Obrázok používateľa CEZ OKNO
Thoth - Boh mesiaca, mágie a písma II.

Egypťania mu pripisovali autorstvo všetkých diel vedy, náboženstva, filozofie a mágie. Gréci ho ďalej prehlásili za vynálezcu astronómie, astrológie, vedy o číslach, matematiky, geometrie, zememeračstva, medicíny, botaniky, teológie, civilizovanej vlády, abecedy, čítania, písania a rečníctva. Ďalej tvrdili, že bol pravým autorom každého diela z každej oblasti vedomostí, ľudských i božských.

Thoth bol majstrom mágie

Atribúty


Egyptológovia nesúhlasia s povahou Thotha v závislosti od ich pohľadu na egyptský panteón. Väčšina egyptológov dnes podporujú Sira Flindersa Petrie v tom, že egyptské náboženstvo bolo striktne polyteistické, v čom by bol Thoth samostatným bohom.

Jeho súčasný protivník, E. A. Wallis Budge, avšak, považoval egyptské náboženstvo za predovšetkým monoteistické, kde všetci bohovia a bohyne boli aspektami Boha Ra, podobne ako Trojica v Kresťanstve a dévovia v Hinduizme. Z tohto pohľadu by bol Thoth aspektom Ra, čo by egyptská myseľ spájala so srdcom a jazykom.

Jeho úlohy v egyptskej mytológii boli početné. Thoth slúžil ako sprostredkujúca sila, obzvlášť medzi dobrom a zlom, zabezpečujúc, aby ani jedno z nich nemalo rozhodujúce víťazstvo nad tým druhým.

Starovekí Egypťania považovali Thotha za Jedno, počatého samým sebou, a vytvoreného samým sebou. Bol majstrom fyzického aj morálneho (t.j. Božského) zákona, náležite používajúc Ma'at. Pripisuje sa mu vykonávanie výpočtov pre založenie nebies, hviezd, Zeme a všetkého v nich. Porovnajte to s tým, ako jeho ženský proťajšok, Ma'at, bola silou, ktorá udržiavala Vesmír. Hovorilo sa o ňom, že riadi pohyby nebeských telies. Bez jeho slov, ako verili Egypťania, by bohovia neexistovali. Jeho moc bola v Podsvetí takmer neobmedzená a konkurovala moci Ra a Osirisa.

Mytológia


Thoth zohral prominentnú úlohu v mnohých z egyptských mýtov. Zobrazujúc jeho úlohu ako arbitra (sudcu), dohliadal na tri epické boje medzi dobrom a zlom. Všetky tri boje sú podstatne tie isté a patria do rôznych období. Prvý boj sa konal medzi Ra a Apopom, druhý medzi Heru-Bekhutetom a Setom, a tretí medzi Hórom, synom Osirisa a Setom. V každom príklade predstavoval pôvodný boh poriadok, zatiaľ čo ten neskorší predstavoval chaos. Ak bol jeden boh vážne zranený, Thoth ho vyliečil, aby zabránil prevahe jedného nad druhým.

Thoth v Knihe Mŕtvych

Thoth bol tiež prominentným v mýte o Osirisovi (http://www.crystalinks.com/osiris.html), čím bol veľkou pomocou pre Izis (http://www.crystalinks.com/isis.html). Potom, ako Izis zhromaždila kusy Osirovho roztrhaného tela, dal jej slová, ktorými ho vzkriesila, aby mohla byť oplodnená a porodiť Hóra (http://www.crystalinks.com/horus.html). Keď Hóra zabili, Thoth poskytol formulácie, aby ho tiež vzkriesili. Podobne ako Boh, hovoriaci slová pre stvorenie nebies a Zeme v kresťanskej mytológii, Thoth, súc bohom, ktorý vždy hovorí slová, ktoré plnia želania Ra, hovoril slová, ktoré stvorili nebesia a Zem v egyptskej mytológii.

Táto mytológia mu tiež pripisuje stvorenie 365-dňového kalendára. Pôvodne, podľa mýtu, mal rok len 360 dní a Nut (http://www.crystalinks.com/nut.html) bola počas týchto dní neplodná, nemohla mať deti. Thoth hral s Khonsu, mesiacom, o 1/72 z jeho svetla (360/72 = 5), alebo 5 dní, a vyhral. Počas týchto 5 dní Nut porodila Kheru-ur (Hórus Starší, Tvár Neba), Osirisa, Seta, Izis a Neftys.

V Ogdoadskej kozmogónii (http://www.crystalinks.com/ogdoad.html), Thoth zrodil Ra, Atum, Nefertum a Khepri znesením vajca, kým bol vo forme ibisa, alebo neskôr ako hus, ktorá zniesla zlaté vajce.

História


Bol pôvodne zbožštením mesiaca v Ogdoadskom systéme viery. Na začiatku sa v tom systéme pozeralo na mesiac ako na Hórovo oko, boha oblohy, ktorý bol na polovicu oslepený (takže tmavší) v boji proti Setovi, a druhým okom bolo slnko. Avšak, v priebehu času sa začal brať do úvahy oddelene, stanúc sa lunárnym božstvom vo svojom vlastnom práve, a hovorilo sa, že bol ďalším synom Ra. Keďže sa polmesiac silno podobá na zaoblený zobák ibisa, toto samostatné božstvo bolo pomenované Džehuty (t.j. Thoth), čo znamená ibis.

Thoth bol známy tiež pod menom Tehuti, vládca Atlantídy (http://www.crystalinks.com/atlantis.html)

Thoth sa stal spojeným s Mesiacom, kvôli tomu, že Starovekí Egypťania pozorovali, ze Paviány (posvätní pre Thotha) „spievali“ v noci mesiacu.

Mesiac nielen poskytuje svetlo v noci, umožňujúc, aby bol čas meraný bez slnka, ale jeho fázy a význačnosť mu dávali dôležitý význam v skorej astrológii/astronómii. Cykly mesiaca tiež organizovali mnoho z občianskych a náboženských udalostí, rituálov a podujatí egyptskej spoločnosti. Následne na Thotha postupne pozerali ako na boha múdrosti, mágie a merania, a riadenia udalostí a času. Takže sa hovorilo, že je zapisovateľom (tajomníkom) a poradcom Ra, a s Ma'at (pravda/poriadok) stál vedľa Ra na nočnej ceste oblohou, Ra súc slnečným bohom.

Thothovi pripisovali starovekí Egypťania vynájdenie písania, a bol tiež považovaný za pisára podsvetia, a mesiac sa príležitostne považoval za samostatnú entitu, teraz keď s ním mal Thoth menšie spojenie, a väčšie s múdrosťou. Z tohto dôvodu Thotha univerzálne uctievali starovekí egyptskí Pisári. Mnoho pisárov malo vo svojej „kancelárii“ maľbu alebo obrázok Thotha. Takisto bol jedným zo symbolov pisárov ibis.

Počas neskorého obdobia egyptskej histórie kult Thotha nadobudol významnosť, kvôli jeho hlavnému centru, Khnum (Hermopolis Magna), ktoré sa stalo tiež hlavným mestom, a milióny mŕtvych boli mumifikovaní a pochovaní na jeho počesť. Vzostup jeho kultu viedol tiež k hľadaniu jeho kultu pre úpravu mytológie, aby dala Thothovi väčšiu úlohu.

Thoth bol vkladaný do mnohých príbehov ako múdry radca a presvedčovateľ, a jeho spojenia s učením a meraním ho viedli k tomu, aby bol spájaný so Sešat, skorším zbožštením múdrosti, o ktorej sa hovorí, že bola jeho dcérou, alebo jeho manželkou. Thothove vlastnosti ho tiež viedli k tomu, že ho Gréci identifikovali so svojím najbližším hodiacim sa bohom Hermesom, s ktorým bol Thoth napokon kombinovaný, ako Hermes Trismegistus, čo tiež viedlo Grékov k tomu, aby nazvali centrum kultu Thotha ako Hermopolis, čo znamená mesto Hermesa.

Takisto panuje názor, že Thoth bol Bohom pisárov a nie poslom. Anubis bol videný ako posol bohov, keďže cestoval do a z Podsvetia, do prítomnosti bohov, a tiež ľudí. Niektorí nazývajú toto splynutie Hermanubis. Je to viac naklonené tomu, že Thoth bol uchovávateľom záznamov, a nie poslom. V Aniho papyruse (http://www.cez-okno.net/stitok/aniho-papyrus, pozn. red.) kópie Egyptskej knihy mŕtvych pisár proklamuje „Ja som tvoja písacia paleta, Ó Thoth, a prinášam ti tvoj atramentový džbán. Nie som z tých, ktorí pracujú nespravodlivo vo svojich tajných miestach; nenechať, aby sa mi stalo zlo." Kapitola XXXb (Budge) Knihy mŕtvych sa podľa najstaršej tradície považuje za dielo samotného Thotha.

Existoval tiež egyptský faraón zo Šestnástej dynastie Egypta, ktorý bol pomenovaný Džehuty (Thoth) po ňom, a ktorý vládol počas troch rokov.

http://www.crystalinks.com/thoth.html

Preklad: PH

Korektúry: Sokol

exkluzívne.cez.okno


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

Smaragdové dosky Thotha Atlanťana
http://www.cez-okno.net/clanok/smaragdove-dosky-thotha-atlantana

Egyptský pantheón
http://www.cez-okno.net/egyptsky-pantheon


Sekcie: 
október 03, 2013 23:59 popoludní

 

 

Top