Obrázok používateľa CEZ OKNO
TRANSYLVÁNSKY ÚSVIT: Kapitola I – Pod jastrabím okom 6

“Mysle väčšiny ľudí sú slabé a nepripravené na ten šok z reality. Aby túto medzeru zakryli, sú obvykle arogantní a zachovávajú ironický postoj voči „zakázaným“ subjektom, ktoré sú na hrane medzi materiálnym svetom a detailným svetom Stvorenia. Ich nedôvera v skutočnosti prezrádza nedostatok vôle k poznaniu, v ktorého prapôvodnej podstate väzí strach z neznámeho. Často klamú seba aj iných tvrdiac, že keby videli ukážku paranormálnych síl, ktoré nie sú podvrhom, okamžite by uverili, že je na tomto svete niečo viac než fyzický svet.”

Prvá významná zmena v Cezarovom živote prišla v roku 1980. Bradoví boli u susedov známi ako „podivná“ rodina, hlavne preto, že si nevybudovali skoro žiadne vzťahy. Takisto boli vždy mĺkvi a dávali len polovičné odpovede. Na druhej strane Cezar trávil viac a viac času vo svojej izbe, hlboko zabratý do svojich meditácií. Všetko sa udialo tak rýchlo udialo, ako je zvykom pri Securitate, ktorej drsné a hrubé praktiky boli už v tej dobe všeobecne známe.

Na začiatku januára toho roku, v tichý zimný deň, keď padali veľké sypké vločky, pokrývajúc malé mesto na pokraji hôr jasnou bielou farbou, sa Cezar vrátil zo školy v stave vnútorného napätia, ktorého príčiny sám nevedel dobre vysvetliť. Horlivo tak, ako to vždy robieval, keď prišiel domov, sa vybral do svojej izby a sadol si na posteľ do obľúbenej polohy s prekríženými nohami, pripravený na najhlbšiu z meditácií. Jeho matka, už oboznámená s jeho rutinou, ho nechala tak, ale povedala mu, že musí za chvíľku prísť a naobedovať sa.

Čo nasledovalo v priebehu ďalších hodín podrobilo dobrú vieru ťažkej skúške. Pokúsim sa dôverne popísať udalosť s použitím Cezarových slov po viac než dvadsiatich rokoch, po tom dni jeho nezabudnuteľného zážitku.

„Veľmi rýchlo som sa dostal do rozsiahlosti mentálneho sveta, ktorý mi už bol známy a ponoril sa do rozjímania určitých abstraktných aspektov vo vzťahu k archetypálnym energiám, ktoré nazývame „vzduchom.“ Keď som bol v hlbokej meditácii, svet okolo mňa sa úplne zmenil. Vždy som sa posilnil nevyčerpateľným prúdom energie a v tom istom okamihu som sa cítil absolútne slobodný a lačný po poznaní. Hovorím o poznaní, ktorá ďaleko presahuje poznanie svetské, o ktorom sa dočítame v knihách a učebniciach. Poznanie modernej vedy je značne limitované, obzvlášť preto, lebo je založené na dôsledkoch, ale nerozumejú základnému pôvodu príčin. Poznanie, o ktorej hovorím, nie je roztržité, ale intuitívne a duchovné. Toto poznanie nie je možné teoreticky pochopiť, ale musí sa dosiahnuť priamym zážitkom (skúsenosťou).“

„Vedomie, ktoré potom vibruje v rámci rozdielnej funkcie subjektu meditácie, ďalej už nevníma obmedzenia fyzického tela. Preto som sa ponoril do veľkolepého sveta zvuku, prichádzajúceho zovšadiaľ. V skutočnosti som skôr vnímal oslňujúci zvuk, plný čistej a extrémne vytríbenej energie. Všeobecný vnem, ktorý som následne pociťoval, bola nekonečná, bezhraničná nádhera. Nepamätám si, koľko času ubehlo od doby, než som sa ponoril do toho prítoku zvuku a svetla, ale nemohlo to byť viac ako hodinu. Vágne som si uvedomoval svoje telo a svet okolo mňa, pričom v určitom momente som pocítil nepatrné chvenie na chodidle a mierne kolísanie fyzického tela, ktoré som zvláštnym spôsobom mohol skoro vidieť zvonku.“

„Bol to pocit relatívnej nestability, ale nemal som strach, keďže som predtým mal podobné skúsenosti. Aj tak sa niečo zvláštne dialo, pretože som nemohol cítiť prítomnosť akéhokoľvek podkladu. Bolo to, ako keby som už nesedel na posteli. Polo vedomý, otvoril som oči a zostal v šoku, pretože som bol vo vzduchu, asi meter a pol nad posteľou. Moje nohy boli prekrížené skoro tak, ako v prvotnej polohe, ale visiac mierne dolu. Moje telo sa veľmi pomaly pohupovalo vo vzduchu, zostávajúc však v tom istom bode. Nebol som vystrašený, ale skôr vzrušením bez seba so silným pocitom, ktorý prechádzal celým telom. Premýšľal som, že v budúcnosti budem musieť tento jav veľmi dobre kontrolovať, pokiaľ si nechcem spôsobiť vážne problémy a komplikácie v živote. Práve keď som nad tým uvažoval, otvorila moja matka dvere a požiadala ma, aby som šiel obedovať. Myslím, že si vieš ľahko predstaviť čo nasledovalo. Neodpadla, ale bola veľmi vystrašená a oprela sa o stenu, hladiac na mňa s hrôzou. Čiastočne prekvapený zvukom rýchlo sa otvoriacich dverí a pri tlmenom kriku mojej matky som sa vrátil späť do bežných podmienok trošku ťažšie, padnúc na stranu a do postele. Cítil som miernu nevoľnosť a bolesť v hrdle.“

Cezar mi o tejto udalosti povedal jednoduchým a prirodzeným spôsobom a bez akéhokoľvek presviedčania o pravdivosti tohto príbehu. Popritom chcel, aby som pochopil, že odhalenie špecifických aspektov, alebo viera v čokoľvek, nie sú obvykle priamym následkom uspokojenia banálnej zvedavosti. Cítil som úplne jasne, že keby som požadoval taký dôkaz, bol by som konfrontovaný so slušným odmietnutím.

Pri inej príležitosti mi Cezar povedal, že ľudia s určitými paranormálnymi schopnosťami, ktorí úplne pochopili opodstatnenosť, príčinu a poslanie týchto schopností, by nikdy nejednali povýšenecky, aby preukázali svoje schopnosti iným ľuďom a nikdy nepoužijú svoje nadprirodzené schopnosti za sebeckým osobným účelom. To je dôvodom, prečo by si takí jednotlivci nikdy nepriali byť známi a nevyhľadávali by slávu, ktorá je pominuteľná. Navyše tí, ktorí sú prirodzení vo svojom poznaní, skúsenostiach a moci, by sa nepokúšali presvedčiť zvedavých, materialistických a nedôverčivých ľudí, pretože skutočné presvedčenie musí v záujme stabilizácie a prínosu v budúcnosti prísť najprv zvnútra.

Mysle väčšiny ľudí sú slabé a nepripravené na ten šok z reality. Aby túto medzeru zakryli, sú obvykle arogantní a zachovávajú ironický postoj voči „zakázaným“ subjektom, ktoré sú na hrane medzi materiálnym svetom a detailným svetom Stvorenia. Ich nedôvera v skutočnosti prezrádza nedostatok vôle k poznaniu, v ktorého prapôvodnej podstate väzí strach z neznámeho. Často klamú seba aj iných tvrdiac, že keby videli ukážku paranormálnych síl, ktoré nie sú podvrhom, okamžite by uverili, že je na tomto svete niečo viac než fyzický svet. Skúsenosť nám ukázala, že v prípade takých ukážok je šok, ktorému je bežná myseľ vystavená, často veľmi neočakávaný a silný kvôli nízkej úrovni chápania. Vo všeobecnosti pozorovatelia takých ukážok jednajú dvomi možnými spôsobmi. Buď pokračujú v popieraní, dokonca vehementne, toho čo práve požadovali a videli na vlastné oči. Toto niekedy prepadne do ozajstnej hystérie. Alebo sa uchýlia k určitej forme akceptácie pod tiažou okolností, čo je v skutočnosti ďaleko od vnútorného presvedčenia. Toto prijatie sa čoskoro obráti späť k starej nedôvere ako múru psychologickej ochrany proti tomu, čo nie je možné pochopiť alebo by mohlo narušiť dennú rutinu ich jednotvárnej existencie.

Takto som prišiel po čase na to, že prax vedie k viere, keďže i len snaha, ktorú podnikáme, je určitým spôsobom viera. V skutočnosti veľká väčšina ľudí pevne verí v niečo, ale ich viera je zle nasmerovaná, ničivým a skazeným spôsobom. Takto mnoho ľudí silno verí, že neverí, a to otvára priepusť strachu a pochybnostiam, bojazlivosti a predsudkom, a tým ich zbavuje schopnosti pochopiť prapodstatu vecí. Ale najväčšou nevýhodou sú tie okovy, ktoré pribíjajú svojej duši v podstate bez toho, aby si to uvedomovali. Stávajú sa plytkými, egoistickými a emocionálnymi mrzákmi bez schopnosti a pohybu skutočných pocitov. Najčastejšie sú to ľudské bytosti samotné, ktoré stanovujú hranice svojho potenciálu.

Smaranda Bradová mohla byť na to, čo videla, zatiaľ nepripravená. V ten deň podstúpilo jej chápanie ťažkú skúšku, ale vyzerá to tak, že neoplývala dostatočnou schopnosťou na vstrebanie emócií z neznámeho. Keď sa Nicolae Brad vrátil domov, žena mu povedala o tom incidente. Obaja sa zhodli, že by mali informovať novú kontaktnú osobu (plukovník Datcu bol povýšený a presťahoval sa do iného mesta).

Toho dňa neskoro v noci zastavilo auto pred ich domom a vystúpili z neho dvaja muži zo Securitate. Vtedy tam doktor Xien nebol prítomný. Udalosť v zázname požadovala iné kroky a rozdielny protokol. So zámienkou špeciálnej kontroly, ktorej mal byť Cezar podrobený, ho agenti vzali so sebou, vložili ho do auta a stratili sa v rúšku noci. To bolo naposledy, čo videl svojich rodičov.

-pokračovanie-


Všetky časti seriálu postupne nájdete na tejto adrese.


Z anglického originálu: Radu Cinamar, Peter Moon, “Transylvanian SUNRISE”

Preklad: M.B.

Korektúry: Sokol

exkluzívne.cez.okno


Tento článok, ktorý sme pre vás preložili, má 1190 slov.

Len vďaka Vašim darom môžeme ďalej prinášať informácie všetkým bezplatne a neustále sa zlepšovať. Ak chcete našu prácu oceniť a je to vo Vašich možnostiach
prispejte prosím na ďalší chod portálu

2401591699/8330 (DAR z SK) alebo 2401591699/2010 (DAR z CZ)

Číslo účtu pre dary zo Slovenskej republiky:
2401591699/8330 │ IBAN: SK5283300000002401591699 │ SWIFT (BIC): FIOZSKBAXXX │ │ Číslo účtu pre dary z Českej republiky:
2401591699/2010 │ IBAN: CZ4120100000002401591699 │ SWIFT (BIC): FIOBCZPP


Keď nemáte PAYPAL konto, prispejte cez bankovú kartu:
kliknite na DONATE a potom vo formulári na ›› Continue

Aktuálny STAV vidíte vľavo HORE

›› BILANCIE PORTÁLU


Súvisiace:

Astrál
http://www.cez-okno.net/rubrika/astral

Parapsychológia
http://www.cez-okno.net/rubrika/parapsychologia


december 28, 2016 23:02 popoludní
  • krát komentár

0 krát komentár

 

 

Top