Obrázok používateľa CEZ OKNO
TRANSYLVÁNSKY ÚSVIT: Kapitola II – Oddelenie Nula 3

„Povedal, že nájdeme správne prostriedky na to, aby sme najprv zasiali semená a následne nám vyrástli kvety duchovnej transformácie ľudí. Áno, povedal, že informácie budú vydané, zohrajú v rámci procesu dôležitú úlohu. Ale sekundárne aspekty vo vzťahu k dosiahnutiu tejto transformácie, zahŕňajúc tvoj výber a všetky ostatné prvky, sú súčasťou plánovania, ktoré som pre tento účel vykonal.“

„Spomenul i niečo o obrovskom objave, ktorý sa mal uskutočniť, a o jeho mieste?“ nástojil som...


„Človek si potom všimne a pozná aspekty denného života, ktoré sú relatívne bežné, ale je tiež možné naučiť sa tajomstvá, ktoré by niektorí ľudia radi vedeli, ale nemôžu ich poznať. Ako keď existujú bariéry na fyzickej úrovni. Prekážky a bariéry na astrálnej úrovni sú myslené ako selekčný proces pre tých, ktorí sa chcú učiť určitým tajomstvám a záhadám.

To sa deje prostredníctvom brania do úvahy jednak ich špeciálnej vibračnej frekvencie a dôvodov za ich konaním. Na astrálnej úrovni dodržuje pohyb princípy, ktoré sú úplne rozdielne od tých vo fyzickom svete, spúšťané konaním vôle a stávajúc sa za určitej rýchlosti – obvykle veľmi vysokej – takmer okamžite na akomkoľvek mieste tejto planéty, či pod vodou, zemou alebo nad vodou, či vo vzduchu.

Špeciálnejšími sú v prípade cestovania vesmírom na iné planéty, alebo nadpozemské telá, pričom v prvej fáze by mali byť zážitky limitované na našu slnečnú sústavu. Avšak v neskoršom stupni, ako už človek začína postupne správne chápať niektoré aspekty a zákony záhad vesmíru, môže sa cestovanie rozšíriť na galaktickú úroveň, umožňujúc objavovanie rôznych oblastí v našej galaxii. Čo sa týka predstáv našich individuálnych vedomí na medzigalaktickej úrovni, sú možné prostredníctvom iných tiel, omnoho vyvinutejších, než tie astrálne, ale o tom by sme tu a teraz nemali hovoriť.

Čo som chcel, aby si prednostne pochopil je, že fyzická hmota nemá vplyv na nič z pohybu astrálneho tela. Miesto toho je tento pohyb limitovaný určitými vyvinutými silami a entitami, jednajúc v určitých „bodoch“ alebo „kľúčových oblastiach“ na astrálnych, ale aj fyzických úrovniach, kde je prístup k informáciám obmedzený.

Tento druh obmedzenia môže napríklad fungovať tam, kde sa musí zabezpečiť ochrana, ako v prípade vzácností alebo špeciálnych a tajomných skladov, určitých brán, galérií či rýchlych prístupov na iné miesta na planéte alebo dokonca na iných svetoch. Inokedy astrálne „prekážky“ obmedzujú prístup k určitým okultným podnetom alebo záhadám, ktoré sú chránené špeciálnymi strážiacimi entitami. Nemôžeš si ich predstavovať ako nemenné obmedzenia, ale najviac prinášajú starosti tým, ktorí nie sú dostatočne vyvinutí, a preto nie sú ešte pripravení na konfrontáciu s určitými záhadami bez účelnosti alebo na využitie pre sebecké ciele. Je toho viac, čo sa dá povedať o praktických spôsoboch nadobudnutia vedomého astrálneho rozdelenia síl, ako aj o iných detailoch ohľadom zážitkov astrálneho delenia, ale čas ukáže, kedy sa o tom budeme môcť zhovárať detailnejšie. Nateraz stačí povedať, že skutočným úmyslom plukovníka Obadeu nebolo poslať ma do mesta F..., aby som navštívil matku – evidentne pod špeciálnymi opatreniami – ale vziať ma na utajenú cestu do kláštora Cernica pri Bukurešti. Chápeš, že v tej dobe to bolo pre vedúcich politických a armádnych činiteľov krajne nebezpečné, navštevovať náboženské zariadenia. Komunistický režim – vo svojej základnej doktríne ateistický – by odsúdil akýkoľvek taký krok od úplného začiatku pod hrozbou primeraného trestu.

Nevedel som nič o cieli našej cesty, než sme sa dostali k bráne kláštora. Bol som sprevádzaný plukovníkom Obadeom a cestovali sme v noci helikoptérou zo základne v Bukurešti a terénnym vozidlom z Bukurešti do Cernice. Cestou mi plukovník povedal, že chce, aby som sa stretol a pohovoril si s duchovným, veľmi výnimočným kňazom, ktorý ako vravel bol skutočne svätý, obdarovaný mimoriadnou mocou a božskou milosťou.

Ako sme sa ocitli v bráne chrámu, videl som mnoho áut, plných ľudí, ktorí prišli z celej krajiny, aby navštívili kláštor alebo sa plne veriaci modlili. Obadea mi povedal, že v skutočnosti takmer každý, kto čakal na diaľnici, sem prišiel, aby si pohovoril s pustovníkom, zvaným Arsenie Boca.

Plukovník toto stretnutie plánoval už niekoľko dní vopred. Ako sme sa rozprávali pri ceste dvorom, smerujúc ku kobke pustovníka, mohol som si všimnúť prítomnosť dvoch stráží v mufti, ktorí zaujali polohu po oboch stranách dverí kobky. Obaja muži tam boli z bezpečnostných dôvodov, aby nás pri diskusii nikto nerušil. Aj keď ešte nesvitalo a počasie vonku bolo celkom chladné, niekoľko mníchov sa pohybovalo rýchlo dvorom bez akéhokoľvek hluku, pravdepodobne smerujúc k svojim ranným modlitbám.

Pred vstupom do kobky mi vravel Obadea: „Jediná vec, čo po tebe chcem, je aby si hovoril s Otcom Arseniom otvorene. Budeme s ním osamote a táto diskusia musí zostať tajná. Máme mnoho nepriateľov.“

Mlčky som súhlasil. Plukovník bol inteligentný a schopný muž, ktorý vedel ako svoje činnosti nasmerovať cez „kľukatosť“ komunistického systému pod Ceausescom, a ktorý disponoval správnou intuíciou, že dni jeho diktatúry sú prakticky spočítané. To bolo v roku 1986. V tej dobe sa plukovník prevažne zameriaval na zanechanie správneho dojmu ako bezchybnej hlavy oddelenia, súčasne s prípravou pôdy pre „nový prechod.“

Zostal hlavou oddelenia sedem rokov, veľmi výnimočný prípad v tých časoch – a nechcel vykonať žiadny nesprávny ťah, hlavne keď nádej na nový začiatok letela celou krajinou. Akákoľvek činnosť musela byť dôsledne plánovaná a uskutočnená mimoriadne opatrne. Zmena, v ktorú každý – ako obyvateľstvo, tak i niektorí politickí a vojenskí funkcionári – dúfal sa už blížila, ale musela nastať za okolností maximálnej bezpečnosti kvôli prevencii možného zlyhania. Spolčovanie sa a vytváranie skupín sa zmenilo na nebezpečné; a dôvera voči ostatným bola prakticky nemožná. Obadeovi bol ponechaný len veľmi úzky priestor na manévrovanie, špeciálne čo sa týka Oddelenia nula. Avšak ak sa jednalo inteligentne, ten manévrovací priestor sa mohol ukázať ako efektívny.

Plukovník nemal politické ambície, ani sa nechcel stať bohatým v podnikaní. Najviac ho zaujímal ten prechod a jeho udržiavanie a rozvíjanie za najlepších podmienok, ktoré dosiahol s oddelením. Mal špeciálnu praktickú víziu udalostí a vykazoval veľký rešpekt a dôveru v okultné javy a podnetné aspekty, usilujúc o kombináciu prvkov a okolností fyzického života čo najúspešnejšie, spolu s vyvinutými metódami činnosti. Plukovník Obadea si vždy pozorne zvážil každý krok, než ho uskutočnil. V jeho situácii to nebola pracovná pozícia, ale jeho život, čo by stratil. Dokonca aj keď bol jeho vzťah s Ceausescom vcelku dobrý, nemohol si dovoliť chybovať. Vedel, že diktátor by nepremýšľal dvakrát nad popravou, ak by sa odhalili jeho zámery. „Vlci sú vždy na love,“ vravieval mi.

Obadeov plán bol vcelku jednoduchý: ak by aj boli nejaké hlasy s problematickými otázkami, požadujúc návštevu Cernici, všetko by ospravedlnil „špecifickosťou činnosti oddelenia.“ Zvolal by niektoré tajné „kontroly“ a „experimenty.“ Ak by však všetko bolo normálne, záhada nášho rozhovoru s Otcom Arseniom Boca by bola známa len trom osobám.

Pustovník umrel o tri rok neskôr v roku 1989, tesne pred revolúciou. To znamená, že som zostal jediný, kto poznal ich tajomstvo, ale bol som pre vonkajší svet relatívne „blokovaný“ zdroj. V prípade otázok by to bolo vcelku jednoduché, ale taká možnosť vyzerala pre plukovníka minimálne nebezpečne.

Rád by som bol, keby si pochopil, že Obadea nechal šesť rokov uplynúť bez rozhodnutia o silnejšej dôvere ku mne. Verím, že si preštudoval pozorne všetky súbory, ktoré doktor Xien o mne zachovával. Pozoroval moje správanie za rôznych okolností vzdialene a dokonca ma nepriamo testoval. To vysvetľuje prečo na rozdiel od mojich kolegov, som nikdy nebol prevezený zo základne B... Bolo to v Cernice, kde som si uvedomil okamžite a intuitívne, že Obadea mal cieľ ma tajne pripraviť alebo „vytrénovať“ pre určité plány do budúcnosti. Jeho iniciatíva sa uľahčila faktom, že som mal plukovníka rád a bol som si vedomý jeho úprimnosti a milého charakteru.“

Cezarov príbeh vo mne vyvolal neočakávané vzrušenie. Taktiež som počul o Arseniovi Bocovi, veľkom svätcovi a otcovi spovedníkovi z kláštora Sambata v Ardeal, a vedel som, že bol utláčaný komunistickým systémom. Novinky o jeho božskom dare a moci dlho brázdili celú krajinu, ale bol potlačený typickou komunistickou ideológiou a spôsobom jednania. V záujme predchádzaniu množstvu ľudí, aby neprichádzali navštíviť pustovníka kvôli jeho požehnaniam, ho orgány presunuli tajne z jedného kláštora do iného, alebo na miesto kláštora so strážou, neumožňujúc mu tak rozprávať sa s ľuďmi. Za mimoriadne vzácnych okolností bol otec Arsenie presunutý do Cernice. Šírila sa správa, že pustovníkova dočasná prítomnosť v tom svätom zariadení bola spôsobená intervenciami niekoľkých politických reprezentantov tej doby, dokonca vysokých úradníkov, aby ho mohli navštíviť a porozprávať sa s ním v súkromí bez vystavenia sa veľkému riziku. Dokonca aj keď to neboli politici, kto posunul Arsenie Bocu do Cernice pri Bukurešti, predsa však je známe, že mali v priebehu rokov opakovane tajné stretnutia a privátne konverzácie s otcom.

Pri príležitosti Cezarovej a plukovníkovej návštevy do Cernice bola situácia trochu iná. Nebol to Cezar, kto by ma požiadal o stretnutie s Otcom Arseniom a taktiež to nebol on, kto by sa chcel od otca niečo špeciálne naučiť. Cezar už prežil niekoľko veľmi hlbokých duchovných zážitkov, ktoré si pustovník všimol hneď ako obrátil na Cezara oči. Samozrejme bolo stretnutie jedno z najpodivnejších zo všetkých stretnutí.

Cezar pokračoval v príbehu.

„Vskutku na úsvite toho dňa bola situácia v Cernice dosť čudná. Nikto nevedel, čo sa dialo, kto prišiel, alebo čo malo prísť ďalej. Tento relatívny nepokoj bol ale viditeľný medzi veriacimi, ktorí čakali pri vstupe do kláštora a bol zosilnený neistotami, rôznymi zvesťami a domnienkami.

V určitý moment tu ľudí skľúčil strach ohľadom zvesti, že by Otec Arsenie mohol byť zajatý a odvezený. Psychológia más je mimoriadne nestála a disponovala týmto opakujúcim sa znakom vysokej responzivity. Niektoré osoby a okultné organizácie majú presné metódy a procesy, ktorými môže byť značne ovplyvnené vnímanie a tendencie más, aj keď len na verbálnej úrovni. Je fakt, že práve z relatívnej nevedomosti más, tie zvesti a manipulatívne teórie vychádzajú.

Nemal by si z toho odvodiť, že spontánnosť nemá žiadne miesto v psychológii más, avšak problém je omnoho komplexnejší, pretože efekty manipulatívnych metód, ktoré sa používajú na fyzickej úrovni, môžu byť zmarené a úspešne eliminované určitými činnosťami, ktoré sú vo svojej podstate čisto duchovné, obzvlášť ak sú uskutočnené spoločne s čo najviac ľuďmi.

V prípade nenávistnej manipulácie sa ľudia vo svojom jednaní stávajú určitým spôsobom automatizovanými a mechanickými, pričom ich mysle sú zahalené a skoro inertné. V prípade pozitívnej a úplne priaznivej duchovnej činnosti, vedenej prostredníctvom rôznych iniciačných metód, si môžu ľudia užiť úžasnú slobodu a otvorenosť individuálnych horizontov. Potom si ľudia začínajú skutočne uvedomovať primárnu dôležitosť svojej slobodnej vôle. To je presne to, kde leží cieľ niektorých zlých okultných organizácii: potlačenie slobodnej vôle človeka akýmkoľvek spôsobom, jeho možnosti voľby podľa seba a bez akýchkoľvek zásahov, jeho schopnosti hlbokého sebapoznania a učenia sa pravdy života.

Ak by si bol zvedavý natoľko, že by si chcel analyzovať aspoň časť súčasného manažmentu informácií a administratívneho systému vo svete, zistil by si, že všetko v tomto smere má za účel potláčať, obmedzovať jednotlivca, nie vyvinúť a otvoriť cestu slobodnej znalosti, čo zvrátene tvrdia mnohými zavádzajúcimi sloganmi. Nie je teraz mojim cieľom spracovať tento dôležitý bod, na ktorom skutočne závisí budúcnosť ľudstva. Neskôr ti poskytnem detaily. V tomto okamihu stačí povedať, že „mikrób,“ ktorý spúšťa konečnú „nemoc“ v rámci životov ľudí je ignorancia, rozbíjačsky podporovaná určitými okultnými organizáciami, ako aj nedostatkom jednotlivcovej vôle túto nemoc poraziť. Vrátim sa k tomu, čo som ti vravel o stretnutí s Otcom Arseniom Bocom.“

S veľkým sústredením na príbeh sa Cezar posunul na stoličke a pokračoval.

„Toto bola odchýlka na ľudí, ktorí už rozširovali úplne falošné zvesti. Avšak pravda je omnoho jednoduchšia. Nebudem ti vravieť o diskusii, ktorú som mal s otcom: faktom je, že trvala viac, než tri hodiny. Plukovník po tom, ako sa dozvedel niekoľko vecí o svojej budúcnosti, postupne odkryl vrstvu pevnosti a neflexibility, ktorú si časom vybudoval kvôli pracovnému riziku. Ale predsa ti poviem, že Arsenie Boca patril do tej kategórie múdrych ľudí, ktorí aj keď boli fyzicky na zemi, boli duchovne v nebi. Ten muž vo mne zanechal vskutku hlboký a silný dojem. Celková moc a schopnosti, ktoré som vnímal na ostatných ľuďoch, sa nevyrovnali tej žiare, čistote a božskej veľkoleposti otca. Jeho svätosť a vhľad do mysle a duše človeka boli výnimočné. Nielenže sa stali v jeho prítomnosti okamžite, ale tiež to spustilo radosť a ašpirácie takých druhov, ktoré určovali úplné a vedomé oddanie sa otcovmu poznaniu. Pocit bol nevýslovný a priamo spojený s najhlbším duchovným pôvodom našej existencie, ktorá je večná, čistá a nezničiteľná.

Použijúc metaforu, ak si spojíš cestu k tomu záhadnému zdroju nášho bytia s kopaním studne, tak môžeš povedať, že studená a skvelá voda, ktorú dostaneš je tou život darujúcou vodou, ktorú budeš piť večne. Arsenie Boca disponoval výnimočným sofistikovaným vplyvom dať jednotlivcovi spontánny pocit prítomnosti takej vody v hĺbke jeho bytia ďaleko predtým, než sa do nej dostal. Pozdvihujúci a premáhajúci pocit lásky a oddanosti ťa potom ovládol a to bolo najlepšou skúškou autenticity duchovnej úrovne a božskej milosti, ktorú pustovník dosiahol.

Ako som sám mal schopnosť cítenia a poznania ľudí, ktorých som stretol v rámci širokých limitov, bolo pre mňa vcelku jednoduché pochopiť jemné nuansy výnimočného psychického vyžarovania Arsenia. Jeho poznanie bolo okamžité a tak hlboké, že veľmi často spustilo katarzistické zážitky v tých, čo stáli pred ním: ale dokonca i emócie, ako boli tieto, mohli prísť a odísť v závislosti na schopnostiach a ašpiráciách každého jednotlivca. Pocit, ktorý som mal po prejdení do jeho kobky, bol pocit úžasnej hĺbky poznania, ale neoddelený od čistej lásky. Teraz nechcem vstupovať na abstraktné pole metafyzických pozorovaní, keďže si nemyslím, že toto by ti bolo v tejto fáze veľmi nápomocné; ani si nie som istý, či by si tomu mohol úplne rozumieť. Obvykle čas na tieto otázky príde, keď si už v tomto smere uskutočnil niekoľko krokov. Avšak väčšina ľudí je tak zahĺbená do svojej dennej rutiny, že myšlienky ako vzťah medzi poznaním a láskou, sa stanú pre nich hlúpymi a šialenými. Prinajlepšom môže jednotlivec zostať s komentármi od tých navôkol, ktoré sú vykonané z tzv. „nadradenej“ pozície, aby si pochopil, že sa mýliš.

Aby sme sa vrátili k hore uvedenému príkladu, títo ľudia prakticky umierajú od nedostatku vody, ale nevedia o tom. Otec Arsenie bol nevýslovným dôkazom človeka, ktorý v čistote celkového šťastia skutočne žil. V závislosti na stupni jednotlivého pochopenia a vnímavosti, tí okolo neho mohli sami zažiť úlomky tohto celkového šťastia, celkom ako ladička, ktorá vibruje, ak je umiestnená vedľa klavíru, vydávajúceho podobné tóny. Vyvinutejší, prínosný vplyv, trpezlivosť a oddanosť, môžu transformovať aj tie najtemnejšie duše.

Pokiaľ ide o plukovníka Obadeu, rezonoval skoro od začiatku so záhadným a vyvinutým vplyvom Otca Arsenia. S nespútanou milosťou mu Arsenie Boca poradil čo robiť, aby sa vyhol problémom, ktoré prídu. Čo sa týka mňa, akonáhle som sa dostal do tej malej miestnosti, uvedomil som si to až po dlhej dobe. Otec Arsenie sa mojim smerom neobzrel, akoby som tam nebol. Po hodine a pol, v priebehu ktorej plukovník pozorne počúval slová svätého, otočil sa Otec Arsenie ku mne a povedal mi, že v mojom prípade mi nemusel hovoriť nič, hlavne preto, že som už našiel cestu a len by mi ju pomohol nasledovať bez váhania. Potom mi jasne naznačil cesty, v ktorých sme mali Obadea a ja pracovať spolu v záujme úspechu našej budúcnosti. Vynesenie dôkazov na povrch sa ukázalo byť veľmi dôležité, o dvadsať rokov neskôr udivili celý svet. Aj keď som bol v stave hlbokého zvnútornenia, silné vzrušenie ovládlo moje telo v  okamihu, keď otec vyslovil predpoveď. Toto vskutku v mojej mysli spustilo komplex intuícií a korelácií.“

Cezar sa zastavil, na určitú dobu zamyslený. Začal som byť mierne napätý a nepokojný.

„To znamená, že Otec Arsenie hovoril aj o mne – teda o skutočnosti, že ma stretneš, všetko toto mi povieš a navrhneš mi, aby som o týchto udalostiach vydal knihu, však?“ opýtal som sa Cezara.“

Na jeho tvári sa objavil slabý úsmev, ale zostal zamyslený.

„Povedal, že nájdeme správne prostriedky na to, aby sme najprv zasiali semená a následne nám vyrástli kvety duchovnej transformácie ľudí. Áno, povedal, že informácie budú vydané, zohrajú v rámci procesu dôležitú úlohu. Ale sekundárne aspekty vo vzťahu k dosiahnutiu tejto transformácie, zahŕňajúc tvoj výber a všetky ostatné prvky, sú súčasťou plánovania, ktoré som pre tento účel vykonal.“

„Spomenul i niečo o obrovskom objave, ktorý sa mal uskutočniť, a o jeho mieste?“ nástojil som.

„Nie, nič také. Len povedal, že sa to určite stane v našej krajine a bude mať taký veľký dopad, že nepotrebujeme poznať viac detailov. Ale opakoval viackrát, že dôjde ku krutému boju. Neviem, čo tým myslel.“

Poviem s určitými očakávaniami, že slová Otca Arsenia sa naplnili presne tak, ako predpovedal. Ako uvádzam ďalej, úžasný objav sa uskutočnil v roku 2003, sedemnásť rokov po pamätnom stretnutí v kláštore Cernica. Došlo k okamžitému vyzradeniu najhroznejšieho tajomstva na svete. Spustil sa tvrdý diplomatický boj a značný politický tlak, keďže Rumunsko chcelo o tomto objave oboznámiť celý svet. Vzhľadom na svoju špeciálnosť, tento objav nenávratne rozbil antropologické predpoklady modernej vedy, ako aj myšlienky o histórii našej planéty a ľudstva.

Keď mi Cezar povedal o jeho rozhovore s Arseniom Bocom, ešte nevedel nič o charaktere, mieste alebo čase objavu, ktorý sa mal uskutočniť, keďže naše rozhovory sa udiali niekedy na začiatku roku 2002. Ale spôsob, akým sa udalosti odohrali, valiace sa jedna po druhej, neskutočné koreláciu a zdroje, ktoré prispeli k objavu, mi teraz umožňujú – keďže som si vedomý všetkých týchto prvkov – mať celkový, fascinujúci prehľad o celkovom komplexe kombinácií síl, ktoré viedli k tomu objavu – míľniku. Momentálne vyzerá ako ohnisko, ako prvá, veľmi podstatná „stanica“ na ceste k rôznym ľudským vedomiam. Skutočnosť, že sa odohral v Rumunsku – sa javí ešte pozoruhodnejšou a podnetnejšou. Ako si ukážeme na nasledujúcich stránkach, tento objav je v skutočnosti „ante-komorou“ (v zmysle “predobjavom,” pozn. red.) problémovejších skutočností, ktoré Cezar spolu s tímom expertov, pozostávajúceho z amerických a rumunských predstaviteľov, preskúmali v rámci jednoročnej „veľkej expedície“ (od októbra 2003 do júla 2004). Keďže som bol na mieste objavu, poznám celkový charakter a miesta expedície. Taktiež viem, že ma Cezar čoskoro skontaktuje a dozviem sa všetky potrebné detaily.

Avšak publikovanie týchto informácií je stále kontroverzné. V prvom rade chce Rumunsko o tomto objave oboznámiť celý svet a sprístupniť ho vedcom. Predpokladalo sa, že objav už nebol len otázkou národných záujmov ale záujmov celého sveta. Boj na pozadí, ktorý sa odohral a predchádzal sprístupneniu týchto informácií výnimočnej dôležitosti pre ľudstvo, začal. V rámci nasledujúcej prísne tajnej dohody, ktorá sa uzatvorila bilaterálne, sa Rumunsko zaviazalo, že tento objav na svojom území svetu nesprístupní.

-pokračovanie-


Všetky časti seriálu postupne nájdete na tejto adrese.


Z anglického originálu: Radu Cinamar, Peter Moon, “Transylvanian SUNRISE”

Preklad: M.B.

Korektúry: Sokol

exkluzívne.cez.okno


Tento článok, ktorý sme pre vás preložili, má 2938 slov.

Len vďaka Vašim darom môžeme ďalej prinášať informácie všetkým bezplatne a neustále sa zlepšovať. Ak chcete našu prácu oceniť a je to vo Vašich možnostiach
prispejte prosím na ďalší chod portálu

2401591699/8330 (DAR z SK) alebo 2401591699/2010 (DAR z CZ)

Číslo účtu pre dary zo Slovenskej republiky:
2401591699/8330 │ IBAN: SK5283300000002401591699 │ SWIFT (BIC): FIOZSKBAXXX │ │ Číslo účtu pre dary z Českej republiky:
2401591699/2010 │ IBAN: CZ4120100000002401591699 │ SWIFT (BIC): FIOBCZPP


Keď nemáte PAYPAL konto, prispejte cez bankovú kartu:
kliknite na DONATE a potom vo formulári na ›› Continue

Aktuálny STAV vidíte vľavo HORE

›› BILANCIE PORTÁLU


Súvisiace:

Odhalenie
http://www.cez-okno.net/rubrika/odhalenie


marec 03, 2017 21:16 popoludní

 

 

Top