili k moci papeže Klimenta V.

Tato provokace byla pečlivě plánována a připravována. Jako centrální aktér v úmyslu Archóntů byl vybrán energický francouzský král Filip IV., který se zapsal do historie také pod jménem Filip Sličný. Tím spíše, že v té době Řád dvakrát odmítl přijmout jej a jeho příbuzné do svých řad. Archóntové zpracovávali Filipa celkem systematicky a profesionálně tak, že jej obklopili svými „poradci“. Právě oni vše nastražili tak, aby Filip začal vážně potřebovat peníze, aby si přál přivlastnit si celé bohatství Řádu. A udělali to pomocí triku se znehodnocováním peněz, který Archóntové svého času použili k podkopání autority Nerona/pátý a poslední císař julsko-klaudijské dynastie/. „Poradci“ Archóntů napověděli Filipovi stejnou myšlenku, jakou i svého času starořímskému vládci, a to přetavit staré mince na nové s menším obsahem stříbra, a tak zvětšit počet mincí. Filip se pustil do realizace této myšlenky. Ale úmysl skončil stejně žalostně jako u Nerona. Ve výsledku Filip nečekaně znehodnotil stříbrnou měnu svého království. Zvýšil počet mincí, ale ve skutečnosti způsobil inflaci, protože každá mince už teď měla nižší platební schopnost.

Za tímto trikem následovaly další „rady“ ohledně reformace francouzské měny, aby se aspoň trochu obnovilo to, co bylo ztraceno. Ale to vedlo ještě k horšímu výsledku. A dále Filipovi navrhli radikálnější opatření, třeba zdanit duchovenstvo, přivlastnit si zboží bohatých obchodníků v Lombardii a tak dále. Ale ať dělal Filip cokoli, potřeba obrovského množství peněz se jen zvyšovala. Až jej dovedli do krajního bodu zoufalství, tak mu jako poslední argument navrhli celkem drzý plán, aby se zmocnil bohatství templářů a zničil Řád.

V roce 1307 vydává Filip tajné nařízení s ostrými obviněními Řádu templářů. Archóntové s pomocí papeže Klimenta V. nalákají do Francie velmistra templářů Jacquese de Molay (který dosud pobýval ve svém sídle na Kypru) údajně kvůli tomu, aby vyřídil některé finanční záležitosti templářů a papeže. Poté, co velmistr dorazil do Francie, agenti Filipa IV. nečekaně zaútočili na templáře, aniž by jim vyhlásili válku, zatýkali po celé Francii vůdce Řádu. To se stalo v pátek 13. října 1307 a mimochodem odtud pochází pověra lidí považovat pátek třináctého za „smolný den“.

Archóntové zbavili Řád vedení a rozpoutali celou slovní válku proti templářům, veřejně je špinili lživými obviněními z různých přestupků a pořádali názorné popravy. Archóntové rozdmýchávali tuto lež a snažili se vyvolat nenávist společnosti k Řádu, rozsévat strach mezi lidmi. Už v roce 1312 díky úsilí Klimenta V. byl Řád oficiálně zlikvidován, byla zničena prakticky většina dokumentů spojených s ním. A 18. března 1313 po masových popravách templářů, u Paříže na malém ostrově na řece Seině byl upálen velmistr Jacques de Molay a jeho pomocník. Po odstranění nejdůležitějších lidí, kteří vedli Řád, se papež Kliment V. a Filip IV. začali hádat mezi sebou o rozdělení peněz a bohatého majetku Řádu. Ale Archóntové měli v této věci vlastní plány. Když zlikvidovali klíčové lidi Řádu cizíma rukama, rychle se zbavili článku, který je s touto věcí spojoval, a hlavních aktérů. Takže v roce 1314 jak papež, tak i král „nečekaně“ zemřeli. Pokud dochází k nějakým událostem, pak iniciátorem těchto událostí není většinou ten, koho lidé veřejně vidí, ale ten, kdo získává reálnou výhodu z těchto událostí.

 

Následky zničení Řádu templářů

Čas jako zrcadlo odráží celou pravdu. To platí i zde, když následně zazářily zájmy některých skutečných iniciátorů daných událostí. Po zničení Řádu templářů finanční a komerční vakuum rychle vyplnila nikoli církev nebo vláda, ale rodiny ze severoitalských městských států (které představovaly jednu z vlivných opor, které Archóntům zůstaly): Pisa, Florencie, Benátky, Verona a Janov. Právě tyto rodiny vytvořili novou samostatnou síť bankovních institucí. Mimochodem samotné slovo „banka“ je italského původu. Doslova toto slovo označuje „stůl“, „lavici“. Vždyť první finanční obchodníci si stavěli stoly na trhu a na této „opoře“ realizovali své finanční operace. Později se toto slovo rozšířilo také do ostatních evropských jazyků.

Narozdíl od ušlechtilých cílů templářů „pomoci lidem“ tito bankéři sledovali pouze jediný cíl – dostat zisk pro vlastní prospěch, což bylo jedním z hlavních principů Archóntů. Přičemž na těchto finančních operacích se dostali velmi nahoru a brzy začali financovat obchodní operace od Číny po Súdán, od Indie po Skandinávii. Díky tomu začali Archóntové znovu omotávat svět svými chapadly.

Ale finanční stránka – to ještě není to nejhorší. Se zničením Řádu se začíná bouřlivě rozvíjet „svatá inkvizice“, která svým agresivním projevem není ničím jiným než „čistkami“ Archóntů. Po takovém pozitivním duchovním růstu společnosti, které se projevilo ve mnohém díky činnosti templářů, se Archóntové s pomocí inkvizičních hranic znovu snažili předělat lidi na živočišné stádo, na temnou tupou tlupu zaujatou strachem svého bytí. Sta tisíce lidí jiného přesvědčení, kteří sympatizovali s templáři a kteří se také snažili být následovníky jejich duchovní filozofie a života, byli upáleni. V jádru lidské civilizace se znovu utvrzuje materiální princip nad duchovním, strach místo Lásky, nenávist místo bratrství, lež a podvod místo Cti a Důstojnosti.

Ale vzpomínka na statečné rytíře mezi lidmi neuhasla a zájem k tomuto Řádu se nevytratil dokonce po uplynutí staletí. Tehdy Archóntové podnikli preventivní krok. V 18. století díky Svobodným zednářům v zemích Západní Evropy bylo vytvořeno několik organizací s názvem „Řád templářů“, které byly založeny výhradně podle zednářské ideologie. A aby byl skryt tento ideologický podvrh, Svobodní zednáři odvedli pozornost od vnitřního na vnější – symbolika, rituály, lidé význačných jmen, kteří k nim patřili. Zejména rozšiřovali legendu, že díky potomkům velmistrů byl tento Řád údajně tajně zachován. Pro absolutní hodnověrnost svých informací získali pro svůj zednářský „Řád templářů“ lidi z význačných rodin, potomci těchto rodin byli opravdu kdysi templáři.

A mimochodem zde dědičnost neplatí. Duchovnost člověka není určena rodinou, ve které člověk žil, ale jeho osobním duchovním růstem... Často se lidé omezují pouze na hrdost na své předky a zapomínají, že hrdost na duchovní úspěchy jiného člověka – to se ani zdaleka nerovná duchovní práci na sobě samém. Zásluhy daného člověka – to je pouze podnět k práci nad sebou samým...

- koniec -

Viac sa dočítate na: http://ibisbooks.cz/dload/sensei_ze_sambaly__4dil_cely_text.doc


Všetky časti seriálu "TEMPLÁŘI" nájdete na tejto adrese.

Podrobné správy na tému "TEMPLÁRI" nájdete na tejto adrese.


Úryvek z knihy Sensei ze Šambaly 4 od A. Novych…

Zdroj: http://www.polahoda.cz/


Všetky časti seriálu postupne nájdete na tejto adrese.

CELÚ KNIHU nájdete na tejto adrese.


PREDCHÁDZAJÚCE ČASTI môžete zakúpiť i na tejto adrese.


Súvisiace:

Seriál: Vzostup a pád templárskeho rádu
http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-vzostup-a-pad-templarskeho-radu

ALLATRA
http://www.cez-okno.net/stitok/allatra


november 07, 2013 15:47 popoludní
  • krát komentár

0 krát komentár

 

 

Top