Obrázok používateľa CEZ OKNO
Poznámky Anny (získané od Dr. Andersona z ACIO)

Anna je novinárka, ktorú pôvodne kontaktoval Dr. Anderson (dezertovaný vedec z ACIO) aby jej dal k dispozícii príbeh o Tvorcoch Krídel na zverejnenie. V tejto časti je uvedených niekoľko poznámok, ktoré sa vzťahujú k jej predošlým rozpravám s Dr. Andersonom. Anna chce túto kapitolu dopĺňať novými informáciami, tak skoro, ako to len bude možné.

Napísala Anna, dňa 27. mája 1998


Nasleduje niekoľko mojich poznámok, zapísaných v priebehu rozhovorov s Dr. Andersonom, behom posledných dvoch decembrových týždňov roku 1997 predtým, než zmizol - prinajmenšom z môjho dosahu.

Dr. Anderson je 6 stôp vysoký, váži okolo 170 libier, má pomerne dlhé čierne vlasy, a podľa všetkého má Peruánsky pôvod, alebo prinajmenšom je niekde z Južnej Ameriky (i keď som sa ho na to nikdy nepýtala). Hádala by som mu okolo päťdesiatky, i keď má len niekoľko prameňov šedivých vlasov. Zavolal mi z čista-jasna jedného dňa v polovici decembra roku 1997. Začal hovoriť niečo, ako: "Volám sa Dr. Anderson a mám tajné informácie o budúcnosti ľudstva, ktoré dokazujú existenciu technológie cestovania v čase." Ako novinár z povolania, venovala som mu pozornosť, aj keď moja skeptická prirodzenosť išla po celú dobu rozhovoru na plné obrátky. Vždy predpokladám, že fantastické poviedky sú v skutočnosti falošné, i keď rozprávač si môže myslieť, že sú pravdivé. Takto som pristupovala i k Dr. Andersonovi. Cítila som, že je ozajstný a úprimný, ale že je pravdepodobne obeťou podvodu, alebo je v omyle.

Avšak, presvedčil ma dosť, aby som mu sľúbila schôdzku, takže sme sa stretli za pár dní v jednej kaviarni blízko môjho bydliska. Neodpovedal mojej stereotypnej predstave vedca. Vo svojom prejave bol omnoho viac intelektuálsky a elegantný a vyzeral ako agent spoločnosti Fortune 100 viac, než čokoľvek iné. Jeho osobné kúzlo a hovorový prejav na mňa okamžite zapôsobili a vedela som, že toto nie je vnútorne nestály typ muža, náchylného k neslušným návrhom.

Povedal mi, že si na svojich rodičov nevzpomína a že sa ho ujal človek, zastávajúci vysokú funkciu v ACIO, takže celý jeho život bol tým, či oným spôsobom spojený s touto tajnou organizáciou. Jeho adoptívny otec ho vychovával sám. Bolo mu povedané, že jeho matka zomrela na rakovinu prsu krátko po jeho adopcii, v jeho dvoch rokoch. Navštevoval najlepšie súkromné školy, a naviac mu boli poskytnutý zvláštni učitelia z ACIO, ktorí ho neskôr učili.

Do štrnástich rokov vyrastal ako normálny chlapec a potom sa dostal pod formálne poručníctvo svojich budúcich kolegov z ACIO. V sedemnástich rokoch sa rozhodol opustiť školu a vstúpiť do ACIO ako asistent, aj keď hovoril, že v tom čase sa to volalo Laboratórium zvláštnych projektov NSA. Jeho asistentstvo trvalo dva roky a nikdy nepokračoval štúdiom riadnej univerzity aj keď má znalosti z oblasti fyziky a ďalších vied, ktoré ďaleko prekračujú osnovy najlepších univerzít.


Uviedol, že si o sebe vždy myslel, že má priemernú inteligenciu, až kým nezačalo jeho školenie za asistenta v ACIO. Hovoril, že majú technológie, ktoré stimulujú niektoré vlastnosti centrálnej nervovej sústavy a mozku tak, že si zvýšil inteligenciu až o 500%. Naviac prehlásil, že tam bola technológia genetickej implantácie, ktorá zvyšuje schopnosť zapamätania a udržania si informácií natoľko, že celé vedecké jadro ACIO má dokonalú fotografickú pamäť. To im umožnilo vybudovať skupinovú inteligenciu, ktorá ďaleko převyšuje inteligenciu akéhokoľvek jednotlivca. Tieto technológie - vraj - sú mimozemského pôvodu, odvodené zo zdrojov, ktoré navštevujú Zem tisíce rokov, ale sú podrobené opatreniam ACIO od roku 1959, podľa ktorých podliehajú utajeniu i pre vládu USA a jej rozviedky.

V roku 1958 prenikla do ACIO cudzia rasa, zvaná Corteum a aj keď sa nerozvádzal o tom, ako sa to stalo, povedal, že Corteum tu stále spolupracuje s ACIO na základných technológiách, ktoré sú vyššie, než rýdzo pozemské technológie. Prvými prenesenými technológiami boli tie, ktoré urýchľujú a zdokonaľujú vývoj inteligencie človeka. Tieto potom umožnili vedcom v ACIO asimilovať a využiť ďalšie nasledujúce technológie, ktoré Corteum prinieslo do ACIO. Výmenou za tieto technológie bol Corteu poskytnutý bezpečný priestor vo vnútri štruktúry rozviedky ACIO. Inými slovami, Corteu bol povolený vstup do všetkých informačných systémov ACIO, ktoré sú, podľa Dr. Andersona, veľmi významné. Využívajú tiež príslušenstvo ACIO, vrátane laboratórií, značných pozemkov a vedeckej kapacity. Tento neobmedzený prístup k archívom ACIO poskytol vodcom Cortea dôkladné informácie o štruktúre svetových vlád, umiestení centier moci, o tom, kto sú skutoční vodcovia a o kritických rozhodnutiach, ktoré boli urobené pre ľudí tohoto sveta.

Podľa Dr. Andersona, sú Corteánci mierni a nemajú postranné motívy ohľadom prevzatia moci a ich prípadnej diktatúry. V skutočnosti, by radi vo vhodnom čase nadviazali ďalšie diplomatické vzťahy s ďalšími vládami skrze OSN, počítajú, že by to mohlo byť po roku 2011. Existencia Cortea je utajovaná pred NSA, dokonca o nich nevie väčšina zamestnancov ACIO (i keď neviem, ako to dokázali).

V ACIO existuje 14 odlišných úrovní zabezpečenia. Tí, ktorí sú na úrovni 12 a vyššej, vedia o Corteánskom programe transferu technológií (TTP) a je ich podľa Dr. Andersona asi 120. Sú rozmiestnení predovšetkým v Indii, BeLabyrinth Groupii a v Spojených štátoch. Existuje iba sedem ľudí, ktorí majú úroveň 14 a sú to riaditelia Rozviedky, Bezpečnosti, Výskumu, Zvláštnych projektov, Činnosti, Informačných systémov a Komunikácií.

Títo riaditelia spadajú pod Výkonného riaditeľa, ktorého nazývajú prosto "Fifteen". Výkonný riaditeľ má jedinečnú bezpečnostnú klasifikáciu, ktorá je vyhradená iba vedúcemu ACIO. Fifteen, v očiach Dr. Andersona, je najmocnejším človekom na Zemi a myslím tým to, že technológie, ktoré vyvíja, sú ďaleko vyššieho stupňa, než akákoľvek technológia, ktorú vlastní ktorákoľvek pozemská vláda. Avšak, Dr. Anderson vylíčil Fifteena a jeho sedem riaditeľov ako láskavú silu, nie nepriateľskú, alebo ovládajúcu moc.

Týchto osem ľudí, ktorí tvoria "Vnútornú sviatosť" ACIO, vlastnia radikálne technológie, ktoré sú súčásťou Corteánskeho programu TTP (Program Transferu Technologií). Avšak, existujú aj iné mimozemské technológie, ktoré boli získané z mimozemských plavidiel a iných cudzích predmetov, vrátane rôznych objavov, obsiahnutých v starých textoch, ktoré neboli nikdy predtým odhalené. Vedecké jadro ACIO - tí, ktorí majú bezpečnostnú úroveň 12 a vyššiu - tieto informácie a technológie zozbieralo a rozvinulo.


Toto vedecké jadro se nazývá Labyrinth Group a pozostava z mužov a žien, ktorí využili k svojmu prospechu Corteánsky akcelerátor inteligencie a vytvorili vo vnútri ACIO tajnú organizáciu. Keď mi to Dr. Anderson vysvetľoval, zdalo sa mi to tak zložité, že som ho poprosila, či by mi nenakreslil diagram, ako tieto organizácie pracujú.

Labyrinth Group pozostáva zo zamestnancov ACIO, ktorí sa kvalifikujú pre úrovne 12, 13 a 14. Vedúcim tejto najtajnejšej organizácie je Fifteen. Oddelila sa z ACIO z dôvodu utajenia pred NSA a kolegami nižšieho bezpečnostného stupňa, čo uľahčilo Labyrinth Group v činnosti vytvárať vlastné aplikácie s pomocou Corteánskeho transferu technológií. Labyrinth Group vlastní čisté technológie, pochádzajúce z tohoto transferu. Rozpracuváva a "riedi" tieto technológie, ktoré sú potom ACIO, alebo Laboratóriom zvláštnych projektov posúvané súkromným podnikom a vládnym agentúram (vrátane armády).

Podľa názoru Dr. Andersona je táto tajná organizácia najmocnejšou na zemi, ale nechce skúšať svoju moc takým spôsobom, ktorý by ju urobil viditeľnou. Ich moc sa teda prejavuje iba voči vlastným členom. Za viac než 40 rokov nazhromaždili ohromné bohatstvo, bez vedomia NSA. Vybudovali si vlastné bezpečnostné technológie, ktoré zabraňujú ich odhaleniu spravodajskými agentúrami, ako sú CIA, alebo KGB. Z praktických dôvodov si bezvýhradne riadia svoju činnosť - snáď jedine toto z nich robí jedinečnú organizáciu.

Dr. Anderson mal úroveň 12 a podstatné informácie, z riaditeľskej úrovne 14, pred ním boli utajované. Je predpoklad, že dokonca Fifteen utajuje životne dôležité informácie pred svojimi riaditeľmi, hoci to nie je isté. V logu Labyrinth Group sú štyri sústredné kružnice. Každá z nich predstavuje bezpečnostnú úroveň (12, 13, 14, 15) a každý kruh má svoj jedinečný vhľad do činnosti Labyrinth Group a jej koordinácie s Corteom.

Fifteen bol pre každého v Labyrinth Group záhadou. Predtým, než sa stal Výkonným riaditeľom ACIO, bol fyzikom. Bol odpadlíkom, ktorý sa nikdy nezjednotil s požiadavkami akademického prostredia. Fungoval mimo inštitúcie a bol vybraný za člena ACIO kvôli svojej inteligencii, nezávislosti a relatívnemu tmárstvu vo vedeckých kruhoch. Bol jedným z prvých, ktorí nadviazali kontakt s Corteom a zriadili s ním komunikáciu. Corteum v podstate uznalo Fifteena za svojho hovorcu u ACIO a Fifteen bol prvým, ktorý využil Corteom iniciatívne ponúknutý inteligenčný akcelerátor. Táto technológia nielenže zvýši schopnosti poznávania, pamäť a mysliace schopnosti vyššieho rádu, ale tiež zdokonalí vedomie jednotlivca tak, aby mohol využiť novo získané technológie neútočným spôsobom. Myslím, že nevyužívajú svoju inteligenciu pre osobný prospech a na účet iného. Tento zrejmý rozvoj ako Fifteenovho IQ, tak i etického vedomia, ho doviedol k vytvoreniu Labyrinth Group za účelom zatajenia čistých technológií, z programu TTP, pred NSA.

Technológie, uvolňované do NSA, sú iba "zriedenou" formou čistých technológií, ktoré majú ďaleko menšiu potenciu pre využitie v armáde a špionážnych aplikáciách. Očakávala som, že budem počuť od Dr. Andersona o tajnej organizácii inteligentných zlých elitárov, majúcich záujem iba na vykorisťovaní a ovládaní druhých. Prečo by sa inak skrývali pod pláštikom tak neskutočného utajovania?

Doktorova odpoveď bola prekvapivá. Labyrinth Group samú seba vidí ako jedinú skupinu s dostatočným intelektuálnym potenciálom a technológiou, ktorá by mohla vyvinúť určitú formu cestovania v čase. V podstate sa sústreďujú na túto činnosť, pretože si želajú zabrániť budúcim nepriateľským akciám, ktoré, ako veria, by sa mohli stať, pokiaľ táto technológia nebude vyvinutá. Corteum sa snaží pomôcť, ale napriek ich značným intelektuálnym schopnostiam, sú takisto neschopní túto technológiu zvládnuť.

To, čo vám chcem povedať, sa bude zdať neuveriteľné, ale znova, podávam iba to, čo vyplynulo z mojich rozhovorov s Dr. Andersonom. Vysvetľoval mi, že do minulosti, prítomnosti a budúcnosti Zeme a jej osudu je zapletených až 12 rôznych mimozemských rás. ACIO, kvôli svojmu poslaniu s NSA, je najinformovanejšou skupinou, ohľadom rôznej činnosti týchto dvanástich cudzích rás na Zemi. Podľa všetkého, existuje mimozemská rasa, ktorá by mohla mať nepriateľské úmysly a dostatočný technologický potenciál, aby zničili sociálny poriadok ľudstva a prevzali nad ním vládu, ako aj nad Zemou samotnou. Tento záujem motivoval Fifteena k tomu, aby vyhradil intelekt Labyrinth Group a jeho kolektívnu energiu k vytvoreniu ultimátnej obrannej zbrane, ktorú nazývajú "Technológia, aká tu ešte nebola" alebo “Technológia čistej tabule” (Blank Slate Technology - BST), ktorá sa dá chápať ako určitá forma cestovania v čase. Nepredstieram, že rozumiem všetkému, čo Dr. Anderson povedal o BST. Moje poznámky sú trocha nejasné, pretože hovoril rýchlo a nevedela som ani, čo si mám do poznámok zapísať.


Keď se projekt Ancient Arrow dostal pod kontrolu ACIO, bol, ako iné projekty, starostlivo preskúmaný, aby sa dalo stanoviť, či je v ňom akýkoľvek predmet, ktorý by mohol pomôcť pri vývoji BST. Keď sa zistilo, že projekt je fakticky časovou schránkou z budúcnosti ľudstva, Labyrinth Group ho prevzala od ACIO a v podstate začala o ňom do NSA podávať dezinformácie.

Dr. Anderson bol jedným z dvoch vedcov v bezpečnostnej úrovni 12, ktorí boli určení aby viedli preklad jazyka Tvorcov Krídel a rozšifrovali množstvo ich rôznych komunikačných symbolov. V tomto procese si uvedomil, ako dešifrovať ich jazyk a začal chápať, čo sa snažili povedať. Nadobudol presvedčenie, že Tvorcovia boli cestovatelia v čase a mali k dispozícii nejakú formu BST. Taktiež zistil, že na rôznych miestach sveta je umiestnených ďalších šesť podobných časových schránok a že tieto obsahujú technológie, ktoré by umožnili vývoj BST.

Dôvodom jeho dezercie bolo, že v procese prekladu jazyka Tvorcov, začal sympatizovať s ich filozofiou. Cítil, že Tvorcovia s ním komunikovali a vybrali si ho ako svojho hovorcu. Keď to priznal svojim nadriadeným, začal byť považovaný za bezpečnostné riziko projektu. Podľa všetkého, keď sa personál, bez ohľadu na svoj bezpečnostný stupeň a zaradenie, stane hrozbou pre bezpečnosť, musí podstúpiť "liečbu pamäti", ktorá v podstate odstráni z jeho mysle problematické skúsenosti. Dr. Anderson isto cítil hroziacu "liečbu", ktorú by musel prijať a nemohol predpokladať rozsah straty pamäti vzhľadom k skúsenostiam s Tvorcami. Teda radšej z ACIO a Labyrinth Group dezertoval. Byl prvý, kto to kedy urobil.

Keď ma kontaktoval, bol na slobode iba jeden deň. Povedal mi, nech počkám, že sa so mnou spojí kvôli stanoveniu miesta a času schôdzky. Volal za tri dni a dohovorili sme sa na schôdzke ešte v to odpoludnie. Nebola som pripravená veriť mu, myslela som si, že je to provokácia a že strávim hodinu, či dve jeho preverením.

To, čo mi povedal na tejto prvej schôdzke, je obsiahnuté v tomto zápise z môjho denníka. Ukázal mi fotografie a dokumenty z projektu Ancient Arrow, ktoré se mi zdali vierohodné. Tiež mi ukázal niektoré z technológií, ktoré boli vo vývoji ACIO, týkajúce sa holografických fraktálových objektov, čiže HFO, ako ich nazýval.

Bolo neuveriteľné pozorovať ich (a rovnako nemožné ich vysvetliť) a musím priznať, že môj prvý dojem po tom, čo som videla HFO v činnosti, bol ten, že organizácia, ktorá vyvinula túto technológiu funguje mimo hlavného prúdu vedy. Vyzeralo to úplne cudzo.

Presvedčilo ma to natoľko, že som zavolala svojmu zamestnávateľovi a povedala mu, že by som potrebovala nejaké voľno. Vzala som si týždeň voľna a väčšinu času strávila tým, že som dávala tisíce otázok Dr. Andersonovi, na ktoré väčšinou mal pripravenú odpoveď. Postupne sa zo mňa stal odporujúci veriaci, s "páskou zdravého skeptika na rukáve". Na konci toho týždňa ma požiadal, aby som si vzala niektoré materiály a zverejnila ich. Fungoval na úplne inom stupni skúseností. Boli chvíle, kedy som - čestné slovo - cítila, akoby bol mimozemšťan a dokonca aj teraz si nie som úplne istá, či ním nie je.

Bol presvedčený, že ACIO by mu nepovolilo odísť s nedotknutou pamäťou. Bál sa ich technológie vzdialeného videnia a bol si istý, že ho skúsia vystopovať a chytiť. Chcel odo mňa, aby som si vzala tieto materiály iba vtedy, keď ich budem chcieť pre účely zverejnenia. A napriek tomu, nebol si úplne istý, či Labyrinth Group a ich mimozemskí priatelia - Corteum, zamýšľajú niečo zlé. Chcel len, aby jeho pamäť nebola narušená. Myslím, že mal hlavne záujem na odhalení časovej schránky Tvorcov, ich filozofie a komunikačných znakov. Nikdy sa nezdalo, že by mal záujem na odhalení ACIO a jej tajnej organizácie Labyrinth Group. Povedal mi o tom iba preto, aby na mňa zapôsobil tým, že bol súčasťou organizácie, ktorá má neobyčajnú moc a technológie, a k rozsahu, v akom chcú veci držať pod pokrievkou, povedal, že by použili svoju moc k tomu, aby to tak zostalo naďalej. To bol dôvod, prečo si ma náhodne vybral, aby som mu pomohla zverejniť tento príbeh.

Dr. Anderson je najúprimnejší človek, akého som kedy poznala. Je niekým, koho by som mohla počítať medzi svojich priateľov. Urobil na mňa dojem svojim chovaním, komunikačnými schopnosťami a intelektom. Kedysi som sa ho spýtala na jeho IQ. Odpovedal, so všetkou skromnosťou, že nie je spôsob, ako by to bolo možné zistiť. A že členovia Labyrinth Group se nezaujímajú ani tak o IQ, ako o to, čo nazývali Fluidná Inteligencia, alebo rýchlosť, s akou môžu byť vytvárané alternatívne, tvorivé riešenia.

Prehlasoval, že toto je najdôležitejšia forma inteligencie a bez nej by nebolo možné cestovať časom. Inými slovami, bol presvedčený, že cestovanie v čase, nie je nezávislou technológiou, ale je neoddeliteľná od cestovateľa. Tento musí mať určitý stupeň tejto fluidnej inteligencie, aby mohol odolať stresu, ktorý vzniká pri cestovaní v čase.


Najviac vzrušujúce sa mi zdalo doktorovo rozprávanie o tom, akým spôsobom boli informácie o mimozemšťanoch, novej fyzike, kozmológii, proroctvách a galaktickej hierarchii skryté pred verejnosťou, vládou a dokonca pred rozviedkou. Povedal mi, že zatiaľ iba jediný človek sa pokúšal napísať o Laboratóriu zvláštnych projektov NSA a to bolo v roku 1950. Podľa mojich poznámok to bol pán Wilbur Smith, ktorý bol, myslím, kanadským novinárom. Všetko ostatné, čo bolo napísané, bolo na základe čistej špekulácie.

Dr. Anderson povedal, že keď boli vydané tie noviny, ACIO bolo v štádiu založenia za účelom vybudovania ďalšej vrstvy toho, čo on nazýval "nepriznané oddelenie". Povedal, že nepriznané oddelenia sú v spravodajských agentúrach vzácne, ale tie, ktoré existujú, sa často zasúvajú do hlbších úrovní utajenia, aby zostávali skryté pred verejnosťou a novinármi.

Tiež vyvodzoval, že museli existovať pridružení členovia vojensko-priemyslového komplexu, ktorí boli zapojení do práce v týchto oddeleniach. Prehlasoval, že ACIO, alebo jeho sesterská organizácia, zvaná Laboratórium Zvláštnych Projektov, mala predávať "zriedené" technológie súkromným spoločnostiam a laboratóriám, ktoré potom boli využívané v armáde a v niektorých prípadoch dokonca mali spotrebiteľské použitie.

Dr. Anderson mi povolil natočiť s ním štyri rozhovory. Tieto rozhovory sú najlepšou cestou k pochopeniu jeho uhla pohľadu a celého príbehu. I teraz, keď píšem tento list, pochybujem o tom, čo mi povedal, ale súčasne si neviem predstaviť, prečo by šiel dobrovolne do týchto problémov, keby to bola len hra, alebo nejaké klaunovstvo. V tejto súvislosti by to nedávalo žiadny zmysel. Tak som zostala niekde v polke cesty medzi vierou a jej opakom. Môžem len konštatovať, že pokiaľ je čo i len málo z tejto histórie pravdou, potom by sa občania a ich politikovia mali zobudiť. Podľa Dr. Andersona tieto informácie, ktorých bol účastný, chýbajú i našim najvyšším politikom a dôstojníkom vojenskej rozviedky.

Ale pokiaľ nepriznané oddelenia existujú a súkromní dodávatelia pracujúci v záujme armády, sú s týmito tajnými organizáciami prepojení, niekto by to mal vyšetriť a odhaliť. A mal by mať moc udeliť ochranu a imunitu svedkom, prípadne ďalšie možnosti, ako dostať tieto tajomstvá na verejnosť, alebo prinajmenšom, odhaliť ich našim vládnym úradníkom.

Mám približne 60 strán poznámok z mojich počiatočných diskusií s Dr. Andersonom a potom päť prepisov z piatich rozhovorov, ktoré som s ním viedla. Chcela by som povzbudiť každého, kto má odvahu, aby čítal tieto zápisky.

Sú to pravdepodobne naše najlepšie nahrávky o tom, čo se deje za zavrenými dvermi vzhľadom k mimozemšťanom, tajným organizáciám a cestovaní v čase.

Anna

Koniec schôdzky

Zdroj: http://www.sweb.cz/wingmakers/

© 1998-2012, WingMakers LLC, All Rights Reserved

Zdroj: http://www.wingmakers.com/neruda1.html

Preklad z češtiny: © 2006-2008, Golden Wing, Všetky práva vyhradené

Materiál je voľne šíriteľný iba ak je bezo zmien, vcelku a zadarmo, s uvedením zdroja autorstva a prekladu.


Slovenskú stránku Tvorcov Krídel nájdete na tejto adrese

marec 02, 2008 16:20 popoludní
 • krát komentár

2 krát komentár

 1. Obrázok používateľa Anonym
  Anonymaugust 21, 2012 00:17 dopoludnia

  Komentár: 

  hmm, dr. Anderson má aj peruánske meno, dokonca aj výzor indiána, len po tatovi bude asi dán alebo švéd:))))))))))

 2. Obrázok používateľa Laci
  Laciaugust 21, 2012 17:02 popoludní

  Komentár: 

  Ozval sa zjavne znalec, prezradis kde sa dr. Anderson ukryva? ;)

 

 

Top