Obrázok používateľa CEZ OKNO
Trpaslíci, obři a mutanti v dějinách Země

Průměrná výška dnešního člověka je někde okolo 170 cm. Nebylo to tak vždy. Byly doby kdy člověk dosahoval průměrně daleko menšího či naopak většího vzrůstu než dnes. Pověsti z různých míst světa hovoří o existenci trpasličích ras i ras obrů. Mimo to se v mýtech různých národů setkáváme se zvláštními tvory na půl lidmi a na půl zvířaty, jazykem dnešní doby genetickými mutanty.

Svět trpaslíků

Nejznámějším nálezem lidí menšího vzrůstu představují obyvatelé indonéského ostrova Flores, kteří dosahovali průměrné výšky jednoho metru a vyhynuli před 12000 lety. Ve skutečnosti však existuje celá řada dalších důkazů lidí ještě menšího vzrůstu v různých koutech světa.

Nálezy v předinkovských ruinách Sacsayhuamanu i v dalších prehistorických městech si vědci nedovedou vysvětlit. Chodby jsou tak úzké, že by jimi neprošlo ani malé dítě. Přitom opotřebení viditelné na chodech a stěnách chodbiček nasvědčuje tomu, že byly používány.

Našly se rovněž překrásně vypracované předměty denní potřeby ze slonoviny - například v Shemye na Aleutských ostrovech nebo perfektní hroty šípů, dlouhé sotva patnáct centimetrů, vyrobené nepochybně lidskýma rukama. Tyto maličké předměty nám podávají svědectví o tom, že tito lidé museli být velice malého vzrůstu.

Důkazy naznačující existenci maličkých lidí se nacházejí i na území severní Ameriky. Zde se v roce 1932 podařilo najít malou trpasličí mumii. Tento trpaslík zvaný Pedro byl nalezen dvěma zlatokopy na úpatí hory San Pedro ve státě Wyoming. Tento sedící mužíček měří neuvěřitelných 33 centimetrů. Má malou zploštělou hlavu, vypouklé oči a poměrně úzké rty. Jeho kůže má žlutohnědou barvu. Objev vyvolal senzaci a mnoho vědců považovalo nález za podvrh.

O trpaslících se zmiňuje také řada legend v Asii, Polynésii i v Evropě.

Svět obrů

Nejznámější zmínka o obrech je v Bibli. Píše se v ní, že obři žili na Zemi v předpotopních časech.

"Za oněch dnů, kdy synové božští vcházeli k dcerám lidským a ty jim rodily, vznikali na zemi obři, ba ještě i potom. To jsou ti bohatýři dávnověku, mužové pověstní."
1. Mojžíšova, 6,4

Důkazem dávné přítomnosti obrů na Zemi může představovat otisk nohy v žulové skále nacházející se ve Východním Transvaalu v Jihoafrické republice. Obřímu otisku místní lidé říkají „boží stopa" a měří kolem 1,2 metru na výšku. Rakouský badatel Klaus Dona místo navštívil také a odhaduje, že autor šlápoty by musel měřit mezi 7 až 7,5 metru. Dona vychází z objevu obřích kostí, které nalezl v roce 1964 na jihu Ekvádoru. Podle něj se stopa jeví, jako když člověk šlápne do bahna a pak nohu vytáhne, čímž se trochu poškodí jasný obrys otisku u prstů.

Množství důkazů dosvědčujících existenci rasy obrů je dokonce ještě větší. Pozůstatky obřích lidských bytostí byly nalezeny prakticky v každé části planety: v Tunisku, Pennsylvánii, Texasu, Filipínách, Sýrii, Maroku, Austrálii a pohoří Urbasa ve Španělsku. Zřejmě nejznámějším a vědecky nejuznávanějších příkladem je „Jávský obr” nalezený jižně od Číny.

Podobné lidské pozůstatky byly nalezeny v jižní Číně. Tyto nálezy odhalily ohromné lidské tvory, kteří měli na každé končetině šest prstů. Zdá se, že tato podivná charakteristika není u této rasy lidí nic zvláštního, jak ukazují další příklady. V sovětské Gruzii byly nalezeny kostry mužů vysokých mezi 2,7 až 3 metry, kteří rovněž měli šest prstů na rukou i nohou.

Mutanti

Asi nejznámějším příkladem mutantů je tvor napůl ryba a napůl člověk. Objevuje se v sumerských i řeckých legendách. V řeckých mýtech se hovoří o minotaurovi, kříženci člověka a býka, který žil v labyrintu na ostrově Kréta. Sošky a vyobrazením mutantů lze nalézt v Egyptě i Číně.

Obtížné je to již s kosterními pozůstatky těchto tvorů. V Egyptě byly nalezeny pomíchané kosti těchto tvorů ve speciálních rakvích. Je patrné úsilí starých kultur zamést veškeré stopy po těchto tvorech. Existují přitom tři možnosti, jak mohli vzniknout.

První možnost představují přirozené mutace. I dnes se vyskytují různí abnormální jedinci např. tele s dvěma hlavami.

Druhá možnost představuje genetické pokusy mimozemšťanů. I dnes se v rámci fenoménu únosu do UFO hovoří o pokusu vytvořit novou lidskou hybridní rasu křížením lidí a mimozemšťanů.

Třetí možnost představuje genetické experimentování samotných lidí. Když přijmeme fakt, že na Zemi v minulosti existovali vyspělé civilizace, pak jistě měli znalosti i s oboru genetiky. Tak, jako my se snažíme klonovat různé jedince a mísit tu geny rajčat a ryby, tu zase jiných tvorů, tak jistě se o to pokoušeli i oni s různými cíly. Výsledkem mohl být vznik těchto mutantů. Tvor napůl člověk a ryba mohl být využíván v podmořských pracích.

Proč se výška lidí mění?

V posledních desítkách let průměrná výška člověka stále vzrůstá. Je to vysvětlováno kvalitnější výživou. Existuje, ale i jiné vysvětlení z pohledu esoterického poznání. Končí doba dostředivá a začíná odstředivá, tzn. mění se vliv (vibrace) doby. To má vliv na myšlení lidí, ale i na výšku populace. V dobách kdy jsou odstředivé vlivy velmi silné se na zemi objevují i 6metroví lidé. Naopak v dobách kdy je výrazně posílená dostředivost dosahují lidé velikosti jenom desítky centimetrů.

Když ještě nebyli na Zemi lidé je možné, že se tyto vlivy projevovaly na velikosti rostlin a zvířat. Právě v silně odstředivých dobách jsme se na Zemi mohli potkat s obřími plavuněmi a přesličkami v prvohorách, či obřími plazy v druhohorách.

Zdroje

http://magdalenazachardova.pise.cz/123-existovali-na-nasi-zemi-trpaslici...
http://www.velkaepocha.sk/2012092520078/Zili-obri-Obri-stopa-ve-skale-by...
http://www.velkaepocha.sk/2010020912368/Teorie-tri-lidskych-druhu-lide-o...
http://magdalenazachardova.pise.cz/140-mutanti-v-cine-a-tajemne-hrobky-v...
http://www.velkaepocha.sk/2013062321354/Morske-panny-jsou-skutecne-rikaj...

Petr Bajnar

Zdroj: http://bajnar.blog.idnes.cz/

Súvisiace:

Hyperborea: bájná země severu
http://www.cez-okno.net/clanok/hyperborea-bajna-zeme-severu

Petr Bajnar
http://www.cez-okno.net/autor/petr-bajnar


Autori: 
január 09, 2016 23:43 popoludní

 

 

Top