Obrázok používateľa CEZ OKNO
To si musia všetci uvedomiť!

V tomto roku sme si pripomenuli 90. výročie vzniku Československej republiky a zasadnutia Slovenskej národnej rady v Turčianskom Sv. Martine, na ktorom účastníci odhlasovali "Deklaráciu slovenského národa", ktorou sa Slovensko pripojilo k československému štátu. Tým sa skončilo tisícročné "spolužitie" Slovákov s Maďarmi, čo následne viedlo aj k likvidácii uhorského štátu. 2. novembra sme si tiež pripomenuli 70. výročie smutne známej Viedenskej arbitráže, ktorou sa pririeklo 10.390 km štvorcových územia Slovenskej krajiny s 859.885 obyvateľmi Maďarsku.Ako sa dalo očakávať, aj na tieto výročia maďarskí provokatéri ako obyčajne reagovali primitívnymi provokáciami, na ktoré si najradšej nachádzajú zámienky na rôznych športových podujatiach, predovšetkým na futbalových zápasoch. Žiaľ, tieto provokácie uskutočňujú aj na území suverénnej Slovenskej republiky. Ich zámer je jasný: ide tu o odvrátenie pozornosti domácej a zahraničnej verejnosti od vnútorných maďarských problémov, ktorých je dnes neúrekom a ktoré sa zo dňa deň zhoršujú. Tieto provokácie sú zároveň jednou z príležitostí umelo vytvárať problémy, ktoré v skutočnosti ani problémami nie sú, ale za to ich internacionalizujú, opakujúc pritom otrepanú frázu o neznesiteľnom živote maďarskej menšiny na Slovensku. V týchto aktivitách je badateľná aj koordinovaná spoluúčasť Strany maďarskej koalície na Slovensku.

Agenda maďarských politických subjektov v Slovenskej republike, ktorá sa prejavuje presadzovaním etnických požiadaviek, je dnes už prehliadnutá a všeobecne známa. Jej cieľom je zoslabovanie slovenskej štátnosti a posilňovanie maďarstva na Slovensku na úkor štátotvorného slovenského národa a ostatných národnostných menšín a etnických skupín. Je to agenda, založená na cieľoch a na politike maďarských šovinistických kruhov, žijúcich tak v Maďarsku, ako aj v maďarských národnostných menšinách v susedných štátoch, ktoré sa dodnes nevedia zbaviť trianonského komplexu, hoci "Trianon" je dnes už neodvolateľná a trvalá skutočnosť, potvrdená celým historickým vývojom od skončenia I. svetovej vojny až dodnes.

História Európy vytvorila v jednotlivých európskych štátoch národnostné menšiny, to je fakt. A tento vývoj dospel v maďarských súvislostiach k tomu, že časť maďarského národa sa dostala do postavenia menšín v štátoch novej politickej mapy po-versaillskej strednej Európy. Ale Maďari si musia uvedomiť, že toto je následok politiky tých maďarských šovinistických kruhov a skupín, ktoré ich v poslednej fáze existencie uhorského štátu reprezentovali a ktorých politický cieľ pretvoriť mnohonárodný svätoštefanský uhorský štát na rečovo jednotný maďarský štát bol tiež jednou z podstatných príčin zániku Uhorska.

Slovenský národ dnes existuje vo svoje nezávislej Slovenskej republike aj s občanmi maďarskej národnosti, ktorých v nej zanechala história. Spolužitie radových občanov slovenskej a maďarskej národnosti na Slovensku možno hodnotiť - až na malé výnimky - pozitívne. V súvislosti s nadštandardnými požiadavkami politikov maďarskej koalície na slovenský spoločenský život, ktoré pramenia, ako som uviedol vyššie, zo všeobecne známych príčin, si často spomínam na udalosti spred 43 rokov, keď som sa v lete roku 1965 niekoľkokrát zúčastnil ako člen televízneho štábu nakrúcania spravodajstva a publicistických programov z katastrofálnej povodne na Žitnom ostrove, po pretrhnutí čičovskej hrádze.

Bol to neobyčajný, ohromujúci pohľad na ten nezvládnuteľný dravý vodný živel, dokonávajúci dielo svojej skazy. Z množstva nafilmovaného materiálu sa neskôr zostrihlo množstvo dokumentárnych a publicistických programov. Práve v tom čase došlo k prvej ostrejšej výmene názorov medzi vtedajším najvyšším predstaviteľom Slovenska Alexandrom Dubčekom a prezidentom ČSSR Antonínom Novotným. A. Dubček vtedy poukazoval na to, že tejto katastrofe sa dalo ľahko predísť, keby sa finančné prostriedky, ktoré slovenské ústredné orgány žiadali na opravu a zosilnenie dunajských hrádzí, použili práve na tento účel a nie na III. celoštátnu spartakiádu, ktorá sa uskutočnila v roku 1965 v Prahe.

Katastrofálna povodeň dôkladne preverila akcieschopnosť slovenských ústredných orgánov, ostatných zložiek slovenskej štátnej správy, armády a bezpečnosti, ktoré pri skutočne náročných záchranných prácach, napriek všetkým ťažkostiam, v boji s vodným živlom výborne obstáli. Významná bola aj značná pomoc sovietskej armády, v tom čase dislokovanej v Maďarsku. Potvrdila sa aj nevyhnutnosť zvýšenej ostražitosti, ktorá je pri podobných situáciách nevyhnutná. Stali sa napríklad prípady, že slovenské bezpečnostné zložky, československá a sovietska armáda zneškodnili narušiteľov, ktorí prišli z maďarskej strany na slovenský breh Dunaja s úmyslom poškodiť ďalšie, zatiaľ pevné hrádze, v snahe zabrániť pretrhnutiu maďarských hrádzí, prípadne preliatiu stúpajúcej vody na maďarské územie.

Na slovenskom území, postihnutom povodňou, žije prevažne obyvateľstvo maďarskej národnosti, ktoré slovenské orgány okamžite evakuovali a všemožne mu pomáhali. "Vytopencov", ako sa im vtedy hovorilo, dočasne ubytovali v priľahlých oblastiach, obývaných slovenským obyvateľstvom. Mnohé slovenské rodiny hneď nezištne ponúkli pomoc, rozdelili si medzi sebou postihnuté maďarské rodiny a ubytovali ich vo svojich domoch. Niekoľko takých slovenských obcí som vtedy osobne navštívil v okresoch Bratislava-vidiek, Trnava, Galanta, Nové Zámky a Nitra. Kto tam vtedy bol a videl to, musí mi dať za pravdu. Taká je pravda. Práve v takýchto núdzových situáciách sa najlepšie prejavuje typická národná povaha a skutočná hodnota vzájomného spolužitia.

V tom čase mali mnohí Slováci ešte v živej pamäti maďarský šovinistický útlak a brutalitu maďarskej vrchnosti na území južného Slovenska, ktoré v roku 1938 pripojili k Maďarsku. Ale naši ľudia to v čase krízy nebrali do úvahy. Prehovorilo v nich typické humánne slovanské srdce, ľudský súcit a pocit občianskej spolupatričnosti. Mnohí z našich Maďarov, ktorí boli dovtedy len samé "nemtudom" a "nemírtem", sa po skončení evakuácie po slovensky a s dojatím "bratsky" lúčili so svojimi slovenskými hostiteľmi a úprimnými slovami a so slzami v očiach hovorili: "Ďakujeme! Nikdy vám to nezabudneme! Keď bude po všetkom, musíte nás prísť navštíviť!" Tieto situácie museli na vlastnej koži zažiť aj mnohí zo súčasných politikov SMK. Aj tí musia vedieť, že to zo strany Maďarov bolo úprimné. Také niečo sa predstierať nedá. Na tento ľudský postoj Slovákov by naši maďarskí spoluobčania nikdy nemali zabúdať - a nie teraz, po rokoch, permanentne vytvárať nezmyselné kauzy, ktorými chcú spochybňovať slovenskú štátnosť!

Obnova povodňou postihnutých oblastí sa financovala z prostriedkov slovenského rozpočtu. Tamojšiemu obyvateľstvu sa v nasledujúcich rokoch postavili nové obydlia a doslova z gruntu vyrástli celé nové dediny. Toto bolo veľmi veľkorysé. Veď mnohí z nich predtým žili len v schátralých, z hliny postavených, malých domčekoch. Aj náklady na obnovu ekonomiky v tejto oblasti boli obrovské a na sociálno-ekonomický rozvoj južného Slovenska sa permanentne vykladali ohromné finančné prostriedky a výsledky sú dnes jasne viditeľné, o čom sa každý môže na vlastné oči presvedčiť pri návšteve týchto končín. To sa poprieť nedá. Práve v dôsledku toho je dnes životná úroveň maďarskej menšiny na Slovensku oveľa vyššia, ako Maďarov v Maďarsku.

Ústava a ostatné právne normy Slovenskej republiky poskytujú príslušníkom národnostných menšín a etnických skupín všetky práva. Prostriedky štátneho rozpočtu, určené na kultúrny a sociálny rozvoj národnostných menšín na Slovensku, ďaleko prevyšujú výšku prostriedkov, určených na tieto účely v ostatných európskych krajinách, o Maďarsku radšej ani nehovoriť. To však neznamená, že maďarská národnostná menšina, žijúca na Slovensku, by mala mať akési špeciálne kolektívne nadpráva, na aké si nerobia nárok žiadne iné menšiny, žijúce v niektorom európskom štáte!

Maďarská iredenta sa usiluje presadzovať etnickú nadradenosť svojej menšiny v slovenskom štáte, čo je v rozpore s európskym ponímaním národnostných menšín a etnických skupín, zakotvenom v dokumentoch Európskej únie.

Aktivity politických predstaviteľov maďarskej koalície potvrdzujúcich trvalé snahy poškodzovať Slovenskú republiku, vyvolávať v nej rozvrat a v cudzine živiť nepriateľské postoje k slovenskému štátu. Je všeobecne známe, že títo ľudia a ich protektori za južnými hranicami sa s neľúbosťou pozerajú na slovenskú štátnosť a jej úspechy. To je pre nich dnes o to nepríjemnejšie, že očakávané "úžasné úspechy" samotného Maďarska sa stále akosi nedostavujú.

Skutočnosti, súvisiace s maďarskou menšinou na Slovensku, si musíme uvedomiť všetci a postaviť sa k tejto veci jednotne. Musíme byť vo svojich názoroch, postojoch a v odhodlanosti brániť svoj štát aspoň tak jednotní, ako sú napríklad Maďari. Inej možnosti niet. V jednote je sila. A medzinárodná situácia dnes pracuje v prospech Slovenska a nie naopak. To si musia všetci uvedomiť!

Peter V. Záhajský

Zdroj: Prop.sk


Rubriky: 
november 20, 2008 14:38 popoludní
  • krát komentár

1 krát komentár

  1. Obrázok používateľa košičan
    košičannovember 20, 2008 15:40 popoludní

    Komentár: 

    nie je čo komentovať,len tento článok preložiť do maďarčiny a rozdať potomkom a ešte žijúcim súčasníkom povodní na osvieženie
    pamäte.A prečo preložiť?Lebo mám osobnú skúsenosť/nejednu!/,že naši spoluobčania maďarskej národnosti od Kráľovského Chlmca po Štúrovo - mnohí nevedia vysúkať zo seba jednu plynulú vetu po slovensky.Nečudo,keď na nejednom mestskom či obecnom zastupiteľstve sa "úraduje" v maďarčine, vrátane hlásení mestského rozhlasu.v Kiralihlmci,zažil som ,počul som,nerozumel som,zbytočne som čakal preklad do slovenského jazyka.Čudujeme sa potom,že Felvédek,či ako !!Takýchto historických ale i každodenných právd je mnoho, ale treba o nich hovoriť,písať,poukazovať a nekompromisne,žiadať reciprocitu v právach menšín na oboch brehoch Dunaja.Ukáže sa pravda v celej nahej realite.

 

 

Top