Obrázok používateľa CEZ OKNO
Tutanchamonova Hviezdna brána

Na jeseň roku 2012 som vyšiel na verejnosť s teóriou, ktorá by mohla byť šokujúcim prelomom v štúdiu posvätných technológií starovekého Egypta. Musím sa zmieniť o tom, že všetky moje zdroje informácií sú z internetu a je potrebné v tejto oblasti vykonať viac holistických štúdií.


Po prehliadnutí všetkej dokumentácie, ktorú som mohol nájsť ohľadom Archy zmluvy (popis v Biblii, dokumenty a publikované články) bolo jasné, aspoň pre mňa, že sa zaoberáme skutočným technologickým zariadením.

Takisto som počas rokov porovnával starovekú egyptskú technológiu a skvelú podobnosť so svätyňami a truhlami Tutanchamona. Na tom nie je nič nové, mnohí experti, historici ale aj nadšenci to robili už predtým. A je tiež známe, že Mojžiš bol ako kňaz zasvätený na dvore faraóna.

Podčiarkujúc, že medzi Tutanchamonovým obdobím (18. dynastia 1330 pred Kristom) a Exodom (archeologicky to nie je zdatované, ale diskutuje sa, že tá udalosť mohla nastať 100 až 1 000 rokov pred vládou Tutanchamona) mohla byť obrovská časová medzera, musím povedať, že Posvätná technológia bola stále aktívna.

V skutočnosti môže byť dôkazom súvislosti a stálosti starovekých egyptských tradícií história hieroglyfického písma.

Ale pohnime sa ďalej!


Tutanchamonove svätyne a truhly

Spájanie bodov

…a existuje mnoho roztratených bodov, ktoré sa majú spojiť, to vás môžem uistiť!

Premýšľajúc o Arche zmluvy som prišiel k záveru, že sa musíme zaoberať zariadením produkujúcim energiu.

Ale čo ak to bol prenosný prístroj, replika väčšieho zariadenia? Ako to mohlo fungovať? Zistil som, že na niektorých univerzitách v USA sa vykonávali experimenty ohľadom repliky Archy. Nemohol som to dokázať. Ale dokonca aj teoretické štúdie navrhovali predstavu elektrostatického kondenzátora, akumulujúceho vysoké napätie počas púštneho obdobia exodu.

Toto dáva zmysel, ale sú tu otázky, ktoré je treba zodpovedať.


Predovšetkým, čo bolo vo vnútri Archy? Vieme, že tam boli dve Tabule s Desiatimi Prikázaniami napísanými Samotným Bohom. Akým spôsobom to potom fungovalo ako zbraň a komunikačné zariadenie?


Najlepším spôsobom, akým sme mohli získať nejaké odpovede, bolo pokúsiť sa zistiť, aké podobné záležitosti by mohli spájať výnimočné nálezy ohľadom Tutanchamona s biblickým popisom. Napríklad, klenoty nájdené na Tutanchamonovej múmii sú takmer identické s náprsníkom ornátu vysokých kňazov v priebehu obdobia Exodu.

Veľký význam má tiež výhradné používanie plátna v procese mumifikácie, plátennej prikrývky umiestnenej medzi svätyňami v Tutanchamonovej hrobke, rúch egyptských kňazov a faraónov, kňazov atď.


Ako som sa vracal naspäť k Tutanchamonovi, divil som sa, prečo bol proces mumifikácie taký komplikovaný! Prečo používali tak veľa vrstiev rôznych materiálov, keď zdravý rozum môže povedať, že Slová z Knihy mŕtvych by mali byť pre dušu dostatočné, aby odišla ku hviezdam?


Nuž, čo ak mumifikačný proces a vlastne celý pohrebný protokol je posvätnou technológiou ukrytou vo viditeľnom obrade? Aký bol zmysel snahy, aby sa využíval taký nesmierny čas a vzácne materiály? Toto bolo v skutočnosti iskrou, ktorá spustila moje hľadanie.

Ak je to také dôležité, poďme sa pozrieť bližšie na pohrebný proces!

Mumifikačný postup

Cieľom mumifikačného postupu, ako ho popisujú učenci, je uchrániť telo pred rozpadom prostredníctvom odstránenia vnútorných mäkkých tkanív a orgánov, odstránením vlhkosti z mŕtvoly, zabalzamovaním tela olejmi a jeho zabalením do zámotku z plátenných pásov zapečatených prírodnými živicami.

Dobre. To je krátka verzia. Kompletný popis procesu mumifikácie môžete nájsť na adrese http://www.escholarship.org/uc/item/0gn7x3ff (PDF EN)


Howard Carter pracujúci na Tutanchamonovej múmii

Odtiaľ sa dozvedáme, že telo bolo uchované počas 40 dní zakryté a vyplnené soľou uhličitanu sodného. Vnútorné orgány sa tiež uchovávali v uhličitane sodnom v špecifických kanopských džbánoch.

Ale prečo je soľ uhličitanu sodného taká dôležitá? Aké má chemické vlastnosti? Vieme, že to bola zmes prírodných solí získaná z dna suchých slaných jazier alebo z Wadi El Natrun.

Citujúc wikipédiu, uhličitan sodný je:


„dekahydrát uhličitanu sodného (Na2CO3  10H2O, druh uhličitanu sodného) a asi 17% kyslého uhličitanu sodného (tiež nazývaného nahcolit alebo sóda bikarbóna, NaHCO3) spolu s malými množstvami chloridu sodného a síranu sodného”


Ale soľ uhličitanu sodného je veľmi alkalická! Samozrejme vysušíte telo s použitím uhličitanu sodného, ale čo iné môžete dosiahnuť?

Po 40 dňoch je celé telo vysoko alkalické! A vnútorné orgány v kanopských džbánoch sú tiež alkalické. Ale veľmi suché telo nie je možné zohnúť, strácajúc pružnosť svalov. Aby sa to obnovilo, balzamovači používali vzácne oleje a parfémy (to znamená destilované látky) so skutočne baktericídnymi vlastnosťami! K tomuto sa ešte vrátim.

Nasledujúcim krokom v mumifikačnom procese bolo obalenie tela do vrstiev plátna. Všetky tie pásy plátna boli nasiaknuté prírodnými živicami, aby sa z múmie po stuhnutí tejto živice stal vzduchotesný zámotok. Ale tu nachádzame ďalšie technologické oporné body! Prirodzené živice sú veľmi kyslé.

Kontakt medzi alkalickým telom a acidickou živicou neutralizuje chemickú reakciu a zväčšuje ochranu samotnej živice.


Ale je to tiež proces, ktorý umožňuje, aby si živica zachovala svoju priepustnosť na výmenu iónov! A mimochodom, starovekí Egypťania NEPOUŽÍVALI morskú soľ (soľ zo Stredozemného alebo Červeného mora) na vysušovanie tiel!

Ak to porovnáme so štruktúrou alkalickej batérie alebo skôr alkalického kondenzátora, ten dôkaz je veľmi jasný!

Veľmi jednoduchý spôsob je preskúmať tieto popisy:

Alebo oveľa lepšie tu: http://www.google.com/patents/US20080250620 a tu: http://www.panasonic.com/industrial/components/pdf/about_gold_capacitors...

- pokračovanie -

Florin Chiriac

Zdroj: http://ancientstartech.blogspot.ro/

Preklad: PH

Korektúry: Sokol

exkluzívne.cez.okno


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

Tutanchamonove proroctvá
http://cez-okno.net/rubrika/rubriky/tutanchamonove-proroctva


Sekcie: 
máj 25, 2013 17:19 popoludní
  • krát komentár

0 krát komentár

 

 

Top