Obrázok používateľa CEZ OKNO
TRANSYLVÁNSKY ÚSVIT: Kapitola V – Veľký objav 5

Otočil som sa a videl rad stolov v tvare T z kameňa zoradených do oblúka oproti stene. Žiadny z nich nebol menší ako dva metre.


PRIEČNY REZ MIESTNOSTI V HORE (obrázok s popiskami nám zaslal PK, ďakujeme)

Rôzne znaky neznámeho písma, ktoré vyzerali ako starobylé šípovité písmo, boli trojdimenzionálne vyryté do vrstvy povrchu stola. Na každom bola po jeho šírke len jedna taká čiara. Písmo bolo komplikované, ale obsahovalo aj všeobecné symboly, akými boli trojuholníky a kruhy. Aj keď neboli namaľované, stále boli vnímateľné kvôli mierne luminiscenčnému osvetleniu, rôzne sfarbujúcemu každý stôl.

Popri stene miestnosti bolo do oblúka dvakrát po päť stolov. Na niektorých z nich som videl rôzne predmety neznámeho charakteru. Vyzerali ako technické pomôcky pre vedecké účely. Z viacerých z nich vychádzalo niekoľko priesvitných drôtov, zbiehajúcich sa v obdĺžnikových krabiciach, umiestnených mimo stola a na zemi. Krabice boli vyrobené z blýskavého strieborného nepoškriabateľného kovu. Pokúsil som sa jednou z nich pohnúť, ale boli príliš dobre ukotvené k zemi. Jemné káble boli extrémne flexibilné a svetlé, a vnútri ste mohli vidieť mierne impulzy, ktoré sa „tiahli“ pozdĺž celej ich dĺžky.

Dva zo stolov boli prázdne, pokryté tenkou vrstvou oranžového prachu. Cezar mi povedal, že z nich vzali vzorky, ktoré zaslali na predbežnú analýzu do laboratória na základni, no ešte nedostali žiadne výsledky. Ale skutočným prekvapením bol zvláštny element, kvôli ktorému dal výskumný team rozsiahlej miestnosti v hore názov „Projekčná miestnosť“. Keď som prešiel popri stole, na jeho povrchu sa aktivovala holografická projekcia predstavujúca aspekty určitej vedeckej oblasti. Trojdimenzionálne farebné obrazy boli perfektné a veľmi veľké, mali skoro dva a pol metra.

Keďže stoly boli vysoké, nemohol som vidieť zdroj tejto holografickej projekcie. Od Cezara som zistil, že obdĺžnikový povrch hladkých kamenných stolov mal úzky, niekoľko centimetrov dlhý otvor uprostred, rovnobežný s najdlhšou stranou stola. Odtiaľ sa holografická projekcia zjavovala.

„Použitá technológia bola skvelá,“ povedal Cezar. „Projekcie sa objavovali samé, ale zároveň boli interaktívne a v závislosti na tom, kto ich sledoval a dotýkal sa povrchu stola.“

Prešiel som k stolu, ktorý mal trojnohé schodíky, privezené týmom zo základne a stúpal som nimi až kým som sa nedostal nad stôl. Bol skoro päť metrov dlhý a jeden a pol metra široký. Pokrytý filmom z materiálu podobného sklu, ktorý však nebol priehľadný, ale tmavý. Na povrchu tohto lesklého, tmavého a modrého dymového filmu som mohol vidieť svoju hlavu a telo ako v zrkadle.

Tento „film“ bol rozdelený na niekoľko veľkých štvorcov, označených rovnými vodorovnými a zvislými čiarami, ktoré tvorili určitý rám. Lúče, ktoré vytvárali hologram, vychádzali z centrálneho otvoru v ideálne koherentnom zväzku. Očividne tu bola hlavnou doménou biológia, keďže sa pred mojimi očami zjavili obrazy rastlín a živočíchov, niektoré mne úplne neznáme. Mierne som sa dotkol jedného zo štvorcov, toho najväčšieho, a hologram začal prezentovať anatomickú štruktúru ľudského tela. Čoskoro som si uvedomil kvôli určitému znaku, čo mám na ramene, že je to moje telo. Aj keď som sa nehýbal, videl som holografické obrazy určitých zón svojho tela, neustále sa točiace a viditeľné z rôznych uhlov. Akonáhle som prst zdvihol, objavili sa znovu obrázky rastlín a zvierat. Ak som prst opäť položil na štvorec, obraz čítal z môjho tela, poskytujúc projekciu mojich vnútorných orgánov podľa polohy prsta na povrchu štvorca. Všimol som si, že pohybom prsta určitým smerom som danú zónu približoval.

Môj úžas bol bezhraničný ako som pohľad približoval až na malé rozmery okolo buniek, ich jadier, dosahujúc až molekulárnu sféru. Myslel som si, že sa mi to snáď sníva, ale skutočne som videl molekulu, ktorá bola súčasťou mojej pečene a bola ukázaná vo veľkom rozmere. Zachvíľku som presiahol i tie najtajnejšie sny moderných vedcov. Prezentované obrázky boli určitým oblakom energie, ktorý neustále menil farbu, pravdepodobne kvôli energetickým zmenám, ktoré sa diali v reálnom čase, ale v rôznych bodoch som si všimol kondenzáciu, prepojenú určitým mostom, ktorý neustále vibroval. Myslel som si, že by to možno mohli byť tie molekulárne väzby. Keď som pohľad zväčšil až do zóny jadra, obraz zachytili jeden z atómov, ale stal sa nestabilným a zablokovaným. Potom som videl to, o čom som si myslel, že je atómom, že je to akýsi vágny energetický prach s veľmi malým jasným centrom/jadrom.

Užasnutý som sa dotkol iných štvorcov. Vždy, keď som nejaký stlačil, vysvietil sa oranžovou farbou a objavili sa v ňom znaky neznámeho písma. Fascinovaný som prešiel niekoľko ďalších štvorcov, sledujúc neskutočné projekcie života iných nadpozemských bytostí. Všimol som si, že ak som stlačil dva rôzne štvorce naraz, holografický obraz spustil veľmi komplexnú vedeckú analýzu, prezentujúcu DNA molekuly daných bytostí a možnosti ich kompatibility. Obrazy boli sprevádzané bočnými zvislými čiarami zvláštneho písma, ktoré boli pravdepodobne záznamami, komentármi alebo indikáciami, vzťahujúcimi sa k vykonanej analýze. Boli dynamické a prezentované v sériách ako možné fázy zmiešania dvoch životných foriem. Na konci sa objavila najpravdepodobnejšia forma výslednej formy života ako kombinácia genetických údajov.

Zišiel som dole po schodoch, trasúc sa. Moja myseľ odmietala myslieť súvislo. Zvláštne myšlienky mi behali hlavou, akoby som bol vo sne. Uvedomujúc si, čo sa so mnou dialo, zareagoval Cezar na moje paranoidné tendencie, spustené silným šokom, ktorý som pocítil v dôsledku rozvinutej technológie, ku ktorej som získal prístup vo veľmi krátkom čase. Po niekoľkých minútach som sa zotavil.

„Môžeš tu stráviť roky bez toho, aby si sa nudil!“

Odvetil som: „Nemôžem uveriť, že dosiahli tak rozvinutú úroveň technológie. Kto to bol? Musíš to vedieť.“

-pokračovanie-

Ak chcete, aby Vám nič neušlo, napíšte na: redakcia@cez-okno.net, budeme Vás o nových častiach informovať mailom, pozn. red.


Všetky vydané časti seriálu nájdete na tejto adrese.


Z anglického originálu: Radu Cinamar, Peter Moon, “Transylvanian SUNRISE”

Preklad: M.B.

Korektúry: Sokol

exkluzívne.cez.okno


Tento článok, ktorý sme pre vás preložili, má 843 slov.

Len vďaka Vašim darom môžeme ďalej prinášať informácie všetkým bezplatne a neustále sa zlepšovať. Ak chcete našu prácu oceniť
prispejte na ďalší chod portálu: POZOR, ZMENA! Číslo účtu pre dary zo Slovenskej republiky: 2401591699/8330 │ IBAN: SK5283300000002401591699 │ SWIFT (BIC): FIOZSKBAXXX │ │ Číslo účtu pre dary z Českej republiky: 2401591699/2010 │ IBAN: CZ4120100000002401591699 │ SWIFT (BIC): FIOBCZPP

2401591699/8330 (DAR z SK) alebo 2401591699/2010 (DAR z CZ)

Číslo účtu pre dary zo Slovenskej republiky:
2401591699/8330 │ IBAN: SK5283300000002401591699 │ SWIFT (BIC): FIOZSKBAXXX │ │ Číslo účtu pre dary z Českej republiky:
2401591699/2010 │ IBAN: CZ4120100000002401591699 │ SWIFT (BIC): FIOBCZPP


Keď nemáte PAYPAL konto, prispejte cez bankovú kartu:
kliknite na DONATE a potom vo formulári na ›› Continue

Aktuálny STAV vidíte vľavo HORE

›› BILANCIE PORTÁLU


Súvisiace:

Podzemné systémy
https://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/podzemne-systemy

Odhalenie
https://www.cez-okno.net/rubrika/odhalenie


september 17, 2018 22:19 popoludní

 

 

Top