Obrázok používateľa CEZ OKNO
TRANSYLVÁNSKY ÚSVIT: Kapitola III – Prvé stretnutie: Absolútne zlo 2

„Táto práca ma postavila do veľmi silnej a mocnej pozície. Mojim jediným a priamym nadriadeným bol plukovník Obadea, pričom nad ním bola už len hlava štátu; a do určitej miery hlava tajnej služby v Rumunsku. Mohlo to zo strany plukovníka Obadeu zabrať v celku dosť zákulisných jednaní, aby som túto pozíciu dostal práve ja. Čo sa týka financovania oddelenia, jeho snahy boli taktiež úctyhodné, keďže oddelenie bolo v mnohých aspektov „duchom“ medzi ostatnými oddeleniami tajnej služby. Neexistovali žiadne externé archívy, žiadne spisy alebo informácie mimo oddelenia, potvrdzujúce jeho “život.“ Všetko bolo centralizované na základni Valea Ursului, kam mal prístup len povolaný personál. To je dôvodom, prečo o jej existencii skoro nikto nevedel a ešte menej o jej polohe.“

„SKOK“ PO REVOLÚCII

„Paradoxne v rámci aktivít Oddelenia Nula revolúciu až tak nepocítili,“ povedal Cezar v rámci pokračovania v rozprávaní o hlavných udalostiach v tomto období svojho života.

„Mohli tam byť dva dôvody. Na jednej strane je to skoro ideálna izolácia oddelenia a autonómia plukovníka Obadeu, ako priamy dôsledok výnimočných opatrení pre udržanie tajomstva na najvyššej úrovni. Na druhej strane príchod Ceausescuovho pádu bol v rámci oddelenia dlhodobo pociťovaný, aj keď bez priameho vyjadrenia; ale teraz tu nie je čas rozprávať o okultnej stránke revolúcie v roku 1989 v Rumunsku. Mal by som ti povedať o tom, čo nové prinieslo do môjho života ďalšie desaťročie po revolúcii.

Na jar roku 1990, niekoľko mesiacov po tom, ako moc prešla do iných rúk, som bol prvýkrát prevezený zo základne v B... na základňu vo Valea Ursului, ktorá bola situovaná v blízkosti Hory G..., vedľa pohoria Retezat. Oproti základni, kde som strávil desať rokov môjho života, bola táto rozšírená o dve poschodia pod zemou. Dostupné vybavenie bolo najmodernejšie a personál veľmi dobre vytrénovaný.

Do konca roku ma plukovník oboznámil so skutočnosťou, že doktor Xien opustil Rumunsko z dôvodov nezávislých na jeho vôli. To ma trošku zarmútilo. Doktor Xien ma viedol cez komplikované spletence znalostí realít, o ktorých iní ľudia ani nevedia, že existujú. Jeho metódy boli zvláštne a početné, ale často tiché. V mojich očiach bol vysoko kompetentný duchovný majster s neoceniteľnou pomocou pri mnohých zložitých situáciách.

Faktom bolo, že on sám bol špeciálnou a okultnou ľudskou bytosťou, o ktorej dokonca ani rumunské orgány nevedeli mnoho, aj keď bol vždy pod ich drobnohľadom. Okamžitý a nevysvetlený odchod doktora Xiena ponúkol v mojom živote príležitosť na významnú zmenu.

Mal som dvadsať jedna rokov a mal som už veľa skúseností z činností v oddelení, pričom som navyše oplýval osobnými psychickými schopnosťami, ktoré mi pomohli prekonať mnohé citlivé alebo dokonca nebezpečné situácie. Berúc do úvahy tieto záležitosti a zároveň dodržujúc rady otca Arsenia, ktoré dostal pred piatimi rokmi, plukovník Obadea mi ponúkol prácu riaditeľa Oddelenia Nula. Vedel som, že to bol už dávnejší plukovníkov nápad, preto som túto ponuku okamžite prijal.

Táto práca ma postavila do veľmi silnej a mocnej pozície. Mojim jediným a priamym nadriadeným bol plukovník Obadea, pričom nad ním bola už len hlava štátu; a do určitej miery hlava tajnej služby v Rumunsku. Mohlo to zo strany plukovníka Obadeu zabrať v celku dosť zákulisných jednaní, aby som túto pozíciu dostal práve ja. Čo sa týka financovania oddelenia, jeho snahy boli taktiež úctyhodné, keďže oddelenie bolo v mnohých aspektov „duchom“ medzi ostatnými oddeleniami tajnej služby. Neexistovali žiadne externé archívy, žiadne spisy alebo informácie mimo oddelenia, potvrdzujúce jeho “život.“ Všetko bolo centralizované na základni Valea Ursului, kam mal prístup len povolaný personál. To je dôvodom, prečo o jej existencii skoro nikto nevedel a ešte menej o jej polohe.

Okrem zúčastňovania sa udalostí typu K vyžadovalo moje menovanie ako riaditeľa Oddelenia Nula rastúce cestovanie do viacerých oblastí krajiny. Vždy som mal k dispozícii limuzínu, dvoch bodyguardov a na priame vyžiadanie i helikoptéru, ktorá bola majetkom oddelenia.

V roku 1992 sa vzťahy medzi Oddelením Nula a Prezidentskou kanceláriou vyjasnili. Po smrti Ceausescua skoro nikto o existencii oddelenia nevedel, takže hlava štátu okamžite nariadila úplné podriadenie a politizáciu Oddelenia Nula prostredníctvom nevyslovenej, ale očividnej požiadavky, aby mala centralizovanú kontrolu nad všetkými štruktúrami rumunskej tajnej služby. Sprevádzal som plukovníka Obadeu na jeho tajné stretnutie s prezidentom. Trvalo viac než štyri hodiny. Hlava štátu chcela dokonca zmeniť štruktúru oddelenia a spojiť Oddelenie Nula s niekoľkými inými sekciami, „zdedenými“ z doby diktátorstva. No po našej prezentácii niekoľkých šokujúcich skutočností, ktoré sa objavili, ako aj ich značných následkov pre politickú a ekonomickú stabilitu krajiny, bola dosiahnutá s ohromeným prezidentom rovnaká dohoda, ako pred revolúciou s dodatkom, že hlava rumunskej tajnej služby musí byť o vývoji taktiež informovaná. Diskusia s druhým spomínaným sa uskutočnila o mesiac neskôr a nepredstavovala žiadne problémy. Naopak dokonca priniesla určité zlepšenia ohľadom správy a špeciálnych postupov.

Jedným z návrhov bolo zriadenie sekcie, pracujúcej ako „nárazník“ medzi tajnou službou a Oddelením Nula. V skutočnosti sekcia fungovala ako jednotka „zbierajúca“ a „triediaca“ špeciálne informácie, týkajúce sa tajnej oblasti záhadných objavov a udalostí. Keďže nie všetky také informácie a udalosti spadali pod Oddelenie Nula, niektoré boli presmerované na iné oddelenia rumunskej tajnej služby. „Nárazníková“ sekcia bola pomenovaná ako „Komisia pre analýzu neobvyklých udalostí“ a fungovala ako spoločný personál – teda personál rumunskej tajnej služby, i Oddelenia Nula. Avšak bolo rozhodnuté, že jeden z našich ľudí bude menovaný ako hlava sekcie kvôli jeho odbornosti v tejto oblasti. Tým menovaným do ako rozšírenie pozície, ktorú som mal v Oddelení Nula, som bol ja. Hlava rumunskej tajnej služby chvíľu protestovala s ohľadom na môj vek, ktorý bol významne pod oficiálne zavedenými štandardmi. Mal teda právo prezentovať svoj názor, že bolo nevhodné, aby tak mladý človek viedol efektívne činnosti takého rozsahu, ale plukovník Obadea ho nakoniec utíšil, prevezmúc celú zodpovednosť na seba.

Z dôvodu môjho absolútne špeciálneho postavenia tu bola potreba maximálneho stupňa slobody v činnosti. Táto podmienka dokonca prekonávala parlamentnú imunitu, pretože znamenala špeciálny prístup k tajným informáciám. Keďže moje pracovné pozície neboli politické, bol voľný prístup založený na špeciálnej identifikačnej karte, podpísanej osobne prezidentom, a nesúc sekvenčné číslo Oddelenia Nula/A-0 (...) v závislosti na počte tých, ktorým bola identifikačná karta vydaná. Je veľmi málo držiteľov takej identifikačnej karty a patria k najtajnejším jednotkám rumunskej tajnej služby a armády.

V rokoch 1992-1993 som si prešiel všetky spisy oddelenia, aby som sa oboznámil s aktuálnymi udalosťami. Prezrel som si bližšie všetky najtajnejšie prípady a zašiel na dobre ukryté a očarujúce miesta. Všetko je to súčasťou tajných záležitostí, ktoré sa nesmú nikdy odhaliť. Hlavné sídlo som zriadil na základni vo Valea Ursului; a súbežne s tým som založil druhý tím pre špeciálne zákroky pre menej podstatné prípady.

Do roku 2001 sme uspeli v rámci konsolidácie nášho „partnerstva“ s rumunskou tajnou službou a poskytli podstatné informácie Najvyššej rade pre národnú obranu (NRNO). Plukovník Obadea mi úplne dôveroval a dokonca i keď sa mu blížil dôchodkový vek, mal aj tak najväčšie potešenie zo spôsobu, akým sa viedlo oddelenie. Bol povýšený do hodnosti generála rumunskej tajnej služby a dá sa povedať, že mnohé z jeho plánov sa stali skutočnosťou. Toto je zhruba obraz súčasnej situácie v oddelení.

Rok 2002 bol prelomovým rokom, čo sa týka môjho zapojenia do veľmi dôležitých záležitostí a s hlbokými dôsledkami na národnej, i celosvetovej úrovni, ale o tom by sme sa mali baviť na našom ďalšom stretnutí, pretože je výsostne dôležité, aby sme sa zamerali čo najviac na základ, ktorý ti chcem odhaliť. Tým pochopíš, že skutočnosť je úplne iná, ako sú ľudia zvyknutí vnímať.

Zhlboka som sa nadýchol akoby som sa vrátil z dlhej cesty. Nemal som ani poňatia o tom, čo sa za chvíľku odhalí, ale mal som ten pocit, že sme sa dostali k veci. Cezar mi povedal, že to bolo hlavným dôvodom, prečo chcel po mne, aby som ten príbeh zverejnil. Stretol som sa s ním ešte dvakrát, kde mi podrobne vysvetlil udalosti, ktoré sa dajú považovať za kľúčové pre osud krajiny. Naposledy sme sa stretli v júni roku 2003 a to bola tá príležitosť, kedy som sa dozvedel o tom, čo viedlo k tajnej lokalite v pohorí Bucegi, kde sa uskutočnil o dva mesiace prevratný objav. Aj keď nabrali udalosti rýchly spád, Cezar mi umožnil neočakávané – byť prítomný na mieste objavu a vidieť sám tajnú konštrukciu vnútri pohoria a jej hlavné aspekty. To vyžadovalo špeciálne zásahy na jeho strane a hlavne na strane generála Obadeu, keď sa zdalo, že je všetko mimo kontroly. Rozhodnutie, aby som bol prítomný s ním na mieste skoro hneď po objave, bolo značne premyslené, pretože hneď po dvoch dňoch došlo ku komplikáciám. To bolo výsledkom amerického diplomatického tlaku, ktorý vyžadoval do značnej miery ich okamžitú prítomnosť na mieste s plne vybavenými tímami a výnimočnou technológiou. Od toho okamihu už nikto, mimo oprávnených osôb z prezidentskej kancelárie, nemohol prejsť cez ochrannú bariéru, kontrolovanú rumunskou a americkou armádou. To je dôvod, prečo si myslím, že som mal šťastie a dokonca privilégium mať tú možnosť skutočne vidieť to, čo mnohým ľuďom príde neuveriteľné. Počas niekoľkých hodín, ktoré som strávil v centrálnom okruhu objavu, mi Cezar v krátkosti rozpovedal o (niektorých dramatických) prvkoch spôsobu, ktorými bol objav uskutočnený. Taktiež mi vykreslil následky, ktoré to malo, ako aj hlavné prvky amerického zásahu.

V septembri 2003 som sa od neho dozvedel ďalšie správy prostredníctvom špeciálneho kuriéra, ktorý v priebehu posledných rokov dohadoval naše stretnutia. Avšak pri tej príležitosti mi kuriér umožnil telefonický rozhovor s Cezarom za použitia špeciálne chráneného zariadenia a súkromnej linky. Cezar mi potom povedal o niektorých súkromných záležitostiach rumunsko-amerických „jednaní,“ o ktorých sa nedávno dozvedel. Taktiež mi povedal, že musí ísť na „veľkú expedíciu“ za niekoľko dní a poskytol mi o tom určité všeobecné údaje. Nevedel ako dlho expedícia potrvá, ale sľúbil mi, že mi povie podrobnosti potom, ako sa vráti. Po chvíľkovom váhaní navrhol, že napriek tomu mám dostatok informácií, aby som vydal knihu, obsahujúc tieto záležitosti. Tak ako ja veril, že ľudia majú právo vedieť skutočnú pravdu a rozhodnúť sa o svojej budúcnosti. To bolo naposledy, kedy som mal s Cezarom verbálny kontakt.”

-pokračovanie-


Všetky časti seriálu postupne nájdete na tejto adrese.


Z anglického originálu: Radu Cinamar, Peter Moon, “Transylvanian SUNRISE”

Preklad: M.B.

Korektúry: Sokol

exkluzívne.cez.okno


Tento článok, ktorý sme pre vás preložili, má 1506 slov.

Len vďaka Vašim darom môžeme ďalej prinášať informácie všetkým bezplatne a neustále sa zlepšovať. Ak chcete našu prácu oceniť a je to vo Vašich možnostiach
prispejte prosím na ďalší chod portálu

2401591699/8330 (DAR z SK) alebo 2401591699/2010 (DAR z CZ)

Číslo účtu pre dary zo Slovenskej republiky:
2401591699/8330 │ IBAN: SK5283300000002401591699 │ SWIFT (BIC): FIOZSKBAXXX │ │ Číslo účtu pre dary z Českej republiky:
2401591699/2010 │ IBAN: CZ4120100000002401591699 │ SWIFT (BIC): FIOBCZPP


Keď nemáte PAYPAL konto, prispejte cez bankovú kartu:
kliknite na DONATE a potom vo formulári na ›› Continue

Aktuálny STAV vidíte vľavo HORE

›› BILANCIE PORTÁLU


Súvisiace:

Odhalenie
http://www.cez-okno.net/rubrika/odhalenie


apríl 07, 2017 14:51 popoludní

 

 

Top