Obrázok používateľa CEZ OKNO
Túto skutočnosť už potvrdilo viacero vedcov. VOĽNÁ ENERGIA – Tu je dôkaz!

"Tieto technológie by zmenili úplne všetko, ale je dôležité si uvedomiť, že prevádzková technológia závisí na tom, akú úroveň vedomia má prevádzkovateľ. Je ľudstvo vôbec pripravené na takúto transformáciu? Nič nemôže fungovať bez vedomia pochádzajúceho z miesta lásky, mieru, spolupráce a porozumenia. Túžba dobra pre bytosti na tejto planéte by mohla byť hybnou silou pre uvoľnenie týchto technológií."


Kto ťaží z potlačenia vedeckého výskumu? Čia moc a bohatstvo ohrozuje prístup k čistej a voľnej energii? Kto má túžbu vytvoriť systém v ktorom má tak málo ľudí toľko a toľko ľudí tak málo? Stáva sa jasné a to najmä v posledných rokoch, že závislosť Zeme na fosílnych palivách nie je vôbec potrebná. Napriek tomu sme aj naďalej vytvárali vojny, ničili životné podmienky a ohrozovali matku Zem, aby sme mohli používať naďalej rovnako staré techniky, ktoré vytvárajú miliardy dolárov pre tých, ktorí sú na vrchole energetiky. Korporátne médiá aj naďalej tlačia na myšlienku, že sme v energetickej kríze, že sa blížia vážne problémy v dôsledku nedostatku finančných prostriedkov. Je to smiešne, že rovnaká skupina akcionárov, ktorí vlastnia energetický priemysel vlastní aj médiá. Zdá sa to byť taktikou strachu a ďalšej zámienky na vytvorenie konfliktu. Ako môže existovať nedostatok zdrojov, ak máme systémy, ktoré môžu poskytnúť energiu bez akéhokoľvek vstupu?

To znamená, že tieto systémy môžu bežať donekonečna a dodávať energiu celej planéte bez spaľovania fosílnych palív. To by eliminovalo veľkú časť účtov, ktorú platíte za život a znížilo by škodlivé účinky, ktoré majú na Zem a jej prostredie. Dokonca aj keď neverím, že v koncepcii voľnej energie (známej ako energia nulového bodu) máme viac čistých zdrojov, ktoré robia celý energetický priemysel zastaraným. Tento článok sa však zameria predovšetkým na koncepciu voľnej energie, ktorá bola preukázaná znovu a znovu vedcami po celom svete, ktorí vykonali niekoľko experimentov a publikovali svoje práce viackrát. Časť tohto obrovského výskumu bude prezentovaná v tomto článku.

Tieto pojmy boli preukázané v stovkách laboratórií po celom svete, ale doteraz nikdy neuzreli svetlo sveta. Ak nové energetické technológie budú ustanovené zdarma po celom svete, bude táto zmena hlboká. To ovplyvní každého a bude sa to používať všade. Tieto technológie sú absolútne najdôležitejšou vecou, ktorá sa v dejinách udiala.
Dr. Brian O´Leary, bývalý NASA astronaut a učiteľ fyziky na Princetone

Výskum

Tieto koncepty sa v súčasnosti prediskutovávajú na konferencii „The Breakthrought Energy Movement.“ (http://globalbem.com/conference/)

Casimirov jav (http://sk.wikipedia.org/wiki/Casimirov_jav) je osvedčený príklad voľnej energie, ktorá nemôže byť odhalená. Casimirov jav ukazuje nulový bod alebo vákuový stav energie, ktorá predpokladá, že dva plechy sa k sebe priťahujú kvôli nerovnováhe v oblasti kvantových fluktuácií.


Tu môžete vidieť demonštráciu tohto pojmu: VIDEO ►https://www.youtube.com/watch?v=xuEY2bm-W50

Dôsledky toho sú ďalekosiahle a boli dostatočne opísané teoretickými fyzikmi na celom svete. Dnes začíname vidieť, že tieto pojmy sú nielen teoretické, ale veľmi praktické a jednoducho veľmi potláčané.

„Vysávače“ sú všeobecne považované za prázdne priestory, ale Hendrik Casimir veril, že tieto prázdne priestory obsahujú kolísanie elektromagnetických vĺn. Navrhol, že dve kovové dosky držané vo vákuu od seba by mohli zachytiť vlny a vytvárať energiu vákua, ktorá by mohla priťahovať a odpudzovať tanier. Ako aj hranice oblasti pohybu, tak aj zmena energie vákua (energia nulového bodu) vedie ku Casimirovmu javu. Nedávny výskum na Harvardskej univerzite a Vrijskej univerzite v Amsterdame a na ďalších, Casimirov jav preukázal.

Dokument uverejnený v časopise „Foundations of Physics Letters“ (v auguste 2001, Zväzok 14, Vydanie 4) ukazuje, že princípy všeobecnej teórie relativity môžu byť použité na vysvetlenie princípov nehybného elektromagnetického generátora MEG. Toto zariadenie má elektromagnetickú energiu od zakriveného časopriestoru a výstupy asi dvadsaťkrát vyššie než vstupy. Skutočnosť, že tieto stroje existujú, je úžasná, ešte udivujúcejšie je, že tieto stroje sú práve teraz zostrojované po celom svete. To by úplne vyhladilo celý energetický priemysel, nikto by neplatil účty a to by odstránilo chudobu exponenciálnou rýchlosťou. Tento článok ukazuje, že elektromagnetická energia môže byť extrahovaná z vákua a slúži na napájanie pracovných zariadení, ako sú MEG použité v experimente. Dokument pokračuje zdôraznením ako sú tieto zariadenia reprodukovateľné a opakovateľné.

Výsledky tohto výskumu boli použité mnohými vedcami na celom svete. Jedným z mnohých príkladov je práca napísaná Theodorom C. Loderom III., emeritným profesorom Inštitútu pre štúdium Zeme, oceánov a miesta na Univerzite v New Hampshire. Ten načrtol význam týchto pojmov vo svojom článku s názvom „Vesmírna a pozemské dopravné a energetické technológie pre 21. storočie“.

V tom článku je dôkaz, že vedci už od čias Tesly vedia o tejto energii, ale jej existencia a potencionálne využitie bolo a je potláčané.
Dr. Theodor C. Loder III

Harold E. Puthoff, americký fyzik a PhD. zo Stanfordskej univerzity, ako výskumný pracovník Inštitútu pre pokročilé štúdiá v Austine (Texas), publikoval článok v časopise „Physical Review A, atómovej, molekulárnej a optickej fyziky“ s názvom „Gravitácia ako nulový bod – kolísanie sily“. Jeho práca navrhuje sugestívny model, v ktorom gravitácia nie je samostatne existujúcou základnou silou, ale je skôr spájaná s účinkami vyvolanými nulovým bodom fluktuácií vákua, ako je znázornené Casimirovou silou. Jedná sa o rovnakého profesora, ktorý mal úzke vzťahy s ministerstvom obrany a začal výskum v súvislosti s „remote viewing“ (diaľkovým nazeraním, http://www.cez-okno.net/rubrika/remote-viewing-dialkove-nazeranie, pozn. red.) Výsledky tohto výskumu sú prísne tajné a program bol okamžite stopnutý sotva začal.

Daľší neuveriteľný dokument vyšiel v rovnakom časopise s názvom „Získavanie energie a tepla z vákua“, napísaný rovnakými výskumníkmi, tentoraz v spolupráci s Danielom C. Cole, PhD a profesorom na Bostonskej univerzite na katedre strojníctva (http://www.bu.edu/me/people/faculty/ae/cole/).

Relatívne nedávne návrhy sú v literatúre pre získavanie energie a tepla z elektromagnetického žiarenia nulového bodu cez použitie Casimirovej sily. Základná termodynamika zapojená do týchto návrhov zanalyzovaná a vysvetlená tu, so záverom, že áno, v zásade sú tieto návrhy správne.

Okrem toho, Puthoffov článok v časopise Physical Review, s názvom „Zdroj vákuovej elektromagnetickej energie nulového bodu“ popisuje, ako nám Príroda poskytuje dve možnosti získavania energie nulového bodu. Jednou z nich je generovanie pohybom kvantovej fluktuácie nabitých častíc, ktoré tvoria hmotu. Jeho výskum ukazuje, že pohyb častíc generuje spektrum energií nulového bodu, vo forme samoregeneračných kozmologických cyklov spätnej väzby.

Pred komentovaním článku si ho prečítajte, pozrite sa na zdroje a sledujte videá. Mnoho z vašich otázok môžu byť zodpovedané tu. Narážame na veľa ľudí, ktorí začnú rýchlo komentovať bez toho, aby preskúmali predložené informácie. Odporúčame pozrieť si dokument „Thrive“ („Rozkvet“, http://www.cez-okno.net/clanok/badanie/film-thrive-vir-jak-prosperovat, pozn. red.).

Veľa ľudí z armády napriek veľkému osobnému riziku potvrdilo, že tieto veci sú skutočné. Prečo si myslíte že armádno-priemyselný komplex nechce urobiť toto vyhlásenie, pretože začnete premýšlať o tom, čo je za touto technológiou, že je to len špička ľadovca.
Adam Trombly, fyzik, vynálezca

Ako je znázornené už viackrát vyššie, tieto systémy používajú energiu získavanú zo štruktúry priestoru okolo nás. To znamená, že nemôže byť meraná, to vytvára hrozbu pre najväčší priemysel na svete, energetický priemysel. Priemysel ktorý je čiastočne zodpovedný za zničenie našej planéty a priemysel, ktorý hrabe stovky miliárd dolárov ročne. Nemusíme poukazovať na žiadnu vinu, len je potrebné pochopiť, že máme silu to zmeniť kedykoľvek budeme chcieť. Tieto technológie by zmenili úplne všetko, ale je dôležité si uvedomiť, že prevádzková technológia závisí na tom, akú úroveň vedomia má prevádzkovateľ. Je ľudstvo vôbec pripravené na takúto transformáciu? Nič nemôže fungovať bez vedomia pochádzajúceho z miesta lásky, mieru, spolupráce a porozumenia. Túžba dobra pre bytosti na tejto planéte by mohla byť hybnou silou pre uvoľnenie týchto technológií.

Tieto technológie sú uzamknuté v čiernych rozpočtoch projektov, to bráni Božiemu aktu v prospech ľudstva.
Ben Rich, bývalý riaditeľ divízie Lockheed Skunkworks (http://www.cez-okno.net/autor/ben-rich, pozn. red.)

Dúfam, že som dal dostatok informácií záujemcom, ktorí chcú prehĺbiť svoj výskum na túto tému. Je tu toho veľa ohľadne tejto technológie, a rozvetvuje sa to do mnohých ďaľších oblastí od dávnej histórie a posvätnej geometrie až k UFO. Technológia popísaná v tomto dokumente je podobná tomu, čo uvádza Dr. O´Leary:


VIDEO ►http://www.youtube.com/watch?v=yO0T05kQkbs

Vzhľadom k pohonným systémom a izolovaným oblastiam energetiky. Viac informácií k tejto téme nájdete v sekciách exopolitiky (http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/exopolitika, pozn. red.) alternatívneho spravodajstva korelujúceho s technológiami anti-gravitácie a voľnej energie (http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/volna-energia, pozn. red.).

Na túto tému sa vzťahuje skôr kolektívna evolúcia. Preukázali sme realitu Searl Effect Generátoru (http://www.collective-evolution.com/2013/01/07/free-energy-searl-effect-...) (http://peswiki.com/index.php/Directory:Searl_Effect_Generator_(SEG), pozn. red.). Tiež sme písali o zariadeniach na voľnú energiu (http://www.collective-evolution.com/2012/12/04/free-energy-device-yes-th...). Tento článok má za úlohu poskytnúť vám viac informácií o výskume a ukázať vám, ako použiť tieto koncepty a obrovské dôsledky, ktoré môžu mať.

Zdroje:

http://www.nature.com/nature/journal/v457/n7226/edsumm/e090108-01.html
http://link.springer.com/article/10.1023/A%3A1012369318404
http://www.disclosureproject.org/docs/pdf/OutsideTheBox-TedLoderPaper.pdf
http://pra.aps.org/abstract/PRA/v39/i5/p2333_1
http://www.scientificexploration.org/journal/jse_10_1_puthoff.pdf
http://pre.aps.org/abstract/PRE/v48/i2/p1562_1
http://pra.aps.org/abstract/PRA/v40/i9/p4857_1
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=darpa-casimir-effect-re...
http://physics.aps.org/story/v2/st28

Arjun Walia

Zdroj: http://www.collective-evolution.com/2013/10/11/multiple-scientists-confi...

Preklad: Ninive

Korektúry: Sokol

exkluzívne.cez.okno


Podrobné správy na tému "MEG" nájdete na tejto adrese.

Všetky články rubriky "VOĽNÁ ENERGIA" nájdete na tejto adrese.


Súvisiace:

Alternatívne zdroje energie
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/alternativne-zdroje-energie


Sekcie: 
november 12, 2013 23:58 popoludní

 

 

Top