Obrázok používateľa CEZ OKNO
TRANSYLVÁNSKY ÚSVIT: Kapitola II – Oddelenie Nula 4

Tajomstvo tohto objavu je prakticky kompletné. V správnej chvíli vám popíšem jeho určité prvky, ale môžem vám dopredu oznámiť, že neexistuje žiadny papierový dokument, nahrávka alebo film, ktoré by opustili miesto objavu. Rozvinutá bola rozsiahla podzemná sieť pre skladovanie a obsluhu technických zariadení a evidencie. Vyzerá to ako plne vybavená továreň a myšlienka jej vybudovania sa ukázala ako dobre premyslená. No podľa mojich informácií sa aj tak Rumunsko definitívne nezaviazalo uchovávať o tomto veľkom objave tajomstvo. Podmienky sú mi po celú dobu neznáme.

V súčasnosti sú používané metódy na prerušenie akéhokoľvek pokusu dozvedieť sa o tomto objave vo forme dezinformácií a nedostatku materiálnych dôkazov. Nie je to ľahká úloha, ale pokiaľ viem, zatiaľ bola úspešná. Avšak podľa môjho názoru je tento stav vzťahov neudržateľný. Pozrieme sa na tieto detaily potom ako popíšem všetky prvky, ktoré na území Rumunska postupne viedli k tomuto výnimočnému objavu.

„Ideou bolo neuskutočniť akýkoľvek nesprávny krok v dobe, keď sa diktátor cítil byť zatlačený do rohu,“ pokračoval Cezar. „Otec Arsenie nám povedal, že Ceausescu ho dvakrát navštívil utajene a s maximálnou ostražitosťou. Naposledy to bolo pred niekoľkými mesiacmi. Chcel sa dozvedieť o vývoji jeho moci v krajine kvôli problémovým znakom politickej, ekonomickej a spoločenskej nestability, ktoré sa v krajine a iných územiach komunistického bloku už začali objavovať. Pustovník mu potom povedal, že ak bude pokračovať vo vedení krajiny tým istým nehumánnym spôsobom ako predtým, bude čeliť rýchlej a krutej smrti. Po tom, ako sa to Ceausescu dozvedel, sa veľmi rozzúril a upadol do skutočnej hystérie, ktorá ale Arsenia Bocu nijak neoslovila. Pohrozil otcovi a opustil ho so strašným podráždením.“

Otec nám odhalil, že vedel, že ho chcú zabiť, a že odporné aktivity, vedúce k takému koncu, sa začali okamžite po jeho stretnutí s diktátorom. Taktiež nám povedal, že to nebude dlho trvať, než opustí Zem do Kráľovstva Nebeského Otca. Bude to kvôli zbabelému sprisahaniu, ktorého cieľom bude otráviť ho. V súčasnosti by neodporoval, keďže v tej dobe by sa jeho úloha na Zemi dovŕšila.

Potom vytiahol z kufra robustnú, veľkú knihu. Bola v starej gréčtine a pochádzala od kresťanských svätých z hory Athos.

„Tu,“ pokračoval otec Arsenie, „môže človek nájsť popis hydry s jedovatým dychom, ktorá musí vykonať všetko vo svojej moci, aby zabránila Božiemu svetlu a vôli. Musíte s touto hrozbou bojovať rozumne a musíte získať vedomosť ako aj mnohí iní, aby ste Zlo vykorenili. Skaza bude všade: v práci, v obchodoch, v štátnych inštitúciách a ich vedeniach, nadovšetko v politike. Nanešťastie si nájde cestu i do stredu cirkvi, znesvätiac tam niekoľko duší. Ľudia skoro stratia svoju vieru. Len tí, čo si udržia svoju skutočnú vieru, budú zachránení a príde na nich Božia milosť.“

Otec Arsenie potom rozpracoval ten bod, vraviac, že „diabolský plán“ nepracoval len za našich časov, ale odpradávna, po stovky až tisícky rokov, pomaly si pripravujúc pôdu pre rozhodujúci posledný boj, ktorý sa mal udiať. „Diabolský plán“ bol precízne vytvorený a prostredníctvom moci peňazí – klam, pretvárka, intrigánstvo a vraždy patrili medzi najdôležitejšie, pričom ich aktéri boli veľmi blízko svojho hlavného cieľa.

Otec Arsenie potom povedal niečo, čo sme nečakali a čo nás do určitej miery šokovalo. Povedal, že paradoxne a v krátkom časovom intervale, sa pozornosť sveta obráti k našej krajine kvôli významným zmenám, ktoré sa majú odohrať a konkrétne znaky budú materialistickým poznaním mimo schopnosti chápania. Arsenie Boca taktiež povedal, že to všetko bude poslúchať vôľu Božiu, pretože všetko bolo cyklické a musí sa vrátiť tam, kde to začalo.

Cezarove slová boli vskutku ohromujúce, pretože jeho príbeh bol proti všetkej logike a každá bytosť by o ňom pochybovala. Čo som si bol vedomý, aj keby som veril Cezarovi a jeho integrite, veľká časť jeho výrokov mohla len sťažka nájsť cestu do mojej hlavy. V prvom rade som nemal odrazový mostík pre ich pochopenie a prijatie, a po druhé moja viera ešte nebola tak silná. Z toho dôvodu som najprv mal tendenciu vnímať predpovede otca Arsenia ako mylné a fantazmagorické. A teraz, niekde v hĺbke mojej duše, tu bolo to svetielko, ktoré mi poskytovalo nádej a zvyšujúce sa vnútorné napätie ohľadom časov, ktoré majú prísť.

Skutočne som mal náhodou možnosť po rozhovore s Cezarom si prečítať na túto tému niekoľko knižiek od rôznych autorov. V rámci letmých diskusií na túto problematiku s rôznymi vyššie postavenými osobnosťami v Bukurešti alebo s rumunskou intelektuálnou elitou som si všimol určitú trpkosť v ich postoji, ktorá bola hlavne spojená s iróniou alebo prinajlepšom nevýrazná. Evidentne človek nemohol očakávať, aby tieto predpovede okamžite pohli spirituálnymi „driemotami,“ tých, ktorí sú uväznení vonkajšími podmienkami luxusu, komfortu, bohatstva, vplyvu a moci. Ale je tu stále šanca, že aspoň časť z nich si sami sebe položia určité otázky ohľadom života, ktorý vedú, a charakteru svojich činov, ktoré vykonávajú na tomto svete. Inými slovami je tu stále šanca, že môžu vyrásť a stať sa zodpovednejšími, keďže je všeobecne známe, že transformácia životných podmienok národa v prvom rade vyžaduje transformáciu vedomia jeho jednotlivých členov. To je možné dosiahnuť obzvlášť prostredníctvom vízie a chápania života z vyšších úrovní, kde človek môže začať od princípov a ideálov, ktoré sú absolútne rozdielne od súčasných nečistých, prízemných a surových.

Najdôležitejšími spôsobmi pre dosiahnutie rýchlej transformácie vedomia na národnej a globálnej úrovni je láska a altruizmus v ich čistej a nepoškvrnenej podobe. Pre citlivých ľudí s čistým srdcom a srdečnými zámermi môže byť toto jednoduché pozorovanie spoločným argumentom, ktorý podporuje a potvrdzuje ich vieru. Ale pre pyšných, materialistických a sebeckých je taká idea maximálne vtipom ak nie znakom „neprispôsobenia sa skutočnej realite“.

V prvom rade milovať celým srdcom a pomáhať priateľom, keď to potrebujú bez požadovania odmeny ide proti ich myšlienkam o živote a spôsobe, akým boli vychovaní k životu. Prakticky hovoriac, Boh a sväté veci nenachádzajú miesto v ich živote. Za druhé, väčšina z nich vníma kultové záležitosti, náboženstvá, cirkev a duchovné prvky vo všeobecnosti ako určitý druh „tlmenia,“ druh nevyhnutného faktoru zachovania spoločenskej rovnováhy. Zatiaľčo som stále premýšľal o týchto veciach, Cezar pokračoval vo svojom príbehu.

Otec Arsenie v krátkosti vystihol hlavné problémy, ktoré mali nastať v blízkej budúcnosti v Rumunsku, ale poradil nám, aby sme sa nevzdávali plánu, ktorý sme zahájili, bez ohľadu na to, čo by nám stálo v ceste. Čo ma zarazilo bol fakt, že hovoril v plurále o tom, čo sme mali dosiahnuť ja a Obadea, ako keby to bola bežná vec. Budúcnosť mala potvrdiť, že mal úplnú pravdu. Ukončil diskusiu s rýchlou poznámkou, hľadiac priamo do očí plukovníka.

„Som rád, že je Vaše srdce plné viery a počúvli ste moje zavolanie vo Vašom sne. Boh a jeho Sláva nech sú s Vami.“

Potom, ako sme odišli, mi povedal plukovník Obadea, že týždeň predtým mal veľmi podivný sen, kde sa objavil otec Arsenie, obklopený oslnivým svetlom jasne mu vraviac, že máme prísť do Cernice. Tam a následne potom, som cítil toto nutkanie a špeciálnu vieru v svojom srdci, ako aj stav slastného šťastia, ktoré ma nikdy neopustilo. Špeciálny tréning, ktorý nasledoval na základni v B.... ma len lepšie pripravil na udalosti, ktoré sa uskutočnili v mojom živote v priebehu nasledujúcich pätnástich rokov.

Cezar potom prestal hovoriť kvôli dôležitému telefonátu, požadujúcemu jeho urgentnú prítomnosť na určitom mieste. Rozišiel som sa s ním s pocitom, že som prenikol na nepreskúmané územie, plné tajomstiev, ktoré boli vzhľadom k budúcim udalostiam mimoriadne dôležité. Poberal som množstvo informácií, prichádzajúcich mojim smerom „letiac“ ku mne, čo mi umožnilo porozumieť a urobiť si závery. Čo nebolo jasné, to som si spísal na kus papieru, aby sme sa o tom porozprávali na ďalšom stretnutí.

Utieklo niekoľko mesiacov od nášho posledného stretnutia, v priebehu ktorých som si vytriedil hlavné myšlienky a dokonca začal vymýšľať o týchto udalostiach plán knihy. Prečítal som si niekoľko ezoterických a spirituálnych publikácií, ale udržiaval som si ohľadom rôznych myšlienok v nich obsiahnutých vyrovnaný postoj. Postupne som si tým vytváral štruktúru a úplnú databázu iniciatívnych aspektov, ktoré kvôli svojej mysterióznej a románovej povahe boli zdrojom neoceniteľných informácií pre všetkých, ktorí by sa o nich radi niečo dozvedeli.

Do júna 2003 som sa stretol s Cezarom dvakrát. Obsah toho, čo mi povedal pri týchto príležitostiach je najjasnejším dôkazom potreby spísania tejto knihy. Tieto „kolá“ rozhovorov, pri ktorých mi Cezar odhalil neskutočné pravdy, považujem za najvzrušujúcejšie. V tom istom období som hlbšie mohol pochopiť jemné nuansy dobra a zla vo svete, niečo čo som do tej doby úplne prehliadal.

Všetky faktické, morálne a psychologické implikácie, ktoré budem prezentovať na nasledujúcich stránkach, mi predstavil Cezar s trpezlivosťou a vytrvalosťou, dokonca aj keď som ho žiadal o bližšie vysvetlenie, pretože si myslel, že tieto aspekty tvoria základ odkazu, ktorý chcel poslať všetkým ľuďom.

Keď budú niektoré skutočnosti, evidentne chránené, správne a sofistikovane pochopené, sloboda myslenia a konania ľudí sa stane skutočným zdrojom šťastia. Toto potrebné „prebudenie“ ľudstva do reality je spojené s veľkou transformáciou a premenou celej planéty do novej éry duchovnej pravdy a poznania.

-pokračovanie-


Všetky časti seriálu postupne nájdete na tejto adrese.


Z anglického originálu: Radu Cinamar, Peter Moon, “Transylvanian SUNRISE”

Preklad: M.B.

Korektúry: Sokol

exkluzívne.cez.okno


Tento článok, ktorý sme pre vás preložili, má 1454 slov.

Len vďaka Vašim darom môžeme ďalej prinášať informácie všetkým bezplatne a neustále sa zlepšovať. Ak chcete našu prácu oceniť a je to vo Vašich možnostiach
prispejte prosím na ďalší chod portálu

2401591699/8330 (DAR z SK) alebo 2401591699/2010 (DAR z CZ)

Číslo účtu pre dary zo Slovenskej republiky:
2401591699/8330 │ IBAN: SK5283300000002401591699 │ SWIFT (BIC): FIOZSKBAXXX │ │ Číslo účtu pre dary z Českej republiky:
2401591699/2010 │ IBAN: CZ4120100000002401591699 │ SWIFT (BIC): FIOBCZPP


Keď nemáte PAYPAL konto, prispejte cez bankovú kartu:
kliknite na DONATE a potom vo formulári na ›› Continue

Aktuálny STAV vidíte vľavo HORE

›› BILANCIE PORTÁLU


Súvisiace:

Odhalenie
http://www.cez-okno.net/rubrika/odhalenie


marec 18, 2017 19:39 popoludní

 

 

Top