Obrázok používateľa CEZ OKNO
Tutanchamonove proroctvá 5

I keď Churchward predkladá podstatné doklady, jeho tvrdenie, že Slnečná veda a jej vyznávači sa skrze generácie „presunuli“ z Mu cez Atlantídu do Egyptu a Mexika – ako je zakódované v pokladoch, zapísané v knihách a vytesané v monumentoch - nemôže popísať šírenie počas dlhých časových období, po 15000-25000 rokov od doby Mu, pretože katastrofy podnietené slnkom viedli periodicky (každých 5000 rokov) k úplnej globálnej skaze. Z pohoria sa stalo more a z mora pohorie. Po takej dobe nezostalo nič, čo by sme mohli preskúmať, nič, čo by bolo možné vyjadriť. To znamená, že technológie, ktoré sa znovu objavujú s pravidelnou frekvenciou, musia byť „prinesené odinakiaľ“, pravidelne prerušujúce vnímaný lineárny intelektuálny vzostup človeka.

V knihe Veľbohovia sa ukázalo, že duchovní učitelia, ako Krišna, Buddha, Ježíš a vládca Pacal, periodicky prinášajú na zem Vedenie umožňujúce robenie zázrakov, porozumenie astronómii a pochopenie duchovna; pritom ľudstvo vyučovali vyšším rádom vedy a božstva. Títo veľbohovia v priebehu „interkatastrofických“ dôb zanechali znamenia, zakódované do ich pokladov a pamiatok. Takto sa vedenie behom období 5000 rokov šíri. V priebehu dejín, behom nekonečného pokroku a skazy na zemi, prinášajú rozdielni veľbohovia stále tie isté vedomosti.

Štyria veľbohovia zmieňovaní v knihe "Veľbohovia" zaznamenávajú vo svojich učeniach mnohé podobnosti. Každý môže byť spojovaný s opereným hadom; Krišna, ôsme vtelenie indického boha Višnua, bol spájaný s „vtákom garuda“, božskou bytosťou napol orla a napol človeka a s hadom nekonečna Anantou; Buddha (deviate vtelenie Višnua) mal rovnaké asociácie a zároveň dosiahol osvietenie na úpätí stromu Bo, keď sa skrýval pred búrkou pod ochrannou kobrou Maculindou; v prípade Ježíša nie je spojenie tak priame, zdá sa, že jeho jediná asociácia s hadom je, že prišiel na zem, aby vykúpil hriechy spôsobené hadom v záhrade Raja; na druhej strane vládca Pacal využil hadov a perá v každom smere, ako ukazujú mayské transformery.

Každý bol spájaný so svetlom, ako slnko; Krišna v posvätnom indickom spise Bhagavadgíte prehlasuje: „Ja som svetlo.“ Keď sa narodil v Mathure na brehu rieky Jamuny, na nebi bola vidieť jasná hviezda. Buddha, učiteľ osvietenia, sa stal „osvieteným“ a než sa narodil, bol „jasnou hviezdou“ v matkinom lone. Ježíš bol syn Boží a prehlasoval: „Ja som svetlo“ a jeho zrodenie v Betlehéme bolo predpovedané jasnou hviezdou na oblohe; v knihe zjavení v biblii o sebe hovorí: „Som ranná hviezda.“ Vládca Pacal bol tiež známy ako „ranná hviezda“ a Quetzalcoatl a operený had a v jeho hrobke sa nachádzala nefritová postava bieleho muža s bradou, ktorý vraj vyučoval svoj mayský ľud Slnečnej vede. Neskôr objasníme, prečo bol muž s bradou synonymom pre učenie múdrosti. A teraz vieme, že operený had predstavuje slnko, svetlo, Boha, stvoriteľa sveta. Veľbohovia boli synovia Boha.

Churchwardov učiteľ le Plongeon ako prvý veril, že kultúry Egypta a Mexika vzišli z rovnakého zdroja: obe uctievali slnko; obe budovali pyramídy a uctievali panteón bohov; obe vo svojich pokladoch používali lotos ako symbol slnka. Obe sa delili o to isté obdobie 5000 rokov.

V Mexiku prejavovali úctu operenému hadovi ako najvyššiemu bohovi.

V Egypte boli had a supica (perá) známkami kráľovskej moci, predstavujúcej božskú krv kráľov.

Len jeden egyptský kráľ však na svojom čele nosil hada a supicu. Bol to kráľ-dieťa Tutanchamón, ktorý, rovnako ako vládca Pacal, nastúpil na trón vo veku 9 rokov.


Porovnajme rozlúštený obraz vládcu Pacala čoby mladého chlapca s operenou čiapkou Quetzalcoatla s vyobrazením Tutanchamóna v jeho hrobke v Údolí kráľov. Mladého kráľa i jeho mladé nevesty sa dotýkajú lúče slnka.

  • Bol Tutanchamón, ktorý niesol na čele hada a perá, piatym veľbohom?
  • Priniesol Egypťanom Slnečnú vedu?
  • Zakódoval toto vedenie do pokladov svojho ľudu rovnako ako Mayovia?
  • Bol spájaný s bielym mužom s bradou?

Než tieto otázky preskúmame, musíme rozviesť možnosť, že legenda o operenom hadovi, uctievanie slnka a kódovanie tajomstiev do predmetov boli jednoducho prenášané cestovateľmi medzi civilizáciami.

Zdá sa pravdepodobné, že kultúrne kontakty cez oceány premiešali niektoré predstavy a zvyky medzi dvomi civilizáciami. Dnešní bádatelia z rôznych zdrojov odvodzujú, že medzi Egyptom a Mexikom existovalo obchodné spojenie.

Vyobrazenie v staroegyptskej hrobke z doby 4. dynastie (asi 2600 pr. Kr.) zachytávajú natieranie papyrusových lodí, o ktorých mnohí veria, že slúžili k prepravovaniu posádok, tovaru a legiend zo starého sveta Egypta do nového sveta Strednej Ameriky. Nórsky výskumník Thor Heyerdahl veril, že tieto primitívne lode mohli vydržať zaoceánsku plavbu. Aby to dokázal, odišiel k jazeru Čad vo vnútri Afriky, aby sa pokúsil postaviť papyrusovú loď postupom zachyteným na hrobových vyobrazeniach, s ktorou by podnikol dlhú cestu po mori.

Zhromaždil sedemčlennú posádku a v papyrusovej bárke pomenovanej Ra (podľa egyptského slnečného boha), dlhej 13,7 m (45 stôp), širokej 4,6 m (15 stôp) a hlbokej 1,8 m (6 stôp) vyplával zo západoafrického prístavu Safi v Maroku.

Hnaná vetrami a rovníkovými prúdmi prekonala bárka Ra 3000 míľ (4830 km) iba behom ôsmich týždňov. Plavbu sprevádzali poruchy na riadení a veslách a štrukturálnych technológiách pre zväzovanie rákosov. Ra sa potopil, keď utrpel škody v karibskej búrke.

Heyerdahl pozmenil vzhľad svojho plavidla s prihliadnutím k rákosovým bárkam bolívijcov a obyvateľov Peru na pobrežiach jazera Titicaca v Južnej Amerike. V roku 1970 Heyerdahl s novou osemčlennou posádkou znovu vyplával zo Safi a po 57 dňoch dosiahol Veľké Antily. Ra II preukázal, že pri použití základných technológií a materiálu bolo možné uskutočniť primitívne preplávanie Atlantiku zo severnej Afriky do Strednej Ameriky. Heyerdahl preukázal, že takéto cesty mohli byť robené už pred 3000 rokmi.

Maurice Cotterell

- pokračovanie –

(krátené, pozn. red.)

Po viac než 75 rokoch od doby, kedy bola otvorená Tutanchamonova hrobka, sa „odborníci“ bez úspechu pokúšajú objasniť odkaz enigmatického faraóna. Maurice Cotterell – človek, ktorý rozlúštil kód mayských rytín – teraz vrhol nové svetlo na mystériá starovekého Egypta. Ako sa mu to podarilo? Našiel kľúč vo vnútri chrámu v Mexiku. Za jeho použitia mohol rozlúštiť poklady z hrobky kráľa-dieťaťa a vysvetliť pravý zmysel posvätných tajomstiev pochovaných pred viac než 3000 rokmi na brehoch Nílu.

Jeho objavy sú rovnako významné a vzrušujúce: Achnaton nemohol byť Tutanchamonovým otcom; Tutanchamonova komora nemohla byť vykradnutá: zmätok v predsieni bol len súčasťou hádanky; Vodcovia Mayov – vládca Pacal, a Egypťanov – Tutanchamon, boli jeden a ten istý; Kniha zjavení v Biblii a odhalené poklady Tutanchamona a vládcu Pacala rozprávajú rovnaký príbeh…

Tajné vedenie je dnes stále známe a kvitne ukryté v posvätnej geometrii. Maurice Cotterell prvýkrát odhaľuje zásadné dôvody utajenia – dôvody, ktoré ovplyvňujú budúcnosť všetkých a každého jednotlivca.

S využitím svojich znalostí o mayských kódoch obrátil technik a vedec Maurice Cotterell svoju pozornosť k Egyptu, aby preskúmal život, dobu a hrobku Tutanchamona. V stopách Howarda Cartera rozlomil kódy pokladov, ktoré po viac ako 3000 rokov skrývali tajomstvá kráľa-dieťaťa.

Vynikajúce rozlúštenie neobyčajných tajomstiev. Maurice Cotterell zásadne prispel k odhaleniu skrytého tajomstva ľudstva.


Pdf verziu s bohatým obrazovým materiálom nájdete v sekcii "Sťahujte", alebo priamo tu.

Zdroj: Tutanchamonova proroctví; Posvátná tajemství Mayů, Egypťanů a svobodných zednářů, Maurice Cotterell, Vydalo nakladateľstvo BB/art s.r.o., 2004
Pôvodný preklad z angličtiny: Marie Vaštová

Z češtiny preložil: Ptah

exkluzívne.cez.okno

máj 18, 2008 23:32 popoludní

 

 

Top