Obrázok používateľa CEZ OKNO
TRANSYLVÁNSKY ÚSVIT: Kapitola V – Veľký objav 4

PROJEKČNÁ MIESTNOSŤ

Cezar mi povedal, nech vykročím o krok ďalej. Veľká sála náhle ústila do gigantickej miestnosti v hore. Bola okolo 30 metrov vysoká a približne 100 metrov dlhá. Projekčná miestnosť, ktorá bol prakticky obklopená energetickým štítom, mala menšie rozmery, než iná miestnosť v hore. Jej výška bola okolo 20 metrov, dokonca možno ešte viac. V mojich očiach bola veľká. Od konca sály k energetickému štítu bola vzdialenosť asi sedem alebo osem metrov. Táto vzdialenosť bola ohraničená dvoma okrajmi z toho istého materiálu, ktorý obklopoval sálu. Okraje boli pred nami až po štít, ktorý bol široký ako sála. Po každej strane stáli štyri elektrické vozítka.

Vzrušený som vystúpil zo sály do krátkej zóny, ohraničenej okrajmi. Bolo to ako okamih pravdy. Mal som sa dostať do srdca mystéria, udržiavaného po desiatky tisíc rokov, a tým sa stať jedným z mála, ktorí mali prístup k odhaleniu tejto enigmy.

„Úlohou energetického štítu je oddeľovať miestnosť ako múr od zvyšku miest v hore, a taktiež ju chrániť pred vonkajšími vplyvmi.“ Povedal Cezar, prerušiac moje úvahy. „Má len jeden vstup rovnako ako dvere priamo pred tebou.“

Naozaj. Ako som sa priblížil k energetickému múru, časť štítu, ktorá bola obklopená dvomi okrajmi, spriesvitnela a úplne zmizla, vytvoriac takto dokonalé kontúry vchodu, skoro päť metrov vysokého. Vstúpil som do veľkej miestnosti, tesne za mnou Cezar. Za nami sa štít stal opäť kompaktným. Cezar mi vysvetlil, že to bol jediný spôsob, akým do miestnosti vstúpiť. Keď sa o to pokúšali v akejkoľvek inej časti, štít zabránil všetkým pokusom o prienik. Akákoľvek živá, či neživá vec, ktorá by sa ho dotkla, by nebola zničená, ale ani by cezeň neprešla. Štít bol ako dokonalá holografická projekcia z čistej energie, zanechávajúc ten istý dojem života ako materiál v chodbe. Vnútri už nebol povrch štítu modrý, ale zlato-biely, odrážajúc čisté a jasné svetlo, ktoré ani neunavovalo oči. Všimol som si, že na rozdiel od veľkej miestnosti v hore bola Projekčná miestnosť skoro okrúhla. Vnímal som ten obrovský priestor, ktorý sa mi kvôli zvláštnym optickým efektom javil gigantický ako vesmír. Zem bola pokrytá tým istým materiálom ako vo Veľkej sále, ale tu to zvláštne svetlo vrhalo úžasné tyrkysové tiene. Mal som pocit, akoby som bol v inom svete. Skoro nič, čo som videl, nezodpovedalo bežným hodnotám a dimenziám civilizácie, v ktorej som žil a na ktorú som bol zvyknutý.

Oblasť za nami bola presne opačná voči miestu, v ktorom sme sa nachádzali, a okúzlila ma hneď od začiatku. Polovica jej obvodu bola spoločná so skalnatým horským múrom. Energetický štít sa nedotýkal zeme tak ako pri vchode, ale oblúkovito sa zatáčal do výšky desiatich metrov od zeme a končil na polceste. Týmto spôsobom mala Projekčná miestnosť polovicu oblúkovitého múru pokrytú skalami hory.


MIESTNOSŤ V HORE POHĽAD ZVRCHU (obrázok s popiskami nám zaslal PK, ďakujeme)

Na tej stene z tvrdej skaly, ktorá mala výšku asi desať alebo dvanásť metrov, som videl vyobrazenie troch veľkých vstupov do tunelu: jeden priamo pred nami a ostatné dva symetricky po každej strane. Boli slabo osvetlené zeleným svetlom. Z tej vzdialenosti som nemohol jasne postrehnúť detaily, aj keď som okolo každého z troch tunelov videl určité zariadenia. Všimol som si, že každý z tunelov bol strážený dvoma vojakmi rovnako ako vstup do Veľkej sály. Zmätený som sa otočil k Cezarovi.

„Sem ste tiež nainštalovali bezpečnostné systémy? Prečo? Kam vedú tieto tunely?“

„Toto je oblasť, ku ktorej nemáš prístup. Môžem ti o tom povedať nejaké všeobecné informácie, ale určité veci musia zostať aspoň určitý čas tajomstvom. Začnime odtiaľto,“ povedal Cezar, smerujúc k niečomu po mojej pravici.

-pokračovanie-

Ak chcete, aby Vám nič neušlo, napíšte na: redakcia@cez-okno.net, budeme Vás o nových častiach informovať mailom, pozn. red.


Všetky vydané časti seriálu nájdete na tejto adrese.


Z anglického originálu: Radu Cinamar, Peter Moon, “Transylvanian SUNRISE”

Preklad: M.B.

Korektúry: Sokol

exkluzívne.cez.okno


Tento článok, ktorý sme pre vás preložili, má 590 slov.

Len vďaka Vašim darom môžeme ďalej prinášať informácie všetkým bezplatne a neustále sa zlepšovať. Ak chcete našu prácu oceniť
prispejte na ďalší chod portálu: POZOR, ZMENA! Číslo účtu pre dary zo Slovenskej republiky: 2401591699/8330 │ IBAN: SK5283300000002401591699 │ SWIFT (BIC): FIOZSKBAXXX │ │ Číslo účtu pre dary z Českej republiky: 2401591699/2010 │ IBAN: CZ4120100000002401591699 │ SWIFT (BIC): FIOBCZPP

2401591699/8330 (DAR z SK) alebo 2401591699/2010 (DAR z CZ)

Číslo účtu pre dary zo Slovenskej republiky:
2401591699/8330 │ IBAN: SK5283300000002401591699 │ SWIFT (BIC): FIOZSKBAXXX │ │ Číslo účtu pre dary z Českej republiky:
2401591699/2010 │ IBAN: CZ4120100000002401591699 │ SWIFT (BIC): FIOBCZPP


Keď nemáte PAYPAL konto, prispejte cez bankovú kartu:
kliknite na DONATE a potom vo formulári na ›› Continue

Aktuálny STAV vidíte vľavo HORE

›› BILANCIE PORTÁLU


Súvisiace:

Podzemné systémy
https://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/podzemne-systemy

Odhalenie
https://www.cez-okno.net/rubrika/odhalenie


september 07, 2018 18:33 popoludní

 

 

Top