Obrázok používateľa CEZ OKNO
Terence McKenna

„Vonkajší svet - podľa McKenna - sa v mysli rekonštruuje prostredníctvom prísunu najrôznejších vnemov. Vnímanie usmerňujú receptory, takže obraz vonkajšieho sveta sa k nám dostáva prinajmenšom po troch alebo štyroch zvláštnych líniách prísunu. Telo je rozhraním medzi mysľou a svetom, je ich styčnou plochou. Jazyk akoby bol kódom pre celé množstvo informácií, putujúcich z mysle do sveta a potom zasa naspäť zo sveta do mysle. Podobne je to vo vesmíre, o čom svedčí biológia: tie najčastejšie, prvotné formy života vlastne nijaké ZARIADENIE na vnímanie sveta nemali. Keď sa im na ceste objavila nejaká potrava, pohltili ju. Nič viac.

Neskôr, s vývojom rudimentárnych očí a chemikálií citlivých na pigment, sústredených v istých bunkách, došlo k základnému rozlišovaniu medzi svetlom a tmou. Ešte neskôr sa objavili pohyblivé zvieratá a došlo k evolúcii komplikovaných očí a tak ďalej. Vidíte, že to, čo sa odohráva v biológii, je vlastne postupom výbojov do nových dimenzií reality. Keď ako extenziu biologickej evolúcie chápete celú civilizáciu, vidíte, že aj jej vývoj kráča smerom výboja do novej dimenzie. Špecificky ide o prenikanie do dimenzie času, kedy sme prostredníctvom vynálezu písmen, abecied, systémov jazyka a ústnych tradícií schopní kódovať a uchovávať nadobudnutú skúsenosť. Zdá sa, že sme sa ocitli v mieste, kedy už dokážeme kódovať priestor a čas, jednako len evolúcia dobývania priestoru prostredníctvom pohybu nám umožňuje mapovanie celého sveta. Civilizácia sa premieňa na hyperdimenziálnu bytosť, realizujúcu biologický program života. Nech ide v prípade tejto BYTOSTI o čokoľvek, sama sa prostredníctvom radu dimenzií transformuje a sama si pomáha pri prechode z jednej roviny do druhej.

Môžete si všimnúť, že naša súčasná ľudská civilizácia pôsobí stále ešte tak dajako plocho, je skôr dvojrozmerná. Naša najvyššia budova na svete je len dajakých tisíc stôp vysoká a väčšina ostatných budov je vysokých len dajakých dvadsať stôp; pripravujeme sa však budovať vesmírne kolónie, kde už teória o tom, aká stavba je alebo nie je vysoká, nefunguje - budovou sa tak stáva náš svet.

Dnes môžeme kódovať a zaznamenávať v podstate čokoľvek chceme; neskôr si to zasa môžeme vyvolať a pripomenúť. Existuje akási syntéza toho všetkého, ktorá smeruje k objaveniu vnútornej dimenzie. Tú možno považovať za dimenziu vyššiu alebo nižšiu, ľudská predstavivosť však je rozmerom mimo priestoru a času a svojím spôsobom všetkým dimenziám predchádza. Na určitej úrovni má charakteristiku ukazovateľa smeru; preto všetko to hovorenie o objave hologramu, alebo práve hologram má povahu ukazovateľa smeru nového vedomia. Je v ňom zhustené a zakódované všetko zároveň. Hologram je šifrou vyššej dimenzie.“

Dielo

* The Invisible Landscape 1975
* Psilocybin - Magic Mushroom Growers Guide 1976
* The Archaic Revival (1991)
* Food of the Gods (1992)
* Synesthesia (1992)
* Trialogues at the Edge of the West 1992
* True Hallucinations (1993)
* The evolutionary mind: Trialogues at the edge of the unthinkable 1998
* Robert Venosa: Illuminatus 1999

Zdroj: sk.wikipedia.org

Teorie novosti

(Také "novelty theory" či "time wave zero") Toto je jedna z nejznámějších McKennových teorií, která zpracovává myšlenku, že čas je ve své povaze fraktálová vlna. Podle McKenny má tato teorie základ v I-ťingu a jeho kontaktů s mimozemskou inteligencí. Hodnota této vlny určuje množství "novosti" v daný okamžik. Tato novost přitom znamená množství nově vzniklých systémů, narůstající komplexnosti, či informací nebo nových objevů je-li aplikována na lidskou společnost. Podle této teorie množství novosti průběžně (ovšem ne stále) roste - když ji aplikujeme na dějiny, časové úseky mezi novými úrovněmi komplexnosti se postupně zkracují. Na počátku vesmíru byla jen jednoduchá plazma, z té vzniky atomy, z atomů se začaly utvářet stále složitější molekuly, dochází ke vzniku prvních organismů, které rychle evolvují do stále komplikovanějších forem až člověka, který čím dál rychleji přichází na nové významné vynálezy jako oheň, jazyk, knihtisk, objev teorie relativity či DNA a v současnosti rapidně se vyvíjející počítače či vesmírný výzkum. Zjednodušeně by se dalo říci, že čas podle této teorie zrychluje, respektive se děje stále větší množství událostí v časovém úseku. Tato fraktálová vlna tedy konverguje k bodu, kdy se hodnota "novosti", bude blížit nekonečnu. Vlnu lze sestavit pro libovolné konečné datum, podle McKenny ovšem časová vlna historie nejlépe odpovídá končenému datu 21.12.2012, což je shodou okolností finální datum mayského kalendáře. Co se má přesně v tento moment stát není jasné, McKenna předkládá názor, že dojde k ontologické přeměně podstaty času jako takového. Byl také vytvořen software, který umí tuto vlnu kalkulovat.[1][2]

Tato teorie je často kritizována vědci, protože spíše patří do oblasti numerologie či eschatologie a nebyla vytvořena podle tradičních vědeckých konceptů.

Hypotéza vývoje lidského vědomí

Podle McKenny hrály halucinogeny velkou roli při evoluci člověka a vzniku jazyka. Když předchůdci člověka začali v severní Africe pobývat více na zemi, než na stromech, přibyly k jejich potravě psilocybinové houby (které se tam díky klimatickým změnám ale již nevyskytují). McKenna předkládá argumenty, že synestezie způsobená psilocybinem pomohlá k vytváření mentálních obrazů v mysli posluchače, když mluvčí vydává zvuky (resp. mluví jazykem). Na vzniku jazyka se také mohla podílet glosolálie při vyšších dávkách. Dále tvrdí, že extatické halucinace při vyšších dávkách dávají jedincům selektivní evoluční výhodu. Nepřímo tuto teorii také podporuje fakt, že u různých druhů savců můžeme najít aktivní zájem o požívání halucinogenů, a tudíž je pravděpodobné, že je předci lidí skutečně užívali. Tato teorie nezískala u většiny evolučních biologů příliš pozitivní odezvu.

Teorie houby z vesmíru

McKenna uvažoval, že houby, nebo alespoň některé druhy hub, mohou pocházet z vesmíru a nevyvinuly se na zemi. Jedná se o částečnou teorii panspermie. McKennovy argumenty na podporu této teorie:

* Na zemi nebyly nalezeny žádné zkameněliny hub. Protiargument říká, že houby mají moc měkké tělo, na to aby mohly tvořit zkameněliny. McKenna oponoval tvrzením, že ale byly nalezeny fosílie srovnatelně měkkých červů.

* Větší plodnice hub produkují miliony spor, jelikož jsou spory velice lehké, je možné, aby některé z milionů unikly až za hranice atmosféry.

* Spory hub jsou dobře zaopatřené pro cestování vesmírem: Dobře snáší vysoké mrazy a mohou žít samy o sobě i mnoho roků (McKenna pokládal za reálnou rychlost cestování spor desetinu rychlosti světla.) Dále jsou spory některých hub dobře odolné proti vesmírným zářením (UV, radiace).

Reference

1. ↑ Terence McKenna - Návrat Archaismu

2. ↑ Terence McKenna & Denis McKenna - Neviditelná Krajina

Zdroj: cs.wikipedia.org


Súvisiace:

Seriál: Psychonaut John Lilly
http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-psychonaut-john-lilly


október 07, 2010 14:28 popoludní
  • krát komentár

0 krát komentár

 

 

Top