Obrázok používateľa CEZ OKNO
UFO, SNY A ÚNOSY

Na světě je mnoho záhad a mysterií, o nichž slýcháváme rozporuplné historky, kterým lze jen těžko uvěřit. To ale neznamená, že všechny racionálně nevysvětlitelné události, musí být vždy podvrhem či výplodem lidské fantazie, to i v případě, kdy jde skutečně o nepředstavitelné životní zážitky. K těmto málo pochopitelným fenoménům dnešní doby, bezesporu patří tolik diskutované UFO! Kolik toho o něm vlastně víme, co je pravda a co mýtus?

Davová psychóza?

Někdo v UFO věří, jiný zase ne, zjednodušeně řečeno lze říci, že máme co do činění se záhadou, která je zdrojem různých spekulací a polopravd. V posledních letech se navíc vynořily četné kamufláže o tomto úkazu, které tohle mystérium zlehčují do nepatřičnosti. Zdánlivou nesmyslnost o této záhadě navíc umocňují, tzv. UFO únosy, které se znenadání dostaly do kolektivního vědomí lidstva. Co je toho příčinou? Slavné filmy a seriály o nepřátelských mimozemšťanech, mohou v očích labilního diváka vyvolat až halucinogenní dojem, že UFO lidský druh neustále ohrožuje a unáší do kosmických lodí. Konzumenti vizuální zábavy se leckdy ztotožňují s obrazy filmového plátna. Někteří jedinci, tu a tam chtějí na sebe z nějakého důvodu upozornit, nevědomě si proto vsugerují obraz únosu, aby na takovouto událost mohli později někoho upozornit.

V tomto případě jde o takzvané falešné vzpomínky, kterými se dnes zabývá moderní neurofyziologie a psychologie. Ta se s podobnými případy poměrně často setkává, takže UFO, ale i únosy do mimozemských vesmírných lodí, lze často vysvětlit sugescí falešných vzpomínek. Ovšem je pravdou, že mnozí aktivitou hýřící psychoanalytici, intenzivně studující jednotlivé kauzy unesených osob, mají v této záležitosti poměrně jasno. Jsou přesvědčeni, že s pomocí regresivní hypnózy je možno proniknout do zablokované paměti obětem únosu, kterým mimozemšťané vyjmuli vzpomínky, jednak na jejich existenci, tak i na tohle blízké setkání čtvrtého druhu. Jiní odborníci pohybující se taktéž v této rovině výzkumu, obdobné nadšení nesdílejí, neboť jsou toho názoru, že oběti UFO únosů, poměrně snadno podléhají určité manipulaci svých psychoterapeutů, kteří tomuto fenoménu rovněž uvěřili, což není z hlediska objektivity nikterak profesionální. V tomto případě jde o selhání, které je iniciováno mnohočetnými faktory.

Únosy do UFO

Nejznámější únos do UFO, který se kdy odehrál a podle kterého vznikl film ''Oheň v oblacích'', se přihodil sedmi dřevorubcům v severovýchodní části státu Arizona. Co se stalo? Jednoho večera roku 1975 parta sedmi mužů vracející se autem domů, spatřila mezi stromy zářivě svítící kovový objekt. Jeden z nich, Travis Walton se odvážil vystoupit z vozidla, aby zjistil zblízka o co jde. Jakmile se přiblížil k tomuto neidentifikovatelnému vznášejícímu objektu, byl nečekaně zasažen energetickým paprskem, který jej srazil k zemi. To vyděsilo značně přihlížející kamarády, kteří z místa činu raději prchli autem do bezpečí!

Posléze však našli odvahu k návratu na místo hrůzy, kde viděli kolegu a kamaráda naposled. Ovšem Travis Walton z tohoto místa zmizel neznámo kam, bylo již vidět jen odlétající UFO. Poté, co tato událost byla nahlášena na policii, byli všichni účastníci tohoto neobvyklého příběhu v podezření z vraždy. Celá příhoda nakonec vygradovala tím, že se unesený dřevorubec po pěti dnech nalezl, avšak bez vzpomínek na to, co se s ním po celou dobu dělo. Teprve až při hypnotické regresi vylíčil své hororové zážitky, které se odehrály na palubě kosmické lodi. Údajně byl po dobu svého pohřešování držen podivnými bytostmi (mimozemšťany) s dlouhými hlavami a tmavýma očima.

Další velice tajemný případ se přihodil manželskému páru Betty a Barney Hillovým. 19. září 1961 se manželé Hillovi vraceli ze společné dovolené v Kanadě. Když projížděli oblastí White Mountains v New Hampshiru, povšimla si Betty světla, které se pohybovalo v blízkosti Měsíce. Barney zastavil své vozidlo, aby si tuhle záři mohl prohlédnout zblízka svým dalekohledem. Ze světla se však vyklubal předmět připomínající létající talíř. Barneyho popadl náhle strach a rozjel se pryč. Jakmile ale vyjel, začal je tento objekt znenadání pronásledovat, až se dostal nad jejich ujíždějící vozidlo. Jak tato příhoda nakonec dopadla? Manželský pár se dostal do kosmické lodi, kde pobývaly bytosti podobající se lidem, měly prý velké hlavy a výrazné oči, mluvili prý anglicky. Na palubě jim tito tvorové provedli různé testy a zdravotní prohlídky. Odebrali jim vzorky vlasů, nehtů, krve a kůže. Po vyšetření Betty navázala rozhovor s jejich vůdcem, který jí na hvězdné mapě ukázal odkud pocházejí.

Tato událost je pozoruhodná už tím, že se jednalo o první nahlášený únos člověka, mimozemskými bytostmi. Celý příběh Hillových se v roce 1965 ocitl na první stránce magazínu Boston Traveler, což vzbudilo větší veřejnou pozornost. Tak bychom mohli pokračovat dál a dál s mediálně známými únosy do UFO. Všeobecně k únosům do mimozemských lodí bych ještě podotkl, že většina obětí si na tento strašlivý zážitek nevzpomíná, k tomu dochází teprve až ve stále se opakujících děsivých snech. Někdo se s takovouto noční můrou sám vyrovná, jiný musí vyhledat pomoc u odborníka. Ať tak či tak, případů podobajících se těmto dvěma předešlým, přibývá jako hub po dešti!

Jedná se o experiment?

O létajících talířích se mnohé napsalo, vzpomeňme třeba na incident v Roswellu v Novém Mexiku, kde v roce 1947 údajně došlo k havárii neidentifikovatelného létajícího objektu, ale koneckonců i na jiné nehody vesmírných plavidel, které se přihodily například v Rusku nebo také v Brazílii. Ačkoliv žádný z těchto incidentů nebyl nikdy oficiálně vyhodnocen, jako havárie mimozemského létajícího stroje, tak přesto vyvstalo více otázek, než jich bylo zodpovězeno. Je-li UFO reálné a nejde jen o pouhou iluzi či sebeklam, co asi od nás mohou chtít mimozemšťané, proč navštěvují tuto planetu a unášejí nic netušící pozemšťany do svých kosmických lodí, kde na lidech potom provádí různé lékařské pokusy? Zastánci astronautiky se domnívají, že přítomnost mimozemšťanů na této planetě, je prokazatelná odnepaměti se zrodem lidského druhu. Nejspíš i proto nelze vyloučit pro nás velmi nepříjemnou hypotézu, že člověk je výsledkem mimozemského experimentu, který je ustavičně doprovázen všudypřítomností svého mimozemského Stvořitele.

Pokusy na lidech tuhle domněnku významně posilují, neboť jak známo, každý farmář vždy dohlíží na zdravotní stav svého stáda. Tak to může být i s člověkem, který je v jeho vývoji nepozorovaně monitorován nepozemskými bytostmi, jenž dohlížejí na realizaci dávno započatého projektu. Zcela v jiném světle bychom mohli vnímat úvahu, kterou jsem kdysi prezentoval v článku – ''ZDÁNLIVÁ MÝLKA O MIMOZEMŠŤANECH A UFO'', kde spekuluji nad teorií cestování v čase. V tomto článku popisuji UFO objekty, jako létající stroje z budoucích časů. Jak již jsem předestřel v tomto článku, ani tuhle možnost nelze kategoricky odmítnout!

Únosy ve zcela jiném kontextu!

V souvislosti s únosy do UFO, je velice podivné, proč jsou tyto akce prováděné tímto takřka zaostalým způsobem, který nerezonuje s očekávanou mimozemskou vyspělostí. Mimozemská civilizace, která s bravurou ovládá ty pro člověka zatím nedostupné sci-fi technologie, tj. například, teleportace, antigravitační pohon umožňující průchod červí dírou, nemusí pozemšťany unášet tímhle tím traumatizujícím způsobem, jak všichni svědci takovýchto únosů téměř vždy popisují. S určitostí lze říci, kdyby mimozemšťané chtěli zůstat v naprosté anonymitě, potlačili by se vší dokonalostí unášeným objektům jejich zájmu (lidem) vzpomínky, na tuhle vypjatě mimořádnou událost. To platí za předpokladu, že to má být únos v duchu utajení. V opačném případě mohou mimozemské únosy probíhat zcela zlovolně, před zraky kolemjdoucích na denním světle. Výpadek paměti na tento hrůzostrašný zážitek, je pak vyvolán zásahem pozemšťanů, čili nějakou zmocněnou nevládní organizací, která dohlíží na utajování mimozemských aktivit, aby kvůli možné existenci mimozemských bytostí, nedošlo v našem světě k masové panice.

V tomto případě se kloním k názoru, že jsou tyto únosy vyvolané kolektivní halucinací, která je záměrně šířena prostřednictvím filmů a seriálů, jenž mají odvést pozornost od skutečného dění na obloze. Na popisovaném únosu v Arizoně je pofidérní už ta skutečnost, že Travis Walton byl unesen před zraky svých kamarádů, což nikterak nepotvrzuje pravidlo o utajovaných únosech do UFO. Většina událostí je však popisovaná tak, že oběti únosů si na nic nevzpomínají. Teprve až při hypnotické regresi dochází k opětovnému návratu vytracených vzpomínek. Proto se domnívám, jestliže tedy k únosům vůbec dochází, že jsou organizovány jinou metodou odchytu, než si dokážeme představit. Pro názornost se pokusím uvést, jakou vyspělou mimozemskou technikou, lze asi bez obtíží unášet člověka, aniž by to někoho bolelo!

Vstupují nám mimozemšťané do snů?

Kolik toho vlastně víme o spánku, a o spánkové aktivitě vůbec? Nechci zabíhat do podrobností, ale v hlubokém spánku nemáme žádné sny, přesto náš mozek vykonává nějakou činnost, o které nic nevíme. Jakmile vstupujeme do hluboké spánkové fáze, nastává tzv. proces odpojení těla od vědomé mysli. Ztrácíme absolutní kontrolu nad veškerým děním i vědomím, které se vytrácí neznámo kam. Intuitivně si dovedu vyobrazit, že mimozemská rasa na vysoké technické úrovni a duchovní vyspělosti, bez velkých těžkostí dokáže nám lidem vstupovat do spánkové fáze REM nebo NREM. Většina lidí své sny zapomíná, nebo si je pamatuje jen útržkovitě. Na tomto nevědomém mentálním fundamentu, lze bez obtíží provádět jakékoliv nevědomé únosy, které se ve stádiu probuzení automaticky rozplynou. Proč mnozí lidé křičí ze sna? Možná je to zapříčiněno únosem ve spánkové fázi?! Technologie, která dokáže inteligentním tvorům vstupovat do spánku, je tudíž nejúčinnější ve smyslu dokonalého utajení před jakýmkoliv podezřením. Uskutečněných únosů může být tak bezpočet, aniž by si někdo uvědomil, že jeho druhé já či duše, nedobrovolně je unášená kam si do neznámých dimenzí. Otázkou však stále zůstává, jaký smysl a užitek mají tyto únosy, čeho tím chce tato nepozemská entita dosáhnout?


V tomto ohledu jsem přesvědčen, že nejde o únos jako takový, ale spíše o komunikaci, mezi Vyšší a Nižší sférou inteligentního života, a záleží na nás samých, jak se s tímto neblahým pocitem dokážeme vyrovnat. Neshoduje se náhodou tento citát s naší civilizací: „Ačkoliv je pravda někdy krutá, nejistota je leckdy bolestivější!“

Josef Čáp

Zdroj: http://odrazy-tajemna.wz.cz/


"Lidé. kteří se domnívají, že prožili tzv. únos do UFO a potřebují vyhledat účinnou pomoc, aby se s tímto faktem dokázali psychicky vyrovnat, nebo chtějí jen sdělit své zážitky, se mohou obrátit na některého člena projektu Alfa" na tejto adrese.


Súvisiace:

PROJEKT ALFA
http://cez-okno.net/rubrika/serial-projekt-alfa

Josef Čáp
http://cez-okno.net/josef-cap


Autori: 
august 07, 2013 23:13 popoludní

 

 

Top