Obrázok používateľa CEZ OKNO
Rozhovory s Nerudom - Interview I

Nasleduje schôdzka, ktorú som nahrala s Dr. Nerudom 27. decembra 1997. Dal mi svoje povolenie nahrať odpovede na moje otázky. Je to prvé zo štyroch interview, ktoré som bola schopná nahrať predtým, než odišiel, či zmizol. Zápis tohto interview je doslovným prepisom nahrávky. Neboli v ňom urobené žiadne úpravy a snažila som sa zachytiť presne slová a gramatiku, ktorú Dr. Neruda (alias Dr. Anderson, pozn. prekl.) použil. Moje meno je Sarah (alias Anna, pozn. prekl.).


Sarah:
„Cítite sa pohodlne?“

Dr. Neruda:
„Áno, áno, je mi dobre a som pripravený začať.“

Sarah:
„Urobil ste niektoré pozoruhodné prehlásenia čo sa týka projektu Ancient Arrow. Mohol by ste obšírne popísať, aké bolo vaše zaradenie v tomto projekte a prečo ste sa rozhodol odísť z vlastnej vôle?“

Dr. Neruda:
„Bol som vybraný, aby som sa podieľal na rozšifrovaní a preklade symbolických obrazov v tejto lokalite. Pracujem ako znalec v oblasti jazykov a starých textov. Dokážem hovoriť viac ako tridsiatimi jazykmi plynule a ďalšími približne dvanástimi jazykmi, ktoré sú oficiálne mŕtve. Bol som vybraný k tejto úlohe z dôvodu mojich jazykových schopností a ďalších mojich vlôh k rozšifrovaniu obrazových znakov, ako sú petroglyfy a hieroglyfy.

Bol som zapojený do projektu Ancient Arrow od jeho samotného počiatku, kedy ho od NSA prevzala ACIO. Od začiatku som bol oboznámený s objavom a reštaurovaním tejto lokality spolu s ďalšími siedmimi vedcami z ACIO. Rekonštruovali sme každú z 23 komôr časovej schránky Tvorcov Krídel a katalogizovali všetky jej sprievodné artefakty.

Po dokončení reštauračných prác som sa stále viac sústreďoval na dekódovanie jej zvláštneho jazyka a návrhom prekladových indexov do angličtiny. Bola to veľmi náročná práca, keďže optický disk, nájdený v 23. komore bol nedobytný akoukoľvek z našich technológií. Predpokladali sme, že tento disk obsahuje väčšinu informácií, o ktorých Tvorcovia Krídel chcú, aby sme vedeli. Napriek tomu, neboli sme schopní spočítať, akým spôsobom použiť symbolické obrazy nájdené v ich komorách, aby sme mohli disk dešifrovať.

Rozhodol som sa odísť z projektu po tom, čo sa mi podarilo vyvodiť prístupový kód k tomuto optickému disku a cítil som, že ACIO sa chystá predísť zverejneniu informácií obsiahnutých v lokalite Ancient Arrow. Boli tam i iné dôvody, no je príliš komplikované vysvetliť to v stručnej odpovedi.“

Sarah:
“Čo na to Fefteen keď zistil, že ste zbehli?”

Neruda:
"Nemal šancu zareagovať priamo, pretože som odišiel bez slova. Ale som si istý, že sa hnevá a cíti sa zradený."

Sarah:
„Povedzte mi niečo o Fifteenovi. Ako vyzerá?“

Dr. Neruda:
„Fifteen je génius neporovnateľnej inteligencie a poznania. Je vodcom Labyrinth Group od jej založenia v roku 1963. Mal iba 22 rokov, keď vstúpil do ACIO v roku 1956. Myslím, že bol objavený dosť skoro predtým, než by mal šancu získať si povesť vo vedeckých kruhoch. Bol odpadlíckym duchom, ktorý chcel stavať počítače, ktoré by boli schopné cestovať v čase. Môžete si predstaviť, ako tento jeho cieľ - uprostred päťdesiatych rokov - musel znieť jeho profesorom?

Netreba hovoriť, že nebol braný vážne a bolo mu odporučené, aby sa podriadil akademickému protokolu a robil seriózny výskum. Fifteen prišiel do ACIO cez spojenie ACIO s Bell Labs. Bell Labs sa nejako o ňom dopočuli, že je vynikajúci a najali ho, ale on rýchlo opustil ich výskumnú činnosť a chcel robiť na svojej vízii cestovania v čase.“

Sarah:
„Prečo sa tak zaujímal o cestovanie v čase?“

Dr. Neruda:
„To nikto nevie. A jeho dôvody sa mohli časom meniť. Prijateľný účel bol vyvinúť „Technológiu čistej tabule“ (BST - Blank Slate Technology, pozn. prekl.). BST je formou cestovania v čase, ktorá umožní prepísať históriu a to, čo sa nazýva „Intervenčnými bodmi“. Intervenčné body sú kauzálne energetické strediská, ktoré vytvárajú dôležitejšie udalosti, ako je napr. rozpad Sovietskeho Zväzu, alebo hviezdny program NASA.

BST je najpokročilejšia technológia a je jasné, že kto ju vlastní, môže sa účinne brániť akémukoľvek útočníkovi. Je to, ako Fifteen rád hovoril, kľúč k slobode. Pamätajte, že ACIO bola určená ako prvotné rozhranie pre použitie a aplikáciu mimozemských technológií a to ako ich prispôsobením „hlavnému prúdu“ spoločnosti, tak i pre vojenské použitie. Boli sme odhalení mimozemšťanom a poznali sme ich velenie. Niektorí z týchto mimozemšťanov sa ACIO veľmi báli.“

Sarah:
„Prečo?“

Dr. Neruda:
„Boli tu dohody medzi našou vládou - obzvlášť NSA - ku spolupráci s niektorými mimozemskými druhmi, všeobecne nazývanými Šediváci, výmenou za spoluprácu im bolo umožnené zostať v tajnosti a vykonávať svoje biologické pokusy utajene. Bol tam tiež Program transferu technológií, ale to je ďalší príbeh... Avšak, nie všetci Šediváci pracovali pod jednotným velením. Boli určité skupiny Šedých, ktorí sa dívali na ľudí skoro tak, ako sa my dívame na laboratórne zvieratá.

Unášali ľudí a zvieratá a v uplynulých 48 rokoch... v podstate viedli svoje pokusy takým smerom, aby zistili, ako by sa ich genetika mohla stať voľne krížiteľná s ľudskou a zvieracou genetickou stavbou. Ich záujmy neboli úplne pochopené, ale pokiaľ akceptujete ich činnosť, zachová to ich druh. Ich druh vymiera a oni majú strach, že ich biologickému systému chýba emocionálny vývoj, ktorý by odpovedajúcim spôsobom vylepšil ich technické schopnosti.

Fifteen bol Šedivákmi kontaktovaný v rámci svojej funkcie v ACIO a oni vyslovili prianie poskytnúť program transferu technológií v plnom rozsahu, no Fifteen to odmietol. Mal už dohodu ohľadne Programu transferu technológií (TTP) s Corteom a cítil, že Šediváci sú organizačne príliš roztrieštení na to, aby dodržali svoje sľuby. A za ďalšie, technológia Cortea bola v mnohých ohľadoch dokonalejšia, než Šedivácka... snáď s výnimkou ich technológie implantácie pamäte a technológie genetickej hybridizácie.

Napriek tomu, Fifteen a celá Labyrinth Group, dôkladne zvažovala dohodu so Šedivákmi, keď už nie z iného, tak z toho dôvodu, aby mala priamu komunikáciu čo sa týka ich zavedenej činnosti. Fifteenovi sa páčilo byť zasväteným... takže nakoniec sme zriadili alianciu, ktorá obsahovala prostú výmenu informácií medzi nami. Poskytli sme im prístup k našim informačným systémom, ktoré sa vzťahujú ku genetike populácie a jej jedinečnej predispozície a rôzne kritériá, vrátane mentálneho, citového a telesného chovania. Oni nám zas poskytli výsledky svojich genetických výskumov.

Šediváci a väčšina mimozemšťanov toho typu, komunikujú s pozemšťanmi výlučne telepatiou, ktorú sme nazvali sugestívnou telepatiou. Zdalo sa nám, že Šediváci komunikovali takým spôsobom, akoby sa snažili viesť rozhovor k určitému záveru. Inými slovami, mali vždy program a my sme si neboli nikdy istý, či sme podriadení ich programu, alebo sme dospeli skutočne k svojim vlastným záverom.

Myslím, že to je dôvod, prečo Fifteen nedôveroval Šedivákom. Cítil, že používajú komunikáciu k manipulácii s výsledkom tak, že svoje záujmy uprednostňujú pred záujmami zdieľanými. A kvôli tomuto nedostatku spoľahlivosti Fifteen odmietol vytvorenie akejkoľvek dohody, či prijatia TTP (Program Transferu Technológií, pozn. prekl.), ktorej rozsah by vyhovoval našej činnosti, či už ACIO, alebo Labyrinth Group.“

Sarah:
„Vedeli Šediváci o Labyrinth Group?“

Dr. Neruda:
„Neverím, že by vedeli. Všeobecne boli presvedčení, že ľudia nebudú dosť šikovní, aby zakryli svoje aktivity. Náš rozbor situácie ukazoval, že Šediváci majú útočné technológie, ktoré im dávajú falošný dojem bezpečnosti, čo sa týka slabosti ich nepriateľov. Nehovorím, že sme nepriatelia, ale nikdy sme im neverili. Oni to nepochybne vedeli. Taktiež vedeli, že ACIO má technológie a mozgy, ktoré prevyšujú bežnú ľudskú úroveň. A mali tak trochu rešpekt - snáď i strach - z našich schopností.

Napriek tomu, nikdy sme im neukazovali žiadnu z našich technológií a nikdy sme s nimi neviedli hlboké dialógy o kozmológii či novej fyzike. Oni sa jasne zaujímali o naše informačné databázy a bol to ich základný záujem vo vzťahu k ACIO. Fifteen slúžil ako primárne rozhranie so Šedivákmi, pretože oni v ňom cítili porovnateľný intelekt. Šediváci sa dívali na Fifteena ako na ekvivalent nášho planetárneho generálneho riaditeľa.“

Sarah:
„Ako sa Fifteen stal vedúcim ACIO a súčasne Labyrinth Group?“

Dr. Neruda:
„Bol riaditeľom výskumu v dobe, keď ACIO spoznalo Corteum. V tejto pozícii bol on jedinou logickou voľbou, aby bolo možné posúdiť ich technológiu a určiť jej hodnotu pre ACIO. Okamžite si Corteum obľúbil a jedným z prvých Fifteenových rozhodnutí bolo využiť na sebe technológiu Cortea zvanú „inteligenčný akcelerátor“. Po troch mesiacoch skúšok, (väčšina z nich nebola obsiahnutá v jeho informačných prehľadoch adresovaných súčasnému výkonnému riaditeľovi ACIO), bol Fifteen naplnený víziami o tom, ako vytvoriť BST.

Výkonný riaditeľ sa zľakol rozsahu Fifteenovej činnosti, týkajúcej sa BST a cítil, že by to mohlo pohltiť príliš mnoho zdrojov ACIO na technologický vývoj, ktorý bol veľmi neistý. Fifteen sa ukázal ako odpadlík, keďže za pomoci Cortea založil Labyrinth Group. Záujmy Cortea, čo sa týka BST boli rovnaké, ako Fifteenove. "Kľúč ku Slobode", ako bol niekedy nazývaný, bol uznaný výskumnou prioritou Labyrinth Group a jej zakladajúcimi členmi sa stali Corteum a Fifteen.

V priebehu niekoľkých ďalších rokov vybral Fifteen vedeckú smotánku z ACIO, aby podstúpila program "inteligenčnej akcelerácie", ako ho podstúpil on sám. Urobil to za účelom vývoja vedeckej skupiny, ktorá by mohla - v spolupráci s Corteom - úspešne vynájsť BST. ACIO, podľa názoru Fifteena, bola príliš riadená NSA a cítil, že NSA nebola dostatočne zrelá k tomu, aby zodpovedne rozvinula technológie, ktoré ako vedel, budú vyvinuté, ako výsledok práce Labyrinth Group. Fifteen v podstate plánoval prevziať ACIO - a bol podporovaný prevažne nováčikmi v ACIO, ktorých sám získal - aby to urobil.

Toto sa stalo niekoľko rokov predtým, než som bol prijatý do ACIO ako študent a asistent. Môjmu nevlastnému otcovi sa Fifteen páčil, takže mu dopomohol stať sa výkonným riaditeľom ACIO. Bolo tam potom určité obdobie nestability, ale asi za rok Fifteen pevne uchopil riadenie ACIO a tiež Labyrinth Group.

Ako som povedal na začiatku... hľadelo sa neho ako na zástupcu tejto planéty a v podstate ním je. Z mimozemských skupín, ktoré sa kontaktovali s ľudstvom, jedine Corteum pochopilo Fifteenovu úlohu. Mal víziu, ktorá je jedinečná v tom, že je to matrica vo vývine BST a záleží iba na voľbe správnych technologických a ľudských zdrojov, aby to bolo možné.“

Sarah:
„Prečo sa Fifteen a Labyrinth Group natoľko podriaďujú vývoju BST?“

Dr. Neruda:
„ACIO má prístup k mnohým starým textom, ktoré obsahujú proroctvá o zemi. Tieto boli zozbierané v priebehu posledných niekoľko sto rokov našou sieťou tajných organizácií, ktorých sme členom. Tieto staré texty nie sú známe v akademických kruhoch, médiách, či hlavnom prúde spoločnosti a dosť sugestívne vykresľujú dvadsiate prvé storočie. Fifteen bol informovaný o týchto textoch ešte skôr, než sa stal riaditeľom výskumu ACIO a toto poznanie jedine podporilo jeho prianie vyvinúť BST.“

Sarah:
„Čo je v tých proroctvách a kto ich vyslovil?“

Dr. Neruda:
„Proroctvá boli vyslovené rôznymi ľuďmi, ktorí sú väčšinou anonymní, či neznámi, takže ich mená vám aj tak nič nepovedia. Vidíte, cesty v čase je možno robiť z pozorovacej úrovne ľudskej duše... to jest, istí jedinci sú schopní pohybu vo sfére, ktorú nazývame vertikálnym časom a vidieť budúce udalosti s veľkou presnosťou, ale nemôžu ich zmeniť. Sú tiež jednotlivci, ktorí - podľa nášho názoru - vstúpili do kontaktu s Tvorcami Krídel a boli im predané správy ohľadom budúcnosti, ktoré oni zanechali vo forme symbolických obrazov, alebo vyhynutých jazykov, ako Sumerský, Mayský a Čakobský.

Správy a proroctvá, ktoré zanechali, majú niekoľko súhlasných prameňov, či tém, ktoré sa majú stať na začiatku 21. storočia, okolo roku 2011. Hlavnou z nich je infiltrácia väčších vlád sveta, vrátane Spojených Národov, cudzou rasou. Táto cudzia rasa je dravá rasa, s veľmi rafinovanými technológiami, ktoré im umožňujú splynúť s ľudským druhom. To jest, môžu sa tváriť ako ľudia, ale budú vskutku zmesou človeka a androida.

Bolo prorokované, že táto cudzia rasa ustanoví svetovládu a zákon, ako svoju výkonnú moc. Bude to konečná výzva ľudskému spoločenstvu a inteligencii, výzva k prežitiu, ako druhu. Tieto texty sú držané pred verejnosťou v tajnosti, pretože sú príliš provokatívne a mohli by spôsobiť apokalyptickú odvetu a masovú paranoju.“

Sarah:
„Hovoríte skutočne to, čo počujem? Že anonymní proroci, bohvie odkiaľ a kedy, mali videnia o budúcnosti, ovládanej rasou robotov? Dúfam, že si uvedomujete, ako... ako neuveriteľne to znie?“

Dr. Neruda:
„Áno... viem, že to znie neuveriteľne…, ale to isté, iba v trochu zriedenej forme je písané v proroctvách našich náboženských textov, ibaže cudzia rasa je tam popísaná ako antikrist; akoby sa tá rasa personifikovala v osobe Lucifera. Táto forma proroctva bola prijateľná pre strážcov týchto textov a tak umožnili rozšírenie tejto textovej formy, iba pojem „cudzia rasa“ bol vyradený.“

Sarah:
„Prečo? A kto presne je ten kto určuje, čo môžeme čítať a čo nie? Snažíte sa mi nahovoriť, že je tu tajný redakčný výbor, ktorý prehliada knihy pred ich distribúciou?“

Dr. Neruda:
„Je to veľmi zložitá vec a zabralo by mi celý deň, keby som vám mal do podrobností vysvetľovať štruktúru tejto kontroly informácií. Väčšina veľkých svetových knižníc má zbierky informácií, ktoré nie sú dostupné širokej verejnosti. Iba učenci sú oprávnení prezerať si tieto materiály a obvykle iba priamo na mieste v knižnici. Rovnakým spôsobom, sú rukopisy, ktoré vyzerali sporne a postulovali teórie, ktoré boli prenikavo odlišné od prijatých systémov viery ich doby. Tieto rukopisy, či písma boli vykázané rôznymi zdrojmi, vrátane Vatikánu, univerzít, vlád a ďalších inštitúcií.

Tieto texty boli vyhľadávané tajnými organizáciami, ktorých úlohou bolo zbierať a podržať si tieto informácie. Tieto organizácie sú veľmi mocné a bohaté a môžu kúpiť taký rukopis za relatívne malú finančnú čiastku. I keď mnoho z týchto písiem je považovaných za hókus-pókus, takže knižnice sa s nimi rady podelia za dotáciu, alebo skromný príspevok. A tiež, väčšina z týchto textov nikdy nebola publikovaná, keďže vznikli v dobe pred vynájdením kníhtlače.

Existuje sieť tajných organizácií, voľne prepojených cez finančné trhy a svoje záujmy na svetovom dianí. Sú to vo všeobecnosti centrá moci peňažných systémov a príslušných zemí a sú to elitári prvého rádu. ACIO je členom tejto siete iba preto, že ako je správne vykladané, má najlepšie technológie na svete a tieto technológie môžu byť rozvinuté k finančnému zisku skrze tržnú manipuláciu.

Nejde ani tak o výbor pre úvodníky... kdeže, táto tajná sieť organizácií neprehliada knihy pred ich vydaním. Jej vlastníctvo je výhradne v starých rukopisoch a náboženských textoch. Majú veľmi veľký záujem o proroctvá, pretože veria v pojem vertikálneho času a majú eminentný záujem v poznaní veľkých zmien v štruktúre nášho životného prostredia, ktoré by mohli mať vplyv na ekonomiku. Viete predsa, že pre väčšinu z nich jedinou hrou, ktorú sa vyplatí na tejto planéte hrať, je získavanie stále rastúceho bohatstva skrze orchestrálnu manipuláciu kľúčových premenných, ktoré riadia ekonomický stroj nášho sveta.“

Sarah:
„Takže, ak sú taký múdry ohľadom budúcnosti a veria v tieto proroctvá, čo robia, aby nás všetkých ochránili pred týmito votrelcami?“

Dr. Neruda:
„Pomáhajú zásobovať ACIO. Tento kolektív organizácií má ohromné bohatstvo. Viac, než mnohé vlády môžu pochopiť. ACIO im poskytuje technológie k manipulácii peňažnými trhmi a tak hrabú desiatky miliárd dolárov každý rok. Ani mne nie je známy rozsah ich spoločného bohatstva. ACIO tiež prijíma podiel z predaja rozriedených technológií týmto organizáciám, v záujme ich vlastného bezpečia a ochrany. Vymysleli sme najdokonalejšie bezpečnostné systémy sveta, ktoré sú nezistiteľné a nedobytné vonkajšími silami, ako CIA alebo predtým KGB.

Dôvod, prečo dotujú ACIO je ten, že veria, že Fifteen je skvelý človek a sú informovaní o postupe prác na vývoji BST. Vidia túto technológiu ako konečnú záruku ochrany proti tým proroctvám a umožní im ponechať si relatívnu kontrolu nad svetom a národnými ekonomikami. Tiež poznajú Fifteenovu strategickú pozíciu s cudzími technológiami a dúfajú, že s jeho géniom a mimozemskými technológiami, ktoré ACIO prevzalo, sa podarí vyvinúť BST skôr, než sa proroctvá naplnia.“

Sarah:
„Ale prečo majú zrazu taký záujem o časovú schránu Tvorcov Krídel? Akú to hrá úlohu v materiáloch o BST?“

Dr. Neruda:
„Spočiatku sme nevedeli, aká je spojitosť medzi projektom Ancient Arrow a BST. Musíte pochopiť, že časová schrána je súbor 23 komôr, presne vyfrézovaných v stene kaňonu uprostred ničoho, približne 80 míľ severovýchodne od kaňonu Chaco v Novom Mexiku. Je to bezpochyby najúžasnejší archeologický objav všetkých čias. I keď bolo vedcom dovolené skúmať túto lokalitu, so všetkými jej nedotknutými artefaktami, zachvacovala ich z toho objavu neopísateľná úcta.

Naše predbežné predpoklady boli, že v tomto mieste uložili časovú schránu druhy, ktoré tu zanechala mimozemská rasa, ktorá navštívila zem v ôsmom storočí. Nemohli sme pochopiť, prečo to umenie je tak jednoznačným pôvodom zo Zeme, keď to mala byť časová schrána. Jediný logický záver bol, že by reprezentovala budúcu verziu ľudstva. V tom sme si ale neboli istí, až kým sme nevypočítali prístupový kód k disku a preložili prvý z jeho dokumentov.

Keď už sme raz jasne pochopili, ako chcú byť Tvorcovia Krídel chápaní, začali sme skúšať ich požiadavky, týkajúce sa analýzy malieb v komorách, poézie, hudby, filozofie, a artefaktov. Táto analýza nás uistila, že sú vierohodné, teda, že oni sú nielen cestovatelia časom, ale že tiež vlastnia formu technológie BST...“

Sarah:
„Prečo ste predpokladali, že vlastnia BST?“

Dr. Neruda:
„Verili sme, že vytvorenie schrány im zabralo najmenej dva mesiace. To by vyžadovalo otvoriť a udržať otvorené časové okno a fyzicky pracovať v tomto časovom rozsahu. Je to základnou požiadavkou BST. Naviac, je nutné mať schopnosť vybrať intervenčné body veľmi presne a to tak v čase, ako aj v priestore. Verili sme, že mali túto schopnosť a dokázali to so svojou časovou schránou.

A ďalej, tieto technologické artefakty, ktoré zanechali, boli dôkazom že ich technológia je natoľko pokročilejšia než naša, že sme ju dokonca neboli schopní pochopiť. Žiadna z mimozemských rás, ktoré poznáme, nie je tak pokročilá, aby sme ju nemohli skúmať, prispôsobiť ju a rozobrať ju. Naopak, technológie v Ancient Arrow, sú úplne záhadné a neprístupné nášmu bádaniu. Zvážili sme, že sú natoľko pokročilé, že sú doslova nerozoznateľné a nepoužiteľné, čo je - môže to znieť zvláštne - jasnou známkou mimoriadne vyspelej technológie.“

Sarah:
„Takže ste sa rozhodli, že Tvorcovia Krídel vlastnia BST, ale ako ste si predstavovali, že získate ich poznanie?“

Dr. Neruda:
„Doposiaľ sme nevedeli, že odpoveď na túto otázku je tak ťažká. ACIO vrhla na tento projekt svoje najlepšie zdroje a to počas viac než štyroch rokov. Postuloval som teóriu, že časová schrána je kódované komunikačné zariadenie. Začal som teoretizovať, že keby niekto venoval úsilie k interakcii s tými rôznymi symbolickými obrazmi a ponoril sa do filozofie a umenia časovej schrány, malo by to taký vplyv na centrálnu nervovú sústavu, ktorý by zlepšil fluidnú inteligenciu.

Podľa môjho názoru, bolo základným účelom časovej schrány, aby podporila fluidnú inteligenciu, takže BST by sa dala nielen vyvinúť, ale tiež používať.“

Sarah:
„Strácam niť... Aký je vzťah medzi BST a fluidnou inteligenciou?“

Dr. Neruda:
„BST je špecifickou formou cestovania časom. Literatúra sci-fi zaobchádza s časom ako s niečím, čo je pomerne ľahké navrhnúť a vyvíjať a je relatívne jednorozmerný. Avšak cestovanie časom jednorozmerné nie je. Tak pokročilé technológie, ako majú Corteánci a Šedí mimozemšťania, už umožnili niečo, ako BST. Sú schopní ciest v čase vo svojej základnej forme, ale nemôžu s týmto časom, kam cestujú, vstúpiť do interakcie. To znamená, môžu sa vrátiť v čase späť, ale keď už tam raz sú, nemôžu meniť udalosti tohoto času, pretože sú iba v pasívnom, pozorovacom stave.

Labyrinth Group viedla za posledných 30 rokov sedem pokusov s cestovaním v čase. Jedným z nespochybniteľných výsledkov týchto pokusov je, že cestujúca osoba je nedeliteľnou premennou technológie použitej k týmto cestám. Iinými slovami, osoba a zariadenia musia byť spolu starostlivo zostavené. Labyrinth Group, už vlastní zariadenie BST, ale chýba jej cestovateľ - osoba, ktorá by vhodnou formou prelstila technológiu a urobila nastavenie štepenia sekundy, ktoré vyžaduje BST.

Labyrinth Group nikdy nebrala vážne ľudský prvok BST, jeho neoddeliteľnost od technológie samotnej. Je niekoľko z nás, ktorí boli zapojení do prekladovej indexácie Tvorcov Krídel, ktorí začali cítiť, že je to prirodzenou vlastnosťou časovej schrány: zvýšiť fluidnú inteligenciu a aktivovať nové zmyslové vstupy, ktoré boli nutné pre skúsenosť BST.“

Sarah:
„Stále ale nechápem, čo vás viedlo k tomuto záveru?“

Dr. Neruda:
„Keď sme preložili prvých 30 stránok textu z optického disku, naučili sme sa niektoré užitočné veci o Tvorcoch Krídel a ich filozofii. Zdôrazňovali, že trojrozmerné a päťzmyslové panstvo, na ktoré sú ľudia prispôsobení, je dôvodom, že človek používa len zlomok svojej inteligencie. Prehlasovali, že časová schrána je mostom z trojdimenzionálnej a päťzmyslovej domény do multidimenzionálnej a sedemzmyslovej domény bytia.

Podľa môjho názoru, hovorili tým vlastne, že za účelom použitia BST, cestovateľ musí pôsobiť z multidimenzionálnej a sedemzmyslovej domény bytia. Inými slovami, BST bol príslovečnou ťavou cez ucho ihly, inými slovami, niečo nemožné.“

Sarah:
„Zdá sa to pre mňa prijateľné, ale prečo to bolo tak ťažké pochopiť pre ACIO?“

Dr. Neruda:
„Táto iniciatíva bola v skutočnosti pod vedením Labyrinth Group, nie ACIO, i keď v tom prakticky nie je žiadny rozdiel. Pre Fifteena bolo ťažké uveriť, že by časová schrána mohla aktivovať alebo postaviť most, ktorý by spôsobil, že sa niekto stane cestovateľom v čase. Zdalo sa to ako mimoriadne nepravdepodobné. Cítil, že schrána môže obsahovať technológiu umožňujúcu BST, ale neveril, že by to bol iba vzdelávací, či vývojový zážitok.

Ale to najdôležitejšie, pravdivosť identity Tvorcov Krídel sa stala jasnou, akonáhle sme rozvinuli našu RV technológiu.”

Sarah:
”Najskôr, čo je RV technológia?”

Dr. Neruda:
“Chápte to ako psychickú špionáž. ACIO má úrad, ktorý sa špecializuje na technológiu Diaľkového Videnia (RV technology) a vnútri toho úradu bola žena s jedinečným nadaním na RV. Pridelená k projektu na RV sa stala kritickým elementom v určovaní totožnosti a účelu Tvorcov Krídel.”

Sarah:
“Môžeme sa vrátiť k RV technológii? Povedzte mi, čo objavila ohľadom totožnosti Tvorcov Krídel?”

Dr. Neruda:
“Bola úplne zladená s prvým artefaktom, ktorý sa ukázal byť samonavádzacím zariadením a podstatne nás viedol k nálezisku Ancient Arrow. Viedli sme dve oficiálne RV sedenia – jedno sledované mnou, druhé Fifteenom. Bola schopná skontaktovať sa s pôvodnými projektantmi náleziska Ancient Arrow. Prostredníctvom týchto dvoch RV sedení sme boli schopní určiť, že identita Tvorcov Krídel je starobylá – sú najstarobylejšou rasou ľudstva.”

Sarah:
“Najstarobylejšia, čo tým myslíte?”

Dr. Neruda:
“Vieme o ich existencii väčšinou prostredníctvom niekoľko starovekých rukopisov, ktoré údajne vznikli chanelingom s týmito bytosťami. Je tam niekoľko Mayských mýtov a Sumerský text, ktorý sa tiež odvoláva na tieto bytosti. No najúplnejší text pochádza z Cortea a definuje ich, v našej reči, ako Centrálnu Rasu.”

Sarah:
“Ako môžu byť tak starobylý, keď sú natoľko technologicky vyspelí?”

Dr. Neruda:
“Centrálna Rasa obýva najstaršie galaxie najbližšie k centrálnej časti vesmíru. Podľa corteánskej kozmológie je štruktúra vesmíru segmentovaná do siedmich supervesmírov, z ktorých každý sa otáča okolo centrálneho vesmíru. Centrálny vesmír je materiálnym domovom Prvotného Zdroja – Stvoriteľa. Podľa Cortea, za účelom vládnutia nad materiálnym vesmírom, musí Prvotný Zdroj obývať hmotu a byť činný v materiálnom vesmíre. Centrálny vesmír je materiálnym domovom Prvotného Zdroja a je večný. Je obklopený tmavými gravitačnými orgánmi, ktorými sa robí v podstate neviditeľným i pre tie galaxie, ktoré sú najbližšie k jeho okraju.

Corteum učí, že Centrálny Vesmír je nehybný a večný, zatiaľ čo sedem supervesmírov je výtvorom času a otáčajú sa okolo centrálneho vesmíru v ľavotočivej rotácii. Okolo týchto siedmich supervesmírov je “vonkajší” alebo periférny priestor, ktorý je nefyzického základu pozostávajúci z nebaryonickej hmoty alebo antihmoty, ktorá rotuje okolo siedmich supervesmírov v pravotočivom smere. Tento šíry vonkajší priestor je expanzným priestorom pre rast supervesmírov. Známy vesmír, ktorý pozorujú astronómovia je zväčša iba malým fragmentom nášho supervesmíru a expanzného priestoru v jeho najkrajnejšej periférii. Astronómia založená na Hubblovom teleskope odhaduje, na základe frakčného zorného poľa, že v našom supervesmíre je viac ako 50 miliárd galaxií a každý obsahuje cez 100 miliárd hviezd. No väčšina astronómov ostane presvedčená, že náš vesmír je singulárny. Nie však podľa Cortea.”

Okraj Centrálneho Vesmíru obýva Centrálna Rasa, ktorá obsahuje originál šablóny stvorenia ľudskej DNA. No sú tak starobylá rasa, že sa nám zdajú ako Bohovia, i keď skutočne reprezentujú nás samotných v budúcnosti. Čas a priestor sú jediné premenné veličiny rozdielu. Centrálna Rasa je známa niekomu ako bohovia stvoritelia, ktorí vyvinuli prvotnú schému ľudských druhov a potom, pracujúc v spojení s Nositeľmi Života, osievali galaxie expandovaných vesmírov. Každý zo siedmich supervesmírov má zreteľný účel a vzťah s Centrálnym Vesmírom cez Centrálnu Rasu založenú na to, aby experimentovala s DNA a dosahovala odlišné, ale kompatibilné fyzické stelesnenia nosičov duše.

Sarah:
“Neviem, na čo sa mám ďalej opýtať.”

Dr. Neruda:
“Centrálna Rasa je rozdelená do siedmich kmeňov a sú majstrami genetiky, pôvodcami humanoidných rás. Vskutku, oni sú nami v budúcnosti. Úplne doslovne reprezentujú to, v čo sa časom vyvinieme v termínoch priestoru.”

Sarah:
“Takže vy hovoríte, že Tvorcovia Krídel sú našou vlastnou budúcnosťou a že oni vybudovali tieto časové schrány aby boli s nami v styku?

Dr. Neruda:
“Labyrinth Group verila, že Tvorcovia Krídel sú predstaviteľmi Centrálnej Rasy a že oni vytvorili náš miestny ľudský genotyp, aby sa stal vhodným nosičom duše v našom miestnom vesmíre. Nálezisko Ancient Arrow je súčasťou širšej prepojenej siete siedmich lokalít umiestnených na každom kontinente. Veríme, že spoločne tento systém predstavuje obrannú technológiu.”

Sarah:
“Takže je sedem Ancient Arrow lokalít?”

Dr. Neruda:
“Áno”

Sarah:
“A viete kde sú?”

Dr. Neruda:
“Viem vo všeobecnosti, kde je zvyšných šesť, ale nepoznám ich špecifické umiestnenie. Ony, pokiaľ viem, ostanú neobjavené.”

Sarah:
“Prečo by najpokročilejšia rasa – respektíve budúca verzia ľudstva – umiestnila tak dômyselné zoskupenie technológie a artefaktov na našej planéte? Čoho sa obávajú?”

Dr. Neruda:
“Majú starobylého, strašného nepriateľa, ktorého Fifteen nazýva Animus.”

Sarah:
“ Sme späť pri syntetike?”

Dr. Neruda:
“Jeden ako druhý.”

Sarah:
“Takže Tvorcovia Krídel chránia svoju ľudskú genetiku pred inváziou Anima a umiestnili tieto schrány – alebo obrannú technológiu na zem, aby nejako predišli ich prevzatiu planéty?”

Dr: Neruda:
“To je to podstatné v čo veríme. Ale je to viac než ľudská DNA. Zahŕňa všetky vyššie druhy zvierat, ľudia sú jedným z asi stodvadsiatich druhov.“

Sarah:
„A toto všetko viete vďaka psychickému videniu, niekoľkým starovekým rukopisom a Corteu?“

Dr. Neruda:
„Priznávam, znie to nepravdepodobne, ale áno, toto všetko poznáme zo zdrojov, ktoré nikto nemôže verejne sprístupniť alebo doložiť.“

Sarah:
„Takže Tvorcovia Krídel, alebo Centrálna Rasa nás vytvorila a podľa všetkého stovky iných druhov, zasadili nás na zemi a potom postavili komplexný obranný systém chrániaci ich genetiku. Je to tak?“

Dr. Neruda:
„Najlepší spôsob ako pochopiť, kto tieto bytosti sú, je uvažovať o nich ako o genetikoch, ktorí sa ako prví zrodili z Prvotného Zdroja. Galaxie, ktoré Centrálna Rasa obýva sú približne osemnásť miliárd rokov staré a ich genetika je nezmerne viac vyvinutá, než naša vlastná. Majú optimálny nosič duše, takže môžu koexistovať v materiálnom i nemateriálnom svete súčasne. To všetko preto, lebo ich genetický plán bol plne aktivovaný.“

Sarah:
„Vyzerá to tak, že veríte ich filozofii, ale nerozumiem ako ste sa stali takým odborníkom, pokiaľ ide o kozmológiu Cortea. Oni Vás učili?“

Dr. Neruda:
„Časť nášho TTP (Program Transferu Technológií) obsahovala ich kozmológiu a ja som preložil ich ekvivalent našej Biblie nazývaný Prahová Kozmogónia. To bolo naše prvé detailné odhalenie Centrálnej Rasy a ich vplyvu v pozadí genetického vývinu a transformácie.“

Sarah:
„Čo myslíte tým ´v pozadí´?“

Dr. Neruda:
„Tvorcovia Krídel vytvorili vzor DNA, ktorý je formou hodiacou sa ku každej zo siedmich supervesmírov, umožňujúcou jedinečnému a dominantnému nosiču duše vynoriť sa vnútri každého z supervesmírov. Tento nosič duše, v našom prípade, je ľudský genotyp. Vnútri nášho genetického substrátu je vrodená štruktúra, ktorá napokon musí doviesť naše druhy do centrálneho vesmíru ako dokonalé druhy. Toto zakódovali Tvorcovia Krídel do našej DNA a zverejnili prirodzené a umelé spúšťacie body, ktoré sú príčinou zmeny a prispôsobenia našej genetickej štruktúry. V tomto procese to aktivuje časti našej nervovej sústavy, ktorá živí mozog z oveľa bohatšieho prúdu dát našich piatich zmyslov a dvoch ďalších, ktoré máme ešte vedome oživiť.“

Sarah:
„To znie príliš ako umelo vyvolané.“

Dr. Neruda:
„Čo tým myslíte?“

Sarah:
„Práve to, že jedného dňa budú ľudia túžiť po výšinách Tvorcov Krídel, ale našou spásou je čosi neviditeľné, čo je kódované v našich génoch. Cítim to, akoby sme boli skonštruovaní dospieť k tomu istému vhľadu alebo perspektíve, ako naši tvorcovia. Ale kde ostala slobodná vôľa?“

Dr. Neruda:
„Položili ste dobrú otázku, Sarah. Nemôžem brániť tento systém viery. Môžem z kníh uviesť hociktorú pasáž chcete no viem, že to je len názor niekoho, kto si doprial čas a napísal ho.

Môžem Vám povedať podľa svojich skúseností, že čím je širší rozsah možností, keď sa človek pohybuje smerom k multidimenzionálnemu prameňu myšlienok a cestičke aktivity, tým užšími sa stanú jeho voľby, keď sa týkajú oprávneného žitia. Mohli by ste dokonca povedať, že sa oslabuje slobodná vôľa, ako sa človek stáva uvedomeným pre všetky možnosti.”

Sarah:
"Viem, že sa pokúšate pomôcť, ale stratili ste ma, no nepokúšajte sa a znovu nevysvetľujte. Pripíšme to len môjmu nechápavému mozgu, ktorý sa tu stavia do cesty."

Dr. Neruda:
"Nech už akokoľvek, je to moje slabé vysvetlenie. Je ťažké definovať tieto veci spôsobom, ktorý môže vstúpiť do Vášho vedomia v tomto prípravnom bode."

Sarah:
"Predtým ste povedali, že kódované spúšťacie body Tvorcov Krídel boli prirodzené a umelo stimulované. Čo ste mali na mysli?"

Dr. Neruda:
"Opäť chcem zdôrazniť, že toto všetko je podľa Cortea. Máme o tom veľmi málo dôkazov z nášho vlastného empirického výskumu. Avšak, Labyrinth Group má vysoký stupeň dôvery v kozmologické systémy viery Cortea, kvôli ich histórii ako výskumníckej rasy a ich lepšej aplikácii fyziky.

Naša ľudská DNA je navrhnutá. Nevyvýjala sa silami času, hmoty a energie. Bola navrhnutá Centrálnou Rasou a časťou tohto návrhu bolo zakódovať v DNA šablóny super zmyslových schopností, ktoré by človeku umožnili vnímať veľmi špecifickým spôsobom."

Sarah:
"Akým spôsobom?"

Neruda:
"Ako nosič duše, ktorý je spojený s vesmírom, ako je lúč svetla spojený so spektrom farieb, keď prechádza prizmou."

Sarah:
"Mohli by ste byť trochu konkrétnejší?"

Dr. Neruda (smeje sa):
"Je mi ľúto, niekedy citujem pasáže, je to ľahšie, ako stále prichádzať so svojím vlastným vysvetlením.”

Sarah:
"Niet pochýb, že jeden z kurzov bol na fotografickú pamäť."

Dr. Neruda:
"Možno máte pravdu. Pokúsim sa svojimi vlastnými slovami.

Naša DNA je navrhnutá tak, aby reagovala na prirodzenú obraznosť, slová, tóny, hudbu a iné externé sily."

Sarah:
Čo myslíte pod ´reagovať´?"

Dr. Neruda:
"Môže to aktivovať alebo deaktivovať isté komponenty jej štruktúry, ktorá umožňuje adaptáciu v biologických a tiež vyšších stavoch bytia."

Sarah:
"Ako?"

Dr. Neruda:
"Ako stav osvietenia, aký popisujú niektorí duchovní učitelia našej planéty.”

Sarah:
"Nikdy som nepočula o osvietení ako o niečom, čomu sa človek prispôsobuje."

Dr. Neruda:
"To len preto, lebo mystici rovnako ako vedci nechápu tento aspekt formy ľudskej DNA. Všetko, či je to biologické prostredie, alebo stav mysle, si vyžaduje prispôsobenie sa na strane osoby, ktorá podstupuje skúsenosť. Prispôsobenie je primárnou inteligenciou navrhnutou v našom genetickom kóde a je to táto inteligencia, ktorá sa prebudí, alebo spustí určitým stimulom.

Stimuly môžu byť umelo vyvolané, totiž, Centrálna Rasa zakódovala prispôsobenie sa vyšším vibračným frekvenciám v našej DNA, ktoré sa môžu spustiť prostredníctvom katalytických obrazov, slov alebo zvukov."

Sarah:
"Dobre, takže teraz sa plne približujete k účelu artefaktov nájdených v Ancient Arrow. Správne?"

Dr. Neruda:
"Verím, že s tým súvisia. Nie som si istý, v akom rozsahu. Ale po prečítaní informácií, ktoré obsahuje optický disk, som si celkom istý, že Tvorcovia Krídel majú v úmysle, aby hudba, umenie, poézia a filozofia boli katalytické."

Sarah:
"Ale za akým účelom?"

Dr. Neruda:
"Nechajme to na neskôr. Sľubujem, že sa k tomu dostaneme, ale je to veľmi dlhý príbeh."

Sarah:
"Urobme si krátku prestávku a pokračujme potom, ako vypijeme trochu viac kávy. Dobre?“

Neruda:
"Dobre."

(Interview pokračuje po 10 minútovej prestávke)

Sarah: „Behom prestávky som sa vás pýtala na tajné organizácie, o ktorých ste hovoril, že ACIO medzi ne patrí. Môžete sa ešte podrobnejšie zmieniť o tejto sieti a jej činnosti?“

Dr. Neruda: „Je mnoho organizácií, ktoré majú noblesný vonkajší vzhľad a tajomné pozadie. Inými slovami, môžu mať externú činnosť, ktorú ponúkajú svojim zamestnancom, členom a médiám, ale je tu tiež tajná a veľmi dobre skrytá činnosť, o ktorej vie len vnútorné jadro organizácie. Vonkajšie kruhy alebo ochranné členstvo, ako niekedy hovoria, je proste zdobenými oknami skutočnej činnosti organizácie.

IMF, Výbor pre Medzinárodné Vzťahy, NSA, KGB, CIA, Svetová banka a Federálne Rezervy - všetky tieto sú príkladmi týchto organizačných štruktúr. Ich jadro je prepletené spoločne pre vytvorenie elitárskej, tajnej spoločnosti, so svojou vlastnou kultúrou, ekonomikou a komunikačným systémom. To sú tí bohatí a mocní, ktorí vlastnia spojené armády za účelom manipulácie svetovými politickými, hospodárskymi a sociálnymi systémami, za účelom uľahčenia svojej vlastnej činnosti.

Tá činnost, ako viem, sa v prvom rade týka ovládania svetovej ekonomiky a jej životných zdrojov - ropy, zlata, zásob plynu, platiny, diamantov, atď. Táto tajná sieť využíva technológie z ACIO, za účelom zaistenia kontroly svetovej ekonomiky. Sú v procese návrhu jednotnej svetovej ekonomiky, založenej na digitálnej mene. Potrebná infraštruktúra je tu, ale zavedenie trvá ďalej, než ako bolo očakávané, kvôli odporu konkurenčných síl, ktoré nechápu presnú povahu tejto tajnej siete, ale intuitívne tušia jej existenciu.

Tieto konkurenčné sily tvoia všeobecné podnikateľské spoločnosti a politikovia, ktorí prijímajú prechod ku globálnej, digitálnej ekonomike, ale chcú mať nejaký vplyv na vývoj infraštruktúry a kvôli ich váhe a pozícii na trhu môžu významne ovplyvniť túto tajnú sieť.

Jediná organizácia, o ktorej viem, že je úplne nezávislá vo svojej činnosti a preto je najmocnejšia, čiže alfa-organizácia, je Labyrinth Group. Je v tejto pozícii kvôli svojim rýdzim technológiám a intelektu svojich členov. Všetky ďalšie organizácie - nech už tie, ktoré sú časťou tejto tajnej siete, alebo mocné medzinárodné korporácie - nemajú kontrolu nad výkonom svojej činnosti. Sú v podstate chytené v konkurenčnej bitve.“

Sarah: „Pokiaľ je to všetko pravda, potom Fifteen v podstate riadi túto tajnú sieť?“

Dr. Neruda: „Nie. On nemá záujem na činnosti tejto tajnej siete. Je tým znudený. Nemá záujem o moc a peniaze. Priťahuje ho iba poslanie vybudovať BST, aby bolo možné prekaziť útok nepriateľských mimozemšťanov, ktorý bol prorokovaný 12.000 rokov. Veria, že jediné poslanie hodné rozvíjania významnej intelektuálnej moci Labyrinth Group, je vývoj konečnej obrannej zbrane, tzv. Kľúča Slobody. Je presvedčený, že jedine Labyrinth Group to zvládne predtým, než bude neskoro.

Majte na pamäti, že Labyrinth Group se skladá zo 118 ľudí a približne 200 Corteáncov. Intelektuálne schopnosti tejto skupiny, sústredené na poslanie vyvinúť BST pred ovládnutím spoločnosti mimozemšťanmi, je naozaj výnimočný podnik, ktorý spôsobuje, že Projekt Manhattan vyzerá v porovnaní s ním, ako materská škôlka. Možno, že trochu preháňam, ... ale už som poukázal na to, že Fifteen vedie činnosť, ktorá je rozhodujúcejšia, než čokoľvek, čo bolo doteraz podniknuté v ľudskej histórii.“

Sarah: „Ak ale Fifteen robí svoju vlastnú činnosť a je to tak, ako hovoríte, prečo utekáte z takej organizácie?“

Dr. Neruda: „ACIO vlastní technológiu implantácie pamäte, ktorá dokáže efektívne odstrániť vybrané spomienky s chirurgickou presnosťou. Napríklad, táto technológia by mohla odstrániť vaše spomienky na toto interview bez prerušenia akejkoľvek z vašich spomienok pred a po tejto udalosti. Možno budete tušiť, že vám nejaký čas chýba, ale na nič viac si nespomeniete.

Moja intuícia ma varovala, že sa budú pokúšať aplikovať na mňa túto procedúru kvôli tomu, ako som sa choval, že som preukázal úctu k Tvorcom Krídel. Inými slovami, uveril som, že sympatizujem s ich kultúrou, filozofiou a poslaním - so všetkým, čo som o nich vedel. Stal som sa pre projekt veľkým rizikom. Labyrinth Group sa v pravom zmysle bála svojich vlastných členov, kvôli ich ohromnému intelektu a úskočným a kombinačným schopnostiam.

Toto vtláča trvalý stav paranoie, čo znamená, že boli vyvinuté technológie, ktoré majú zaistiť vyhovenie Fifteenovej činnosti. Väčšina týchto technológií bola útočná a členovia Labyrinth Group se ochotne podrobili zásahu aby dokázali túto paranoiu úspešnejšie zdolávať. Niekoľko mesiacov predtým som začal systematicky uzavierať tieto útočné technológie, čiastečne preto, aby som videl, ako bude reagovať Fifteen a čiastočne pretože som mal dosť tej paranoie.

Ako som to robil, stalo se zrejmým, že podozrenie voči mne stúpalo a bola to otázka času, kedy ma zažiadajú, aby som sa podrobil liečbe pamäte - MRP.“

Sarah: „MRP?“

Dr. Neruda: „Áno, MRP – Procedúra Reštrukturalizácie Pamäte. To, čo som sa naučil z časovej schrány Tvorcov, som ale nechcel zabudnúť. Nechcel som sa vzdať týchto informácií. Tieto sa stali ústrednou úlohou mojej viery a toho, ako by som chcel žiť svoj život.“

Sarah: „Nemohol ste prosto zbehnúť bez toho, aby ste našiel nejakého novinára, ktorý bude načúvať tomu príbehu. Myslím, že ste nemohol proste odísť na ostrov a prežiť svoj život a nikdy neodhaliť existenciu Labyrinth Group a Tvorcov Krídel?“

Dr. Neruda: „Nerozumiete mi... Labyrinth Group je nedotknuteľná. Nemajú vôbec strach, čo prezradím médiám, ich jediný záujem je hrozný precedens zbehnutia. Já som prvý, kto zbehol. Nikto nikdy predtým nezbehol. A oni majú hrozný strach, že keď som utiekol úspešne, iní utečú tiež. A raz sa stane, že poslanie podľahne kompromisu a BST sa nikdy nestane.

Fifteen a jeho Riaditelia berú toto poslanie veľmi vážne. Sú fanatikmi prvého stupňa, ktorí sú súčasne dobrí a zlí. Dobrí v zmysle, že ťažko pracujú aby vyvinuli BST a zlí v zmysle toho, že fanatizmus plodí paranoiu. Moje dôvody pre vyhľadanie novinára, ako ste vy, aby som sa mohol podeliť s týmto poznaním je, že nechcem, aby časové schrány Tvorcov Krídel boli ukryté pred ľudstvom. Myslím si, že ich obsah by mal byť zdieľaný. To je ich pravý zmysel.“

Sarah: „Moja otázka sa vám bude zdať zvláštna, ale prečo by Tvorcovia skrývali svoju časovú schránu a kódovali jej obsah tak zložitým spôsobom, keby chceli, aby tento bol zdieľaný s ľudstvom? Pokiaľ by schránu objavil priemerný občan, alebo dokonca vládne laboratórium, aká by bola šanca na rozlúštenie obsahu optického disku?“

Dr. Neruda: „To nie je zvláštna otázka, skutočne. Tiež sme sa na to pýtali. Labyrinth Group sa zdalo jasné, že to mala byť vyvolená organizácia, ktorá by rozšifrovala disk. Povedané priamo, keby schránu objavil niekto iný, pravdepodobne by disk nikto nikdy nerozlúštil. To, že schrána skončila v rukách Labyrinth Group, sa zdá byť akoby riadený proces. S tým súhlasil dokonca i Fifteen.“

Sarah: „Takže Fifteen cítil, že Tvorcovia Krídel vybrali Labyrinth Group, aby rozhodla o osude časovej schrány a jej obsahu?“

Dr. Neruda: „Áno.“

Sarah: „Nebolo by potom rozumné predpokladať, že by sa Fifteen chcel dozvedieť viac o časovej schráne predtým, než jej obsah zverejní skrze NSA, alebo nejakú inú vládnu agentúru?“

Dr. Neruda: „Nie. Pochybujem, že by Fifteen kedy uvoľnil akúkoľvek informáciu o projekte Ancient Arrow komukoľvek, mimo ACIO. Neuvoľnil by informácie, o ktorých si myslí, že sú vlastníctvom Labyrinth Group, obzvlášť, keď má čo dočinenia s BST.“

Sarah: „Takže, keď ste teda dal výpoveď, neovplyvní to ACIO. Nie je teda nikto, kto by začal šťúrať a hľadať odpovede?“

Dr. Neruda: „Možno. Ale viem mnoho o ich bezpečnostných systémoch a nie je spôsob, ako ich odhaliť skrze verejné vyšetrovanie. A nie je ani spôsob, ako by ich bolo možné ovplyvniť skrze tajnú sieť organizácií, o ktorej som sa zmienil predtým; tieto sú totiž ACIO úplne zaviazané, kvôli tomu, že im poskytla dovolenie používať technológie pre ovládanie hospodárskych trhov. Oni . . . ACIO a Labyrinth Group, ako som už povedal, sú nedotknuteľní. Ich jediným záujem bude ilegálne zbehnutie . . . strata intelektuálneho kapitálu.“

Sarah: „Aký bude účinok vášho zbehnutia na ACIO a Labyrinth Group?“

Dr. Neruda: „Veľmi malý. Väčšina mojej práce vzhľadom k časovej schráne bola dokončená. Sú tam i nejaké iné projekty, ktoré sa týkajú mnou vyvinutých šifrovacích technológií, tam bude dopad môjho úteku podstatne väčší.“

Sarah: „Späť k Tvorcom Krídel na moment, pokiaľ sú Tvorcovia technologicky natoľko pokročilí, prečo vytvorili časové schrány? Prečo sa jedného dňa neobjavia a neponúknu, čokoľvek chcú s nami zdieľať? Prečo táto hra na schovávačku s časovými schránami?“

Dr. Neruda: „Ich motív nie je jasný. Domnievam sa, že vytvorili časové schrány, ako svoj spôsob prinesenia kultúry a technológie z ich času do nášho. Taktiež veríme, že tieto miesta reprezentujú defenzívnu zbraň. Veľmi sofistikovanú defenzívnu zbraň.

Čo sa týka ich objavenia sa a predania informácií, ... myslím, že je to od nich geniálne. Vytvorili sedem časových schrán a umiestnili ich v rôznych častiach sveta. Verím, že je to všetko časťou majstrovského plánu, či stratégie, vložiť do veci svoj intelekt a ducha tak, ako to ešte nikto predtým neurobil. Preto aby ukázali, ako umenie, kultúra, veda, duchovno, ako všetky tieto veci sú prepojené. Verím, že chcú, aby sme to objavili a nie aby nám to bolo povedané.

Pokiaľ by sa zrazu postavili vo vašej obývačke a prehlásili by, že sú Tvorcovia Krídel z dvadsiateho ôsmeho storočia, tuším, že by ste bola omnoho viac ohromená ich osobnosťami a fyzickými vlastnosťami a tým, ako vyzerá život v ich čase. Je možné, že by ste im dokonca i verila. Jedno z hľadisiek toho, čo nám chceli odovzdať - kultúru, umenie, technológie, filozofiu, duchovnosť, tieto položky by sa mohli stratiť vo fenoméne ich prítomnosti.

A tiež, v texte, ktorý som prekladal, je zjavné, že Tvorcovia cestovali časom pri mnohých príležitostiach. Pôsobili na ľudí z mnohých rôznych časov a nazývali seba Nositelia Kultúry. Boli pravdepodobne zamieňaní za anjelov alebo dokonca bohov. I keď vieme, že ich odkaz v náboženských textoch môže byť veľmi častý.“

Sarah: „Myslíte si teda, že oni chcú, aby boli časové schrány zdieľané celým ľudstvom?“

Dr. Neruda: „Myslíte Tvorcovia Krídel?“

Sarah: „Áno.“

Dr. Neruda: „S určitosťou to neviem. Ale myslím si, že by mali byť zdieľané. Nemám žiadny osobný prospech z uvoľnenia tejto informácie pre verejnosť. Je to proti všetkému, v čom som bol cvičený a vystavuje ma to nebezpečenstvu, že sa budem musieť nadobro vzdať svojho doterajšieho životného štýlu.

Pre mňa je časová schrána Ancient Arrow prosto najväčším objavom v histórii ľudstva. Objavy tejto dôležitosti by mali byť zverejnené. Nemali by byť sobecky zaistené vo vlastníctve ACIO, či akejkoľvek inej organizácie.“

Sarah: „Prečo sú potom také objavy a celá situácia s mimozemšťanmi tak úzkostlivo tajené?“

Dr. Neruda: „Ľudia, ktorí majú prístup k týmto informáciám, majú radi výnimočnosť a privilégia. Je to psychológia tajných organizácií a je to dôvod, prečo tak kvitnú. Privilegovaná informácia je ambróziou pre elitárov. Dáva im to zmysel pre moc a ľudské ego sa rado živí mocou.

Jakživ by sa k tomu nepriznali, ale dráma kontaktu s mimozemšťanmi a iné paranormálne javy sú neobyčajne závažné a preto sú v životnom záujme všetkých s týchto podivných ľudí. Obzvlášť v záujme politikov a vedcov. A tým, že držia tieto veci v tajnosti, za zavrenými dvermi, vytvára to zmysel tejto drámy, ktorá potom chýba v mnohých iných činnostiach.

Vidíte, Sarah, dráma utajovania je veľmi návykové. Teraz však by vám povedali, že dôvodem pro utajenie, sú otázky národnej bezpečnosti, hospodárska stabilita a sociálny poriadok. A naviac, že je to pravda, ale nie je to pro nich ten pravý dôvod.“

Sarah: „Vie náš prezident o situácii s mimozemšťanmi?“

Dr. Neruda: „Áno.“

Sarah: „Čo o tom vie?“

Dr. Neruda: „Vie o Šedivákoch. Vie o mimozemských základniach, ktoré existujú vo vnútri nášho solárneho systému. Vie o Marťanoch...“

Sarah: „Dobrý bože, skutočne sa mi chystáte nahovoriť, že zelení mužíčkovia z Marsu existujú?“

Dr. Neruda: „Keby som vám povedal, čo viem o situácii s mimozemšťanmi, obávam sa, že by som vo vašich očiach stratil vierohodnosť. Verte mi, že skutočnosť s mimozemšťanmi je omnoho zložitejšia a obsiahlejšia, než aby som vám o tom dnes večer vykladal. Na to nie je teraz čas. A keby som vás informoval iba povrchne, obávam sa, že by ste tomu neverila. Takže sa chystám poskytnúť vám čiastočnú pravdu a budem sa snažiť starostlivo voliť slová.

Marťania sú humanoidná rasa, ktorá má s nami spoločné genetické korene. Žijú v podzemných základniach na Marse a nie je ich mnoho. Niektorí sa už prisťahovali na Zem a s nejakými minimálnymi úpravami svojho fyzického vzhľadu, by mohli byť považovaní za ľudí i za denného svetla.

Prezident Clinton je si vedomý tejto záležitosti a zvažoval alternatívne cesty komunikácie s mimozemšťanmi. Doposiaľ, ako prvotná forma komunikácie bola použitá telepatia. Avšak táto forma komunikácie nemá dôveru, obzvlášť vo vojenských kruhoch. Vlastne každý rádioteleskop na zemi, bol z času na čas používaný pre komunikáciu s mimozemšťanmi. Dávalo to zmiešané výsledky, ale bolo to úspešné a prezident o tom vie.“

Sarah: „Potom je Clinton zapojený do tajnej siete, o ktorej ste sa zmienil?“

Dr. Neruda: „Nie vedome. Ale je jasné, že je dôležitou autoritou a sieťoví operatívci sa oňho veľmi starajú.“

Sarah: „Hovoríte, že je manipulovaný?“

Dr. Neruda: „To záleží na definícii manipulácie. Môže urobiť akékoľvek rozhodnutie, ktoré si praje, koniec koncov, má moc urobiť alebo ovplyvniť všetky rozhodnutia ohľadom národnej bezpečnosti, hospodárskej stability a sociálneho poriadku. Ale je všeobecne ovplyvnený názorom svojich poradcov. A vysoko postavení operatívci tajnej siete radia jeho poradcom. Sieť a jej operatívci, sa len zriedka tlačia k politickej moci, protože táto je ostro sledovaná v médiách a oni všeobecne pohŕdajú názorom médií a verejnosti.

Clinton, napriek tomu, nie je manipulovaný, ale dostáva rady. Informácia, ktorú dostáva, je niekedy upravená, aby viedla jeho rozhodnutie v smere, ktorý Sieť považuje za prospešný pre všetkých svojich členov. Myslím, že k rozsahu úpravy informácie poviete, že prezident je manipulovaný. Má veľmi málo času k tomu, aby preveroval a hodnotil alternatívne plány, čo spôsobuje, že jeho poradcovia sú veľmi vplyvní.“

Sarah: „Dobre, takže je manipulovaný prinajmenšom podľa môjho mienenia. Deje sa to tiež s inými vládami, ako je napríklad japonská, alebo britská?“

Dr. Neruda: „Áno. Sieť nie je iba národná, ale globálna. Naťahuje sa k iným rasám a druhom, takže jej vplyv je omnoho širší, než ste zvyknutá pozorovať. Je to obojsmerná ulica. Ako som už povedal, iba Labyrinth Group sa zaoberá činnosťou, ktorá je skutočne nezávislá a kvôli svojim cieľom je povolené mať túto nezávislosť... vo všetkej počestnosti, nie je nič, čo by ju zamedzilo, s možnou výnimkou Tvorcov Krídel.“

Sarah: „Takže všetky svetové vlády sú manipulované touto tajnou Sieťou organizácií... kto sú tieto organizácie... zmienil ste sa o niektorých z nich, ale ktoré sú ďalšie?“

Dr. Neruda: „Mohol by som menovať väčšinu z nich, ale prečo? O mnohých by ste to nepovedala. Sú ako Labyrinth Group. Počula ste o nej niekedy predtým? Samozrejme, že nie. Dokonca súčasné vedenie NSA nevie o ACIO. Niekedy v minulosti vedeli. Ale to bolo pred 35 rokmi a ľudia v organizácii sa menia, ale stále si ponechávajú svoje napojenie na tajnú a privilegovanú informačnú sieť.

Ale na túto sieť nemá absolútne žiadny vplyv dav, či organizovaný zločin. V niektorých prípadoch sieť používa organizovaný zločin ako svoj štít, ale organizovaný zločin funguje cez naháňanie strachu, nie utajenie. Jeho vodcovia majú priemernú inteligenciu a spájajú sa s informačnými systémami, ktoré sú zastaralé a preto nie sú strategické. Sieť organizovaného zločinu je o mnoho menej rafinovaná, než sieť, o ktorej hovorím.“

Sarah: „Dobre, vráťme sa na chvíľku k Tvorcom... ospravedlňujem sa za svoje roztržité otázky. Je to preto, že sa chcem dozvedieť čo najviac a zisťujem, že je obtiažne držať sa témy projektu Ancient Arrow.“

Dr. Neruda: „Nemusíte se ospravedlňovať. Chápem, ako vám to musí pripadať. Som stále svieži, môžeme pokračovať.“

Sarah: "V poriadku. Poďme hovoriť trochu o vašich dojmoch alebo vhľadoch do situácie okolo ET, o ktorej ste hovorili skôr. Pre mňa je to najfascinujúcejšia časť."

Dr. Neruda: "Predovšetkým chcem vysvetliť, že ET, ktorí spolupracujú s našimi svetovými vládami nie sú tí istí, ako tí, ktorí spolupracujú s Labyrinth Group."

Sarah: "Ale myslím, že ste hovorili, že Šediváci boli zapletený s ACIO, alebo aspoň jedna z ich častí."

Dr. Neruda: "Áno, sú tiež známi ako Zeta, ale ako som povedal, je mnoho rozdielnych druhov Šedivákov a ten, ktorý spolupracuje s ACIO, je alfa časťou, a oni neoperujú s našimi vládnymi organizáciami, pretože sú z toho príliš podozriví a na rovinu, nepovažujeme ich za dostatočne inteligentných aby dokonca splnomocňovali ich dobu."

Sarah: "A čo Corteum?"

Dr. Neruda: "Corteum je veľmi sofistikovaná kultúra, integrujúca technológiu, kultúru a vedu veľmi holistickým spôsobom. Pre rozličné dôvody nie sú zapletení s našimi vládami, hlavne kvôli ich úlohe vo Federácii."

Sarah: „Čo je tá Federácia... Ešte som vás nepočula o nej hovoriť?“

Dr. Neruda: „Každá galaxia má svoju Federáciu - voľný zväzok, ktorý obsahuje všetky vnímajúce formy života na každej planéte tejto galaxie. Dalo by sa povedať, že je to ekvivalent Spojených Národov galaxie. Táto federácia má svojich prizvaných členov a tiež členov prísediacich. Prizvaní členovia sú tie druhy, ktoré boli riadené, aby sa chovali zodpovedným spôsobom, ako správcovia svojej planéty a kombinujú ako technológiu, filozofiu, tak i kultúru, ktoré im umožnia komunikovať ako globálnej bytosti so zjednoteným poriadkom.

Prísediaci členovia sú druhy, ktoré sú oddelené a stále zápasia jeden s druhým o územie, moc, peniaze, kultúru a o mnoho iných vecí, ktoré im bránia vo vytvorení zjednotenej svetovej vlády. Ľudská rasa na zemi je takým druhom a teraz je prosto pozorovaná Federáciou, ale nie je prizvaná k jej politike a ekonomickým systémom.“

Sarah: „Hovoríte, že naša galaxia má nejakú vládu a ekonomický systém?“

Dr. Neruda: „Áno, ale pokiaľ vám budem o tom rozprávať, stratíte stopu toho, čo vám chcem skutočne povedať o Tvorcoch...“

Sarah: „Ospravedlňujem sa, že vás neustále odvádzam od témy. Ale je to príliš úžasné, než aby som to nechala tak. Pokiaľ existuje spolupracujúca Federácia inteligentných druhov, prečo nás neochráni pred nepriateľskými mimozemšťanmi v roku 2011, alebo nám v tom aspoň nepomôže?“

Dr. Neruda: „Federácia nenalieha na žiadne druhy. Je to opravdová oslobodzujúca sila, nie vládnuca sila s vojenskou prítomnosťou. To jest, budú nás pozorovať a pomáhat svojimi podnetmi, ale nebudú zasahovať.“

Sarah: „Je to ako Primárna Direktíva, ako v Star Trek?“

Dr. Neruda: „Nie. Je to skôr ako rodič, ktorý chce učiť svoje deti, ako sa majú o seba postarať, aby sa stali väčším prínosom pre rodinu.“

Sarah: „Ale malo by nepiateľské prevzatie moci na zemi vplyv na Federáciu?“

Dr. Neruda: „Určite. Ale Federácia nezasahuje do zodpovednosti druhu za svoje prežitie a do záchrany jeho genetiky. Viete, na úrovni atómov našich fyzických tiel sme všetci doslova vytvorení z hviezd. Na sub-atomárnej úrovni sú naše mysle nefyzickými schránkami galaktickej mysle. Na sub-sub-atomárnej úrovni sú naše duše nefyzickými schránkami Boha, či inteligencie, ktorá prestupuje vesmír.

Federácia verí, že ľudské druhy sa môžu brániť, pretože sú zložené z hviezd, galaktickej mysle a Boha. Keby sme boli neúspešní a nepriateľstvo sa rozšírilo do ďalších častí galaxie, potom by si to Federácia všimla a jej členovia by hájili svoju zvrchovanosť, ako sa to stalo už mnohokrát. A v tomto procese obrany povstanú nové technológie, ustanovia sa nové priateľstvá a do galaktickej mysle sa vloží nová dôvera. To je dôvod, prečo to Federácia robí tak, ako to robí.“

Sarah: „Existuje fenomén BST niekde vo Federácii?“

Dr. Neruda: „Áno. Pravdepodobne na jednej z planét, bližšie ku galaktickému jadru.“

Sarah: „Tak prečo Federácia nepomôže... povedal ste, že by mohli pomôcť, že?“

Dr. Neruda: „Áno, môžu pomôcť. A Corteum patrí medzi pozvaných členov Federácie (IM - invited members) a skutočne nám pomáha. Ale oni sami nevlastnia technológiu BST... je to veľmi špeciálna technológia a je umožnené ju vlastniť iba tým druhom, ktoré ju zamýšľajú použiť ako obrannú zbraň. A v tom je výzva.“

Sarah: „Kto udeľuje toto „povolenie“... hovoríte, že Federácia rozhoduje o tom, ktoré druhy sú pripravené získať BST?“

Dr. Neruda: „Nie...myslím, že o tom rozhoduje Boh.“

Sarah: „Neviem prečo, ale je ťažké uveriť v to, že veríte v Boha.“

Dr. Neruda: „Správne, verím. A navyše, v Boha verí každý v Labyrinth Group - vrátane Fifteena. Videli sme toľko dôkazov Boha, či vyššej inteligencie, že ťažko môžeme diskutovať o jeho existenci. Bolo by nemožné popierať Boha na základe toho, čo sme pozorovali v našich laboratóriách.“

Sarah: „Takže Boh rozhoduje o pripravenosti použiť BST. Myslíte že o tom rozhodne pred rokom 2011?“ (Priznávam, že v tejto otázke boli tony sarkazmu.)

Dr. Neruda: „Viete, Sarah, Labyrinth Group dúfa, že pripravenosť všetkých druhov nemusí byť určujúcim faktorom, ale že určité podskupiny vo vnútri druhov by mohli dostať povolenie získať technológiu, aby sa mohli ubrániť proti nedovoleným zásahom cudzích síl. Labyrinth Group dúfa, že ona by mohla byť touto podskupinou a to je jeden z dôvodov, prečo Fifteen investoval také nesmierne prostriedky skupiny ACIO do bezpečnostných systémov.“

Sarah: „Nezodpovedal ste úplne moju otázku...myslíte, že by BST mohla byť vyvinutá v priebehu budúcich dvanástich rokov?“

Dr. Neruda: „Nevím. Rozhodne dúfam, že áno, ale BST nie je naša jediná línia obrany. Labyrinth Group vymyslela mnoho obranných zbraní, všetky vám nebudem popisovať. Animus navštívili Zem už predtým, približne pred tristo miliónmi rokov, ale nenašli na našej planéte nič, čo by zapríčinilo ich investíciu času a zdrojov na kolonizáciu našej planéty. Keď sa vrátia ich sondy o trinásť rokov, budú rozmýšľať inak.

Naša analýza ďalej hovorí, že budú zadobre s našimi vládami a využijú Spojené Národy ako svojho spojenca. Vložia sa do procesu vytvorenia zjednotenej svetovej vlády cez Organizáciu Spojených Národov. A v prvých voľbách v roku 2018, prekvapia OSN a prevezmú vládu nad svetom. Urobia to podvodným spôsobom.

Zmieňujem sa o tých analýzach – robených počas troch rozličných RV sedení (technológia Vzdialeného Videnia, pozn. prekl.) - pretože sú dosť špecifické, pokiaľ sa týka času, takže máme približne 19 rokov aby sme vyvinuli a zdokonalili BST. V ideálnom prípade, chceli by sme ju mať k dispozícii za účelom pôsobenia v intervenčných bodoch pre túto rasu, v tých bodoch, kedy sa rozhodovala prejsť do našej galaxie. Chceli by sme spôsobiť, aby sa rozhodli pre inú galaxiu, alebo aby ustúpili od toho zámeru vôbec. Ale možno bude ťažké zistiť tento intervenčný bod.

Viete, technológia implantácie pamäte, vyvinutá Labyrinth Group, sa dá použiť v súčinnosti s BST. Mohli by sme definovať intervenčný bod, kedy bude vybraná naša galaxia ako cieľ kolonizácie, vstúpiť do toho času a miesta a vložiť ich vedeniu novú pamäť, ktorá ich odvráti od našej galaxie.“

Sarah: „Buď som už unavená, alebo som len stále viac zmätená... hovoríte, že Labyrinth Group už má riešenie tejto situácie... zabránenie týmto lúpeživým cudzincom čo i len vstúpiť do našej galaxie? Ako viete, kde vôbec sú?“

Dr. Neruda: „Aby som mohol odpovedať na vašu otázku, mal by som vám detailnejšie vysvetliť povahu BST a to, ako sa líši od obyčajného cestovania časom. Pokúsim sa vysvetliť to tak jednoducho, ako len môžem, ale je to zložité a k tomu je potrebné, aby ste opustila predpojaté názory o čase a priestore.

Viete, čas nemusí byť výhradne priamočiary, ako sa to zobrazuje v „časovej línii“. Čas je usporiadaný zvislo s každým okamihom v existencii, stohovaný jeden na druhom a všetky časy sa vzájomne kryjú. Inými slovami, čas je súborom všetkých okamihov všetkých skúseností, súčasne existujúcich vo vnútri bezčasovosti, ktorú obvykle nazývame večnosť.

Z existencie vertikálneho času je možno vyvodiť záver, že je možné vybrať okamih skúsenosti a použiť čas a priestor ako portál, skrze ktorý sa dá urobiť voľba. Pokiaľ sa raz voľba urobí, čas a priestor sa stanú kontinuitným činiteľom, ktorý zmení vertikálny čas na horizontálny, alebo konvenčný...“

Sarah: „Nerozumiem. Ako sa líši vertikálny čas od horizontálneho?“

Dr. Neruda: „Vertikálny čas má čo do činenia so súčasne prebiehajúcou skúsenosťou všetkého času a horizontálny čas súvisí s kontinuitou času v lineárnych skúsenostiach okamih vedľa okamihu.“

Sarah: „Takže hovoríte, že každá skúsenosť, akú som kedy mala, alebo kedy budem mať, existuje už teraz? A že minulosť a budúcnosť sú práve prítomné, ale iba ja mám natoľko vymytý mozog, že to nevidím?“

Dr. Neruda: „Ako som už povedal, je to zložité a obávam sa, že to potrvá, než vám to vysvetlím a za tú dobu stratíme stopu k veľmi zaujímavej informácii o BST. Snáď, keby som vám vysvetlil povahu BST, mnoho vašich otázok by sa pritom objasnilo.“

Sarah: „Dobre, povedzte mi teda, čo je BST? Vzhľadom k tomu, čo znamená skratka, predpokladám, že to znamená niečo ako ... vymazanie udalosti a zmenu kurzu histórie. Je to tak?“

Sr. Neruda: „Vysvetlil by som to takto. Povaha cestovania časom môže byť pozorovacia. Z tohoto pohľadu, ACIO a iné organizácie - dokonca jednotliví občania - majú schopnosť cestovania v čase. Ale táto forma cestovania je pasívna. Nie je ekvivalentom BST. Pokiaľ chcete zmeniť budúcnosť, musíte sa dostať do interakcie s vertikálnym časom, listovať v ňom ako v knihe, až dokiaľ nenájdete tú stránku, čiže intervenčný bod, ktorý je dôležitý pre vašu misiu.

Preto je to tak zložité, pretože vstup do vertikálneho času vyžaduje zmenu kurzu horizontálneho času. A pochopenie týchto zmien a ich rozsahu a vplyvu vyžaduje mimoriadne zložité modelovanie. Z toho dôvodu sa Labyrinth Group spojila s Corteom - jeho výpočtová technológia má 3.200 krát väčšiu výpočtovú rýchlosť, než naše najlepšie superpočítače.

Umožňuje nám to vytvárať organické, vysoko zložité modely scenárov. Pokiaľ zhromaždíme dôležité dáta, tieto modely nám povedia najpravdepodobnejšie intervenčné body a po vyvolaní určitého scenára, dostaneme jeho najpravdepodobnejšie výsledky. Ako tie najzložitejšie technológie, BST je zloženinou, zahrňujúcou päť oddelených a súvisiacich technológií.

Prvá technológia je špecializovaná forma vzdialeného videnia. Táto umožňuje školenému človeku mentálne sa pohybovať vo vertikálnom čase a pozorovať udalosti a dokonce načúvať rozhovorom, opytovacím spôsobom. Agent je neviditeľný pre všetkých ľudí v tom čase, do ktorého sa cestuje, takže je to dokonale bezpečné a nevtieravé. Informácie získané týmto spôsobom, ovplyvnia použitie ďalších štyroch technológií. Je to ekvivalent zhromažďovania informácií.

Druhá technológia, ktorá je kľúčom k BST, je ekvivalentom implantácie pamäte. ACIO hovorí tejto metóde Procedúra Reštrukturalizácie Pamäte (Memory Restructure Procedure - MRP). MRP je technológia ktorá umožní dôkladne eliminovať pamäť v horizontálnej časovej postupnosti a na jej miesto umiestniť novú pamäť. Táto nová pamäť je pripojená k existujúcej pamäťovej štruktúre príjemca.

Vidíte, udalosti - malé i veľké - stoja za jednotlivú myšlienku, ktorá sa stáva trvalou pamäťou, ktorá opačne, sa stáva príčinným energetickým centrom, ktoré vedie vývoj a uskutočnenie myšlienky v realite... v horizontálnom čase. MRP môže odstrániť počiatočnú myšlienku a tým eliminovať trvalú pamäť, ktorá spôsobuje, že sa udalosť stane.

Tretia technológia sa skladá z vymedzenia intervenčného bodu. V každom väčšom rozhodnutí, sú stovky, ak nie tisíce intervenčných bodov v horizontálnom čase, ako sa myšlienky rozvíjajú a pohybujú sa skrze svoju vývojovú fázu. Avšak, vo zvislom čase je iba jeden intervenčný bod, alebo ako mu hovoríme, kauzálne semeno. Inými slovami, pokiaľ sprístupníte vertikálny čas, môžete identifikovať intervenčný bod, ktorý je týmto kauzálnym semenom. Táto technológia identifikuje najpravdepodobnejšie intervenčné body a radenie ich priorít. To umožní sústrediť sa na zostávajúce technológie.

Štvrtá technológia sa vzťahuje k tretej. Je to technika modelovania scenárov. Táto pomáha odhadnúť rôzne intervenčné body, ktoré majú najmenší invazívny účinok na príjemcu. Inými slovami, ktorý intervenčný bod - pokiaľ sa naň aplikuje daný model scenára - má žiadúci výsledok s čo najmenším narušením nesúvisejúcich udalostí? Technológia modelovania scenárov je kľúčovým prvkom BST, pretože bez nej by BST mohlo spôsobiť významný rozkol vo vzťahu k spoločnosti a druhom.

Piatou, najzáhadnejšou technikou je technika interaktívneho cestovania časom. Labyrinth Group má prvé štyri techniky pripravené na príchod tejto piatej, aby sa BST fungovala. Je k tomu potrebný agent, či celý tým agentov, ktorí sú schopní pohybovať sa vo vertikálnom čase, aby mohli byť poslaní do presne stanoveného priestoru a času, kde bol určený rozhodujúci intervenčný bod. Odtiaľ musia týto pracovníci urobiť MRP (Memory Restructure Procedure - Procedúra Reštrukturalizácie Pamäte) a vrátiť sa do svojho pôvodného času, aby potvrdili úspešnosť misie.“

Sarah: „Ako to tak počúvam, zdá se mi, že tomu i rozumiem, ale znie mi to tak neskutočne, doktor. Som... som úplne v rozpakoch z toho, ako sa teraz cítim. Je to všetko tak zvláštne. Je to tak veľké... ohromné... Nemôžem uveriť, že to smeruje niekam, na tej istej planéte, kde žijem. Pred touto schôdzkou, som sa starala o vyrovnanosť svojho finančného rozpočtu a kedy už konečne nechám opraviť to svoje rozbité auto... tieto veci sa teraz zdajú tak vzdialené...“

Dr. Neruda: „Možno by sme si mohli dať ďalšiu prestávku a ohriať si kávu.“

Sarah: „Vyhlasujem prestávku na kávu...“

(prestávka asi 15 minút ... interview pokračuje)

Sarah: „Pokiaľ teda má Labyrinth Group štyri technológie pripravené k použitiu a iba čaká na interaktívnu... na tú interaktívnu časť, musí mať už stanovené modely scenárov a intervenčné body, akým spôsobom sa budú zaoberať touto cudzou rasou. Je to tak?“

Dr. Neruda: „Áno. Majú definovaných okolo štyridsať modelov a snáď viac ako päť až osem intervenčných bodov.“

Sarah: „Pokiaľ je scenárov tak mnoho, musia mať tiež stanovené priority. Aký je najpravdepodobnejší model scenára?“

Dr. Neruda: „V tomto bode budem stručný, pretože je to tak tajná informácia, že ju pozná len Fifteen a personál s úrovňou 14. Moje zaradenie je 12, takže sa ku mne tieto informácie dostanú veľmi zriedené a je dosť možné, že použijem dezinformácie, pokiaľ sa jedná o modelovanie scenára. Môžem o tom povedať iba to, že z proroctva a pomocou techniky vzdialeného videnia, vieme o tejto rase dosť veľa.

Napríklad, vieme, že pochádzajú z jednej z galaxií, ktorú Hubblov teleskop preskúmal tak dôkladne, ako to len bolo možné a tým pádom je popísaná veľmi podrobne. Vieme, že je vzdialená 37 miliónov svetelných rokov a že ten druh bytostí je umelou rasou, zmesou genetickej tvorby a technológie. Má mentalitu roja, či úľa, ale individuálna iniciatíva sa u nich stále hodnotí kladne, pokiaľ sa zhoduje so zrejmými zámermi ich vodcov.

Keďže je to umelá rasa, môže byť vyrábaná v riadenom prostredí a ich populácia sa môže zvýšiť, alebo znížiť podľa prianí ich vodcov. Je...“

Sarah: „Povedal ste, že sú z galaxie vzdialenej 37 miliónov rokov? Pokiaľ by teda cestovali rýchlosťou svetla, zabralo by im to 37 miliónov rokov. A vy ste predtým povedal, že oni teraz dokonca o Zemi vôbec nevedia?“

Dr. Neruda: „Corteum pochádza z planéty vzdialenej 15.000 svetelných rokov a môžu cestovať na svoju planétu a späť v čase, v ktorom my cestujeme na Mesiac - ktorý je vzdialený iba 400.000 km. Čas, ani priestor nie je lineárny. Priestor je zakrivený, ako vaši fyzici v poslednej dobe informovali, ale môže byť umelo zakrivený premiestnením energetického poľa, ktoré spôsobí zrútenie priestoru a ilúzie vzdialenosti. Svetelné častice nepremiestňujú priestor a nespôsobujú jeho zrútenie, ale pohybujú sa priamočiaro priestorom, no sú formy elektromagnetickej energie, pomocou ktorých je toto možné uskutočňovať. A táto technológia umožňuje cestovanie priestorom - tiež medzi galaxiami - relatívne ľahko.“

Sarah: „Prečo ste potom povedal: "vaši fyzici"?“

Dr. Neruda: „Ospravedlňujem sa... je súčasťou môjho tréningu byť izolovaný od hlavného prúdu spoločnosti. Pokiaľ pracujete tridsať rokov v tajnej organizácii ako je Labyrinth Group, máte sklon pozerať na svojich priateľov... akoby neboli vašimi priateľmi, ale niečím úplne iným. Vedecké princípy, ktorých sa chopila Labyrinth Group sú podstatne odlišné od tých, ktoré sa učia vo vašich... vidíte a je to tu zas, ... v našich vysokých školách. Musím už byť unavený.“

Sarah: „To neznamená, že by som vám to vytýkala. Je to len spôsob, akým ste to povedal, znelo to, akoby to povedal cudzinec, alebo nežiadúci.“

Dr. Neruda: „Som nežiadúci, ale rozhodne nie cudzinec.“

Sarah: „Dobre, poďme späť k tomu proroctvu o cudzej rase. Čo chcú? Myslím... prečo cestujú tak ďaleko aby si podrobili Zem?“

Dr. Neruda: „Tá otázka sa mi zdá zábavná. Prepáčte, že sa smejem. Je to tým, že ľudia nechápu, aká je Zem zvláštna! Je naozaj zvláštnou planétou. Má tak ohromnú rozmanitosť druhov a zložitý rozsah ekosystémov. Má hojnosť a jedinečnosť prirodzených zdrojov. Jej genetická knižnica je ekvivalentom galaktickej zoo.

Animus si želajú vlastniť takú planétu s jej genetikou. Ako som už uviedol, je to umelá rasa. Sú to druhy, ktoré sami seba klonujú a vyrábajú viac a viac obyvateľstva, aby slúžilo ich kolonizačnému programu. Avšak prajú si viac než expandovať zo svojho impéria. Túžia stať sa nosičom duše – teda niečím rezervovaným pre čisté biologické organizmy. Syntetické organizmy nie sú schopné viezť vyššie kmitočty duše, ktoré rozhodne vyžadujú organickú nervovú sústavu."

Sarah: "Tak oni chcú dušu?"

Dr. Neruda: "Chcú expandovať naprieč vesmírom a vyvíjať svoju organickú podstatu prostredníctvom genetického re-inžinierstva. Chcú sa stať nosičmi duše za účelom dosiahnutia nesmrteľnosti. Tiež chcú dokázať, v čo oni už veria, že sú povznesení nad všetky ostatné čisto organické nosiče."

Sarah: "Tak kde sú práve teraz?"

Dr. Neruda: "Animus?"

Sarah: "Áno."

Dr. Neruda: „Predpokladám, že sa nachádzajú vo svojom domovskom svete - podľa našich najlepších vedomostí eště necestovali našou galaxiou.“

Sarah: „Ako sa ACIO, či Labyrinth Group dozvedia, kedy prídu?“

Dr. Neruda: „Ako som povedal, ACIO už zhromaždila určité množstvo informácií a tiež vybrala scenáre a intervenčné body.“

Sarah: „Takže, aký je plán?“

Dr. Neruda: „Najlogickejším krokom bude cestovať do času a priestoru, kde sa zrodila príčinná myšlienka preskúmať Mliečnu dráhu, a prostredníctvom MRP (Memory Restructure Procedure – procedúra reštrukturalizácie pamäte, pozn. prekl.) vymazať tento okamih z pamäte tejto rasy. V podstate, presvedčiť ich, že zo všetkých tých úžasných obývaných galaxií, Mliečna dráha je tou najhoršou voľbou. Labyrinth Group by im implantovala spomienku, ktorá by ich viedla k záveru, že naša galaxia nie je hodná seriózneho prieskumu.“

Sarah: „Takže ich cieľom sa stane nejaká iná galaxia? Zniesli by sme zodpovednosť za ich ďalšie dobyvateľské snahy? Nie sme potom páchateľmi my sami?“

Dr. Neruda: „Je to správna otázka, ale žiaľbohu, nepoznám na ňu odpoveď.“

Sarah: „Prečo by sme im pomocou technológie MRP nemohli implantovať pamäť, ktorá nebude agresívna? Povedať im, aby neskúšali kolonizovať nové svety a nechovať sa k nim, ako ku svojmu majetku? Prečo to neurobíme?“

Dr. Neruda: „Snáď by sme mohli. Neviem, čo sa v skutočnosti preháňa Fifteenovi hlavou. Napriek tomu dôverujem jeho prístupu a účinnosti jeho metód.“

Sarah: „Predtým ste ale povedal, že sa obávate o svoj život - že Fifteen vás chce dostať i pri tom, ako spolu hovoríme. Prečo tak dôverujete jeho zmyslu pre etiku?“

Dr. Neruda: „V prípade Fifteena etika skutočne nehrá rolu. Funguje na základe svojej vlastnej etiky a ja nepredpokladám, že mu úplne rozumiem. Ale určite verím v jeho poslanie odvrátenia našej kolonizácie touto cudzou rasou a rovnako som presvedčený, že vyberie najvhodnejší intervenčný bod s minimálnym vplyvom na všetky druhy tejto mimozemskej rasy. Toto je jediná cesta, ako môže získať BST. A on to vie.“

Sarah: „Sme späť pri Bohu, že?“

Dr. Neruda: „Áno.“

Sarah: „Takže Boh a Fifteen to všetko spočítali?“

Dr. Neruda: „Pokiaľ máte na mysli nejakú istotu, tak to nie. Ani nie je žiadne spojenectvo medzi Bohom a Fifteenom, prinajmenšom ja o ňom neviem. Je to časťou systému viery, ktorý Labyrinth Group formulovala v priebehu cesty k vývoji BST. Je pre nás logické, že Boh je vševediaci a všemocný, pretože pôsobí ako pole univerzálnej mysle, ktorá prestupuje všetok život, všetok čas, všetok priestor, všetku energiu - a všetku existenciu. Toto vedomie je nestranné a rozhodne je v takej pozícii, že môže veci poprieť, alebo snáď presnejšie, odložiť ich získanie.“

Sarah: „Pokiaľ Boh existuje všade, ako hovoríte, prečo potom nezastaví túto lúpežnú mimozemskú rasu a neudrží ju na svojom mieste?“

Dr. Neruda: „Opäť správna otázka, ale nepoznám odpoveď. Môžem len povedať, že Boh, v ktorého verím ja, je nestranný, ako som už povedal. Myslím, že umožňuje svojmu stvoreniu vyjadriť sa, ako si samo praje. V najvyššej úrovni, kde Boh pôsobí, majú všetky veci svoj účel - dokonca i agresívne druhy, ktoré si podmaňujú iné druhy a planéty. Bola to Fifteenova viera, že Boh neriadi nič, ale rozumie všetkému vo svojej univerzálnej mysli.

Pamätáte sa, keď som hovoril o galaktickej mysli?“

Sarah: „Áno.“

Dr. Neruda: „Sú planetárne mysle, slnečné mysle, galaktické mysle a jediná univerzálna myseľ. Univerzálna myseľ je myseľ Boha. Každá galaxia má kolektívne vedomie, alebo tiež pole vedomia, ktoré je nahromadením vedomia druhov, ktoré sú prítomné v galaxii. Univerzálna myseľ vytvára prvotnú matricu pre každú galaxiu, ktorá sa vzťahuje k jej galaktickej mysli, alebo tiež zloženému vedomiu. Táto počiatočná matrica vytvára predispozíciu k tomu, aby bolo semeno genetického kódu rozsiate vo vnútri galaxie. My, Labyrinth Group, veríme, že Boh navrhol genetický kód každej galaxie s iným usporiadaním, či zvyklosťami.“

Sarah: „A prečo je to tak?“

Dr. Neruda: „Takto je rôznorodosť šírená vesmírom, čo naopak umožňuje Bohu zakúšať širšie kontinuum života.“

Sarah: „Prečo je to tak dôležité?“

Dr. Neruda: „Pretože Boh rád experimentuje a vynachádza nové cesty prežívania života vo všetkých jeho rozmeroch. To môže byť veľmi dobre zmyslom vesmíru.“

Sarah: „Viete, že hovoríte ako kazateľ? Hovoríte, ako by to boli úplné samozrejmosti - ale zatiaľ je to len viera, je to tak?“

Dr. Neruda: „Áno, je to viera, ale viera je dôležitá, nemyslíte?“

Sarah: „Nie som si istá - myslím, že moje viera sa mení každý deň. Nie je stabilná, či zakotvená v nejakej hlbokej pravde, ktorá je konštantná, ako kamenné podložie, alebo niečo podobné.“

Dr. Neruda: „Dobre, to je v poriadku... Myslím, že sa mení. Labyrinth Group vyvinula veľmi špecifický súbor vier - niektoré z nich boli založené na našich skúsenostiach, ako výsledok Corteánskej technológie zdokonaľovania inteligencie, niektoré boli založené na štúdiu starých textov a niektoré boli prevzaté z našich kontaktov s mimozemšťanmi.“

Sarah: „Takže sa mi chystáte povedať, že naši priateľskí susedia mimozemšťania sú náboženskí fanatici?“

Dr. Neruda: „Nie - nie, nemyslím, že by nás chceli obracať na svoju vieru, my sme sa jednoducho pýtali a oni ju vzťahovali na nás. Ako sme ju počuli, zdalo sa nám, že je to skôr veda, než náboženstvo. Myslím, že to je povahou viac vyvinutých druhov - nakoniec objavia, že veda a náboženstvo sa zblížia a stane sa z nich kozmológia. Ten druh pochopenia vesmíru, v ktorom žijeme, tiež spôsobuje že porozumieme sami sebe - čo je zmyslom náboženstva i vedy - alebo by aspoň malo byť.“

Sarah: „Dobre, stáva sa to trochu príliš filozofickým na môj vkus. Môžeme sa opäť venovať Tvorcom Krídel? Pokiaľ, ako hovoríte, existuje galaktická federácia, ktorá vládne v Mliečnej dráhe, akým činiteľom sú Tvorcovia Krídel v tejto federácii?“

Dr. Neruda: „Som dojatý povahou vašich otázok. A prajem si aby som vám mohol odpovedať, ale tu opäť nepoznám odpoveď.“

Sarah: „Pokiaľ môžete používať svoju techniku vzdialeného videnia k odpočúvaniu cudzích mimozemských rás v inej galaxii, prečo nemôžete pozorovať Federáciu?“

Dr. Neruda: „Pokiaľ ide o Federáciu, je úplne v obraze, pokiaľ sa jedná o túto našu technológiu, a v skutočnosti ich nemôžeme tajne špehovať, pretože oni sú schopní ihneď zistiť túto formu našej prítomnosti. Takže z úcty k ich súkromiu a spoliehajúc sa na ich činnosť, jakživ sme nepoužili túto metódu na Federáciu - snáď s výnimkou jedného, alebo dvoch pokusov.“

Sarah: „Musíte mi prepáčiť Dr. Neruda, ťažko možno tomu všetkému uveriť. Zabŕdli sme v tomto rozhovore do stoviek rôznych predmetov a ja sa opäť vraciam späť k základnej otázke: Prečo? Prečo by to vesmír stanovil takto a nikto na Zemi o tom nevedel? Prečo tieto tajnosti? Snáď si niekto myslí, že my ľudia sme tak hlúpi, že by sme to nepochopili? A kto teda je ten "niekto"?“

Dr. Neruda: „Bohužiaľ, je tu mnoho sprisahancov, ktorí majú záujem udržať túto životne dôležitú informáciu v utajení pred verejnosťou, takže čo sa dostane na verejnosť, je už vskutku zriedené až do nepoužiteľnosti. Rozumiem vášmu pocitu márnosti. Hovorím Vám len, že sú ľudia, ktorí vedia o týchto veciach, ale iba Fifteen vie o širšej realite, ktorej sme sa dnes večer v rozprave dotkli.

Inými slovami, je pár ľudí v armáde, vláde, tajnej sieti, NSA, CIA, atď., ktorí poznajú časť celku, ale nechápu celok. Nemajú tie znalosti, aby sa postavili pred médiá a vysvetlili, čo sa deje. Boja sa, že by mohli byť usvedčený zo slabosti skrze fakt, že poznajú iba útržkovité informácie o tom, čo sa deje. Je to ako príbeh o troch slepcoch, ktorí držia každý inú časť slona a každý si myslí niečo iné.

Fifteen odoprie svoje poznanie médiám a verejnosti, keďže nechce byť videný ako spasiteľ ľudstva - ďalší mesiáš. A obzvlášť nechce byť považovaný za nejakého šialenca, ktorý by mal byť pod zámkom, alebo ešte horšie, zavraždený, pretože by zostal nepochopený. Okamih, kedy by odhalil to čo vie, by znamenal stratu jeho súkromia a ohrozilo by to objav BST. A to nikdy neurobí.

Väčšina ľudí, ktorí vedia o tejto širšej realite, sa boja predstúpiť pred pohľad verejnosti, kvôli možnosti zosmiešnenia. Musíte priznať, že široká verejnosť je vyľakaná z toho, čomu nerozumie a tým zabíja posla, ktorý nesie pre nich správu.“

Sarah: „Ale prečo nedostaneme aspoň čiastočnú pravdu o obraze reality, mimozemšťanoch a Federácii? Niekto, média, alebo vláda, alebo niekto ďalší zadržuje tieto informácie. Ako trebárs príbeh, ktorý ste mi vyrozprával o Marťanoch. Pokiaľ je to pravda a Clinton o tom vie, prečo nám to nie je povedané?“

Dr. Neruda: „Moja cynickejšia časť by odpovedala: Prečo sledujete televíziu šesť hodín denne? Prečo kŕmite svoje mysle výhradne názormi iných? Prečo veríte vašim politikom? Prečo spoliehate na svoje vlády? Prečo podporujete ničenie ekosystémov a spoločnosti a vlády, ktoré toto ničenie spôsobujú?

Vidíte, pretože celé ľudstvo umožňuje, aby sa tieto veci diali, pretože máte pásku cez oči, pretože je ľahšie prideľovať informácie a upriamiť vašu pozornosť na svetské udalosti, ako sú správy o počasí a o Hollywoodu.“

Sarah: „Ľahko sa Vám to hovorí, Vám, ktorý máte neobyčajné IQ. Ale pre tých z nás, s priemernou inteligenciou, čo máme robiť, aby sme sa dostali k informáciám - o tejto väčšej realite?“

Dr. Neruda: „Neviem. Čestné slovo, ale neviem. Nerobím si nárok mať tieto odpovede. Ale, ľudia by mali byť omnoho náročnejší na svoje vlády a tiež na médiá. Pretože médiá sa veľkou mierou podieľajú na tejto ohromnej manipulácii a ani si neuvedomujú, ako sa stanú pešiakmi ukrývania informácií.

Pravdou v skutočnosti je, že nikto nie je vinný. Od úsvitu ľudstva existovali elitári. Vždy boli tí, ktorí boli agresívnejší a mocnejší a vládli slabším druhom. Je to základná štruktúra, ktorá potom plodí utajovanie informácií a deje sa tak v každej oblasti spoločnosti, vrátane náboženstiev, vlád, armády, vedy, školstva a obchodu.

Nikto nestanovil rovnaké podmienky tejto hry pre všetkých. Boli navrhnuté preto, aby umožnili voľbu slobodnej vôle a reality, založenej na prioritách jednotlivca. A tí, ktorí majú duševnú kapacitu skúmať tieto tajomstvá, ktoré sú za tajomstvami, títo obvykle nájdu kusy tejto väčšej reality, ako ste povedala. Táto realita nie je úplne skrytá... sú knihy a jednotlivci a dokonca proroctvá, ktoré potvrdzujú mnohé z toho, čo som dnes večer hovoril. Tieto informácie sú ľahko dostupné každému, kto chce porozumieť tomuto väčšiemu vesmíru, v ktorom žijeme.

Tak, k odpovedi na vašu otázku: "čo by sme mali robiť inak?": Ja by som čítal a študoval. Investoval by som čas do učenia sa o tomto väčšom vesmíre, vypol by som televíziu a odpojil sa od médií. To je presne to, čo by som urobil...“

Sarah: „Možno je to vhodná chvíľa, aby sme dnešné sedenie ukončili. Pokiaľ teda nemáte k tomu čo dodať.“

Dr. Neruda: „Iba jedinú vec, a to je, že pokiaľ niekto bude čítať toto interview, prosím robte tak s prázdnou mysľou. Pokiaľ zo sebou vezmete myseľ plnú učenosti, výchovy a názorov, pre samú argumentáciu nebudete počuť nič z toho, čo som hovoril. A ja nemám záujem hádať sa s kýmkoľvek. A tiež nemám záujem kohokoľvek presviedčať o tom, čo som povedal. Budem žiť, i keď sa nenájde nikto, kto by mi uveril.

Tvorcovia Krídel postavili veľkolepú časovú schránku svojej kultúry. Prajem si, aby som mohol ľudí vziať na pôvodné miesto schránky, aby stáli pred každou z dvadsiatich troch komôr a na vlastné oči videli tieto obrazy na stenách. Keby ste to urobili, pochopili by ste, že umenie môže byť portálom, ktorý prenesie dušu do inej dimenzie. Tieto obrazy disponujú určitou energiou, ktorá nemôže byť prenesená v obyčajných fotografiách. Treba sa postaviť vo vnútri týchto komôr a cítiť zmysluplnú povahu tejto časovej schránky.

Myslím, že keby som to pre vás mohol urobiť, uverili by ste všetkému, čo som vám povedal.“

Sarah: „Mohol by ste ma vziať na to miesto?“

Dr. Neruda: „Nie. Žiaľbohu, bezpečnostný systém, ktorý obklopuje toto miesto, je veľmi zložitý a toto miesto je neviditeľné, pre všetky zámery a účely. Jediné, čo mám, sú moje fotografie...“

Sarah: „Povedal ste, že keby som šla na to miesto, nevidela by som nič?“

Dr. Neruda: „Plášťová technológia nie je iba pojmom. Bola vyvinutá pred viac ako desiatimi rokmi. Používa sa v ďaleko väčšej miere, než si ľudia uvedomujú. Nehovorím však o rozriedenej technológii stealth, hovorím o schopnosti zakryť existujúcu realitu, ktorá má byť ukrytá, novou konštrukciou inej reality.

Napríklad, mohla by ste ísť priamo ku vchodu jaskyne Ancient Arrow a nevidela by ste nič, čo by vyzeralo ako vchod alebo otvor. Pre pozorovateľa by to bola rovná stena, alebo kameň. A mal by všetky vlastnosti kameňa - štruktúru, tvrdosť, atď., ale bude to len konštrukcia reality, ktorá je navrstvená v mysli pozorovateľa. V skutočnosti, ten vchod tam je, ale nemôže byť pozorovaný, pretože myseľ bola podvedená premietnutou konštrukciou reality.“

Sarah: „Skvelé, takže nie je spôsob, ako vojsť do tejto jaskyne a skúmať časovú schránku... teda, opäť nám, obyčajným ľuďom, je bránené vidieť dôkaz. Vidíte, dôvod, prečo sa tomu ťažko verí, je, že sa nič nedá dokázať!“

Dr. Neruda: „Ale nie je dôkaz dôkazom iba pre svojho držiteľa? Inými slovami, čo je dôkazom pre vás, nemusí byť pre iných a opačne. Nie je to cesta všetkých náboženstiev a dokonca vedy? Vedci si nárokujú vlastníctvo dôkazu tej, či onej teórie a po niekoľkých rokoch, iný vedec dokáže nesprávnosť predtým uznávanej teórie. A toto beží stále dokola.“

Sarah: „Takže čo je vašou pointou?“

Dr. Neruda: „Dôkaz nie je absolútny. A nie je ani objektívny. To, čo hľadáte, je skúsenosť, ktorá je trvalá a dokonalá vo svojom vyjadrení pravdy. A taká skúsenosť, pokiaľ skutočne existuje, nemôže byť vlastnená a ovládaná akoukoľvek tajnou sieťou, či elitnou organizáciou, alebo galaktickou federáciou.

Mohla by ste mať túto skúsenosť absolútneho dôkazu zajtra a hneď budúci deň by sa začala pochybnosť vkrádať stále ďalej a ďalej, do behu týždňov a mesiacov a tento absolútny dôkaz pravdy, ktorý zdanlivo vlastníte... by sa stal iba spomienkou. Možno, že ani nie silnou spomienkou, pretože táto už bola nasiaknutá silnou pochybnosťou...

Nie, nemôžem vám, či niekomu inému dať absolútny dôkaz. Môžem vám iba povedať, čo viem, že je pravda pre mňa a skúsiť sa podeliť o to tak presne, ako len viem, s kýmkoľvek, koho to zaujíma. Mám menší záujem skúšať vykladať kozmológiu vesmíru, než dostať príbeh o Tvorcoch Krídel a ich časovej schránke do pozornosti verejnosti. Verejnosť by mala vedieť o tomto príbehu. Je to objav neporovnateľného významu a mal by byť zdieľaný.“

Sarah: „Uvedomujete si, že ste zo mňa urobil posla tejto správy? Požiadal ste ma, aby som bola tou, ktorá sa podrobí verejnému skúmaniu a podozrievaniu a musí zniesť všetok ten posmech...“

Dr. Neruda: „Nežiadam vás, aby ste robila čokoľvek proti svojej vôli, Sarah. Pokiaľ nikdy neurobíte nič s materiálmi, ktoré som vám dal, pochopím to. Jediné, o čo vás žiadam je, aby ste mi ich vrátila, ak sa rozhodnete nezverejniť ich. Pokiaľ by som vykročil ako posol dopredu ja, stratil by som svoju slobodu. Pokiaľ to urobíte vy, tento príbeh môže odštartovať vašu kariéru a to iba robíte svoju prácu. Nie ste poslom, ste prenášačom... médiom.

Musíte ale urobiť to čo považujete za najlepšie. Pochopím vaše rozhodnutie, nech bude akékoľvek.“

Sarah: „Dobre, je načase to zabaliť. Nechcem pôsobiť dojmom, že som úplne neveriaca. Ale som novinárom a je mojou zodpovednosťou, aby som preskúmala históriu, než ju zverejním. A s vami to nemôžem urobiť. To, čo mi hovoríte, pokiaľ to je pravda, je tá najväčšia história, aká bola kedy vykladaná. Nemôžem ju ale vziať do médií - prinajmenšom do spoločnosti, pre ktorú pracujem, pretože by to nikdy nezverejnili. Nie je dôkaz – nie je príbeh.“

Dr. Neruda: „Áno, chápem. Ale ukázal som vám niektoré z technológií ACIO a fotografie lokality, takže tieto musia platiť ako dôkaz.“

Sarah: "Mne potvrdzujú, že sa deje niečo, o čom som nikdy nepočula. Menovite, ACIO je nová organizácia, ktorá nikdy nebola spomínaná - prinajmenšom nie v mojich novinárskych kruhoch. Ale Vaše fotografie a príbehy nie sú potvrdením toho, čo ste vysvetlili dnes večer. Sú skôr z kategórie hlavolamov. National Enquirer je veľmi dôverčivý rozhlas, ale nie je to novinárska značka, ktorú schvaľujem.“

Dr. Neruda: "Pohovorme si o tom viac v najbližších dňoch. Venujte čas čítaniu materiálov preložených z optického disku a zatiaľ buďte neutrálna. Dobre?"

Sarah: "Nedomnievajte sa, že nemám záujem, alebo som príliš skeptická urobiť čokoľvek v tejto veci. Len potrebujem nejaký čas na to, ako zistiť svoje postoje a čo mám robiť s týmto príbehom a Vami poskytnutými dôkazmi."

Dr. Neruda: Sľúbil som Vám niekoľko schôdzok, kým odídem. Môžeme pokračovať zajtra večer?“

Sarah: "Áno. Ale o koľko je tam toho viac, než čo ste už vysvetlili?"

Dr. Neruda: "Len sme sa dotkli povrchu malej časti príbehu."

Sarah: "Je trochu ťažké tomu uveriť, ale nechajme to potom na zajtrajší večer."

Dr. Neruda: "Ďakujem za Váš záujem o môj príbeh, Sarah... Viem, znie to cudzo, ale aspoň ste ukázali zdržanlivosť a neodpísali ste ma ako blázna. A za to Vám patrí moja vďaka.“

Sarah: "Ste naozaj vítaný."

Koniec schôdzky

Zdroj: http://www.wingmakers.com/neruda1.html

© 1998-2008, WingMakers LLC, All Rights Reserved

Sčasti čerpané z: http://wingmakers.sweb.cz/interview/interview1.htm

Preklad z angličtiny a češtiny: © 2006-2008, Golden Wing, Všetky práva vyhradené

Materiál je voľne šíriteľný iba ak je bezo zmien, vcelku a zadarmo, s uvedením zdroja autorstva a prekladu.


Slovenskú stránku Tvorcov Krídel nájdete na tejto adrese

august 22, 2012 13:22 popoludní

 

 

Top